การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 80 ข้อ ผู้เข้าชม : 33,130 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
100000 ) 

การรักษาสมดุลของร่างกาย  หมายถึงข้อใด

 

การักษาปริมาณของเหลวในร่างกาย

การักษาปริมาณสารในร่างกาย

การรักษาสภาพ pH ของของเหลวและอุณหภูมิในร่างกายให้เหมาะสม

ถูกหมดทุกข้อ

100000 ) 

ตัวการที่ส่งสัญสาณให้ศูน์ควบคุมระดับสารในร่างกายทำงานเพื่อควบคุมการเพิ่มหรือลดปริมาณสารในร่างกาย

 

ความเข้มของสาร

ความเจือจางของสาร

ระดับสารในร่างกาย

ถูกมหดทุกข้อ

100000 ) 

ความรู้สึกกระหายน้ำ  เกี่ยวข้องกับการทำงานของต่อมไร้ท่อใดมากที่สุด

 

ต่อมหมวกไต

ต่อมใต้สมอง

ระดับสารในร่างกาย

ถูกหมดทุกข้อ

100000 ) 

สารใดที่ไม่พบในปัสสาวะคนปกติ

 

โปรตีน

ยูเรีย

ยูริก

เกลือโซเดียม

100000 ) 

อวัยวะใดที่ไม่ทำหน้าที่ขับเกลือออกจากปลาทะเลส่วนใหญ่

 

เหงือก

 

ทวารหนัก

ไต

ผิวหนัง

100000 ) 

หลังจากออกกำลังกายกางแดดนานๆ ร่างกายมีกลไกในการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิอย่างไร

 

ลดอัตราเมแทบอลิซึม และ หลอดเลือดขยายตัว

ลดอัตราเมแทบอลิซึม และ หลอดเลือดหดตัว

เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม และ หลอดเลือดขยายตัว

เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม และ หลอดเลือดหดตัว

100000 ) 

อวัยวะใดมีหน้าที่ช่วยควบคุมเกลือแร่ในร่างกายให้สมดุล

 

ปอด

ไต

ต่อมหมวกไต

ลำไส้ใหญ่

100000 ) 

การทำงานของเอนไซม์อย่างมีประสิทธิภาพ  เกี่ยวข้องกับข้อใด

 

สารเริ่มต้น

อุณหภูมิ

ความเป็นกรด-เบสของร่างกาย

ถูกหมดทุกข้อ

100000 ) 

เมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดลงมากๆ คนมีการปรับตัวคือ

 

จำศีลเช่นเดียวกับกบ

ปรับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อม

ไม่มีข้อใดถูกต้อง

100000 ) 

สัตว์ที่อุณหภูมิในร่างกายสัมพันธ์กับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมดังกราฟนี้คือสัตว์ในข้อใด


 

งู

ไก่

ปลา

อึ่งอ่าง

100000 ) 

ศูนย์กลางควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของคนเราอยู่ที่สมองส่วนใด

 

ซีรีเบลลัม

 

ไฮโพทาลามัส

เมดุลลา

ออปติกโลบ

100000 ) 

อากาศหนาวจัด  คนเราจะมีอาการตัวสั่นเพราะว่า

 

กล้ามเนื้อลายหดตัว

กล้ามเนื้อเรียบที่โคนเส้นขนหดตัว

อัตราเมแทบอลิซึมในเซลล์ลดต่ำลง

ถูกหมดทุกข้อ

100000 ) 

ข้อใดมีความหมายตรงกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

 

ปลาตะเพียนมีของเหลวในร่างกายเข้มขนกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอก

ปลาทูมีของเหลวในร่างกายเข้มข้นกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอก

ปลาเทโพ  ที่บริเวณเหงือกน้ำภายในตัวเสียให้กับน้ำข้างนอกได้

ปลาฉลามขับเกลือแร่ออกจากเหงือกโดยวิธีการแพร่

100000 ) 

