ข้อสอบเตรียมทหาร กองทัพเรือ (ภาษาไทยสังคม) 2548

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 6,325 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
 
พอแดดพริ้มยิ้มพรายกับปลายฟ้า	โลกก็จ้าแจ่มหวังด้วยรังสี
เคยนึกตามใจชอบปลอบประโลม	ว่าเติบใหญ่จะได้โคมรัตติกาล
แม้เมื่อเรายังเล็กเป็นเด็กน้อย		เคยกล่าวถ้อยวอนจันทราว่าให้สม
อยากตะกายว่ายฟ้าไปหาจันทร์		และใฝ่ฝันอยากเอื้อมให้ถึงโสม
หวังลำแสงแห่งเมตตาและอารี		พลิกราตรีมืดมนให้ผ่องพรรณ
2 )  ข้อใดอ่านคำประพันธ์ที่ขีดเส้นใต้ถูกต้อง
 
เห็นทรงฤทธิ์บิตุรงค์ของลูกรัก อ่านว่า บิ - ตุ - รง
ข้าขอเคารพอภิวันท์ อ่านว่า อะ - ภิ - วัน
ทรลักษณ์อกตัญญุตาเขา อ่านว่า อะ - กะ - ตัน - ยุ - ตา
อันรักษาศีลสัตย์กตเวที อ่านว่า กัด - ตะ - เว - ที
จันทรจรกระจ่าง ผิวพรรณบางอย่างจันทร อ่านว่า จัน - ทะ – ระ
3 )  คำในข้อใดให้อักษรสูงกับอักษรคู่ร่วมกันทุกคำ
 
ฐานทัพ     ผ้าพื้น
สุดซึ้ง      บานพับ
ผูกพัน      ฟุ้งซ่าน
ฟ้าฝน      แว่นตา
น้ำมาก     วิ่งเร็ว
4 )  ในเรื่องเศรษฐกิจในห้องแถว “ คนทำงานไม่เคยมีใครขาดทุนหรอก เพียงแต่จะได้ผลตอบแทนเป็นอะไร ” จากข้อความนี้สรุปได้ว่า
 
คนที่ต้องทำงานแล้วต้องได้กำไร
คนที่ทำงานไม่มีใครขาดทุน
คนที่ทำงานต้องได้ผลตอบแทนเสมอ
ผลตอบแทนย่อมคุ้มค่าการทำงาน
การทำงานทุกครั้งจะต้องได้ค่าแรงตอบแทน
5 )  คำกริยาในข้อใดทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย ( กริยานุเคราะห์ ) ครบทั้งสองประโยค
 
สมคิดเป็นทนายความ , เธอเหมือนแม่ของเขา
ฉันจะมาที่นี่ , คนถูกรถชน
เป็ดว่ายน้ำได้ , คนไข้พื้นแล้ว
แมวคล้ายเสือ , เธอเหมือนพี่สาวของเขา
เป็นคนต้องมีความพยายาม , ฉันกำลังล้างจาน
6 )  คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้งห้าเสียง
 
ขิงก็ราข่าก็แรง
น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
คดในข้องอในกระดูก
ทรัพย์ในดินสินในน้ำ
ปลาหมอตายเพราะปาก
7 )  ประโยคในข้อใดขึ้นต้นด้วยผู้กระทำ
 
ทุ่งดอกบัวตองสีเหลืองแผ่ไปไกลสุดสายตา
ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เสียงน้ำตกได้ยินไปไกล
เด็ก ๆ ในชุมชนนี้ได้รับอุปการะมากกว่าเขตอื่น
สินค้าเหล่านี้ขายในราค่าย่อมเยา
8 )  “ ยายไฮ ขันจันทา กล่าวเรียกร้องให้สมัชชาคนจน ร่วมจับมือกันให้แน่นเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทักษิณ 2 เพราะ 4 ปีที่ผ่านมาปัญหาของเกษตรกรคนจนไม่ได้รับการแก้ไข ” จากประโยคข้างต้นกลุ่มคำใดทำหน้าที่เป็นคำกริยาของประโยค
 
