เข้าสู่ระบบ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 80 ข้อ ผู้เข้าชม : 16,569 การประลองฝีมือ : 1,047
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 ) 

ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

โครงสร้าง

การเจริญเติบโตของตัวอ่อน

ปริมาณของสิ่งมีชีวิต

กระบวนการทางสรีระวิทยา

2 ) 

วิธีการดีที่สุดในการศึกษาการจำแนกสิ่งมีชีวิตคือ
 

จำลักษณะสำคัญเด่นชัดของสิ่งมีชีวิต

รู้และเข้าใจรายละเอียดโรงสร้างของสิ่งมีชีวิต

รู้ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ

ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสำคัญระหว่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ

3 ) 

ลักษณะใดสำคัญที่สุดที่จัดอาร์คือออฟเทอริค (Ascheopteryx) ว่าเป็นนก

มีฟัน  ปลายปีกมีนิ้ว

ขามีเกล็ด เท้ามีนิ้วและเล็บ

มีปีกใช้บินหรือร่อนได้

มีขนเป็นแผง

4 ) 

โครงสร้างคู่ใดของร่างกายสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน  ที่เป็นโฮโฒโลกัสกัน

ปีกค้างคาวกับครีบฉลาม

ขาคู่หน้าของสุนัขกับขาหน้าของตั๊กแตนตำข้าว

แขนคนกับครีบของปลาพยูน

ปีกผีเสื้อกลางคืนกับปีกนกกระจอกเทศ

5 ) 

หลักสำคัญในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันคือ สิ่งมีชีวิตที่จะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้อง

มีรูปร่างคล้ายกัน

มีโครงสร้างเหมือนกัน

มีความสัมพันธ์กันทางวิวัฒนาการ

มีจำนวนโครโมโซมเท่ากัน

6 ) 

เทมมีแบ่งสิ่งมีชีวิตพวก แมว เป็ด นกพิราบ กบ กระต่าย  ปลาฉลาม  ปลาตะเพียน  คางคก  จิ้งเหลน งู สุนัข ปลาจาระเม็ด ได้ 3 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 แมว  กบ  สุนัข  กระต่าย  คางคก  จิ้งเหลน
กลุ่มที่ 2 เป็ด  นกพิราบ
กลุ่มที่ 3 ปลาฉลาม  ปลาคะเพียน  ปลาจาระเม็ด 
เขาใช้เกณฑ์ข้อใดในการจัดจำพวก

สัตว์บก , บินได้ , สัตว์น้ำ

4 ขา, 2 ขา, 2 ปีก, ไม่มีขา

มีระยางค์ 2 คู่, 1 คู่, ไม่มีระยางค์

ขนแบบ hair, ขนแบบ feather, มีเกล็ด

7 ) 

ถ้ากำหนดให้
A =ไฟลัม         B= จีนัส            C = คลาส
D=แฟมิลี่          E=อาณาจักร     F=ดิวิชั่น
G=ออร์เดอร์      H=สปีชีส์          I= ซับสปีซีส์
ข้อใดเรียงลำดับขั้นหมวดหมู่  จากลำดับใหญ่ไปย่อยถูกต้อง

E -----> A -----> D -----> C -----> G

C -----> G -----> D -----> B----->  H

F -----> X -----> G -----> D -----> B

A----->  C----->  D -----> G -----> H

8 ) 

จากข้อกำหนดในข้อ 7 ลำดับขั้นการจัดหมวดหมู่ใด  อยู่ในลำดับขั้นเดียวกัน

H กับ I

A กับ F

E กับ F

D กับ G

9 ) 

ถ้ายุงจากราชบุรีและเลย  รูปร่างคล้ายกันและมีจำนวนโครโมโซม 4 คู่เท่ากัน  ยุง 2 แห่งนี้ผสมในห้องปฏิบัติการได้ลูก F1 ซึ่งไม่สามารถผสมพันธุ์ต่อได้  แสดงว่า ยุง 2 พวกนี้

เป็นสปีชีส์เดียวกัน

ต่างเชื้อชาติกัน

ต่างซับสปีชีส์กัน

ต่างสปีชีส์กัน

10 ) 

ข้อใดถือเป็นเกณฑ์สำคัญในการจัดสิ่งมีชีวิตว่าเป็นสปีชีส์เดียวกันได้

ดูลักษณะคล้ายกับโครงสร้าง

ผสมแล้วได้ลูก

มีลูกแล้วลูกจะเป็นหมันหริไม่

ลูกที่ได้พิการหรือไม่

11 ) 