เมื่อคนเราแช่น้ำนานๆ น้ำจะไม่เข้าไป  จนทำให้ตัวบวมหรือเต่งขึ้น เพราะ

 

ปัสสาวะบ่อย

เหงื่อออกมาก

เซลล์กกำจัดออกพอๆ กับที่ออสโมซิสเข้าไป

น้ำไม่สามารถออสโมซิลผ่านเซลล์ผิวหนังได้

100000 ) 

คนที่ร่างกายเสียน้ำมากๆ เช่น โรคท้องร่วง แพทย์จะให้น้ำเกลือกับคนไข้ซึ่งน้ำเกลือนี้มีสมบัติคือ

 

เป็นสารละลายชนิด  ไฮโปโทนิค เมื่อเทียบกับน้ำเลือด

เป็นสารละลายชนิด  ไฮเปอร์โทนิค  เมื่อเทียบกับน้ำเลือด

เป็นสารละลายชนิด ไอโซโทนิค เมื่อเทียบกับน้ำเลือด

ไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วย

100000 ) 

การดูดกลับของสารต่างๆ ที่ท่อหน่วยไตจะมากหรือน้อยขึ้นกับ

 

ความเป็นกรด-เบส

ความเข้มข้นของเลือด

ความหนืดของเลือด

ปริมาณพลาสมาที่กรองได้

100000 ) 

ถ้าพารามีเซียม  ไม่มีคอนแท็กไทล์แวคิวโอล จะเกิดปรากฏการณ์ใด

 

ไม่มีการขับถ่ายของเสีย

เซลล์ของพารามีเซียมแตกกระจาย

ไม่มีการไหลเวียนของน้ำในเซลล์

เซลล์ของพารามีเซียมจะแฟบลง

100000 ) 

ในการเดินทางไกลควรผสมเกลือในน้ำดื่ม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายเพราะ

 

เกลือทำให้กระหายน้ำ

 

เกลือทำให้ไตทำงานช้าลง

เกลือทำให้แรงดันออสโมติกในเลือดเพิ่มขึ้น

เกลือทำให้ท่อหน่วยไตทำงานดีขึ้น

100000 ) 

สารอาหารและน้ำจะถูกดูดกลับเข้าสู่เส้นเลือดเมื่อผ่านส่วนใด

 

หลอดไต

โกลเมอรูลัส

โบว์แมนแคปซูล

ท่อหน่วยไต

100000 ) 

คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล  เปรียบได้กับอวัยวะใดในตัว์ชั้นสูง

 

ตับ

ไต

ลำไส้

ทวารหนัก

100000 ) 

สาเหตุที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีน้ำตาลปนมาในปัสสาวะเพราะ

 

โกลเมอรูลัส

 

โบว์แมนแคปซูล บกพร่อง

ท่อหน่วยไตไม่สามารถดูดน้ำตาลกลับได้หมด

ถูกหมดทุกข้อ

100000 ) 

หากน้ำทะเลหนุนเข้ามาในปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาจนถึง  กทม. ท่านคิดว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณพระประแดง  และสะพานพุทธฯ จะประสบปัญหาใด

 

ขาด O2 ในน้ำ

ได้รับสารพิษจากปรอท

ได้รับอาหารไม่เพียงพอ

ร่างกายสูญเสียน้ำ

100000 ) 

ปลาน้ำจืดจะต้องมีกลไกในการรักษาสมดุลของสารอย่างไร

 

รักษาน้ำไว้  แต่กำจัดเกลือไว้ในร่างกาย

กำจัดทิ้งทั้งน้ำและเกลือออกจากร่างกาย

กำจัดน้ำออก  แต่รักษาเกลือไว้ในร่างกาย

รักษาน้ำและเกลือต่างๆ ไว้ในร่างกาย

100000 ) 

ปลาน้ำเค็ม  จะต้องมีกลไกในการรักษาสมดุลของสารอย่างไร

 

