พอลิเมอร์

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : สารและสมบัติของสาร
จำนวน : 70 ข้อ ผู้เข้าชม : 14,457 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดเป็นสารสังเคราะห์จากธรรมชาติทั้งหมด

 

ข้าว น้ำตาล เกลือแกง

ผ้าไหม น้ำตาล ขี้ผึ้ง เซลลูโลส

ผ้าฝ้าย คลอโรฟิลล์ เนื้อสัตว์เทียมทำจากถั่ว

น้ำมันพืช กรดกำมะถัน น้ำส้มสายชูหมัก

2 ) 

ข้อใดคือความหมายของพอลิเมอร์

 

สารสังเคราะห์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี

 

สารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดเองตามธรรมชาติ

สารสังเคราะห์โมเลกุลเล็กจำนวนมากอาจเกิดจากสารโมเลกุลเล็กจำนวนมากมายมารวมกันโดยปฏิกิริยาเคมี

สารสังเคราะห์โมเลกุลเล็กจำนวนมากอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สังเคราะห์

3 ) 


สารใดเป็นพอลิเมอร์

 

A และ B

M และ N

A เท่านั้น

M เท่านั้น

4 ) 

สารใดเป็นมอนอเมอร์

 

A และ B

A เท่านั้น

B เท่านั้น

M, N และน้ำ

5 ) 

จงพิจารณากระบวนการเกิดพอลิเมอร์ต่อไปนี้


 

ควบแน่น ต่อเติม ต่อเติม

ต่อเติม ควบแน่น ควบแน่น

ควบแน่น ต่อเติม ควบแน่น

ต่อเติม ควบแน่น ต่อเติม

6 ) 

ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด

 

แป้ง เซลลูโลส โปรตีน

 

โปรตีน พอลิสไตรีน กรดนิวคลิอิก

ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน

ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน

7 ) 

ข้อใดเป็นสารสังเคราะห์พอลิเมอร์

 

ไขมัน

เซลลูโลส

กลูโคส

กรดอะมิโน

8 ) 

คู่ของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง

 

โปรตีน – กรดอะมิโน

พอลิสไตรีน – สไตรีน

ยางพารา – ไอโซพรีน

พอลิไวนิลคลอไรด์ – คลอรีน

9 ) 

การจำแนกประเภทพลาสติกเป็นเทอร์โมพลาสติก และเทอร์โมเซต ใช้สมบัติใดของพลาสติกเป็นเกณฑ์

 

ความหนาแน่น

โครงสร้างโมเลกุล

ความคงทนต่อกรด – เบส

การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อน

10 ) 

ผลการทดลองหาสมบัติบางประการของพลาสติก 3 ชนิดมีดังนี้ข้อใดถูก

 

A และ B เป็นเทอร์โมเซตติ้ง

A และ B เป็นเทอร์โมพลาสติก

A และ C เป็นเทอร์โมพลาสติก

A เป็นเทอร์โมพลาสติก B และ C เป็นเทอร์โมเซตติ้ง

11 ) 

เครื่องใช้ในข้อใดที่ควรทำจากพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติ้ง (เทอร์โมเซต) เท่านั้น

 

ปลั๊กไฟฟ้า ผ้าปูโต๊ะ ขวดน้ำ

ถ้วยน้ำ ถุงมือ ตุ๊กตาเด็กเล่น

ถ้วยชามเมลามีน หูกระทะ ปลั๊กไฟฟ้า

มือจับเตารีด ถุงพลาสติก ปกหนังสือ

12 ) 

พลาสติกที่ใช้ทำกล่อง โฟมใส่อาหาร และยางรัดของจะมีสมบัติคล้ายกับพอลิเมอร์ชนิดใด

พอลิเมอร์ ลักษณะทางกายภาพ สภาพการไหม้ นำมารีไซเคิล
A

B

C

D
โปร่งใส เปราะ

ยืดหยุ่น เหนียว

ยืดหยุ่น เหนียว

ทึบแสง แข็ง

 
เขม่ามาก ควันมีกลิ่น

ควันขาว กลิ่นกรด

เขม่ามาก ควันดำ

ติดไฟยาก ไม่หลอมเหลว

แต่ไหม้เป็นเถ้า
ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

 
 

A และ C

 

B และ C

C และ B

D และ B

13 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาการกำจัดพลาสติกที่ดีที่สุด