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้สัตว์ดำรงสปีชีส์ไว้ได้

การกินอาหารที่แตกต่างกัน

ฤดูกาลในการผสมพันธุ์ที่ต่างกัน

สรีระของอวัยวะสืบพันธุ์ที่แตกต่างกัน

เสียงร้องของสัตว์ผู้ที่เรียกตัวเมียเข้าผสมพันธุ์ที่แตกต่างกัน

12 ) 

ข้อใดมีแบบแผนการเรียงตัวของโครงกระดูกไม่เหมือนกันทั้ง 3 ชนิด

ขาหน้าของหมีโคอาสา  ปีกของค้างคาว แขนคน

ปีกของค้างคาว ปีกตั๊กแตน ปีกของนก

ปีกไก่ ขาหน้ากบ  ปีกนก

ครีบปลาพยูน  มือของลิง ปีกของค้างคาว

13 ) 

ข้อใดไม่ทำให้เกิดสปีซีส์ใหม่

น้ำท่วมแยกหนูอยู่คนละเกาะ  ต่างฝ่ายพัฒนาจนเมื่อกลับมาผสมพันธุ์กันจะได้ลูกเป็นหมัน

ภูเขาสูงกั้นนกอยู่คนละฟาก  ต่างฝ่ายต่างหากิน  พัฒนาจนมีพฤติกรรมการสืบพันธุ์แตกต่างกัน

ยุงที่รอดชีวิตจากการจำกัดด้วยดีดีที  ต่อมาพัฒนาจนสามารถต้านทานดีดีทีได้

ภูเขาไฟระเบิด  แยกนอกออกเป็นสองกลุ่ม  แล้วพัฒนาจนมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันจนไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้

14 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของลุกที่เกิดจากการผสมข้ามสปีชีส์

ลูกตายก่อนคลอด

ลูกเจริญเติบโตดีแต่เป็นหมัน

ลูกอ่อนแอ  และตายก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์

ลูกผสมพันธุ์ต่อไปได้  แต่ลูกรุ่นต่อๆ มาอ่อนแอลงเรื่อยๆ

15 ) 

สิ่งมีชีวิตที่สามารถจัดรวมเป็นพวกเดียวกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน  จะต้องมีลักษณะใดเป็นสำคัญ

ก.มีคลอโรฟิลล์      ข.เคลื่อนที่ไม่ได้
ค.มีลักษณะเป็นเซลล์เดียว ง.ขอบเขตของนิวเคลียสไม่ชัดเจน

ก และ ข

ข และ ค

ค และ ง

ก และ ง

16 ) 

ปัจจัยเริ่มแรกข้อใดที่ทำให้นกฟินส์มีวิวัฒนาการไปเป็นนกฟินส์สปีชีส์ต่างๆ

การผ่าเหล่า  การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

ชนิดของอาหาร  การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

สภาพภูมิศาสตร์ พฤติกรรมารผสมพันธุ์

สภาพภูมิศาสตร์ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

17 ) 

ข้อใดไม่เป็นกลไกของสิ่งมีชีวิตในการดำรงความเป็นสปีชีส์เอาไว้

ซีโบรสไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้

ปูก้ามดาบชูก้ามใหญ่สีสดเพื่อชักจูงตัวเมียให้มาผสมพันธุ์

ลูกที่ได้จากหมีโคล่าเผือก  มีขรสีขาวทั้งตัวและมีตาสีชมพู

หิ่งห้อยมีจังหวะของแสงที่กะพริบต่างกัน  เพื่อบอกว่าเป็นเพศเมียหรือผู้

18 ) 

ไวรัสมีคุณสมบัติที่เหมือนและแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นต่างข้อใด

ข้อ

คุณสมบัติที่เหมือนกัน

คุณสมบัติที่แตกต่า

1.
2.
3.
4.

