ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 3

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,529 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

จากภาพเป็นผลงานศิลปะประเภทใด

 

งานแกะสลัก 

ภาพวาด 

ภาพพิมพ์ 

งานปั้น

2 ) 

จากข้อ 1 เราสามารถหาชมได้จากที่ใด

 

วัด

โรงเรียน

ตลาดสด

โรงพยาบาล

3 ) 

จากภาพ เป็นผลงานศิลปะข้อใด

 

 

งานปั้น

ภาพวาด 

ภาพพิมพ์ 

งานแกะสลัก

4 ) 

จากภาพ เป็นอุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะข้อใด

 

 

งานปั้น

ภาพวาด

งานแกะสลัก 

ภาพปะติด

5 ) 

ข้อใดเป็นวัสดุที่ใช้ในงานปั้น 

 

แป้งโด 

แตงกวา 

เศษใบไม้ 

กระดาษนิตยสาร

6 ) 

ผลงานศิลปะข้อใด ใช้กระดาษวาดเขียนเป็นอุปกรณ์ในการทำ

 

ผลไม้แกะสลัก 

ภาพพิมพ์ใบไม้ 

ตัวหนังตะลุง

หุ่นขี้ผึ้ง 

7 ) 

ผลงานศิลปะข้อใด เป็นรูป 3 มิติ

 

ภาพพิมพ์ 

ภาพวาด 

รูปปั้นนูนต่ำ 

รูปปั้นลอยตัว 

8 ) 

ข้อใดเป็นการนำเอาความรู้ทางศิลปะไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์

 

การวาดภาพ 

การวาดภาพทิวทัศน์ 

การวาดรูปเรขาคณิต 

การวาดภาพยานอวกาศ 

9 ) 

จากภาพ เป็นการปั้นเป็นรูปอะไร

 

 

แจกัน 

แก้วน้ำ 

โอ่ง 

กระติกน้ำ

 

10 ) 

ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์

 

ภาพวาดประเพณีลอยกระทง

ภาพวาดวงจรชีวิตของกบ 

ภาพวาดท้องทุ่งนา 

ภาพวาดดอกไม้ต่างๆ 

11 ) 

ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อผลงานศิลปะในท้องถิ่น 

 

เฉยๆ ไม่สนใจ 

เห็นคุณค่า 

ต่อต้าน 

ทำลาย

12 ) 

ผลงานศิลปะของท้องถิ่นมีคุณค่าในด้านใด

 

จริยธรรม

คุณธรรม 

มนุษยธรรม 

วัฒนธรรม 

13 ) 

ข้อใดเป็นผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ 

 

ตุ๊กตาชาววัง 

ร่มบ่อสร้าง 

เรือกอและ 

โอ่งมังกร 

14 ) 

จากภาพ เป็นผลงานศิลปะของจังหวัดใด

 

จ. อุบลราชธานี

จ. นครราชสีมา 

จ. เชียงใหม่ 

จ. พะเยา

15 ) 

ข้อใดเป็นผลงานศิลปะที่เหมาะกับการประดับฝาผนังบ้าน 

 

ภาชนะดินเผา

ภาพวาดทิวทัศน์ 

รูปปั้นสัตว์ 

ผลไม้แกะสลัก 

16 ) 

จากภาพ เป็นผลงานศิลปะของท้องถิ่นใด

 

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน 

ภาคกลาง 

ภาคใต้ 

17 ) 

จากภาพเป็นผลงานศิลปะประเภทใด

 

งานปั้น 

ภาพพิมพ์ 

งานแกะสลัก 

ภาพปะติด 

18 ) 

ผลงานศิลปะข้อใด จัดอยู่ในประเภทงานปั้น 

 

โอ่งมังกร

ร่มบ่อสร้าง

หนังตะลุง 

หน้ากากผีตาโขน 

19 ) 

ข้อใดไม่ใช่ผลงานศิลปะในท้องถิ่น

 

หน้ากากผีตาโขน

ร่มบ่อสร้าง 

หม้อหุงข้าว 

โอ่งมังกร 

20 ) 

ข้อใดเป็นผลงานศิลปะที่สร้างจากวิธีการแกะสลัก

 

โอ่งมังกร 

เรือกอและ 

ร่มบ่อสร้าง 

ตัวหนังตะลุง