พลาสติกที่ทำจากพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมใช้แล้วหลอมใช้ใหม่ไม่มีอันตรายใดๆ

การนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมใหม่ ไม่ช่วยลดปัญหาการกำจัดพลาสติก

การเติมสารที่ย่อยสลายได้ลงมาในพลาสติกทำให้พลาสติกสลายตัวได้โดยไม่มีผลเสีย

14 ) 

ยางวัลคาไนล์ หมายถึงข้อใด

 

 

พลาสติกที่อ่อนตัวเมื่อร้อน

ยางธรรมชาติผสมกราไฟต์

ยางธรรมชาติผสมกำมะถัน

ยางสังเคราะห์หรือยางเทียม

15 ) 

ข้อใดถูก

 

ยางเทียมถูกผลิตขึ้นมาทดแทนยางธรรมชาติ เนื่องจากยางธรรมชาติมีสมบัติไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

ยางเทียมถูกผลิตขึ้นมาทดแทนยางธรรมชาติซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอกับการใช้งาน

ยางเทียมสามารถนำมาใช้งานต่างๆแทนยางธรรมชาติได้ในทุกกรณี

ยางเทียมมีต้นทุนการผลิตถูกกว่ายางธรรมชาติ เนื่องจากใช้วัตถุดิบจากปิโตรเลียม

16 ) 

ข้อใดถูก

 

ยางเทียมเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและอ่อนตัวได้เมื่อร้อน

ยางเทียมเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่น

ยางเทียมมีสมบัติคล้ายพลาสติกประเภทเทอร์โมเซต คือ นำมาหลอมใหม่ไม่ได้

ยางเทียมมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบต่างจากพลาสติกโดยสิ้นเชิง

17 ) 

ข้อเสียของอุปกรณ์ที่ทำจากซิลิโคน คือข้อใด

 

 

ฉีกขาดได้ง่าย

สลายตัวได้ยาก

ไม่ว่องไวในการทำปฏิกิริยา

ถูกทุกข้อ

18 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของซิลิโคน

 

การผลิตกาว

การทำสายเคเบิล

การผลิตอวัยวะเทียม

การทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

19 ) 

นักเรียนนำปุยฝ้ายมาผสมกับคอปเปอร์ (II) คาร์บอเนตแล้วเติมแอมโมเนียเข้มข้นลงไปผสมให้เข้ากัน การทดลองนี้จะมีปฏิกิริยา และสารที่ได้มีลักษณะอย่างไร


ลักษณะสารที่ได้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น1.

2.

3.

4.เป็นเส้นใย

เป็นเส้นใย

เป็นของเหลวข้น

เป็นของเหลวข้นเซลลูโลสจับกันเองเป็นสายยาว

เซลลูโลสจับคอปเปอร์ (II) คาร์บอเนตเป็นสายยาว

เซลลูโลสเกิดการละลาย

เซลลูโลสแพร่กระจายไปในสารละลาย


 

1

2

3

4

20 ) 

ในการทดลองผลิตเส้นใยโดยใช้ปุยฝ้ายในขั้นฉีดสาร ถ้าให้ปลายเข็มอยู่เหนือระดับสารละลายกรดซัลฟิวริกเล็กน้อยจะได้ผลอย่างไร

 

ได้เส้นใยสีน้ำเงินขาดเป็นท่อนๆ

ได้ของแข็งมีรูปร่างไม่แน่นอน

ได้ของเหลวเหนียวอยู่ก้นสารละลายกรดซัลฟิวริก

ได้สารละลายสีน้ำเงินเป็นเนื้อเดียวกันกับสารละลายกรดซัลฟิวริก

21 ) 

ถ้าต้องการทดสอบเส้นใยว่าเป็นฝ้าย ไนลอน หรือ เตโตรอน ควรใช้วิธีการใด

 

ดูความคงทนต่อกรด

ดูความคงทนต่อเบส

ดูความยากง่ายในการติดไฟ

ดูลักษณะของเถ้าที่ได้จากการเผา

22 ) 

นำเศษผ้าชนิดหนึ่งไปเผาไฟ ปรากฏว่าติดไฟง่ายและเร็ว มีกลิ่นคล้ายกระดาษไหม้ผ้าชิ้นนี้น่าจะทอจากเส้นใยชนิดใด

 

ฝ้าย

ไหม

ไนลอน

เตโตรอน

23 ) 