มีกรดนิวคลีอิก
มีเยื่อหุ้มเซลล์
มีโปรตีน
เพิ่มจำนวนได้เมื่ออิสระ

มีโปรตีน
มีไซโทพลาสซึม
มีเยื่อหุ้มเซลล์
มีกรดนิวคลีอีก

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4 

ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4 

ข้อ 3
ข้อ 4 

ข้อ 4 

19 ) 

หลักฐานในข้อใดแสดงว่าเต่าและนกมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน

กายวิภาคเปรียบเทียบซากดึกดำบรรพ์

ซากดึกดำบรรพ์  ร่องรอยของอวัยวะที่ไม่ใช้งาน

การเจริญของเอ็มบริโอในช่วงแรก  ร่องรอยของอวัยวะที่ไม่ใช้งาน

การเจริญของเอ็มบริโอในช่วงแรก  กายวิภาคเปรียบเทียบ

การเจริญของเอ็มบริโอในช่วงแรก  กายวิภาคเปรียบเทียบ

20 ) 

พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีของหิ่งห้อยโดยใช้จังหวะการกระพริบของแสง  เป็นกลไกลชนิดใด

กลไกการเกิดสปีซีส์ใหม่

กลไกการดำรงของสปีซีส์

กลไกการรวมกันของสปีซีส์

กลไกการแบ่งแยกพื้นที่ของสปีซีส์ 

21 ) 

หลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาและจัดสิ่งมีชีวิตเข้าไว้ในอาณาจักรพืชคือ

ผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลส

มีเนื้อเยื่อและระยะเอมบริโอ

คลอโรฟิลล์อยู่ในเม็ดคลอโรพลาสต์

ถูกหมดทุกข้อ

22 ) 

ข้อใดถือว่าไม่ใช่สาเหหตุที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การเกิดมิวเตชันของยีน

การเกิดความแปรผันทางพันธุกรรม

การมีประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจำนวนมาก

23 ) 

ข้อใดใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ

 ประโยชน์, คุณค่าที่มีต่อมนุษย์

 ความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ

สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข

การบริโภคเป็นอาหารและราคาขายเป็นสิ้นค้า

24 ) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึงข้อใด

การมีชีวิตหลากหลายชนิด ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง

การมีสิ่งมีชีวิตใดชนิดหนึ่งจำนวนมาก ณ บริเวณนั้น

การมีสภาพแวดล้อมทางชีวภาพแตกต่างกัน

ระบบนิเวศความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ 

25 ) 

ข้อใดไม่ใช่ปัญหาความหลากหลายททางชีวภาพ

ปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิต

ปัญหาการใช้สอยทรัพยากรมากเกินไป

ปัญหาการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยของพืช, สัตว์

ปัญหาสิ่งมีชีวิตทั่วโลกกำลังเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

26 ) 

บุคคลที่ชอบตัดต้นไม้และทำลายป่า  ซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่ทำให้สมดุลธรรมชาติในกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้นสุดเสียไปเป็นบุคคลเช่นใด

ขาดความรู้

เห็นแก่ตัว

ไม่รับผิดชอบ

ไม่เข้าใจปัญหาที่จะเกิดขึ้น

27 ) 

การระบาดของตั๊กแตนปาทังก้าในสภาวะปัจจุบัน  เป็นผลมาจากการโค่นถ่างป่าเพื่อทำการเพาะปลูก  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่ทำให้การระบาดของตั๊กแตนรุนแรงมากขึ้น

ความเข้มแข็งแสงเพียงพอ
 

อาหารเหมาะสมกว่า

แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

ถูกหมดทุกข้อ

28 ) 

สมดุลธรรมชาติ (Balance of nature) หมายถึงข้อใดต่อไปนี้

การที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

การมีปัจจัยทางกายภาพเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตในถิ่นที่อยู่นั้นๆ

การได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ในสิ่งชีวิตเป็นไปอย่างสมดุล

จำนวนหรือปริมาณของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างพอเหมาะ

29 ) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายถึงข้อใดที่ถูกต้องที่สุด

บริเวณนั้นมีนกจำนวนมาก
 

บริเวณนั้นมีปลาอยู่มากมาย

บริเวณนั้นมีกุ้ง , หอย จำนวนมาก

บริเวณนั้นมีกุ้ง, หอย, ปู, ปลา จำนวนมาก

30 ) 

สาหร่ายสีเขียว มอส และลิเวอร์เวิร์ต ต่างก็ไม่มีราก  ลำต้นและใบแท้จริง แต่มอสและลิเวอร์เวิร์ต ถูกจัดเป็นพืชเพราะ

มีหลายเซลล์

มีคลอโรพลาสต์

มีระยะเอ็มบริโอ

มีการสืบพันธุ์แบบสลับ

31 ) 

สิ่งมีชีวิตที่จัดไว้ในอาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) ควรมีลักษณะดังข้อใด

