เข้าสู่ระบบ

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่7

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 14,019 การประลองฝีมือ : 76
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 ) 

อ่านประโยคแล้วตอบคำถามข้อ 1 – 2     “เธอเลี้ยงหมาชื่อเจ้าเตี้ย”

ข้อใดคือคำนาม

เธอ

เลี้ยง

เลี้ยง

เจ้า

เจ้าเตี้ย

2 ) 

คำว่า หมา เป็นคำอะไร

คำนาม 

คำสรรพนาม 

คำกริยา

คำวิเศษณ์ 

3 ) 

“เธอชอบไว้ผมเปีย” คำว่า ผม เป็นคำใด

คำวิเศษณ์

คำกริยา 

คำสรรพนาม 

คำนาม

4 ) 

“เขาชอบกินมันมาก” คำใดเป็นคำสรรพนาม

เขา

ชอบกิน 

มัน 

มาก 

5 ) 

อ่านประโยคแล้วตอบคำถามข้อ 5 – 6    "เรานั่งดูรุ้งกินน้ำกัน"

คำว่า “รุ้งกินน้ำ” เป็นคำประเภทใด

คำวิเศษณ์

คำนาม

คำกริยา

คำสรรพนาม

6 ) 

จากประโยคข้อใดเป็นคำกริยา

เรา

นั่งดู

รุ้งกินน้ำ

กัน

7 ) 

“เธอผูกโบสีแดง” ข้อใดเป็นคำกริยา

เธอ

โบ

ผูก

สีแดง

8 ) 

“ท่านชอบเลี้ยงนกเขาชวา” คำใดเป็นคำสรรพนาม

ท่าน

นก

ชอบเลี้ยง

เขา

9 ) 

คำในข้อใดไม่ใช่คำนาม

หมู

เห่า

มดแดง

งูเหลือม

10 ) 

คำในข้อใดไม่ใช่คำกริยา

ประพฤติ

นิยม

อยู่

หาง

11 ) 

คำว่า “สาวสวย” คล้องจองกับคำใด

ผ้าม่าน

รวยเงิน

เดินดู

ดาวเด่น

12 ) 

อ่านกลอนสี่ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 12 - 15
       ต้นไม้ของฉัน    มันมีดอกสวย
กลิ่นหอมซะด้วย     13 ไม้นั่นไง
เก็บไปบูชา             หาแจกัน  14
และกรอกน้ำใส       ใส่ในแจกัน

คำว่า “ฉัน”  สัมผัสกับคำใด

สวย

ดอก

มัน

นั่น

13 ) 

ข้อ 13. ควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงเหมาะสม

กล้วย

สวย

รวย

กิ่ง

14 ) 

ข้อ 14. ควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงเหมาะสม

โต

ใหญ่

หรู

สวย

15 ) 

คำว่า “น้ำใส” สัมผัสกับคำใด

ใส่

ใน

แจ

กัน

16 ) 

ข้อใดคือลักษณะของกลอนสี่

1  บาท มี  4  วรรค

1  บท มี  4  วรรค

2  วรรค มี  4  คำ

2  บท มี  4  วรรค

17 ) 

ขั้นสุดท้ายของการแต่งคำประพันธ์ คือข้อใด

กำหนดโครงเรื่อง

คิดว่าจะเขียนเรื่องอะไร

เขียนเรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว

แต่งคำประพันธ์ตามโครงเรื่องที่เรียบเรียงไว้

18 ) 

อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 18 – 20 
         การรักษาความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเรามาก เราต้องรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ การอาบน้ำเป็นสิ่ง จำเป็น เพราะเป็นการชำระสิ่งสกปรกที่ร่างกายหมักหมมไว้

คำว่า “หมักหมม” หมายถึงอะไร

สะสมไว้

ติดอยู่

เก็บไว้

หมักไว้กับตัว

19 ) 

สิ่งที่หมักหมมในร่างกายมีอะไรบ้าง

น้ำลาย

เหงื่อไคล

ฝุ่นละออง

เหงื่อไคล  ฝุ่นละออง

20 ) 

ใจความสำคัญของข้อความนี้คืออะไร

ร่างกาย

การอาบน้ำ

ความสกปรก

การรักษาความสะอาด