นำเศษผ้าชิ้นหนึ่งไปจ่อที่เปลวไฟ ปรากฏว่าผ้าชิ้นนั้นติดไฟ มีกลิ่น เหลือเถ้าเป็นก้อนดำ แข็ง ไม่ฟุ้งกระจาย เราอาจสันนิษฐานได้ว่าผ้าชิ้นนั้นทอด้วยเส้นใยชนิดใด

 

ธรรมชาติจากพืช

ธรรมชาติจากสัตว์

ธรรมชาติจากพืชและสัตว์ผสมกัน

สังเคราะห์

24 ) 

ตารางต่อไปนี้เป็นผลการทดลองสมบัติบางประการของเส้นใย
เส้นใยตัวอย่างระยะยืดตัวของเส้นใยที่แรงดึง 1 นิวตัน (ซ.ม.)แรงดึงที่ทำให้เส้นใยขาด (นิวตัน)เตโตรอน


ฝ้าย


ไนลอน


ไหมไทย0.4


0.4


0.9


0.37.1


2.5


6.3


3.5เส้นใยในข้อใดที่มีความเหนียวมากที่สุด

 

ฝ้าย

 

ไหม

ไนลอน

เตโตรอน

25 ) 

ข้อใดถูกต้อง

                ก.  ยางธรรมชาติไม่มีความต้นทานต่อน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ

                ข.  ยางเป็นพลาสติกจากสารประกอบพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ

                ค.  ยางธรรมชาติทีความแข็งแรงทนทานและความยืดหยุ่นน้อยกว่าสังเคราะห์ จึงนำยางสังเคราะห์มาผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

                ง.  ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทำการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของยางธรรมชาติให้มีความต้านทานต่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้แล้ว

 

ข้อ ก และ ข

 

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

26 ) 

ข้อใดกล่าวถึงน้ำตาลและเซลลูโลสในพืชได้ถูกต้อง

    ก.  เป็นพอลิเมอร์เหมือนกัน

    ข.  ประกอบด้วยอะตอมของสารตั้งต้นเท่ากัน

    ค.  เป็นสารสังเคราะห์ธรรมชาติ

    ง.  เป็นสารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์

 

ข้อ ก และ ข

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

27 ) 

ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตจากมอนอเมอร์ที่เป็นสารอนินทรีย์

 

ซิลิโคน

พลาสติก

ยางสังเคราะห์

พอลิเอสเทอร์

28 ) 

ข้อใดถูก

    ก.  อุปกรณ์ที่ทำจากซิลิโคนมีความคงทนต่อความชื้นและฉีกขาดยาก

    ข.  แพทย์ศัลยกรรมตกแต่งใช้ซิลิโคนเสริมจมูกหรือชิ้นส่วนต่างๆของหู

    ค.  ซิลิโคนมีหลายชนิดและหลายลักษณะขึ้นอยู่กับขนาดของพอลิเมอร์

    ง.  ซิลิโคนเป็นพลาสติกที่พอลิเมอร์ของธาตุคาร์บอนจับอยู่กับพอลิเมอร์ของธาตุซิลิโคน

 

ข้อ ก และ ข

 

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

29 ) 

การทดสอบข้อใดไม่สามารถใช้ในการจำแนกประเภทของเส้นใย

 

ความทนทานต่ออุณหภูมิ

ความคงทนต่อสารเคมี

ความยืดหยุ่นของเส้นใย

ความยากง่ายในการเปรอะเปื้อนของเส้นใย

30 ) 

ข้อใดผิด

 

ซิลิโคนเป็นพอลิเมอร์ของซิลิกอน และคาร์บอน

การกำจัดขวดพลาสติกที่ใช้แล้วโดยการเผาอาจทำให้เกิดฝนกรด

พอลิเอทิลีนเป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีประโยชน์มากสามารถใช้ทำภาชนะที่นอน เบาะรองนั่ง

พลาสติกที่เผาแล้วมีกลิ่นเหมือนน้ำมัน หรือ พาราฟิน แสดงว่าเป็นสารประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน และไฮโดรเจนเท่านั้น

31 ) 

ถ้าต้องการเสื้อที่มีน้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่ายไม่ยับ ควรเลือกผ้าที่ทอด้วยเส้นใยใดตามลำดับ

 

ฝ้าย 50 % ไหม 50 %

ไนลอน 50 % เตโตรอน 50 %

ไนลอน 50 % วิสคอส 50 %

ฝ้าย 50 % เตโตรอน 50 %

32 ) 

