ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 21,626 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

อาการในข้อใดที่เกิดขึ้นก่อนเมื่อผิวหนังมีการติดเชื้อ

 

เกิดเป็นหนอง  เพราะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวล้อมเชื้อโรคไว้

เกิดการบวมแดง  เพราะมีเชื้อโรคและเลือดมารวมอยู่เป็นจำนวนมาก

เกิดอาหารบวมแดง  เพราะมีเลือดซึ่งมีเซลล์เม็ดเลือดแดงและขาวไหลสู่บริเวณที่ติดเชื้อ

เกิดเป็นหนอง  เพราะมีการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติเพื่อต่อสู้เชื้อโรค

2 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

เชื้อเอดส์เกิดจากไวรัส  จึงไม่สามารถผลิตวัคซีนป้องกันได้

วัคซีน  และเซรุ่มที่ผลิตจากเชื้อโรคชนิดเดียวกันต้องใช้คู่กัน

วัคซีนให้ผลต่อร่างกายช้ากว่าเซรุ่ม  แต่ให้ภูมิคุ้มกันโรคได้นานกว่าเซรุ่ม

วัคซีนและเซรุ่มมีกรรมวิธีในการผลิตเหมือนกันแต่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายต่างกัน

3 ) 

ข้อใดกล่าวถึงการแพ้ยาได้อย่างถูกต้อง

 

 

การแพ้ยามีความสัมพันธ์กับขนาดของยาที่ได้รับ

การแพ้ยาไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของผู้ที่ได้รับยา

การพแพ้ยาเป็นภาวะที่ร่างกายสร้างแอนติบอดี

การแพ้ยาไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา

4 ) 

ด.ช.ใหม่  ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจนกระทั่งอายุครบ 4 ขวบ  กราฟข้อใดแสดงระดับภูมิคุ้มกันโรคของเขาได้ถูกต้อง

 

5 ) 

กราฟในข้อใดเป็นผลการตรวจเลือดของคนเป็นโรคเอดส์

 

6 ) 

หลังจากรักษาอาการเบาหวานกำเริบหายเป็นปกติแล้ว  สุธนก็ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบข้อใดแสดงผลการตรวจเลือดของเขาได้ถูกต้อง


 

1

2

3

4

7 ) 

ทารกคนหนึ่งไม่ได้ดื่มนมแม่  แต่ได้รับวัคซีนตามกำหนด  เขาจะมีระดับภูมิคุ้มกันโรคตามข้อใด

 

8 ) 

ข้อใดไม่ใช่กลไกป้องกันและกำจัดเชื้อโรคของร่างกาย

 

หาวเมื่อง่วงนอน

จามเมื่อมีฝุ่นฟุ้ง

น้ำตาไหลเมื่อฝุ่นเข้าตา

กระพริบตาเมื่อลมพัดผ่าน

9 ) 

ข้อใดกล่าวถึงเซรุ่มไม่ถูกต้อง

 

ไม่ใช่วัคซีน

อาจจะทำให้มีอาการแพ้อย่างรุนแรงได้

สามารถผลิตจากวัคซีน  หรือผลิตจากเชื้อโรค

เป็นการนำแอนติบอดีเข้าสู่ร่างกายโดยตรง  ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคได้ทันที

10 ) 

อาการแพ้ยามากหรือน้อยไม่ขึ้นอยู่กับอะไร

 

ชนิดของยา

ขนาดของยา

วิธีการใช้ยา

พันธุกรรมของผู้รับยา

11 ) 

เด็กชายนัทเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ  ไอกรน  บาดทะยัก โปลิโอ ครั้งแรกเมื่อใด

 

ภายในเดือน มีนาคม 2541

ภายในเดือน พฤษภาคม 2541

ภายในเดือน มิถุนายน 2541

ภายในเดือน ธันวาคม 2541

12 ) 

ข้อใดจัดเรียงลำดับการป้องกันและกำจัดเชื้อโรคของร่างกายจากชั้นนอกไปชั้นในได้ถูกต้อง

 

เม็ดเลือดขาว, ผิวหนัง, ระบบน้ำเหลือง

ผิวหนัง, ระบบน้ำเหลือง , เม็ดเลือดขาว

ผิวหนัง, เม็ดเลือดขาว, ระบบน้ำเหลือง

ระบบน้ำเหลือง, ผิวหนัง, เม็ดเลือดขาว

13 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

แอนติบอดีเป็นสารโปรตีนที่ทำหน้าที่ด้านสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค

 