มีคลอโรพลาสต์และประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์

มีคลอโรพลาสต์ 1 เม็ด มีเนื้อเยื่อและระยะเอ็มบริโอ

มีคลอโรพลาสต์ > 1 เม็ด มีเนื้อเยื่อและระยะเอ็มบริโอ

เซลล์มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส  ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์

32 ) 

สิ่งมีชีวิตดังกล่าวคือ (1) จัดไว้ในอาณาจักรใด (2)

สาหร่ายสีเขียวอาณาจักรโพรติสตา

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน อาณาจักนมอเนอรา

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน อาณาจักรโพรติสตา

ไม่มีข้อใดถูก

33 ) 

ลักษณธสำคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรดังกล่าวคือ

เซลล์ขาดเยื่อหุ้มเซลล์

เซลล์ขาดเยื่อหุ้มนิวเคลียส

เซลล์ขาดผนังเซลล์

เซลล์ขาดออร์แกเนลล์ภายใน

34 ) 

สิ่งมีชิวิตดังกล่าวคือ (1) จัดไว้ในอาณาจักรใด (2)

แบคทีเรีย  อาณาจักรมอเนอรา
 

แบคทีเรีย อาณาจักรโพรติสตา

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน อาณาจักรมอเนอรา

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน อาณาจักรโพรติสตา

35 ) 

แบคทีเรีย และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน มีลักษณะคล้ายกันคือ

ไม่มีระยเอ็มบริโอ

ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส

ถูกทั้ง 2 ข้อ

ไม่ถูกทั้ง 2 ข้อ

36 ) 

พืชชนิดหนึ่งมีลักษณะลำต้นแบบเลื้อยไม่มีหูใบ  ใบเป็นแบบเดี่ยว เส้นใบเป็นแบบร่างแห ออกดอกเป็นดอกเดี่ยว  กลีบดอกมี 5 กลีบ  รังไข่อยู่ใต้กลีบดอก  นักเรียนจะจำแนกพืชนี้โดยใช้คีย์สำหรับพืชนิดใด

ไม้น้ำ

พืชบก

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

พืชใบเลี้ยงคู่

37 ) 

พืชที่เริ่มมีราก ลำต้น และใบที่แท้จริง  มีระบบท่อลำเลียงแต่ยังไม่มีดอกเมล็ด คือ

มอส  สาหร่าย

ปรง  เฟิร์น

จอกหูหนู

แหน สนฉัตร

38 ) 

ประภาเรีนม  หรือตู้เลี้ยงปลาแบบปิดสนิท  และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน๖ได้แก่  ปลา หอย กุ่ง โปรโตซัว และพืชน้ำ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นเวลานานนับเดือน เพราะ

สิ่งมีชีวิตไม่เจริญเติบโต

สิ่งมีชีวิตไม่รบกวนซึ่งกันและกัน

ไม่มีจุลทรีย์เข้าไปรบกวน

การได้และใช้พลังงานอยู่ในสภาพสมดุล

39 ) 

ถ้าสิ่งมีชีวิตพวกผู้ผลิตตายหมดจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบนิเวศ

ไม่มีอินทรีย์สารสำหรับสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้จะตายทันที

สิ่งมีชีวิตจำพวกสร้างอาหารเองไม่ได้จะอยู่ได้ตามปกติ

สิ่งมีชีวิตจำพวกสร้างอาหารเองไม่ได้จะมีชีวิตอยู่ระยะหนึ่ง

40 ) 

การที่ตั๊กแตนปาทังก้าระบาดจำนวนมาก  และฝูงตั๊กแตนนี้เมื่ออพยพผ่านไปในที่มีต้นไม้สีเขียวก็จะกินจนราบเรียบ  ทังนี้เป็นผลจาก

การปรับตัวของแมลง

การคัดเลือกตามธรรมชาติ

การเสียสมดุลธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพืช

41 ) 

สิ่งมีชีวิตในข้อใด  เรียงลำดับตามวิวัฒนาการได้ถูกต้อง

เห็ด -----> แบคทีเรีย  -----> อะมีบา

สาหร่ายสีเขียว  -----> สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน  -----> มอส

หนอนตัวแบน   -----> ฟองน้ำ  -----> ดาวทะเล

สาหร่าย  ----->  สนสองใบ   -----> พืชใบเลี้ยงคู่

42 ) 

สารประกอบใดที่หุ้มสารพันธุกรรมขจองไวรัส

ฟอสโฟลิพิด

นิวคลีโอไทด์

คาร์บอนไฮเดรต

โปรตีน

43 ) 

ลักษณะของสิ่งมีชิวตข้อใดในตารางเป็นลักษณะของไบรโอโฟต์ (เช่น มอส)

ข้อ

เนื้อเยื่อ

สร้างอาหารเอง

ผนังเซลล์

1.
2.
3.
4.