ข้อใดผิด

 

ผ้าไหมติดไฟง่ายกว่าไนลอน

พอลิเมอร์ของเส้นใยสังเคราะห์ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดยาวเรียงตัวค่อนข้างเป็นระเบียบตามแนวแกนของเส้นใย

เสื้อผ้าที่สวมใส่ในฤดูหนาวควรเป็นผ้าที่ทำจากไนลอนหรือเตโตรอน

เส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ต่างก็มีข้อดี ข้อเสีย เหมือนๆกัน

33 ) 

ข้อใดกล่าวถึงซิลิโคนไม่ถูกต้อง

 

มีหลายสถานะ

เป็นฉนวนไฟฟ้า

สลายตัวยาก

เป็นพอลิเมอร์ของซิลิกอนและคาร์บอน

34 ) 

ข้อใดผิด

 

 

ซิลิโคนสลายตัวได้ยากจึงนิยมทำอวัยวะเทียม

ซิลิโคนใช้เป็นกาวประสานท้องเรือเพื่อกันน้ำซึมได้

ซิลิโคนมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับขนาดของพอลิเมอร์

ซิลิโคนที่แข็งแรงจะมีคาร์บอนประกอบในโครงสร้าง

35 ) 

จากปฏิกิริยา

    สาร  สารเหนียวใสสีน้ำเงิน ------>  ฉีดเป็นเส้นใย

ข้อใดใช้เป็นสาร A ได้ทุกตัว

 

ใยมะพร้าว ใยไหม ใยหิน

ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลินิน

ใยฝ้าย ใยนุ่น ใยแก้ว

กระดาษทิชชู ใยมะพร้าว กระดาษหนังสือพิมพ์

36 ) 

ถ้าต้องการตัดชุดกีฬาที่ต้องการะบายความร้อนดี และมีความยืดหยุ่นควรใช้ผ้าในข้อใด

 

ผ้าถักจากฝ้าย

ผ้าถักจากใยสังเคราะห์

ผ้าทอจากฝ้าย

ผ้าทอจากใยสังเคราะห์

37 ) 

ข้อใดเป็นกระบวนการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น

    ก.  กรดอะมิโน + กรดอะมิโน + กรดอะมิโน+... ----->  โปรตีน + น้ำ

    ข.  กลูโคส + กลูโคส+ กลูโคส+... -----> แป้ง + น้ำ

    ค.  เอทิลีน + เอทิลีน + เอทิลีน +...----->  พอลิเอทิลีน

    ง.  ไวนิลคลอไรด์ + ไวนิลคลอไรด์ + ไวนิลคลอไรด์ +... -----> พอลิไวนิลคลอไรด์

 

ข้อ ก และ ข

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

38 ) 

ผลิตภัณฑ์ข้อใดทำจากพลาสติกเทอร์โมเซตติ้งทั้งคู่

 

กล่องโฟม เลนส์ตา

เส้นใยผ้า ฟิล์มถ่ายภาพ

กาวอิพอกซี เต้าเสียบไฟฟ้า

ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ แก้ว

39 ) 

การคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ จะทำให้สะดวกในการกำจัด ถ้าพบสัญลักษณ์  ที่ถังขยะ ขยะในข้อใดควรทิ้งลงในถังใบนี้

 

พรม เต้าเสียบไฟฟ้า แบตเตอรี่

ใบไม้ กระดาษ เศษผ้า

ถ่านไฟฉาย เศษแก้ว กาว

ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ แก้ว

40 ) 

วิธีที่ดีที่สุด ที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะพลาสติก คือข้อใด

    ก.  เผาขยะพลาสติก

    ข.  ฝังกลบหรืนำไปถมที่

    ค.  ลดปริมาณการใช้

    ง.  นำกลับมาใช้ใหม่

 

ข้อ ก และ ข

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

41 ) 

พลาสติกที่ใช้ทำกล่อง โฟมใส่อาหาร และยางรัดของจะมีสมบัติคล้ายกับพอลิเมอร์ชนิดใดพอลิเมอร์ลักษณะทางกายภาพสภาพการไหม้นำมารีไซเคิลA