รักษาน้ำไว้  แต่กำจัดเกลือไว้ในร่างกาย

กำจัดทิ้งทั้งน้ำและเกลือออกจากร่างกาย

กำจัดน้ำแต่รักษาเกลือไว้ในร่างกาย

รักษาน้ำและเกลือต่างๆ ไว้ในร่างกาย

100000 ) 

กรณีใดที่ระดับฮอร์โมน ADH ในเลือดน้อยลง

 

นอนอาบแดด

หลังออกกำลังกาย

หลังดื่มน้ำ 1-2 ลิตร

เมื่อแรงดันออสโมติกในเลือดสูงขึ้น

100000 ) 

ในวันที่อากาศร้อน  เราจะไม่รู้สึกปัสสาวะบ่อย  เพราะปัสสาวะถูกสร้างขึ้นน้อยเนื่องจาก

 

ต่อมเหงื่อกำจัดเหงื่อออกมามาก

ท่อไตหดตัวมาก

ร่ายกายใช้น้ำน้อยลง

น้ำในเลือดมีน้อยลง

100000 ) 

ในวันที่อากาศหนาว  ปัสสาวะจุถูกสร้างขึ้นมาก เนื่องจาก

 

ไตทำงานได้ดี

ต่อมเหงื่อกำจัดเหงื่อได้น้อย

ร่ายกายใช้น้ำมากขึ้น

น้ำในเลือดมากกว่าปกติ

100000 ) 

สารชนิดใดจัดเป็นของเสียในสัตว์  แต่กลับมีประโยชน์ต่อพืช

 

O2

CO2

H2O

ถูกทั้ง 2 และ 3

100000 ) 

ธาตุใดที่มีผลต่อการปรับค่า pH ของน้ำปัสสาวะมากที่สุด คือ

 

CO2

H+

Na+

NH+3

100000 ) 

สัตว์ใดต่อไปนี้  ไตจะขับปัสสาวะเจือจางที่สุด

 

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำจืด

ปลาทะเล

สัตว์เลื้อยคลาน

100000 ) 

ก๊าซออกซิเจนจากถุงลมในปลอดเข้าสู่หลอดเลือดฝอยรอบๆ ถุงลมโดยกระบวนการใด

 

การแพร่

การออสโมซิส

การลำเลี้ยงแบบฟาซิลิเทต

การลำเลียงแบบใช้พลังงาน

100000 ) 

เมื่อสภาพอากาศร้อน  สุนัขจะมีวิธีระบายความร้อนแบบใด

 

การหอบ

 

การไปคลุกโคลน

พ่นน้ำใส่ร่างกาย

ปัสสาวะบ่อย

100000 ) 

เด็ดใบพืชชนิดหนึ่งมา  เพื่อลองตัดใบตามขวาง  พบว่ามีขี้ผึ้งฉาบอยู่นักเรียนคิดว่าพืชชนิดนี้เจริญได้ดีในสิ่งแวดล้อมแบบใด

 

ทะเลทราย

ทะเล

แม่น้ำ

ป่าดิบชื้น

100000 ) 

ข้อใดเป็นความหมายของสัตว์เลือดอุ่น

 

สัตว์ที่อุณหภูมิสูงกว่าสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย

สัตว์ที่สามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ได้

สัตว์ที่ควบคุมอัตราเมแทบอลิซึมในร่างกายให้อยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ได้

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

ในอุณหภูมิต่ำ  อัตราเมแทบอลิซึมของสัตว์เลือดอุ่นเทียบกับสัตว์เลือดเย็นจะเป็นดังนี้คือ

 

สัตว์เลือดอุ่นอัตราต่ำ  สัตว์เลือดเย็นอัตราสูง

สัตว์เลือดอุ่นอัตราสูง  สัตว์เลือดเย็นอัตราต่ำ

สัตว์เลือดอุ่นอัตราสูง  สัตว์เลือดเย็นอัตราสูง

สัตว์เลือดอุ่นอัตราต่ำ  สัตว์เลือดเย็นอัตราต่ำ

100000 ) 

ถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  สิ่งใดในสัตว์เลือดเย็นที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

 

ดารทำงานของเอนไซม์

อัตราเมแทบอลิซึม

อุณหภูมิของร่างกาย

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ถ้าอุณหภูมิของอากาศลดต่ำลง  เซลล์ในสว่นใดจะให้พลังงานความร้อนแก่ร่างกาย

 

ตับ

หัวใจ

สมอง

กล้ามเนื้อ

100000 ) 

เมื่ออุณหภูมิของอากาศลดต่ำลง  สัตว์เลือดอุ่นรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ในสภาพค่อนข้างคงที่ได้โดย

 

การจำศีล

หัวใจสูบฉีดโลหิตเร็วขึ้น

ลดอัตราเมแทบอลิซึมในร่างกายให้ต่ำลง

เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึมในร่งกายให้สูงขึ้น

100000 ) 

สัตว์ในเขตร้อนควรมีผิวหนังเช่นไรจึงจะเหมาะสม

 

ผิวหนังหนาไม่มีขน

ผิวหนังหนามีไขมันน้อย

ผิวหนังบางเหี่ยวย่นมีขนน้อย

ผิวหนังบางเกล็ดหนาๆ ปกคลุม

100000 ) 

ข้อใดเป็นลักษณะการปรับตัวของสัตว์ในเขตร้อน

 

ขุดรูอยู่

อยู่ในโพรงไม้

ออกหากินในเวลากลางคืน

อาจเป็นไปได้ทุกข้อ

100000 ) 

หมีขั้วโลกเหนือตอบสนองต่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่ต่ำมากๆ ในฤดูหนาวโดย

 

จำศีล

นอนหลับ

ดำเนินชีวิตปกติ

วิ่งมากขึ้นเพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกาย

100000 ) 

ถ้าอากาศมีอุณหภูมิสูงมาก  สุนัขจะหอบทั้งนี้เพราะเหตุใด

 

สุนัขเหนื่อย

สุนัขหายในทางปาก

สุนัขต้องการระบายความร้อนออกจากร่างกาย

สุนัขต้องการเพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม

100000 ) 

ข้อใดที่ไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ด้วยตนเอง

 

แบคทีเรีย

ยีสต์

รา

ไวรัส

100000 ) 

จาการตรวจเซลล์ 4 ชนิด  พบส่วนประกอบดังนี้เซลล์ผนังเซลล์นิวเคลียสคลอโรพาสต์ก.


ข.


ค.


ง./


/


/


--


/


/


/-


/


-


-
ข้อใดเป็นเซลล์ที่มาจากเซลล์พืช

 

ก และ ข

 

ข และ ค

ค และ ง

ข และ ง

100000 ) 

ปรากฏการณ์ใดที่เกิดกับเซลล์พืชที่แช่ในสารละลายไฮโพโทนิค

 

เซลล์เต่ง

เซลล์แตก

เซลล์เหี่ยว

เซลล์เหมือนเดิม

100000 ) 

ต้นมะม่วงตอบสนองต่อภาวะแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอย่างไร

 

ปากใบเปิดกว้างมากขึ้น  เพื่อรับน้ำจากอากาศ

ปากใบปิดเฉพาะเวลากลางคืน  เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ

รากใช้พลังงานเพิ่มขึ้น  เพื่อให้สามารถดูดน้ำได้

ทิ้งใบบางส่วน  เพื่อลดการคายน้ำ

100000 ) 

จากตารางเซลล์ 4 ชนิด  พบส่วนประกอบดังนี้เซลล์ผนังเซลล์นิวเคลียสคลอโรพาสต์ก.


ข.


ค.