มี
ไม่มี
มี
มี

ได้
ได้
ไม่ได้
ได้

มี
มี
มี
ไม่มี

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

44 ) 

ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดนกเป็นสายพันธุ์ใด

H5 N1

H5 N2

H1 N5

H2 N5

45 ) 

โครงสร้างเซลล์สิ่งมีชีวิต 4 ชนิด ในน้ำเป็นดังนี้

ชนิดสิ่งมีชีวิต

โครงสร้าง

ผนังเซลล์

แวคิวโอ

คลอโรฟิลล์

นิวเคลียส

ก.
ข.
ค.
ง.


-
-

-


-


-

-

-


-

สิ่งมีชีวิตในข้อใดจัดอยู่ในอาณาจักรมอเนอรา

ก และ ข

ข และ ค

ค และ ง

ก และ ง

46 ) 

ใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของไวรัส HIV

ทำลายเซลลืเม็ดเลือดทุกชนิด

กลายพันธุ์ได้ง่าย

ถ่ายทอดได้ทางเพศสัมพันธ์ หรือรับเลือดจากผู้ติดเชื้อ

เพิ่มจำนวนโดยใช้วัตถุดิบจากเซลล์ที่ถูกทำลาย

47 ) 

สิ่งมีชีวิตในข้อใดต่อไปนี้ เรียงตามลำดับวิวัฒนาการได้อย่างถูกต้อง

อะมีบา ----->  สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน -----> หนอนตัวแบน
 

แบคทีเรีย ----->  ราเมือก  -----> เห็ด

ไส้เดือนดิน ----->  แมลง  -----> หอย

โพรทิสต์ ----->  ยีสต์  -----> สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

48 ) 

ข้อใดไม่เป็นองค์ประกอบของดีเอ็นเอ

กรดอะมิโน

ไนโตรเจน

หมู่ฟอสเฟต

น้ำตาลเพนโทส

49 ) 

ไวรัสเพิ่มจำนวนได้ในสภาวะใด
ก.ในเซลล์สัตว์                               ข.ในเซลล์พืช
ค. ในอาหารสังเคราะห์                      ง. ในซากสิ่งมีชีวิต

ก และ ข

ค และ ง

ก ข และ ง

ก ข ค และ ง

50 ) 

สารปรกอบใดที่ห่อหุ้มสารพันธุกรรมของไวรัสโดยตรง

ฟอสโฟลิพิด

นิวคลีโอไทด์

คาร์โบไฮเดรต

โปรตีน

51 ) 

สิ่งมีชีวิตในข้อใดต่อไปนี้  เรียงลำดับวิวัฒนาการได้ถูกต้อง
 

เห็ด -----> แบคทีเรีย-----> อะมีบา

สาหร่ายสีเขียว -----> สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน -----> มอส

หนอนตัวแบน ----->  ฟองน้ำ ----->  ดาวทะเล

สาหร่ายสีน้ำตาล -----> สนสองใบ----->  พืชใบเลี้ยงคู่

52 ) 

ไม้สนเหมาะในการใช้ปลูกป่าเนื่องจาก

มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอยู่ด้วย  ทำให้เจริญเติบโตได้รสดเร็ว

มีสาหร่ายสีเขียวอยู่ด้วย  ทำให้เจริญเติบโตได้รวดเร็ว

มีราไมคอไรซาเจริญอยู่ด้วย  ทำให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

มีแบคทีเรียไรโซเบียมอยู่ด้วย  ทำให้เจริญเติบโตได้รวดเร็ว

53 ) 

ม้าและลาจัดไว้ต่างสปีชีส์กันเนื่องจาก

ผสมพันธุ์กันไม่ได้

ผสมพันธุ์กันได้แต่ไม่ได้ลูก

ผสมพันธุ์กันได้และได้ลูกที่เป็นหมัน

ผสมพันธุ์กันได้และได้ลูกที่ไม่เป็นหมัน

54 ) 

