ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตอนที่ 2 หน่วยที่2

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 1,886 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

จุดเด่นของเพลงไทยเดิมคือข้อใด

 

มีเนื้อเพลงไพเราะ


มีการเอื้อนเสียง

มีจังหวะสนุกสนาน

2 ) 

ข้อใดเป็นเพลงไทยเดิม

 

เพลงนาคราช
เพลงชาติไทย

เพลงเล่าสู่กันฟัง

3 ) 

ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประกอบเพลงไทยเดิม


 

ฉิ่ง
ระนาด

กีตาร์

4 ) 

ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กำกับจังหวะเพลงไทยเดิม


 

ขลุ่ย

ฉิ่ง

ฆ้อง

5 ) 

เพลงพระราชนิพนธ์มีลักษณะเด่นข้อใด

 

พระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่ง
มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทย

ใช้เครื่องดนตรีไทยเล่นประกอบ

6 ) 

วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี มักจะได้ยินเพลงใดบ่อยที่สุด

 

เพลงสายฝน
เพลงพรปีใหม่

เพลงลอยกระทง

7 ) 

การทำท่าประกอบเพลงไทยรวมกำลัง ควรทำอย่างไร

 

ทำให้เชื่องช้าทำให้อ่อนช้อย

ทำให้เข้มแข็ง

8 ) 

เพลงใดให้ข้อคิดเกี่ยวกับความสามัคคี

 

เพลงไทยรวมกำลัง


เพลงแสงเทียน

เพลงพรปีใหม่

9 ) 

เพลงสายฝนมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด

 

การทำนาธรรมชาติ

ฤดูกาล

10 ) 

ข้อใดเป็นศิลปินผู้ขับร้องเพลงไทยสากล

 

สุกรี ไกรเลิศ

เบญจา แสงมลิ

อำพล ลำพูน

11 ) 

เพลงไทยเดิมที่มีจังหวะช้าที่สุด คือข้อใด

 

จังหวะสามชั้น
จังหวะสองชั้น

จังหวะชั้นเดียว

12 ) 

เรามักได้ยินเพลงพระราชนิพนธ์ในวันใดมากที่สุด


 

วันรัฐธรรมนูญวันสงกรานต์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

13 ) 

เวลา 8.00 น. เรามักได้ยินเพลงใด

 

เพลงสรรเสริญพระบารมี


เพลงเยาวชนไทย


เพลงชาติไทย

14 ) 

ข้อใดเป็นเพลงปลุกใจ

 

เพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเพลงแสงเทียน

เพลงพรปีใหม่

15 ) 

เพลงไทยสากล ต่างจาก เพลงไทยเดิมในเรื่องใด


 

ไม่มีเนื้อร้อง

ไม่มีการเอื้อนเสียง

ไม่มีทำนองเพลง

16 ) 

การเคลื่อนไหวประกอบเพลงไทยเดิมต้องฟังเสียงเครื่องดนตรีใด

 

ฉิ่ง

ฉาบ

กรับ

17 ) 

การทำท่าเลียนแบบสัตว์  ใช้ประกอบเพลงใด


 

เพลงช้าง
เพลงกอไผ่

เพลงข้ามถนน

18 ) 

การฟังเพลงและร้องเพลง  มีประโยชน์ข้อใดมากที่สุด


 

เพลงสรรเสริญพระบารมี
เพลงเยาวชนไทย

เพลงชาติไทย


19 ) 

เพลงใดเป็นเพลงประจำองค์พระมหากษัตริย์


 

เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงเยาวชนไทย

เพลงชาติไทย

20 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องดนตรีสากล

 

จะเข้
กีตาร์

กลองชุด