วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,676 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เพราะเหตุใดจึงเปรียบเทียบใบไม้เป็นห้องครัว

 

เพราะบริเวณใบมีอาหารสะสมอยู่มาก 

เพราะใบทำหน้าที่สร้างอาหาร 

เพราะใบพืชมีอุปกรณ์ในการสร้างอาหาร  

เพราะใบพืชเป็นบริเวณเดียวที่มีการสะสมอาหาร  

2 ) 

นุ่นทดลองจุ่มรากของต้นเทียนลงในน้ำหมึกสีแดงและแช่ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อผ่าลำต้นตามแนวยาว จะสังเกตเห็นสิ่งใด

 

เห็นน้ำหมึกแดงอยู่เป็นจุดๆ 

เห็นน้ำหมึกแดงเป็นเส้น 

เห็นน้ำหมึกแดงไหลออกจากลำต้น 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

3 ) 

พืชชนิดใดมีรากอากาศ

 

ไทร

มะม่วง

ขนุน

หญ้าแฝก

4 ) 

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของรากของต้นโกงกาง

 

ค้ำยันลำต้น 

ดูดน้ำและแร่ธาตุ 

สะสมอาหาร 

หายใจ 

5 ) 

ส่วนประกอบใดของดอกที่ทำหน้าที่ล่อแมลง

 

ฐานรองดอก

กลีบเลี้ยง 

กลีบดอก 

ริ้วประดับ 

6 ) 

ลำต้นของพืชในข้อใดทำหน้าที่สะสมอาหารทั้งหมด

 

ขิง มันฝรั่ง เผือก 

ขมิ้น แครอต มันแกว 

มันเทศ หัวไชเท้า ข่า 

มันฝรั่ง มันเทศ มันแกว 

7 ) 

ดอกของพืชชนิดใดไม่สามารถผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกันได้ 

 

พริก 

โหระพา

มะเขือ

ฟักทอง

8 ) 

จากข้อ 7 เป็นเพราะเหตุใดดอกของพืชชนิดนั้นจึงไม่สามารถผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกันได้

 

เป็นดอกไม่สมบูรณ์ 

เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ 

เกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมีย 

เกสรเพศผู้ไม่แข็งแรงจึงต้องผสมข้ามดอก 

9 ) 

ปอทดลองปลูกพืช 2 กระถาง

กระถางที่ 1 รดน้ำทุกวันเวลาเช้ากับเย็น

กระถางที่ 2 ไม่ต้องรดน้ำ ตั้งกระถาง ทั้ง 2 ใบไว้ในที่ที่มีแสง

อยากทราบว่า ปอต้องการศึกษาในเรื่องใด


 

แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ 

น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่  

กระถางใบใดจะมีปริมาณดินลดลง 

ต้นพืชต้นใดจะตายก่อน

10 ) 

จากข้อ 9 สิ่งใดที่ต้องติดตามดู

 

ลักษณะของดิน 

สีของต้นพืช 

ความสูงของต้นพืช 

ลักษณะใบของต้นพืช 

11 ) 

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

 

อากาศ

แสง

ธาตุอาหาร

ลม

12 ) 

ข้อใดเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช 

 

ไนโตรเจน 

คลอโรฟิลล์ 

คาร์โบไฮเดรต 

ไฮโดรเจน  

13 ) 

ปัจจัยในการดำรงชีวิตข้อใดที่พืชขาดไม่ได้ 

 

ดิน น้ำ แสงแดด 

ดิน น้ำ อากาศ 

ดิน แสงแดด อากาศ 

น้ำ อากาศ แสงแดด 

14 ) 

การนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบความสูงของพืช 3 ชนิด รูปแบบใดเหมาะสมและเข้าใจง่ายที่สุด

 

เขียนบรรยาย

นำเสนอเป็นตาราง 

นำเสนอเป็นแผนภูมิแท่ง

นำเสนอเป็นรูปวงจร

15 ) 

การสร้างอาหารของพืชเกิดขึ้นเวลาใด

 

กลางวัน  

กลางคืน 

ตลอดเวลา

สรุปไม่ได้ 

16 ) 

อาหารที่พืชสร้างได้ในครั้งแรกอยู่ในรูปใด

 

แป้ง  

น้ำตาล 

โปรตีน 

ไขมัน 

17 ) 

การสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณใด

 

ราก 

ลำต้น

ใบ

ดอก

18 ) 

จากข้อ 17 เพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นบริเวณนั้น 

 

ได้รับแสงเต็มที่ 

เป็นแหล่งสะสมอากาศ 

มีคลอโรฟิลล์อยู่มาก 

มีน้ำสะสมอยู่ในบริเวณนั้นมาก 

19 ) 

สิ่งใดที่เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหารของพืช 

 

คลอโรฟิลล์

แสงแดด 

ออกซิเจน 

แร่ธาตุ

 

20 ) 

ตอนกลางวัน เรานั่งใต้ต้นไม้แล้วรู้สึกอากาศสดชื่น เป็นเพราะเหตุใด

 

มีลมพัดเย็นสบาย 

ได้อาศัยร่มเงาต้นไม้ช่วยคลายร้อน 

ได้รับละอองน้ำที่พืชคายออกมา 

ได้รับก๊าซออกซิเจนที่พืชคายออกมา