วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 30 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,101 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวกลางโปร่งแสง

 

ใช้กระเบื้องปูพื้น 

ใช้แผ่นกระดาษเขียนหนังสือ 

ใช้กระดาษไขลอกลายแผนที่ 

ใช้กระจกใสทำบานหน้าต่างกระจก 

2 ) 

ปูทดลองมองแสงไฟผ่านม้วนกระดาษ โดยม้วนกระดาษเป็นท่อตรง และดัด ม้วนกระดาษให้งอ เพื่อเปรียบเทียบกัน การทดลองนี้ทำให้ปูสรุปผลได้ว่าอย่างไร

 

แสงเดินทางจากแหล่งกำเนิดทุกทิศทาง 

แสงมีแนวเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง  

แสงมีการหักเหเมื่อเดินทางผ่านตัวกลาง2 ชนิด 

แสงเมื่อกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อน 

3 ) 

สิ่งของต่างๆ ไม่มีแสงในตัวเอง แต่ทำไมเราจึงมองเห็นสิ่งของเหล่านั้น 

 

เพราะสิ่งของต่างๆ มีสารเรืองแสงเคลือบอยู่  

เพราะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงไปยังสิ่งของ  

เพราะมีแสงจากแหล่งอื่นๆ กระทบสิ่งของแล้วหักเหมาเข้าตาของเรา 

เพราะมีแสงจากแหล่งอื่นๆ กระทบสิ่งของแล้วสะท้อนมาเข้าตาของเรา 

4 ) 

วัตถุที่ใช้กั้นแสงชนิดใดที่แสงทะลุผ่านได้แต่ฟุ้งกระจายไม่เป็นลำแสง

 

กระดาษไข กระจกฝ้า 

แก้วใส แผ่นพลาสติกใส 

แผ่นกระดาษ กระดาษไข 

แผ่นไม้ แผ่นกระเบื้อง 

5 ) 

การมองดูดวงอาทิตย์ผ่านฟิล์มดำ จะเห็นดวงอาทิตย์ลักษณะใด  

 

มองเห็นดวงอาทิตย์เหมือนเดิมทุกประการ

มองเห็นดวงอาทิตย์มีแสงสว่างลดลง 

มองเห็นดวงอาทิตย์เล็กลง

มองไม่เห็นดวงอาทิตย์ 

6 ) 

ด.ญ.ติ๊กทดลองนำลูกปิงปองใส่ลงในถุงพลาสติกขุ่นสีน้ำเงิน ปรากฏว่าเขามองเห็นลูกปิงปองไม่ชัดเจน

จากการทดลองนี้ สรุปได้ว่าอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด

 

แสงสามารถเดินทางผ่านถุงพลาสติกขุ่นได้ 

แสงสามารถเดินทางผ่านลูกปิงปองได้ 

แสงบางส่วนสามารถเดินทางผ่านถุงพลาสติกขุ่นได้ 

แสงทั้งหมดไม่สามารถเดินทางผ่านถุงพลาสติกขุ่นได้ 

7 ) 

สิ่งใดต่อไปนี้ที่สามารถบดบังดวงอาทิตย์ไม่ให้เรามองเห็น แต่แสงอาทิตย์บางส่วนสามารถส่องผ่านได้

 

น้ำที่ใส  

ก้อนเมฆ

พื้นดิน

อากาศ 

8 ) 

เพราะเหตุใดเราจึงสามารถมองเห็นระดับน้ำที่อยู่ในแก้วได้

 

เพราะแก้วเป็นตัวกลางโปร่งแสง

เพราะแก้วเป็นตัวกลางโปร่งใส 

เพราะแก้วเป็นวัตถุทึบแสง  

เพราะแก้วเป็นวัตถุที่สะท้อนแสง  

9 ) 

สนธิจำแนกกลุ่มของวัตถุได้ดังนี้อยากทราบว่า วัตถุชนิดใดจัดกลุ่ม ไม่ถูกต้อง


 

แก้วใส 

กระดาษแข็ง

กระดาษไข

กระจกฝ้า

10 ) 

จากข้อ 9 ถ้าต้องการจัดประเภทของแว่นขยาย ควรจัดอยู่ในประเภทใด 

 

วัตถุที่แสงทั้งหมดผ่านได้

วัตถุที่แสงบางส่วนผ่านได้ 

วัตถุที่แสงผ่านไม่ได้ 

ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

11 ) 

การหักเหของแสงจะเกิดขึ้นในกรณีใด 

 

เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสไปยังตัวกลางโปร่งแสง

เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งแสงไปยังอากาศ 

เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งแสงต่างชนิดกัน 

เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสต่างชนิดกัน 

12 ) 

สถานการณ์ใดเกิดจากการหักเหของแสง 

 