อาณาจักรมอนอรา  เป็นอาณาจักรที่ประกอบด้วย

พวกสาหร่ายทั้งหลาย

พวกโพรโทซัวและเห็ดรา

พวกสาหร่ายโพรโทรซัว แบคทีเรีย และรา

พวกแบคทีเรียและสาหร่ายสสีเขียวแกมน้ำเงิน

55 ) 

ซากดึกดำบรรพ์ของ Archeopteryx ทำให้ทราบว่า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ปีก

สัตว์ปีกมีวิวัฒนาการมากจากสัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์เลื้อยคลานมีวิวัฒนาการจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีวิวัฒนาการจากปลา

56 ) 

ข้อใดที่ทำให้สิ่งมีชีวิต 2 สปีซีส์อาศัยอยู่ปะปนกัน  โดยไม่ทำให้เกิดสปีซีส์ใหม่
ก. แหล่งอาหารแตกต่างกัน                   ข. รุปร่างแตกต่างกัน
ค. ฤดูกาลและเวลาผสมพันธุ์แตกต่ากัน    ง. พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีแตกต่างกัน

ก  ข  ค

ข  ค  ง

ค  ง  ก

ง  ก  ข

57 ) 

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามป่าชายเลนได้หันมามีอาชีพเลี้ยงกุ้งบริเวณชายฝั่งทะเล  จะส่งผลอย่างไรบ้าง

ชาวบ้านมีอาชีพ  แบะรายได้

จำนวนสัตว์ทะเลมีมากขึ้น  จากการเพาะเลี้ยง

ปริมาณแพลงตอนที่อาศัยตามหมด

จำนวนสัตว์ทะเลน้อยลง  เพราะไม่มีแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

58 ) 

ข้อใดสรุปวิวัฒนาการสัตว์มีกระดูกสันหลังได้ถูกต้อง
 

ปลากระดูกอ่อน -----> สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เซลล์เดียว -----> สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

59 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลัษณะของสายวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นจริง

แมลงปีก -----> นก

สัตว์เลื้อยคลาน -----> นก

สัตว์เลื้อยคาน-----> สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เซลล์เดียว -----> สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

60 ) 

ใบของต้นกระบอกเพชร  ลดรูปเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำ  กรณีนี้อธิบายได้ว่าอย่างไร
ก. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ            ข. การเกิดสปีชีส์ใหม่
ค.การปรับตัวทางพันธุกรรม               ง.การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
 

ก และ ข
 

ข และ ค

ค และ ง

ง และ ก

61 ) 

การทดลองผสมพันธุ์ระหว่างผักกาดขาวกับกะหล่ำปลี  พบว่าสามารถให้ลูกเป็นหมัน  ผลการทดลองนี้  แสดงหลักฐานวิวัฒนาการหรือไม่ อย่างไร

ไม่แสดงหลักฐานวิวัฒนาการ  เนื่องจากการผสมระหว่างผักกาดขาวกับกะหล่ำปลีให้ลูกผสมเป็นหมัน

แสดงหลักฐานวิวัฒนาการการเจริญของเอ็มบริโอของลูกผสม ผักกาดขาวกับกะหล่ำปลีอยู่ต่างสปีชีส์  แต่มีบรรพบุรุษร่วมกัน

แสดงหลักฐานวิวัฒนาการทางพันธุศาสตร์  ผักกาดขาวกับกะหล่ำปลีอยู่ต่างสปีชีส์  แต่มีบรรพบุรุษร่วมกัน

แสดงหลักฐานวิวัฒนาการทางพันธุศาสตร์  ผักกาดขาวกับกะหล่ำปลีอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน  แต่มีบรรพบุรุษร่วมกัน

62 ) 

แม่หมูตัวหนึ่งคลอดลูกออกมา 10 ตัว  ตามแนวความคิดของชาร์ลส์ ดาร์วิน  ลูกหมูทั้ง 10 ตัว  จะมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
 

ลักษณะต่างๆ ทุกลักษณะเหมือนกัน

ลักษณะต่างๆ ทุกลักษณะเหมือนแม่

ลักษณะต่างๆ ทุกลักษณะแตกต่างกัน

ลักษณะบางลักษณะเหมือนกัน  และบางลักษณะแตกต่างกัน

63 ) 

ข้อความต่อไปนี้ข้อใกผิด
 

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตและเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหวัดกับคน

ไวรัสสามารถแบ่งเซลล์เจริญเติบโตเพิ่มปริมาณได้มากขึ้นเมื่ออยู่เป็นอิสระ

ไวรัสสามารถผลิตหน่วยที่เหมือนคนเองได้โดยอาศัยสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิต

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิต  แต่ไม่สามารถแสดงคุณสมบัติของตนเองเมื่ออยู่เป็นอิสระ

64 ) 

อะไรเป็นตัวกำหนดทิศทางความแตกต่างทางพันธุกรรม

พ่อและแม่

การมีลักษณะเหมือนกัน

การคัดเลือกตามธรรมชาติ

การผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ

65 ) 

ข้อใดไม่เป็นสาเหตุของการเกิดวิวัฒนาการ

การผ่าเหล่า

การอพยพของประชากร

การผสมพันธุ์แบบไม่เป็นอิสระ

การถ่ายทอดยีนอยู่ในสภาพสมดุล

66 ) 

A ในภาพอยู่ในฐานะอะไรในสายในอาหาร

ผู้ย่อยสลาย  ผู้บริโภคอันดับ 1

ผู้บริโภคพืช  ผู้บริโภคอันดัน 2

ผู้บริโภคอันดับ 1 ผู้บริโภคอันดับ 2

ผู้บริโภคพืช  ผู้บริโภคอันดับ 1

67 ) 

พ่อเป็นสัตว์ลูกผสมที่เป็นหมัน  เกิดจากการผสมระหว่างม้ากับลา  ม้ากับลามีความสัมพันธุ์กันอย่างไร

ม้ากับลาเป็นสัตว์สปีชีส์เดียวกัน  เพราะผสมพันธุ์กันได้

ม้ากับลาเป็นสัตว์สปีชีส์เดียวกัน  เพราะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ม้ากับลาเป็นสัตว์ต่างสปีชีส์กัน  เพราะมีขนาดต่างกัน

ม้ากับลาเป็นสัตว์ต่างสปีชีส์กัน  เพราะพ่อไม่สามารถสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปได้

68 ) 

นายแดงได้นำสัตว์มาผสมกัน 1 คู่  หลังจาหผสมกันหลายครั้ง  เขาสรุปว่าสัตว์คู่นี้ต่างสปีชีส์กันข้อมูลข้อใดน่าจะสนับสนุนความคิดของเขาได้

ผสมครั้งแรกลูกในท้องแท้งเมื่อาอยุเพียง 2 สัปดาห์

ผสมครั้งที่สองในขณะที่ร่างกายสมบูรณ์เต็มที่  แต่ไม่พบการตั้งครรภ์

ผสมครั้งที่สามได้ลูกเพศผู้ซึ่งเมื่อโตเต็มวัยไม่สร่างสร์ม

ผสมครั้งที่สี่ได้ลูกเพศผู้และแม่ตายหลังคลอด

69 ) 

ข้อใดเป็นการเรียงลำดับสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ถูกต้อง
ก. โอโซนถูกทำลายโดยอนุมูลคลอไรด์
ข. อัตรารไวโอเลตผ่านขั้นสตราโตสเฟียร์ได้มากขึ้น
ง.อัตราไวโอเลตทำลาย CFC และปล่อยอนุม฿ลคลอด์
 

ก  ข  ค

ข  ค  ก

ค  ก  ข

ค  ข  ก

70 ) 

ตามแผนผังแสดงวิวัฒนาการลำดับวิวัฒนาการของพืชตามลำดับข้างล่างนี้  เฟิร์นควรอยู่ในช่วงใด
 

71 ) 

ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วย  กุหลาบ  เพลี้ย  แมลงเต่าทอง  เห็ด  รา  นก  งู  ผู้รับการถ่ายทอดพลังงานเคมีเป็นลำดับแรกของโซ่อาหารคือข้อใด

นก

เห็ด

เพลี้ย

กุหลาบ

72 ) 

ตัวอย่างกลุ่มใดที่แสดงลำดับของวิวัฒนาการำได้ถูกต้อง
ก. แบคทีเรีย   ปลาดาว   ไก่   แมว
ข. แบคทีเรีย   แมงป่อง   ปลากะเบน   กิ้งก่า
ค. แบคทีเรีย   ฟองน้ำ   ปลาวาฬ   กบ
ง. แบคทีเรีย   กุ้ง   ปลาหมึก   จระเข้

ก  ข

ข  ค

ค  ง

ง  ก

73 ) 