การเรียกร้อง
ร่วมจับมือกัน
จับมือกันให้แน่น
ต่อสู้กับ
รับการแก้ไข
9 )  ข้อความในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 
การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทย เพื่อให้ทราบลำดับพัฒนาการของชาติไทย
อาณาจักรเจนละ มีศูนย์กลางอยู่บริเวณที่ราบปากแม่น้ำโขง เจริญรุ่งเรื่องอยู่นานประมาณ 400 ปี
โครงการกระดูกมนุษย์สมัยหินใหม่ มีลักษณะโครงสร้างกระดูกมนุษย์ในสมัยปัจจุบัน สันนิษฐานได้ว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยน่าจะอยู่ในประเทศไทย
อาณาจักรล้านนา เป็นเมืองประเทศราชของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี และคอริช เวลส์ เชื่อว่าอาณาจักรศรีวิชัยตั้งศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
10 )  คำประสมในข้อใดเกิดจากการประสมคำต่างจากข้ออื่น
 
บุญธรรม บุญกรรม บุญบาป
คนไทย คนรถ คนงาน
ลูกม้า ลูกหม้อ ลูกโซ่
ครอบครู ครอบตลับ ครอบครู
แม่บ้าน แม่ไม้ แม่เพลง
11 )  สาเหตุใดที่ก่อให้เกิดการรวมตัวของแคว้นต่าง ๆ และพัฒนาเป็นอาณาจักรของคนไทยโดยสมบรูณ์ ซึ่งเป็นรากฐานให้กับอารยธรรมไทยตราบจนทุกวันนี้
 
มีลักษณะของการเป็นเมืองท่าทางการค้า
เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างแคว้น
การกระจายของคติและความเชื่อทางศาสนา
การผสมทางศิลปะวิทยาการต่าง ๆ
ผู้ปกครองแคว้นต่าง ๆ เป็นคนไทย
12 )  โครงการวางท่อและโครงการงานแยกแก๊สระหว่างไทยกับมาเลเซียที่จังหวัดสงขลามีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาใด
 
การว่างงาน
การขาดดุลการค้า
การขาดแคลนพลังงาน
เพื่อประสานผลประโยชน์ระหว่างประเทศ
เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
13 )  ข้อใดมีทั้งคำประสม คำซ้อนเพื่อความหมาย และคำซ้อนเสียง
 
หม่นหมอง เคียดแค้น ชุ่มชื้น
เซ้าซี้ ขึงขัง สูงส่ง
เครื่องใน พิมพ์ดีด เมามาย
กระดุกกระดิก ร่ายรำ กะปลกกะเปลี้ย
ผ้าป่า ทรัพย์สิน ออดอ้อน
14 )  ข้อใดมีคำไทยแท้ทุกคำ
 
เราจงเขียนและออกเสียงคำทุกคำอย่างถูกต้องและชัดเจน
เด็ก ๆ กำลังวิ่งขายพวงมาลัยกลางถนน
งานของเธอดำเนินไปได้ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เปิดเทอมครั้งต่อไปอาจารย์คงเปลี่ยนห้องใหม่ทุกคณะ
ความพยายามครั้งสุดท้ายของเขาที่จะขอขยายเวลาต่อไปไม่เป็นผล
15 )  การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตนั้น เจ้าภาพเริ่มรินน้ำและหยุดรินน้ำเมื่อใด
 