B


C


Dโปร่งใส เปราะ


ยืดหยุ่น เหนียว


ยืดหยุ่น เหนียว


ทึบแสง แข็งเขม่ามาก ควันมีกลิ่น


ควันขาว กลิ่นกรด


เขม่ามาก ควันดำ


ติดไฟยาก ไม่หลอมเหลว


แต่ไหม้เป็นเถ้าได้


ได้


ไม่ได้


ไม่ได้ 

A และ C

 

B และ C

C และ B

D และ B

42 ) 

การคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ จะทำให้สะดวกในการกำจัด ถ้าพบสัญลักษณ์  ที่ถังขยะ ขยะในข้อใดควรทิ้งลงในถังใบนี้

 

พรม เต้าเสียบไฟฟ้า แบตเตอรี่

ใบไม้ กระดาษ เศษผ้า

ถ่านไฟฉาย เศษแก้ว กาว

ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ แก้ว

43 ) 

ข้อใดจัดเป็นประเภทของพลาสติกได้ถูกต้องเทอร์มอพลาสติกพลาสติกเทอร์มอเซต1.


2.


3.


4.โฟม


ถุงพลาสติก


กระดาษปิดผนัง


ด้ามจับเตารีดเก้าอี้พลาสติก


ดอกไม้พลาสติก


เต้าเสียบไฟฟ้า


ฟิล์มถ่ายภาพ 

1

2

3

4

44 ) 

โครงสร้างของพลาสติกในข้อใดที่ไม่สอดคล้องกับสมบัติของพลาสติกนั้น
ข้อสมบัติโครงสร้างโซ่ตรงโซ่กิ่งตาข่ายก.

ข.

ค.

ง.ยืดหยุ่น โค้งงอได้

นำกลับมาใช้ใหม่ได้

นำมาขึ้นรูปใหม่ได้

ได้รับความร้อนไม่อ่อนตัว/

/

-

-/

/

-

/-

-

/

/ 

ข้อ ก และ ข

 

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

45 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

    ก.  ไนลอนและอีพอกซีจัดเป็นเทอร์มอพลาสติก

    ข.  เอทิลีนจัดเป็นมอนอเมอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในการผลิตพอลิเมอร์

    ค.  ซิลิโคน ที่ใช้ในงานศัลยกรรมจัดเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง

    ง.  ยางธรรมชาติและยางเทียม IR ต่างมีไอโซปรีนเป็นมอนอเมอร์

ข้อใดถูก

 

ก. ข. และ ค.

ข. ค. และ ง.

ก. ข. และ ง

ก. ค. และ ง.

46 ) 

ถ้ามีขยะพลาสติกที่เป็นขวดน้ำดื่ม เต้าเสียบไฟฟ้า และเครื่องโทรศัพท์ สามารถกำจัดได้โดยวิธีใดถูก

    ก.  นำมาบดให้ละเอียด หลอมให้เหลว นำไปผลิตเป็นกะละมัง

    ข.  นำมาบดให้ละเอียด ผสมน้ำมันเบนซิน กวนให้เข้ากัน นำไปหล่อเป็นภาชนะ

    ค.  แยกเอาส่วนที่เป็นขวดน้ำดื่มออกเพื่อนำไปหลอมผลิตเป็นถุง ส่วนที่เหลือนำมาบดให้ละเอียด ผสมกาวลงไป อัดให้เป็นแผ่นปูพื้น

    ง.  นำมาบดให้ละเอียด ผสมคอนกรีตทำเป็นแผ่นทางเดินเท้า

 

ข้อ ก และ ข

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

47 ) 

ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด

 

แป้ง เซลลูโลส พอลิสไตรีน

 

โปรตีน พอลิไอโซพรีน กรดนิวคลิอิก

ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน

ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน

48 ) 

พลาสติกชนิดหนึ่งมีสมบัติดังนี้

    ก.  ประกอบด้วยมอนอเมอร์เพียงชนิดเดียว

    ข.  เป็นเทอร์มอพลาสติก

    ค.  เมื่อไหม้ไฟจะเกิดควันสีขาว กลิ่นคล้ายกรดเกลือ

    ง.  ใช้ทำรองเท้า กระดาษติดผนัง

    พลาสติกชนิดใดมีสมบัติดังกล่าว

 

พอลิยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์

พอลิสไตรีน

พอลิโพรฟิลีน

พอลิไวนิลคลอไรด์

49 ) 

โพลีเมอร์ชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม โค้งงอได้ปานกลาง ยืดตัวได้เล็กน้อย ขูดด้วยตะปูเป็นรอย เราจะนำโพลิเมอร์ชนิดนี้มาทำเครื่องใช้สอยอะไรได้บ้าง