เมื่อร่างกายได้รับละอองเกสรร่างกายสร้างแอนติเจนขึ้นมาต่อต้าน

วัคซีน สามารถผลิตจากเชื้อโรคที่อ่อนฤทธิ์ เชื้อโรคที่หมดฤทธิ์หรือสารพิษที่หมดพิษก็ได้

วัคซีนบางชนิดเข็มเดียว  บางชนิดต้องมีการฉีดกระตุ้น  เนื้อจากความเข้มข้นของแอนติบอดีจากวัคซีนจะลดน้อยลงเรื่อยๆ

14 ) 

การที่ได้รับวัคซีนเปรียบเสมือนการทำงานของร่างกายในข้อใด

 

การกินน้ำตาลกลูโคสแล้วดูซึมไปใช้โดยทันที

การกินแป้งผสมกับน้ำตาลกลูโคส

รับประทานอาหารแป้งแล้วถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคส

รับประทานอาหารแป้งและถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคส  ต่อจากนั้นเปลี่ยนเป็นไกลโคเจน

15 ) 

วัคซีนกับเซรุ่มต่างกันอย่างไร

 

วัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันก่อเอง  เซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันรับมา

เซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันก่อเอง  วัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันรับมา

วัคซีนและเซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันก่อเอง 

วัคซีนและเซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันรับมา

16 ) 

ทารกที่เกิดขึ้นใหม่ๆ จะมีภูมิคุ้มกันโรคแบบใด

 

ภูมิคุ้มกันก่อเอง

ภูมิคุ้มกันรับมา

ทั้ง ก และ ข

ไม่มีข้อถูก

17 ) 

เรียงลำดับขนาดของสิ่งต่อไปนี้จากใหญ่ไปเล็ก

 

แผ่นเลือด   เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว

เม็ดเลือดขาว   เม็ดเลือดแดง    แผ่นเลือด

เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว   แผ่นเลือด  

แผ่นเลือด   เม็ดเลือดขาว  เม็ดเลือดแดง 

18 ) 

คนที่เป็นโรคต่อไปนี้  ควรให้แอนติบอดีกับร่างกายทันที

 

บาดทะยัก

ไอกรน

อหิวาตกโรค

วัณโรค

19 ) 

วัคซีน คืออะไร

 

แอนติบอดีที่อยู่ในเซรุ่ม

แอนติบอดี  และแอนติเจนในเซรุ่ม

เชื้อโรคที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์หรือตายแล้ว

สารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้น  และถูกทำให้หมดฤทธิ์แล้ว

20 ) 

ข้อใดผิด

 

วัคซีนสามารถผลิตจากเชื้อโรคที่ตายแล้ว

วัคซีนสามารถผลิตได้จากสารพิษหรือทอกซินที่ทำให้หมดพิษแล้ว

วัคซีนสามารถผลิตได้จากเชื้อโรคที่ยังมีชีวิตอยู่  แต่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง

วัคซีนสามารถผลิตจากเชื้อโรคที่มีชีวิตอยู่  และมีฤทธิ์เต็มที่

21 ) 

วัคซีนที่ต้องให้เด็กซึ่งอายุไม่เกิน 10 ปี  โดยวิธีหยดให้รับประทานนั้นเป็นวัคซีนป้องกันโรคใด

 

วัณโรค

ไอกรน

บาดทะลัก

โปลิโอ

22 ) 

ข้อใดเป็นผลเนื่องมาจากตับอ่อนเสื่อมสภาพ

 

ระดับน้ำตาลในปัสสาวะลดลง  และไกลโคเจนเพิ่มขึ้น

ระดับน้ำตาลในปัสสาวะเพิ่มขึ้น  และไกลโคเจนลดลง

ระดับน้ำตาลในปัสสาวะเพิ่มขึ้น  และไกลโคเจนเพิ่มขึ้น

ระดับน้ำตาลในปัสสาวะลดลง  และไกลโคเจนลดลง

23 ) 

การรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะหลังคลอด  เนื่องด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใด

 

น้ำนมแม่มีโปรตีน

น้ำนมแม่ไม่มีเชื้อโรค

น้ำนมแม่มีแอนติบอดี

น้ำนมแม่มีแอนติเจน

24 ) 

วัคซีนที่หยดป้องกันโรคโปลิโอในเด็ก คือสารใด

 

แอนติบอดี

แอนติเจน

เอนไซม์

แอนติไบโอติค

25 ) 

ข้อใดกล่าวถึงการแพ้ยาได้ถูกต้อง

 