เริ่มรินน้ำเมื่อพระสงฆ์ขึ้นคำว่า “สัพพี” และหยุดรินน้ำเมื่อพระสงฆ์ขึ้นคำว่า “ภะวันตุเต”
เริ่มรินน้ำเมื่อพระสงฆ์ขึ้นคำว่า “ยะถา” และหยุดรินน้ำเมื่อพระสงฆ์ขึ้นคำว่า “มะฌิโชติระโสยะถา”
เริ่มรินน้ำเมื่อพระสงฆ์ขึ้นคำว่า “ยะถา” และหยุดรินน้ำเมื่อพระสงฆ์ขึ้นคำว่า “สัพพี”
เริ่มรินน้ำเมื่อพระสงฆ์ขึ้นคำว่า “อะเสวะนา” และหยุดรินน้ำเมื่อพระสงฆ์ขึ้นคำว่า “ปัณณะระโสยะถา”
เริ่มรินน้ำเมื่อพระสงฆ์ขึ้นคำว่า “สัพพีติโย” และหยุดรินน้ำเมื่อพระสงฆ์ขึ้นคำว่า “ภะวันตุตา”
16 ) 
	 “ เมื่อเห็นดาวล้อมเดือนกลาดเกลื่อนฟ้า		ชวนน้องนับดาราที่เป็นเพื่อน
ระยับระยิบพริบตาดาวพร่าเลือน แต่ดวงเดือนเด่นสว่างกลางโพยม ”

จากคำประพันธ์นี้มีอักษรนำกี่ตัว อักษรควบกี่ตัว
 
อักษรนำ 2 ตัว อักษรควบ 4 ตัว
อักษรนำ 1 ตัว อักษรควบ 5 ตัว
อักษรนำ 2 ตัว อักษรควบ 3 ตัว
อักษรนำ 1 ตัว อักษรควบ 3 ตัว
อักษรนำ 2 ตัว อักษรควบ 5 ตัว
17 )  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสนพระทัยงานด้านศิลปะทั้งทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและนาฏกรรมทรงฝากผลงานฝีพระหัตถ์ที่เป็นผลงานด้านประติมากรรมการแกะสลักลายไม้ไว้ ณ โบราณสถานแห่งใด
 
พระปางวัดอรุณราชวราราม
โลหะปราสาทวัดราชดดา
เจดีย์ภูเขาทองในวัดสระเกศ
วัดสุทัศน์เทพวราราม
สวนขวาในพระบรมมหาราชวัง
18 )  ข้อใดเป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายฝังทะเลด้านเดียวกันทั้งหมด
 
นราธิวาส ชุมพร ปัตตานี
นครศรีธรรมราช สตูล สุราษฎร์ธานี
ตรัง กระบี่ สงขลา
ระนอง ชุมพร ตรัง
กระบี่ สตูล พัทลุง
19 )  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการที่สำคัญของประเทศที่กำลังพัฒนา
 
ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ
อัตราเพิ่มของประชากรอยู่ในระดับสูง
การพึ่งพาและส่งออกสินค้าเกษตรระดับต่ำ
สภาพความเป็นอยู่และระดับของการครองชีพอยู่ในระดับต่ำ
มีลักษณะการถูกครอบงำและเสียเปรียบต่างประเทศ
20 )  ข้อใดไม่ใช่กฎหมาย
 
ข้อบัญญัติพัทยา
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหน่วยเรือ
ข้อบังคับตำบลปากน้ำ
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
เทศบัญญัติ
21 )  ข้อใดมิใช่ลักษณะที่สำคัญของสังคม
 
มีอาณาเขตหรือดินแดน บริเวณที่อยู่อาศัยแน่นนอน
มีวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตที่เด่นชัดเป็นตัวของตนเอง
มีความสัมพันธ์ทางสังคมและพึ่งพาอาศัยกัน
กลุ่มดำรงอยู่และสืบทอดต่อไปโดยอนุชนรุ่นหลัง
มีทรัพยากรธรรมชาติ
22 )  ข้อใดมิใช่หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายนขลิขิต
 
ใช่เพื่อแสดงคำหรือข้อความนั้นคัดมาจากที่อื่น
ใช่กันข้อความที่ขยายหรืออธิบายจากข้อความอื่น
ใช้กันข้อความซึ่งบอกที่มาของคำหรือข้อความ
ใช้เขียนกำกับข้อมูลบางอย่างเพื่อเตือนความจำ
ใช้กันตัวเลขหรือสัญลักษณ์ไว้เป็นกลุ่ม
23 )  ข้อใดเรียงตามลำดับพจนานุกรมได้ถูกต้อง
 
