แบบทดสอบ สส.วท

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 8 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,321 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
2 )  ข้อใดเป็นประโยชน์ของจุลินทรีย์ในดิน
 
ช่วยแลกเป็นแร่ธาตุในดิน
ช่วยย่อยสลายซากพืชและสัตว์
ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศในดิน
ช่วยให้ดินร่วนซุย คุณภาพของดินดีขึ้น
3 )  ผลิตภัณฑ์ใดต่อไปนี้ผลิตโดยไม่อาศัยจุลินทรีย์
 
แหนม
ปลาร้า
ขนมปัง
นำนมข้าว
4 )  เกลือสินเธาว์และเกลือสมุทรต่างกันอย่างไร
 
เกลือสมุทรเค็มกว่า
เกลือสมุทรมีสีขาวกว่า
เกลือสมุทรมีไอโอดีนมากกว่า
ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
5 )  สัตว์ชนิดใดบ้างมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในวงจรชีวิต
 
เต่า
จระเข้
คางคก
ปลานิล
6 )  จากความรู้เรื่องต้นไม้ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 
ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องครัวเพื่อให้มีสีเขียวเย็นตา
ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนเพื่อให้อากาศสดชื่น
ปลูกต้นไม้ไว้หลังบ้านเพื่อให้บ้านเย็น
ไม่ถูกต้องทุกข้อที่กล่าวมา
7 )  พืชในข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นพืชนำ
 
ผักขม บัว ผักกระฉูด
ตำลึง ใบบัวบก ต้นลำพู
ผักบุ้ง ผักกระเฉด ต้นกก
ผักหอม ยอดฟักแม้ว ผักตบชวา
8 )  พืชใดต่อไปนี้เป็นพืชนำมัน
 
มะขาม
ต้นหมาก
ยางพารา
ทานตะวัน
9 )  สิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นแมลง
 
มด
ตัวต่อ
แมงมุม
ตั๊กแตน