เข้าสู่ระบบ

ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตอนที่ 2 หน่วยที่2

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 1,810 การประลองฝีมือ : 2
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 ) 

จุดเด่นของเพลงไทยเดิมคือข้อใด

มีเนื้อเพลงไพเราะ

มีการเอื้อนเสียง

มีจังหวะสนุกสนาน

2 ) 

ข้อใดเป็นเพลงไทยเดิม

เพลงนาคราช

เพลงชาติไทย

เพลงเล่าสู่กันฟัง

3 ) 

ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประกอบเพลงไทยเดิม

ฉิ่ง

ระนาด

กีตาร์

4 ) 

ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กำกับจังหวะเพลงไทยเดิม

ขลุ่ย

ฉิ่ง

ฆ้อง

5 ) 

เพลงพระราชนิพนธ์มีลักษณะเด่นข้อใด

พระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่ง

มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทย

ใช้เครื่องดนตรีไทยเล่นประกอบ

6 ) 

วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี มักจะได้ยินเพลงใดบ่อยที่สุด

เพลงสายฝน

เพลงพรปีใหม่

เพลงลอยกระทง

7 ) 

การทำท่าประกอบเพลงไทยรวมกำลัง ควรทำอย่างไร

ทำให้เชื่องช้า

ทำให้อ่อนช้อย

ทำให้เข้มแข็ง

8 ) 

เพลงใดให้ข้อคิดเกี่ยวกับความสามัคคี

เพลงไทยรวมกำลัง

เพลงแสงเทียน

เพลงพรปีใหม่

9 ) 

เพลงสายฝนมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด

การทำนา

ธรรมชาติ

ฤดูกาล

10 ) 

ข้อใดเป็นศิลปินผู้ขับร้องเพลงไทยสากล

สุกรี ไกรเลิศ

เบญจา แสงมลิ

อำพล ลำพูน

11 ) 

เพลงไทยเดิมที่มีจังหวะช้าที่สุด คือข้อใด

จังหวะสามชั้น

จังหวะสองชั้น

จังหวะชั้นเดียว

12 ) 

เรามักได้ยินเพลงพระราชนิพนธ์ในวันใดมากที่สุด

วันรัฐธรรมนูญ

วันสงกรานต์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

13 ) 

เวลา 8.00 น. เรามักได้ยินเพลงใด

เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงเยาวชนไทย

เพลงชาติไทย

14 ) 

ข้อใดเป็นเพลงปลุกใจ

เพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

เพลงแสงเทียน

เพลงพรปีใหม่

15 ) 

เพลงไทยสากล ต่างจาก เพลงไทยเดิมในเรื่องใด

ไม่มีเนื้อร้อง

ไม่มีการเอื้อนเสียง

ไม่มีทำนองเพลง

16 ) 

การเคลื่อนไหวประกอบเพลงไทยเดิมต้องฟังเสียงเครื่องดนตรีใด

ฉิ่ง

ฉาบ

กรับ

17 ) 

การทำท่าเลียนแบบสัตว์  ใช้ประกอบเพลงใด

เพลงช้าง

เพลงกอไผ่

เพลงข้ามถนน

18 ) 

การฟังเพลงและร้องเพลง  มีประโยชน์ข้อใดมากที่สุด

เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงเยาวชนไทย

เพลงชาติไทย

19 ) 

เพลงใดเป็นเพลงประจำองค์พระมหากษัตริย์

เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงเยาวชนไทย

เพลงชาติไทย

20 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องดนตรีสากล

จะเข้

กีตาร์

กลองชุด