ง./


/


/


--


/


/


/-


/


-


-
ข้อใดเป็นเซลล์ที่มาจากพืชและสามารถสังเคราะห์แสงได้

 

ก และ ข

ข และ ค

ข เท่านั้น

ค เท่านั้น

100000 ) 

ลอกผิวใบว่านกาบหอยแล้วแช่ลงในสารละลายน้ำตาลกลูโคส  เมื่อนำมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เห็นลักษณะดังภาพสารละลายน้ำตาลกลูโคสนี้เป็นสารละลายประเภทใดเมื่อเทียบกับสารละลายในเซลล์ผิวใบ

 

 

สารละลายไฮโพโทนิค

สารละลายไฮเพอร์โทนิค

สารละลายไอโซโทนิค

อาจเป็นข้อ 2 หรือ 3 ก็ได้

100000 ) 

สัตว์ข้อใดที่อุณหภูมิร่างกายแปรผันตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม

 

ม้าน้ำ

แมวน้ำ

นกเป็ดน้ำ

หมูน้ำ (พะยูน)

100000 ) 

ข้อใดกล่าวถึงการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุของปลาน้ำจืดได้ถูกต้อง

 

ไตขับปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูงและปริมาณน้อย

ไตขับปัสสาวะเจือจางและปริมาณมาก

ไตขับปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูงและปริมาณมาก

ไตขับปัสสาวะเจือจางและปริมาณมาก

100000 ) 

ก. และ ข. เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิร่างกายและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมของสัตว์ชนิดใดตามลำดับ

 

 

 

ปลาฉลาม  และ กบ

นกกางเขน และกิ้งก่า

หนู และนกเพนกวิน

เต่า และโลมา

เต่า และโลมา

100000 ) 

ปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้จะเกิดกับเซลล์พืชที่แช่ในสารละลายไฮเปอร์โทนิค

 

เซลล์เต่ง

เซลล์แตก

เซลล์เหี่ยว

เซลล์เหมือนเดิม

100000 ) 

การหลั่งเฟบซิโนเจนออกจากเซลล์ผนังกระเพาะอาหารอาศัยกระบวนการใด

 

กระบวนการแพร่

กระบวนการกเอกโซไซโทซิส

การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต

การลำเลียงแบบใช้พลังงาน

100000 ) 

สารใดที่ตรวจพบในน้ำปัสสาวะแล้วอาจไม่ใช่เกิดจากไตผิดปกติ

 

โปรตีน

ยูเรีย

กลูโคส

เกลือโซเดียม

100000 ) 

อวัยวะใดที่ทำหน้าที่ขับเกลือออกจากร่างกายของปลาทะเลส่วนใหญ่

 

 

เหงือก

ทวารหนัก

ไต

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (contractile  vacuole) ที่พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทำหน้าที่ใด

 

 

ย่อยอาหาร

กำจัดอาหาร

กำจัดน้ำ

ข้อ 2 และ 3

100000 ) 

สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ที่อัตราเมแทบอลิซึมเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม

 

นก

วาฬ

เต่า

แมว

100000 ) 

ขณะที่สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ข้อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรา


ข้ออัตราเมแทบอลิซึมหลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังกล้ามเนื้อยึดโคนเส้นขน1.


2.


3.


4.สูงขึ้น


ลดลง


สูงขึ้น


ลดลงขยายตัว


ขยายตัว


หดตัว


หดตัวคลายตัว


คลายตัว


หดตัว


หดตัว


 

ข้อ 1 เท่านั้น

ข้อ 2 และ 3

ข้อ 4 เท่านั้น

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

เมื่อใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้มากเกินไป  ต้นไม้ไม่เจริญงอกงามสมความต้องการ  แต่กลับเหี่ยวเฉาลงเพราะเหตุใด

 