การแพ้ยามีความสัมพันธ์กับขนาดของยาที่ได้รับ

การแพ้ยาเป็นภาวะที่ร่างกายสร้างแอนติเจน

การแพ้ยาเป็นภาวะที่ร่างกายสร้างแอนติบอดี

การแพ้ยาไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการให้ยา

26 ) 

เชื้อโรคใดที่ใช้เป็นทอกซอยด์

 

วัณโรค  คางทูม

คางทูม  หัดเยอรมัน

โรคพิษสุนัขบ้า  พิษงู

คอตีน  บาดทะยัก

27 ) 

ภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน  ไม่ขึ้นกับข้อใด

 

พันธุกรรม

ยาบางชนิด

ภาวะโภชนาการ

ไม่มีข้อถูก

28 ) 

ข้อใดไม่ใช่อวัยวะน้ำเหลือง

 

ต่อมน้ำเหลือง

ต่อมทอมซิล

ม้าม

ปอด

29 ) 

น้ำเหลืองมีประโยชน์ในการลำเลี้ยงสารใดมากที่สุด

 

โปรตีน

คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน

เกลือแร่

30 ) 

ไขดันบวม  เกิดจากอะไร

 

อัณฑะเกิดการอักเสบ

ต่อมลุกหมากอักเสบ

ท่อน้ำเหลืองอักเสบ

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

31 ) 

การตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อหรือโรคอื่นๆ  บางโรคจะตรวจหาปริมาณเซลล์เม็ดเลือดใด

 

เม็ดเลือดแดง

เม็ดเลือดขาว

เกล็ดเลือด

ข้อ 1 และ 2

32 ) 

เซลล์เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุจะถูกนำออกจากกระแสเลือดโดยอวัยวะใด

 

ตับ

ปอด

ลำไส้ใหญ่

ไขกระดูก

33 ) 

โรคภูมิแพ้ (Allergy) เป็นโรคภาวะภูมิคุ้มกันที่ไวเกินไปจึงสร้างภูมิต้านทานอยู่ตลอดเวลาข้อใดถูกต้อง

 

สารเคมีที่ทำให้เกิดการแพ้คือ ฮีสตามีน

การแพ้ฝุ่นละออง และละอองเกสร

การแพ้อาหาร และสารเคมี

ถูกหมดทุกข้อ

34 ) 

ภาวะโภชนาการหรือการขาดสารอาหารที่มีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย คือ

 

ขาดวิตามิน A และ C

ขาดเหล็ก สังกะสี

ขาดโปรตีน

ถูกหมดทุกข้อ

35 ) 

ทารกแรกเกิดจะติดเชื้อง่าย  เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ (น้ำนม) จะลดลงเมื่ออายุเท่าใด

 

หลัง 1 เดือน

หลัง 3 เดือน

หลัง 6 เดือน

หลัง 1 ปี

36 ) 

ชายคนหนึ่งถูกตะปูตำที่เท้า  มีอาการเกร็ง  และอาการน่าวิตกแพทย์ควรฉีดสารใด

 

วัคซีนป้องกันบาดทะยัก

ทอกซอยค์ป้องกันบาดทะยัก

เซรุ่มต่อต้านบาดทะยัก

ถูกหมดทุกข้อ

37 ) 

วัคซีนป้องโรคหัดเยอรมัน  คางทูม ใช้ฉีดให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่เท่าใด

 

2-6 เดือน

10 เดือนขึ้นไป

15 เดือนขึ้นไป

1 -6 ปีเหมาะสมที่สุด

38 ) 

เชื้อไวรัส HIV สามารถแพร่กระจาย  ตามอวัยวะใดที่สามารถตรวจพบได้

 

ไขกระดูก สมอง ปอด

ไต ลูกตา เลือด

เลือด  น้ำอสุจิ  น้ำนม  น้ำตา  น้ำลาย

ถูกหมดทุกข้อ

39 ) 

สารในข้อใดมีสมบัติเป็นแอนติเจน

 

วัคซีน

ทอกซิน

ทอกซอยด์

ถูกหมดทุกข้อ

40 ) 

เมื่อมีอหิวาตกโรคระบาด  นักเรียนจะถูกแนะนำให้ไปรับการฉีดวัคซีน  ซึ่งวัคซีนหมายถึงข้อใด

 

แอนติบอดีที่อยู่ในเซรุ่ม

แอนติเจน  และแอนติบอดีที่อยู่ในเซรุ่ม

เชื้อโรคที่ทำให้อ่อนฤทธิ์หรือตางลงแล้ว

สารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นและถูกทำให้หมดฤทธิ์แล้ว

41 ) 

