ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่12

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,599 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

“..........ตื่นตูม”  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง

 

วัว

นก

กบ

กระต่าย

2 ) 

“........คาบพริก”  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง

 

กา

ไก่

นก

กระต่าย

3 ) 

“.........ในกะลา”  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง

 

จิ้งหรีด

กบ

คางคก

มด

4 ) 

สำนวนใด หมายถึง หวาดกลัวในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น


 

ตีงูให้หลังหักตีปลาหน้าไซตีตนก่อนไข้ตีหน้ายักษ์

5 ) 

สำนวนใดให้ความหมายว่า ปรองดองกัน

 

หันหน้าเข้าหากัน


หันหน้าเข้าวัดหันหลังให้กันหันหลังชนกัน

6 ) 

ข้อ 6 – 8 เติมข้อความในช่องว่างให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด“ฉันสร้างทุกอย่างมากับมือ แต่เขากลับ..........ไปง่ายๆ”


 

มัดมือชก


มือเป็นระวิง
มือสะอาดชุบมือเปิบ

7 ) 

“แม่คนนี้ทำบุญเป็นล้าน ไม่รู้ว่า.....รึเปล่า”

 

ทำคุณบูชาโทษ
ทำบุญเอาหน้า


ทำนาบนหลังคน
ทำนาออมกล้า  ทำปลาออมเกลือ


8 ) 

“เขายังไม่ทันบอกเลยว่า ใครเป็นคนผิดทำไมต้อง.................”


 

ตีตนก่อนไข้

ตีโพยตีพาย
กินปูนร้อนท้อง
ดีดลูกคิดรางแก้ว


9 ) 

สำนวนในข้อใดมีความหมายว่า “โกรธ”

 

เลือดเข้าตา


เลือดขึ้นหน้าหมาจนตรอกหัวชนฝา

10 ) 

“ลูกผีลูกคน”  มีความหมายตรงกับข้อใด

 

แน่นอน

ลำเอียงมาก
ลูกย่อมเหมือนกับพ่อแม่
เอาเป็นที่แน่นอนไม่ได้


11 ) 

ข้อใดหมายถึง “เหนือกว่ามาก”

 

กินเปล่า

กินแรง

กินดิบ

กินขาด

12 ) 

ข้อใดมีความหมายเหมือนกับคำว่า “ยอดเยี่ยม”


 

มือใหม่

มือหนึ่ง

มือไว

มือขึ้น

13 ) 

ใครมีมารยาทในการฟังและดู

 

น้อยชมภาพยนตร์อย่างตั้งใจ


นุ่นหลับขณะชมภาพยนตร์
เนยอ่านการ์ตูนขณะดูโขนนิดนำสุนัขไปชมการแสดง

14 ) 

การเลือกดูสิ่งบันเทิงจากสื่อมวลชนควรปฏิบัติอย่างไร


 

ดูให้หลากหลายรายการ


ดูพร้อมกับพวกเพื่อนๆ
ดูทุกวัน วันละหลายๆ ชั่วโมงดูเฉพาะการ์ตูนที่ชอบ

15 ) 

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการพูด และการเขียนแสดงความคิดเห็น

 

ใช้ภาษาสุภาพ

มีเหตุผลประกอบแสดงความคิดเห็นตามใจชอบ
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์


16 ) 

อ่านข้อความนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 16 – 20 

ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่รอดแล้ว  ย่อมจะช่วยผู้อื่นไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่หวังจะเกื้อกูลอุดหนุนผู้อื่น จะต้องทำตนให้ไกลจากความเป็นหนี้ข้อความนี้กล่าวในลักษณะใด


 

ตักเตือน

สั่งสอน

แนะนำ

ชี้แจง

17 ) 

การทำงานให้ไกลจากความเป็นหนี้ ควรทำอย่างไร

 

ต้องทำตัวให้ผู้อื่นรัก

ต้องซื่อสัตย์สุจริต
ต้องมีความมัธยัสถ์
ต้องมีความเพียร


18 ) 

ถ้าเราจะช่วยผู้อื่น ตัวเราควรเป็นอย่างไร

 

ช่วยตนเองให้ได้ก่อน

ไม่มีคนตำหนิ
ไม่มีภาระรับผิดชอบ
ช่วยคนในครอบครัวก่อน


19 ) 

การที่เราช่วยตนเองไม่ได้ แล้วยังไปช่วยผู้อื่นอีกตรงกับสำนวนใด

 

ตาบอดได้แว่น

เตี้ยอุ้มค่อม
ขี่ช้างจับตั๊กแตน
หาห่วงมาคล้องคอ


20 ) 

คำว่า “เกื้อกูล” หมายความว่าอย่างไร

 

สนับสนุน
อดออมสามัคคีเอื้อเฟื้อ