สารละลายในดินมีแรงดันออสโมติกสูงกว่าในเซลล์  ทำให้น้ำแพร่จากเซลล์ออกสู่ดิน

สารละลายในดินมีแรงดันออสโมติกสูงกว่าในเซลล์  ทำให้น้ำแพร่จากดินเข้าสู่เซลล์

สารละลายในดินมีแรงดันออสโมติกต่ำกว่าในเซลล์  ทำให้น้ำแพร่จากเซลล์ออกสู่ดิน

สารละลายในดินมีแรงดันออสโมติกต่ำกว่าในเซลล์  ทำให้น้ำแพร่จากดินเข้าสู่เซลล์

100000 ) 

สัตว์ชนิดใดไม่มีกลไกในการักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่  อุณหภูมิของร่างกายจึงแปรผันไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม

 

จระเข้

นกเพนกวิน

พยูน

ปลาวาฬ

100000 ) 

เมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวนำแบคทีเรียเข้าสู่เซลล์แล้ว  ออร์แกเนลใดทำหน้าที่ย่อยทำลายแบทีเรียนั้น

 

ไรโบโซม

ไลโซโซม

ไมโทคอนเดรีย

กอลจิคอมเพลกซ์

100000 ) 

ข้อใดต่อไปนี้อาศัยกระบวนการเอกโซไซโทซิส

 

การทำลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว

การนำอนุภาคขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ของอะมีบา

การขับเกลือแร่ส่วนเกินออกทางเหงือกของปลาทะเล

การหลั่งเอนไซม์ย่อยอาหารออกมาจากเยื่อบุผิวลำไส้เล็ก

100000 ) 

หลังการออกกำลังกายหนัก  เลือดในร่างกายจะมีสภาพอย่างไร

 

เลือดทีสภาพเป็น เบส เพราะมี OH- ในเลือดต่ำ

เลือดทีสภาพเป็น เบส เพราะมี OH- ในเลือดสูง

เลือดทีสภาพเป็น กรด เพราะมี OH+ ในเลือดต่ำ

เลือดทีสภาพเป็น กรด เพราะมี OH+ ในเลือดสูง

100000 ) 

โครงสร้างส่วนใดที่สามารถพบได้ในเซลล์พืช  แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์

 

เซลล์เมมเบรน, คลอโรพลาสต์

ผนังเซลล์, เซลล์เมมเบรน

ผนังเซลล์, แวคิวโอล

ผนังเซลล์, คลอโรพลาสต์

100000 ) 

การแพร่แบบฟาซิลิเทตต้องอาศัยตัวพา  ตัวพานี้เป็นสารชนิดใด

 

ไขมัน

โปรตีน

คาร์โบไฮเดรต

กรดนิวคลีอิก

100000 ) 

ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการลำเลียงสารแบบที่ต้องใช้พลังงานอย่างถูกต้อง

 

การดูดซึมแร่ธาตุของเซลล์ขนรากพืช

การดูดซึมโมเลกุลของสารที่ลำไส้เล็ก

การดูดซึมกลูโคสและกรดอะมิโนกลับที่บริเวณผนังท่อของหน่วยไต

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

การแลกเปลี่ยนแก๊สในถุงลมในปอดอาศัยวิธีการใด

 

การแพร่

ออสโมซิส

การลำเลียงแบบใช้พลังงาน

เอนโดไซโทซิล

100000 ) 

ถ้าร่างกายของคนมีน้ำอยู่น้อยจะเกิดเหตุการณ์ใด

 

เลือดมีความดันออสโมติกสูง  ต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมน ADH มาก  ดูดน้ำกลับได้มาก

เลือดมีความดันออสโมติกต่ำ  ต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมน ADH มาก  ดูดน้ำกลับได้มาก

เลือดมีความดันออสโมติกสูง  ต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมน ADH มาก  ดูดน้ำกลับได้น้อย

เลือดมีความดันออสโมติกต่ำ  ต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมน ADH มาก  ดูดน้ำกลับได้น้อย

100000 ) 

ศูนย์กลางสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการกระจายน้ำอยู่ที่สมองส่วนใด

 

เมดัลลาออบลองกาตา

ไฮโพทาลามัส

พอนส์

ซีรีเบลลัม

100000 ) 