ข้อใดเป็นความจริง

 

ภูมิคุ้มกันที่ทารกได้จากแม่สามารถคุ้มกันโรคได้ทุกชนิด

 

วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ผลิตจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิต

ม้าม เป็นอวัยวะน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่สุดของมนุษย์

ส่วนประกอบหลักของเซรุ่มคือสารพิษของจุลทรีย์ที่หมดสภาพความเป็นพิษแล้ว

42 ) 

การรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะหลังคลอด  เนื่องด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใด

 

น้ำนมแม่มีโปรตีนสูง

น้ำนมแม่ไม่มีเชื้อโรค

น้ำนมแม่มีแอนติบอดี

น้ำนมแม่มีแอนติเจน

43 ) 

วัคซีนที่ใช้หยอดป้องกันโรคโปลิโอในเด็ก เป็นสารใด

 

แอนติบอดี

แอนติเจน

เอนไซม์

แอนติไบโอติค

44 ) 

ถ้าตรวจเลือดแล้วพบว่าเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นผิดปกติแสดงว่าเป็นโรคใด

 

เอดส์

ติดเชื้อ

โลหิตจาง

ธาลัสซีเมีย

45 ) 

ข้อใดเป็นขั้นตอนกระบวนการสร้างไกลโคเจนของร่างกาย

 

อินซูลินไปกระตุ้นการสร้างไกลโคเจนจากกลูโคสแล้วเก็บสะสมไว้ที่ตับหรือกล้ามเนื้อ

อินซูลินไปกระตุ้นตับให้สร้างไกลโคเจนจากกลูโคสแล้วเก็บสะสมไว้ที่กล้ามเนื้อ

ตับกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างอินซูลินขึ้นมาเพื่อสร้างไกลโคเจนจากกลูโคสแล้วเก็บสะสมไว้ที่กล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อกระตุ้นตับอ่อนเพื่อให้อินซูลินสร้างไกลโคเจนจากกลูโคสแล้วเก็บสะสมไว้ที่ตับ

46 ) 

จากรูปแสดงระดับของภูมอคุ้มกันโรคชนิดต่างๆ  ของเด็กตั้งแต่แรกเกิด  ข้อใดถูกต้อง


 

ทารกเกิดใหม่  จะมีภูมิคุ้มกันโรคลดลงเรื่อยๆ  จนถึงอายุ 6 เดือน ภูมิคุ้มกันจึงค่อยๆ เกิดขึ้นใหม่

ทารกเกิดใหม่ในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 1 ขวบ  ถ้าไม่ฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง

ทารกที่ฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคจะมีภูมิคุ้มกันโรคเร็วกว่าที่เกิดตามธรรมชาติประมาณ 3 ปี

ทารกเกิดใหม่  จะมีภูมิคุ้มกันโรคชนิดต่างๆ  ต่ำสุด  เมื่ออายุ 6 เดือน  จึงต้องกระตุ้นให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยการฉีดวัคซีน

47 ) 

ข้อใดถูก

 

ผู้ที่ถูกงูกัดจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนทันที

อินซูลินมีหน้าที่รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ

อายุคาดของหญิงและชายทั่วโลกมีค่าเท่ากันเสมอ

การให้ทารกได้บริโภคอาหารอย่างถูกสัดส่วนเป็นการช่วยเหลือชาติเหมือนกัน

48 ) 

การผ่าตัดเปลี่ยนไขกระดูกของผู้ป่วยโรคโลหิตจางอย่างร้ายแรงรายหนึ่ง  ไขกระดูกที่จะนำมาเปลี่ยนให้ผู้ป่วยควรจะรับมาจากผู้ให้รายใดจึงจะได้ผลดีที่สุด

 

บิดามารดา

 

ญาติพี่น้อง

ฝาแฝด

บุคคลทั่วไปที่มีเลือดหมู่เดียวกับผู้ป่วย

49 ) 

ในการอ๓ปรายเรื่องร่างกายของเรา  มีการจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อค้นคว้าข้อมูลต่างๆ นำมาใช้ในการอภิปรายร่วมกัน  การอ๓ปรายเรื่องร่างกายของเรานี้เปรียบเทียบได้กับข้อใด

 

เซลล์

อวัยวะ

เนื้อเยื่อ

ระบบอวัยวะ

50 ) 

สารที่อยู่ในแกนกลางของกระดูท่อนใหญ่เกี่ยวข้อกับระบบใด

 

ขับถ่าย

หายใจ

ย่อยอาหาร

หมุนเวียนเลือด