 

ท่อน้ำประปา

ถ้วยชามใส่ของร้อน

ขวดใส่น้ำดื่ม

เชือกไนลอน

50 ) 

การเติมกำมะถันลงในยางพารา ใช้ความร้อนนวดเข้ากันเพื่อปรับปรุงคุณภาพ เรียกว่าอะไร

 

พอลิเมอร์ไรเซชัน

วัลคาไนส์เซชัน

สะปอนนิฟิเคชัน

ไฮโดรจิเนชัน

51 ) 

ข้อใดถูก

 

การสังเคราะห์สารใหม่ขึ้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายในการสังเคราะห์สารขึ้นมาก็เพื่อให้ได้สารที่มีคุณภาพดีกว่าสารธรรมชาติที่มีปริมาณอันจำกัด

การสังเคราะห์สารใหม่อาจจะต้องลดลง เพราะยังไม่สามารถแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารและขาดแคลนวัตถุดิบ

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้สารสังเคราะห์มีบทบาททั้งคุณและโทษอย่างสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

52 ) 

ข้อใดควรปฏิบัติ

 

ควรลดการผลิตพลาสติกชนิดต่างๆลง เพราะพลาสติกก่อปัญหาให้กับสภาวะแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล

ควรชะลออัตราการผลิตสารสังเคราะห์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้เพราะการสังเคราะห์สารขึ้นมาใช้อาจส่งผลเสียต่อสภาวะแวดล้อม

ควรหาวิธีนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ เพราะในอนาคตปิโตรเลียมซึ่งเป็นวัตถุดิบของการผลิตพลาสติกจะค่อยหมดไปจากโลก

ควรปล่อยวัสดุธรรมชาติไว้ แล้วเร่งหาวิธีผลิตสารสังเคราะห์ขึ้นมาใช้แทน เพราะโดยปกติวัสดุธรรมชาติจะมีสมบัติด้อยกว่าวัสดุจากการสังเคราะห์

53 ) 

ถ้าต้องการทดสอบเส้นใยว่าเป็นฝ้าย ไนลอน หรือ เตโตล่อน ควรใช้วิธีการใด

 

ดูความคงทนต่อกรด

ดูความคงทนต่อเบส

ดูความยากง่ายในการติดไฟ

ดูลักษณะจากเถ้าที่ได้จากการเผา

54 ) 

ส่องใดที่ทำให้คุณสมบัติของพอลิเมอร์แตกต่างกัน

 

ชนิดสารตั้งต้นและกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตและการหล่อแบบ

ชนิดสารตั้งต้นและการหล่อแบบ

การหล่อแบบและอุณหภูมิที่ใช้ในการหล่อ

55 ) 

ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายสำคัญของการสังเคราะห์สาร

 

เพื่อทดแทนสารธรรมชาติ

เพื่อให้ได้สารแปลกใหม่

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสารธรรมชาติ

เพื่อให้ได้สารที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามต้องการ

56 ) 

เซลลูโลสและเส้นใยไหม เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ชนิดใดตามลำดับ

 

กลูโคส และโปรตีน

กลูโคส และกรดอะมิโน

น้ำตาล และโปรตีน

น้ำตาล และกรดอะมิโน

57 ) ชนิดพลาสติกเผาไหม้ด้วยเปลวไฟก๊าซที่เกิดขึ้นทดสอบด้วย

กระดาษลิตมัสที่ชื้นแช่น้ำร้อนA


B


C


Dลุกไหม้ดี


ลุกไหม้ดี


ลุกไหม้ดี


ลุกไหม้ดีเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นแดง


ไม่เปลี่ยนแปลง


เปลี่ยนสีจากแดงเป็นน้ำเงิน


ไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปทรงได้


รูปทรงไม่เปลี่ยนแปลง


รูปทรงไม่เปลี่ยนแปลง


นิ่มบิดเป็นเกลียวได้
จากข้อมูลในตาราง พลาสติกชนิดใดเหมาะสมนำมาทำท่อประปา และเต้าเสียบไฟฟ้าตามลำดับ

 

A และ C

 

A และ D

B และ C

B และ A

58 ) 

ข้อใดถูก

    ก.  ยางสังเคราะห์มีความต้านทานต่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติน้อยกว่ายางธรรมชาติ