เมื่อร่างกายเล่นกีฬาอย่างหนัก  จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง  จะทำให้เกิดผลในข้อใด

 

ระดับ pH ของเลือดลดต่ำลง

ระดับ pH ของเลือดสูงขึ้น

ระดับ pH ของเลือดคงเดิม

ระดับ pH ของเลือดประมาณ 8

100000 ) 

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 

ปลาน้ำจืดมีของเหลวในร่างกายเข้มข้นน้อยกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอก

ปลาน้ำเค็มมีของเหลวในร่างกายเข้มข้นน้อยกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอก

ปลาน้ำจืดมีบริเวณเหงือกที่น้ำภายในตัวเสียให้กับน้ำข้างนอกได้

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

ในสัตว์ทะเลชั้นต่ำมีกลไกควบคุมเกลือแร่ในร่างกายอย่างไร

 

ควบคุมเช่นเดียวกับปลาทะเล

ควบคุมเช่นเดียวกับปลาน้ำจืด

ควบคุมแรงดันออสโมติของของเหลวในร่างกายให้ใกล้เคียงกับแรงดันออสโมติกของน้ำทะเล

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

ปลาน้ำเค็มมีการปรับตัว  เพื่อให้อยู่ในน้ำเค็มอย่างไรบ้าง

 

มีเหงือกที่สกัดเกลือแร่ทิ้งได้

มีไตที่ขับถ่ายปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูง

มีผิวหนังที่ควบคุมไม่ให้น้ำจากทะเลไหลเข้าตัว

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

ในฤดูหนาวพวกกิ้งก่า งู จะหงอยเซื่องซึมไม่ว่องไวเพราะ

 

สัตว์พวกนี้ไม่ชอบอากาศเย็น

มีอัตราเมแทบอลิซึมต่ำ

ระบบการทำงานในร่างกายเปลี่ยนแปลง

เป็นพฤติกรรมที่แสดงว่าเข้าหน้าหนาวแล้ว

100000 ) 

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

 

เต่า จระเข้ เป็นสัตว์เลือดเย็น

สัตว์เลือดอุ่นมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น

กบจำศีล  เพราะอากาศภายนอกไม่เหมาะสม

โลมาเป็นสัตว์ที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้

100000 ) 

นกทะเลมีต่อมพิเศษบริเวณหัวเพื่อทำหน้าที่ใด

 

ขับแอมโมเนียออกจากร่างกาย

ขับยูเรียออกจากร่างกาย

ขับเกลือออกจากร่างกาย

ขับน้ำออกจากร่างกาย

100000 ) 

ถ้าหยดสารละลายน้ำเกลือ 7.5 % ลงบนสไลด์ที่มีเซลล์พืช  เซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นใด

 

เซลล์แตก

เซลล์เหี่ยว

เซลล์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อาจเป็นไปได้ทั้งข้อ 1 ,2, 3

100000 ) 

แร่ธาตุในดินถูกนำเข้าสู่รากพืชโดยวิธีการใด

 

การแพร่

ออสโมซิส

การลำเลียงแบบใช้พลังงาน

การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต

100000 ) 

ภาวะสมดุลของการแพร่ หมายถึง

 

ภาวะที่ไม่เกิดการพแร่อีกแล้ว

ภาวะที่การแพร่มีทิศทางเดียวเท่านั้น

ภาวะที่สารทุกชนิดมีโมเลกุลเท่ากัน

ภาวะที่มีการเคลื่อนที่ของสรเข้าหรือออกในจำนวนเท่าๆ กัน

100000 ) 

กระบวนการนำสารขนาดใหญ่เข้าสูงเซลล์โดยเยื่อหุ้มเซลล์ข้าไปในไซโตพลาสซึมทีละน้อยจนกลายเป็นถุงเล็กๆ

 

ฟาซิลิเทต

เอกโซไซโทซิส

เอนโคไซโทซิส

แอกทีฟ ทรานสปอร์ต