คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 10

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,171 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

 สัญลักษณ์แทนรูปข้างบนคือข้อใด 

 

2 ) 


  จากรูปจุดตัดคือข้อใด 

 

จุด ข 

จุด ก  

จุด ม 

จุด ย 

3 ) 

ข้อใดคือส่วนของเส้นตรงและรังสี 

 

4 ) 

มุม สนษ เกิดจากรังสีคู่ใด 

 

5 ) 

สิ่งของในข้อใดมีลักษณะเป็นทรงกลม 

 

กล่องกระดาษ 

ลูกบอล 

กระป๋องนม 

ตู้ใส่เสื้อผ้า 

6 ) 

ข้อใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมทุกรูป 

 

7 ) 

สิ่งของในข้อใดมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 

ขวด 

แก้ว 

หนังสือ 

ลูกโลกจำลอง 

8 ) 

ข้อใดใช้เป็นแบบรูปวงกลมไม่ได้ 

 

แก้ว 

เหรียญบาท 

ขวด 

ลูกบอล 

9 ) 

ข้อใดมีแกนสมมาตรมากที่สุด 

 

10 ) 

ข้อใดเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติทั้งหมด