    ข.  ยางสังเคราะห์มีความแข็งแรงทนทาน และความยืดหยุ่นดีกว่ายางธรรมชาติ

    ค.  ยางธรรมชาติ เมื่อผสมด้วยพลาสติกบางชนิดจะได้ยางที่มีความคงทนเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

    ง.  ยางธรรมชาตินับวันจะมีความต้องการมากขึ้น เพราะสามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้เลย เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพขึ้น

 

ข้อ ก และ ข

 

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

59 ) 

ข้อใดผิด

 

ซิลิโคนที่มีลักษณะเป็นน้ำมันมีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์ขนาดเล็กกว่าซิลิโคนที่มีลักษณะเป็นขี้ผึ้ง

 

ซิลิโคนที่มีลักษณะเป็นยางเหนียวมีโครงสร้างแบบตาข่ายใช้เป็นแม่แบบ

ซิลิโคนใช้เป็นกาวประสานรอยต่อของขอบกระเบื้อง หรือท้องเรือเพื่อกันน้ำซึม

ซิลิโคนว่องไวในปฏิกิริยาเคมี สลายตัวง่าย ไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

60 ) 

ข้อใดถูก

    ก.  เซลลูโลสทุกชนิดนำมาผลิตเป็นเส้นใยสังเคราะห์ได้

    ข.  น้ำนมสัตว์ หรือน้ำนมถั่วเหลืองนำมาทำเป็นใยสังเคราะห์ที่สลายตัวได้

    ค.  นักวิทยาศาสตร์ได้แนวคิดในการสังเคราะห์เส้นใยจากการเลียนแบบการสังเคราะห์เส้นใยของฝ้าย

    ง.  สารธรรมชาติที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ไม่อาจจะนำมาทำปฏิกิริยาเคมีกับสารบางชนิดเพื่อให้ได้เส้นใยสังเคราะห์

 

ข้อ ก และ ข

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

61 ) 

ข้อใดเป็นสารสังเคราะห์จากธรรมชาติทั้งหมด

 

ข้าว น้ำตาล เกลือแกง

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย คาร์บอนไดออไซด์

ผ้าฝ้าย คลอโรฟิลล์ เนื้อสัตว์เทียมทำจากถั่ว

น้ำมันพืช กรดกำมะถัน น้ำส้มสายชูหมัก

62 ) 

ให้พิจารณาการเกิดพอลิเมอร์ 2 แบบต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

 

 

พอลิเมอร์ที่ใช้ทำขวดน้ำกลั่นเกิดจากปฏิกิริยาแบบที่หนึ่ง

โครงสร้างของพอลิเมอร์แบบที่หนึ่งคือโครงสร้างแบบสาขา

การเกิดพอลิเมอร์แบบที่สองเป็นการรวมของสารมอนอเมอร์แบบควบแน่น

การรวมตัวของเมลามีนและฟอร์มัลดีไฮด์เป้นการเกิดพอลิเมอร์แบบที่สอง

63 ) 

พลาสติกชนิดหนึ่งอาจจะเป็น พีวิซี พอลิเอทิลีน หรือยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เมื่อนำมาทดสอบได้ผลดังตารางการทดสอบผล1.  ดูการติดไฟ


2. กดด้วยแท่งแก้วร้อน


3.  นำกระดาษลิตมัสมาอังกับพลาสติกติดไฟยาก


เกิดการอ่อนตัว


สีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยน
จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าพลาสติกนี้เป็นชนิดใด

 

พีวีซี

 

พอลิเอทิลีน หรือ พีวีซี

พีวีซี หรือ ยูเรีย ฟอร์มาลดีไฮด์

พอลิเอทิลีน หรือ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์

64 ) 

ในการทดสอบคุณสมบัติของเส้นใย 3 ชนิด ได้ผลดังนี้ชนิดเส้นใยลักษณะทั่วไป

ไม่มัน ไม่นุ่ม น้ำหนักมาก ยับง่าย เหนียวปานกลางดูดความชื้นได้ดี

ระบายความชื้นและความร้อนได้เร็ว

เป็นมัน นุ่ม น้ำหนักเบา ยับง่าย เหนียวมาก ดูดความชื้นได้ดี

เป็นมัน นุ่ม น้ำหนักน้อย ไม่ยับ เหนียวมาก ดูซับความชื้นได้น้อย

ระบายความร้อนได้ช้ามาก
ถ้าต้องการตัดเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบา ค่อนข้างนุ่ม ไม่อมความชื้นเพื่อใช้ในฤดูหนาว ท่านจะเลือกใช้เส้นใยในข้อใด