รัก เรียน เรื่อง เรือ
เรียน รัก เรื่อง เรือ
รัก เรียน เรือ เรื่อง
รัก เรื่อง เรียน เรือ
เรื่อง รัก เรือ เรียน
24 )  ข้อใดไม่ต้องใช้ “ทรง” นำหน้า
 
พิโรธ
เสวย
เจิม
พระราชดำริ
พระอักษร
25 )  คำศัพท์ในข้อใดเรียงลำดับอยู่ท้ายสุดในพจนานุกรม
 
หญิง
เยี่ยม
หยก
ญาณ
เหยิง
26 )  ข้อใดไม่ใช่คุณค่าหรือข้อคิดที่ได้จากบทละครรำเรื่องพระร่วง
 
ความรู้เกี่ยวกับตำนานกรุงสุโขทัย
สะท้อนให้เห็นความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์
สติปัญญาที่ชาญฉลาดของผู้นำ
ความประมาทนำมาซึ่งความพ่ายแพ้และความพินาศ
คุณธรรมในเรื่องของความอารี
27 )  ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกล้ำหมดทุกคำ
 
เจริญ กรู กลียุค ไซร้
กลาโหม กลด ขวนขวาย สระ
กวาด คลุม ปราย ฟรี
ทรวดทรง สร้าง กวัดแกว่ง ผลาญ
พลัง เพลง กราบ แปลก
28 )  ข้อใดเป็นคำมูลที่มีความหมายต่างไปจากพวก
 
เมทนี ปฐพี พสุธา
อุทก วารี สลิล
มรคา บก วิถี
สินธุ อรรณพ นที
สิขเรศ วนาลี บรรพต
29 )  ประโยคที่กล่าวว่า “ ความดีที่คนเรากระทำย่อมเป็นที่เลื่องลือสะพัดไปทั่ว ” เปรียบเสมือนกับสิ่งใด
 
คลื่นกระทบฝั่ง
ดอกประดู่คลี่บานพร้อมกัน
การทำความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม
วงกระเพื่อมของน้ำที่เกิดจากการโยนก้อนหินลงไป
การพายเรือทวนกระแสน้ำ
30 )  ผู้ที่มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ สุจริต แสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้มี ____________
 
วัฒนธรรม
ศีลธรรม
จริยธรรม
คุณธรรม
ศาสนาธรรม
31 )  นีออน น. ธาตุลำดับที่ 10 สัญลักษณ์ Ne เป็นแก๊สเฉื่อยมีปรากฏเพียง 1 ใน 55,000 ส่วนในบรรยากาศ. (อ. neon) ; (ปาก) เรียกหลอดไฟเรืองแสงที่ให้ความสว่างหรือโฆษณาว่า หลอดนีออน.
ข้อความในข้างต้นนี้มีเครื่องหมายวรรคตอนใดบ้าง
 
มหัพภาค อัฒภาค บุพสัญญา นขลิขิต
จุลภาค นขลิขิต มหัพภาค อัฒภาค
นขลิขิต จุลภาค อัญประกาศ มหัพภาค
ยัติภังค์ บุพสัญญา อัฒภาค จุลภาค
นขลิขิต มหัพภาค บุพสัญญา สัญประกาศ
32 )  สถานที่ในข้อใดไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับใช้ของกฎหมายไทย
 
สถานทูตไทย ประจำกัมพูชา
เรือสินค้าไทย ขณะแล่นอยู่ในมหาสมุทรแปรซิฟิก
เรือหลวงตากสินจอดเทียบท่าที่เมืองวลาดิวอสต๊อก ประเทศรัสเซีย
เครื่องบินบริษัทการบินไทย ขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
33 )  ข้อความว่า “ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา” ตรงกับพุทธสุภาษิตข้อใด
 
นะยัง นะยะติ เมธาวี
ปัญญา นะรานัง ระตะนัง
ปัญญาวะ ธะเนนะ เสยโย
สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง
ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต
34 )  ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดได้จากเรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน
 
ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
มีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์
รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
35 )  พระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณธรรมหมวดหนึ่ง ซึ่งใครเจริญได้มากหรือประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำ จะทำให้มีอายุยืน คุณธรรมหมวดนี่คือข้อใด
 
วุฒิธรรม 4
อริยสัจ 4
อิทธิบาท 4
สังคหวัตถุ 4
พรหมวิหาร 4
36 )  บุคคลในข้อใดไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการทำนิติกรรมสัญญา
 
นายปริญญา อายุ 18 ปีบริบูรณ์ สมรสแล้ว
นายพิฑูรย์ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ หย่าแล้ว
นายสมภพ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ หมั้นแล้ว
นายอดิเรก อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หย่าแล้ว
นายบัญชา อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หมั้นแล้ว
37 )  ข้อใดถูกต้องที่สุด
 
สระในภาษาไทยมี 24 รูป แต่มีเสียงสระ 32 เสียง
พยัญชนะไทยมี 44 ตัว แต่มีเสียงพยัญชนะ 21 เสียง
รูปวรรณยุกต์ภาษาไทยมี 4 รูป และมีเสียงวรรณยุกต์ 4 เสียง
อำ ไอ ใอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไม่ใช่มีเสียงสระ
เอียะ เอือะ อัวะ โอะ เป็นสระผสมทั้งหมด
38 )  ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โททั้งหมด
 
ซู่ซ่า พล่า ข้อง เมฆ
มาก ช้า ค้า น้อง
ปลิ้นปล้อน ง้าว หมอ ค้ำ
กล้า ร้อน ฟ้า ป้า
สาว ขา ใกล้ คล้อย
39 )  ประโยคในข้อใดมีคำสรรรพนาม
 
ปู่เย็น เป็นคนดีมีความขยันหม่นเพียร ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
งามกำลังเดินฝ่าแดดอันร้อนจัดเหลือเกิน
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ ถูกฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารว่าเป็น ครม. ปิกนิก
เด็กชาย เอ สภาพว่าเคยเข้าไปขโมยของในร้านเจ้เล้งมาแล้วหลายครั้ง
สตรีมุสลิมในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ ยังคงแต่งกายตามบัญญัติในศาสนา
40 )  หัวหน้าเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และภายหลังได้เป็นรัฐมนตรี คือใคร
 
นายควง อภัยวงศ์
นายทวี บุญยเกตุ
นายปรีดี พนมยงค์
ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
พล.ร.ต. ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
41 )  “พระ” ในข้อใดมิได้หมายถึงพระอภัยมณี
 
ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาด		ดังสุรางค์นางนาฏในวังหลวง
พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง แล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
ถึงเขาใหญ่ในน้ำง้ำชะเงื้อม		พระหลับเลื่อมเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน
เข้าหาดทรายชายตื้นขึ้นบนเตียน เที่ยววิ่งเวียนวนรอบขอบคีรี
ลูกจะคอยลอยตามแต่ห่างห่าง		อยู่ต้นทางจะได้พบ  ประสบสม
แล้วเผ่นโผนโจนลงทะเลลม พระปรารมภ์เรียกไว้ก็ไม่ฟัง
พระแจ้งความตามคำเงือกน้ำเล่า	ค่อยบรรเทาทุกข์สมอารมณ์หวัง
จึงว่าพี่มีคุณน้องสักครั้ง ให้ได้ดังถ้อยคำที่รำพัน
พระฟังคำสำราญสำเร็จคิด		จึงว่าผิดสายสมรหาสอนไม่
ตำรานั้นแต่ครั้งตั้งเมรุไกร ว่าถ้าใครฝันร้ายจะวายปราณ
42 )  “ นางบิฮูหยินได้ฟังดังนั้น ก็เอาอาเต๊า บุตรเลี้ยงที่เป็นลูกของนางกำฮูหยินภรรยาหลวงนั้น วางลงไว้เหนือแผ่นดินต่อหน้าจูล่ง แล้วก็โจนลงไปในบ่อน้ำตาย ” แสดงว่านางเป็นคนอย่างไร
 
หุนหัน สินคิด
ไม่มีเหตุผล
ซื่อสัตย์ สุจริต
ใจคอเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เสียสละ
ความรัก และเมตตาต่อผู้อื่น
43 ) 
	เทโพและเทพา		ตะเพียนกาพาพวกจร
อ้ายบ้าปลาสลุมพร ผักพร้าเพรี้ยแลหนวดพราหมณ์
เทโพพาพวกพ้อง เทพา
ปลาตะเพียนปลากาพา คู่เคี้ย
สลุมพรอ้ายปลาบ้า หลายหมู่
ปลาผักพร้าม้าเพรี้ย ว่ายไหลหนวดพราหมณ์

กาพย์ห่อโครงข้างต้นมีปลากี่ชนิด
 
7 ชนิด
8 ชนิด
9 ชนิด
10 ชนิด
11 ชนิด
44 )  คุณสมบัติของผู้นำหรือผู้เป็นใหญ่ในเรื่องมหากบิลวานรคือข้อใด
 
วิจารณญาณและปัญญา
วิชชาและจรณะ
ซื่อสัตย์ สุจริต
มนุษย์สัมพันธ์และสัมมาคารวะ
วิจารณปัญญา และความสามารถ
45 )  คำว่า “ให้พรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ใช้ว่าอย่างไรถูกต้องที่สุด
 
โปรดเกล้า ฯ ถวายพระพร
พระพุทธเจ้าข้า ถวายพระพร
น้อมเกล้า ฯ ถวายพระพร
ทูนเกล้า ฯ ถวายพระพร
ทูลเกล้า ฯ ถวายพระพร
46 ) 

ชื่อโครงการใดเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทุกข้อต่อไปนี้มากที่สุด - เพื่อให้นักเรียนมีความคิดและช่างสังเกต - เพื่อฝึกวิธีคิดร่วมกันและการนำเสนอความคิดแก่บุคคลอื่น - เพื่อเป็นแนวทางใช้เหตุผลหาความเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบตัว - เพื่อฝึกวิธีเรียบเรียงความคิดให้เป็นข้อความที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง

 

ประมวลข่าวเด่นในรอบหนึ่งเดือน

การส่งเสริมความสามารถในการจินตนาการ

ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของสิ่งแวดล้อมต่างๆ

พรรณนาภาพในดวงตาไปรษณียากร

นิทรรศการภาพและวัฒนธรรมไทยจากปฏิทิน

47 )  ข้อใดสะกดคำไม่ถูกต้อง
 
ใจดำอำมหิต
ประชุมสัมมนา
นิยายปรัมปรา
ชั่วกับชั่วกัลป์
ร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งดี
48 )  คำประพันธ์ข้อใดแสดงความรักและห่วงใยได้ลึกซึ้งที่สุด
 
คณะครูมีเมตตา และจะพาสู่ความดี
ฝากลมเลื่อนโฉบบิน บนเจ้า นะแม่
เอียงอกเทออกอ้าง จากองค์ อรเอย
โฉมควรจักฟากฟ้า ฤๅดิน มีฤๅ
โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม อยู่ร้อน ฤๅเห็น
49 )  คำที่มาจากภาษาอังกฤษข้อใดสะกดผิด
 
คลินิก
โฮเต็น
อ๊อกซิเจน
เอกเซเรย์
อิเล็กทรอนิกส์
50 ) 

ข้อใดแสดงลักษณะเฉพาะของภาษาไทยได้ชัดเจนที่สุด

 

ไปไหนมาสามวาสองศอก

เขาไปไม่ได้เพราะไม่ได้ไป

เข้าเขาป่าปามะม่วงไปให้ป้า

เขาจะไปแต่ไม่ได้ไป

เธออยากจะไปแต่ก็ไม่ได้ไป