ปาล์มมองเห็นหน้าเพื่อนในกระจกเงา


ส้มมองเห็นเพื่อนที่อยู่ในสระว่ายน้ำมีลำตัวสั้นกว่าความเป็นจริง


ฝ้ายมองเห็นหน้าเพื่อนกลับด้านในกระจกนูน 

ติ๋วมองเห็นภาพเพื่อนยืนกลับหัวในกระจกเว้า 

13 ) 

แสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใส 2 ชนิดในข้อใด จะหักเหเบนออกจากเส้นปกติ

 

แท่งปริซึม —> อากาศ 

อากาศ —>  น้ำ

น้ำ —>  แก้วใส 

อากาศ —>แท่งพลาสติกใส

14 ) 

วัตถุลักษณะใดทำให้เกิดการสะท้อนแสงได้ดีและเป็นระเบียบที่สุด 

 

วัตถุผิวเรียบ เป็นมันเงา

วัตถุผิวขรุขระ เป็นมันเงา 

วัตถุผิวเรียบ ไม่เป็นมันเงา

วัตถุผิวเรียบทุกชนิด 

15 ) 

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำ

 

เกิดใกล้กับแหล่งน้ำเสมอ

เกิดขึ้นเฉพาะเวลามีแสงแดดจ้า

เกิดในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ 

เกิดได้ทุกเวลา  

16 ) 

รุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นในเวลาบ่ายเราจะสังเกตเห็นรุ้งในทิศใด  

 

ทิศใต้

ทิศเหนือ

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

17 ) 

สีอะไรที่ไม่มีในสเปกตรัมของแสงอาทิตย์

 

สีเทา

สีม่วง

สีคราม

สีเหลือง

18 )     (1) สะท้อนกลับหมด

    (2) หักเห

    (3) กระจายออกเป็นแสงสี

  จากข้อความที่กำหนด เรียงลำดับขั้นตอนการเกิดรุ้งกินน้ำได้ตามข้อใด


 

(2) —  (1) — (3) 

(3) —  (1) — (2) 

(1) — (2) — (3)

(2) — (3) — (1)

19 ) 

วัตถุใดไม่จัดเป็นตัวกลางชนิดเดียวกับละอองน้ำ

 

บีกเกอร์ 

แท่งปริซึม 

แท่งพลาสติกใส 

กระจกเงา 

20 ) 

องค์ประกอบใดทำให้เกิดรุ้งกินน้ำ 

 

อากาศ แสงแดด 

ละอองน้ำ ความร้อน 

ความชื้น ความร้อน

ละอองน้ำ แสงแดด

21 ) 

ถ้ามีการพัฒนารถพลังสุริยะมาเป็นรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะเกิดผลดีอย่างไร

 

ช่วยลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง 

ไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรแออัด 

อัตราเร่งความเร็วของรถสูงขึ้น 

ราคารถยนต์ถูกลง

22 ) 

เซลล์สุริยะมีหลักการทำงานอย่างไร 

 

รับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า 

รับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 

รับพลังงานไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง

รับพลังงานไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน

23 ) 

เครื่องคิดเลขพลังสุริยะสามารถใช้งานได้ในบริเวณใดเหมาะสมที่สุด 

 

กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า

ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง 

ในที่ที่มีแสงสลัว 

ในบริเวณที่มืด

24 ) 

เราไม่ควรนำเครื่องคิดเลขพลังสุริยะไปใช้งานในบริเวณใด เพราะจะทำให้แผงเซลล์สุริยะชำรุดเสียหาย

 

กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า 

ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง 

ในที่ที่มีแสงสลัว

ในบริเวณที่มืด  

25 ) 

แสงสีต่างๆ ที่แยกได้จากแสงอาทิตย์ เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะเป็นแสงสีใด 

 

สีเหลือง

สีเทา

สีดำ

สีขาว

26 )     (1) มีปริมาณละอองน้ำในอากาศมาก

    (2) แสงมุมที่กระทบละอองน้ำต้องพอเหมาะ

    (3) เป็นเวลากลางวัน

    (4) ต้องเป็นช่วงเวลาหลังฝนตก

    จากข้อความที่กำหนด ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นของการเกิดรุ้ง


 

1

2

3

4

27 ) 

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะมีข้อดีอย่างไร

 

ผลิตได้ตลอดเวลา 

เสียค่าใช้จ่ายน้อย 

ไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมาก

28 ) 

โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

 

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

เชียงราย

ลำปาง

29 ) 

สารกึ่งตัวนำที่ราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดในโลกที่ถูกนำมาสร้างเซลล์แสงอาทิตย์คือสารในข้อใด

 

แกลเลี่ยม อาร์เซไนต์


แคดเมียม เทลเลอไรต์ 

คอปเปอร์ อินเดียมไดเซเลไนต์ 

ซิลิคอน 

30 ) 

ถ้าหากมีการนำเซลล์สุริยะมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในชีวิตประจำวันแทนน้ำมันเชื้อเพลิง จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านใด

 

ภาวะโลกร้อนขึ้น 

อากาศเป็นพิษ

ฝนกรด 

ถูกทุกข้อ