ถ้าการสูญพันธุ์ของไดโดนเสาร์มีสาเหตุจากลูกอุกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลก  ทำให้เกิดฝุ่นหนาทึบ  ฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งโลกเป็นวเลานานหลายปี  ท่านคิดว่าไดโนเสาร์ชนิดใดน่าจะเสียชีวิตก่อนเนื่องขากขาดอาหาร

ไดโนเสาร์ที่กินไข่เป็นอาหาร

ไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหาร

ไดโนเสาร์ที่กินสัตว์เป็นอาหาร

ไดโนเสาร์ที่กินพืชและสัตว์เป็นอาหาร

74 ) 

ข้อใดไม่ใช่ห่วงโซ่อาหารที่ทำให้สารตะกั่วซึ่งปนเปื้อนอยู่ในน้ำเข้าสู่ร่างกายของคน

หญ้า ----> วัว  คน

ปลาเล็ก ----> ปลาใหญ่ ----> คน

ข้าวโพด ----> หนู ----> นก ----> คน

เพลี้ย ----> ข้าวโพด  นก ----> คน

75 ) 

พืชจำพวกมอสได้ชื่อว่าเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการน้อยที่สุด  ลักษณะเด่นที่ยืนยันความเชื่อนี้สามารถสังเกตได้จากลักษณะใด

การออกดอก-ผล

การสร้างสปอร์

การมีท่อลำเลียง

การมีข้อ – ปล้องของลำต้น

76 ) 

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

สภาวะเรือนกระจกจะทำให้รังสีอุลตราไวโอเลตในบรรยากาศเพิ่มขึ้น

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำฝห้เกิดฝนกรด

สาร CFC จะทำลายโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ทำให้โลกร้อนขึ้น

คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจะเป็นเกราะกำบังรังสีอุลตราไวโอเลต

77 ) 

โรคอีสุกอีใสเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง  คนที่เคยเป็นอีสุกอีใสแล้วจะมีความต้านทานต่อโรคได้  แต่บางคนกลับเป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้เพราะเหตุใด

ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใสกลับฟื้นตัวขึ้นมาใหม่

ได้รับเชื้อไวรัสปีชีส์ใหม่ที่ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันต่อต้านได้

ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากไวรัสสปีชีส์เดิมเสื่อมไป

ภูมิคุ้มกันเดิมที่เคยมีอยู่เป็นเวลานานเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่ตามธรรมชาติของมัน

78 ) 

ในขวดอาหารที่เลี้ยงแมลงหวี่  มีทั้งแมลงหวี่ปีกยาวตรงและปีกกะดก  เมื่อเลือกเอาแมลงหวี่ที่มีลักษระปีกกะดกออกมาผสมกันหลายๆ รุ่น  จนในที่สุดได้แมลงหวี่ปีกะดกหมดทุกตัว  ผลที่ได้นี้เป็นไปตามหลักการข้อใด

การคัดเลือกยีน

การคัดเลือกคามแปนผัน

วิวัฒนาการ

มิวเตชัน

79 ) 

ในการศึกษาเอ็มบริโอของสัตว์ 5 ชนิด คำถามใดไม่สามารถตอบได้จากการศึกษาครั้งนี้

เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหรือไม่

มีสายวิวัฒนาการใกล้ เคียงกันหรือไม่

ระยะเวลาของพัฒนาการของเอ็มบริโอของสัตว์ต่างกันหรือไม่

เอมบริโอของสัตว์เหล่านี้ในระยะที่ 1 มีรูปร่างคล้ายกันหรือไม่

80 ) 

นายมีชัย ผสมพันธุ์นก 2 ชนิด ชนิดแรกมีปากแหลม  นิ้วเท้าไม่มีพังผืด  ขนมัน ชนิดที่สอง ปากเบน  นิ้วเท้ามีพังผืด  ขนหยาบ  เมื่อลูกผสมฟักออกมาจากไข่  นายมีชัยนำไปเลี้ยงในคลองหน้าบ้านลูกผสมลักษณะเช่นใดที่มีโอกาสรอดชีวิตได้มากที่สุด

ปากแหลม  ขนมัน  นิ้วเท้ามีพังผืด

ปากแหลม  ขนหบาย  นิ้วเท้ามีพังผืด

ปากเบน  ขนหยาบ  นิ้วเท้ามีพังผืด

ปากเบน  ขนมัน  นิ้วเท้ามีพังผืด