 

เส้นใยชนิด ก 90% ผสมเส้นใยชนิด ข 10%

เส้นใยชนิด ข 80% ผสมเส้นใยชนิด ค 20%

เส้นใยชนิด ค 85% ผสมเส้นใยชนิด ก 15%

เส้นใยชนิด ก 35% ผสมเส้นใยชนิด ข 35% ผสมเส้นใยชนิด ค 30%

65 ) 

คุณสมบัติของโพลิเมอร์ขึ้นอยู่กับอะไร

 

ชนิดของโมโนเมอร์

 

การจัดเรียงตัวของโมโนเมอร์

ชนิดและการจัดเรียงตัวของโมโนเมอร์

รูปร่างลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ที่นำเอาโพลิเมอร์นั้นไปใช้

66 ) 

กระบวนการใดต่อไปนี้ เป็นพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม

    ก)  เอทิลีน + เอทิลีน +...----->  พอลิเอทิลีน

    ข)  ยูเรีย + ฟอร์มัลดีไฮด์-----> ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

    ค)  เรียฟอร์มัลดีไฮด์ + ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ +...----->  พอลิเมอร์ของยูเรียฟอร์มัลดิไฮด์ + น้ำ

    ง)  กลูโคส+ กลูโคส... -----> แป้ง + น้ำ

 

ก และ ข

ข และ ค

ค และ ง

67 ) 

พอลิเมอร์ในข้อใดเหมาะสมในการผลิตขวดน้ำ ซึ่งสมบัติโค้งงอได้มาก อ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง

 

ชนิดโครงสร้างแบบร่างแหหรือแบบแขนง

ชนิดโครงสร้างแบบสายยาวหรือแบบสาขา

ชนิดโครงสร้างแบบสาขาหรือแบบตาข่าย

ชนิดโครงสร้างแบบตาข่ายหรือแบบสายยาว

68 ) 

จากตาราง
ผ้าชนิดต่างๆการติดไฟความเปื้อนเปรอะความคงทนต่อกรดเบสผ้าฝ้าย


ผ้าไหม


ผ้าไนลอน


ผ้าเตโตรอนติดไฟทันที


ติดไฟเร็ว


ลุกช้าๆหลอมตัว


ไหม้อย่างช้าๆหลอมตัวสีจางลงเมื่อซัก


สีจางลงเมื่อซัก


ซักออก


สีจางลงเมื่อซักเปื่อยยุ่ย


เปื่อยยุ่ย


ละลายเหนียว


ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลง


ไม่เปลี่ยนแปลง


ไม่เปลี่ยนแปลง


ไม่เปลี่ยนแปลง
จากตาราง จะตั้งสมมุติฐานอย่างไร

 

ใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติโดยส่วนรวมดี

 

ใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติโดยส่วนรวมไม่ดี

ใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติติดไฟได้ดีกว่าใยธรรมชาติ

ใยธรรมชาติมีคุณสมบัติติดไฟได้ดีกว่าใยสังเคราะห์

69 ) 

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม

    ก)  ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมาหลอมใช้ได้ใหม่

    ข)  พลาสติกที่ใช้ทำไฟท้ายรถยนต์นำมาหลอมใหม่ไม่ได้

    ค)  เทอร์โมพลาสติกอยู่ในน้ำทนทานกว่าอยู่ใต้ดินหรือถูกแดดลม

    ง)  เมื่อกรดซัลฟุริกผสมกับน้ำจะเกิดความร้อนสูงมาก ต้องใช้ถังทำด้วยพลาสติกเทอร์โมเซตติ้งเป็นภาชนะผสม

 

ก กับ ข

ข กับ ค

ค กับ ง

ง กับ ข

70 ) 

ข้อใดถูก

 

เชือกไนล่อนผลิตได้จากการใช้แก๊สธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ

น้ำนมถั่วเหลืองใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์เส้นใยได้

ตัวไหมผลิตเส้นใยประเภทเซลลูโลสโดยมีใบหม่อนเป็นวัตถุดิบ

เส้นใยเตโตรอนเป็นเส้นใยของเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยธรรมชาติ