ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตอนที่ 2 หน่วยที่3

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,062 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ใครเป็นผู้เล่นดนตรีไทย

 

เดี่ยวตีระนาดเอก




ดอนตีโปงลาง

เด่นดีดกีตาร์

2 ) 

ฆ้องวงเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นโดยใช้วิธีการใด


 

ดีด






สี

ตี

3 ) 

วงไมโครเป็นวงดนตรีประเภทใด

 

วงดนตรีไทย








วงดนตรีสากล

วงดนตรีพื้นบ้าน

4 ) 

ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของการขับร้องเพลงไทยเดิม


 

จังหวะทำนองสนุกสนาน



มีเนื้อเพลงไพเราะ

มีการร้องเอื้อน

5 ) 

วงหมอลำขับร้องเพลงโดยใช้ภาษาใด

 

ภาษาอีสาน






ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

6 ) 

โปงลางเป็นดนตรีพื้นบ้านของท้องถิ่นใด

 

ภาคเหนือ



ภาคอีสาน

ภาคใต้

7 ) 

ข้อใดเป็นวงดนตรีทางท้องถิ่นภาคใต้

 

วงกาหลอ




วงกันตรึม

วงโปงลาง

8 ) 

จากภาพ เป็นเครื่องดนตรีชนิดใด


 

จะเข้





ฆ้องวง

ระนาด

9 ) 

วงปี่พาทย์เป็นชื่อของวงดนตรีท้องถิ่นใด

 

ภาคเหนือ




ภาคกลาง

ภาคใต้

10 ) 

ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือ

 

ซึง





แคน

ฆ้องคู่

11 ) 

เพลงสากลที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทย เราเรียกว่าอะไร


 

เพลงไทยเดิม






เพลงไทยสากล

เพลงไทยพื้นบ้าน

12 ) 

บุคคลใดเกี่ยวข้องกับเพลงไทยสากล

 

สมรักษ์  คำสิงห์






ธงไชย  แมคอินไตย

สมบัติ  เมทะนี

13 ) 

เครื่องดนตรีข้อใดที่เล่นโดยวิธีกดลิ่มนิ้ว

 

เปียโน





กีตาร์

แซ็กโซโฟน

14 ) 

เครื่องดนตรีสากลชนิดใดที่มีลักษณะการเล่นคล้ายซึง


 

เปียโน




ทรัมเป็ต

กีตาร์

15 ) 

ข้อใดไม่ใช่เพลงไทยเดิม

 

เพลงเขมรไทรโยค






เพลงแฮปปี้เบิร์ทเดย์

เพลงนาคราช

16 ) 

ดนตรีสากลมีแหล่งกำเนิดจากที่ใด

 

ยุโรป






เอเชีย

อเมริกา

17 ) 

สะล้อเป็นเครื่องดนตรีของวงดนตรีใด

 

วงดนตรีไทย




วงดนตรีสากล

วงดนตรีพื้นบ้าน

18 ) 

การฟังดนตรี ไม่มีประโยชน์ในข้อใด

 

เรียนหนังสือเก่งขึ้น





มีอารมณ์แจ่มใส

ได้รับความเพลิดเพลิน

19 ) 

ข้อใดเป็นตัวโน้ตสากล

 

=

20 ) 

ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้เล่นดนตรี

 

ร้องเพลงได้




อ่านโน้ตเป็น

ปรบมือเก่ง