ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1

วิชา : ข้อสอบ ก.พ. ระดับชั้น : ทั่วไป
จำนวน : 98 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,226 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

25   33   43   61  89...........

 

 

102

 

125

 

135

 

140

2 ) 

41   121  259  241  65...........

 

0

1

2

-1

3 ) 

65   245  259  129.............

 

79  

53        

41   

39

4 ) 

39   416  525  636.......

 

749

747

684

648

5 ) 

25  21  17  23  19  15  18........

 

17

16

15

14

6 ) 


ผู้ว่าราชการจังหวัด: 7-> ?:?

  

 

นายอำเภอ : 6 

เจ้าพนักงานปกครอง  : 3     

เจ้าหน้าที่ทะเบียน :5  

ปลักจังหวัด : 3

7 ) 


หอเอนเมืองปิซ่า : สโตนเฮ้นท์  -> ?:?

 

 

กำแพงเมืองจีน : ปิรามิค     

ทัชมาฮาล:กำแพงเมืองจีน

ทัชมาฮาล:หอไอเฟล

ปิรามิค:แกร์แคยอน

8 ) 

กีฬา : พระ ->กติกา :?

   


 

วัด  

ศีล  

ข้อกำหนด 

ธรรม

9 ) 

รุ้งกินน้ำ : เขียว ->ธงชาติไทย :?

 

 

ขาว

แดง&nbs p;    

น้ำเงิน     

เหลือง

10 ) 


. แสง:เสียง  -> ?:?

   

 

จักรยาน:จักรยานยนต์

เครื่องบิน:รถยนต์

เดินเท้า: วิ่ง

วิ่ง:i5wa

11 ) 

แดงขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียน  ซึ่งห่างกัน  15 ไมล์  ด้วยความเร็วเฉลี่ย 15 ไมล์  ต่อชั่วโมงแต่ในขา  กลับแดงเดินกลับบ้านด้วยความเร็วเฉลี่ย 5 ไมล์ต่อชั่วโมง  จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของแดงทั้งไปและกลับ

 

7.5 ไมล์/ชม.   

10 ไมล์/ชม.    

12.5 ไมล์/ชม.    

3 ไมล์/ชม.

12 ) 


หาก 3*9=3

             4*8=8

     ดังนั้น 5*5=?

    

 

1  

5  

25 

50

13 ) 


ซื้อไข่ไก่มา ราคา 10 ฟอง 19 บาท  ขายไปในราคา 6 ฟอง ได้กำไรร้อยละ เท่าใด

  

 

28.7

31.6  

41.2 

ไม่มีคำตอบที่ถูก

14 ) 


วงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว  88 นิ้ว  และสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง  มีด้านกว้าง = 4 นิ้ว มีด้านยาว = 120 นิ้ว  จงหาว่าวงกลมจะมีพื้นที่มากกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าร้อยละเท่าใด

     

 

56.67   

61.23    

65.14 

ไม่มีคำตอบที่ถูก

15 ) นักเรียนชั้น ม. 5 ห้องหนึ่ง มีนักเรียน 22 คน ที่เรียนวิชาชีววิทยา  มี 30 คนที่เรียนวิชาเคมี  และมี 9 คน ที่เรียนทั้งสองวิชา  อยากทราบว่านักเรียนห้องดังกล่าวมีกี่คน  หาก

      นักเรียนในห้องดังกล่าวไม่มีนักเรียนคนใดเลยที่ไม่เรียนวิชาชีว วิทยา  หรือวิชาเคมี      

 

40 คน

42 คน


43 คนไม่มีคำตอบที่ถูก16 ) 


. ถ้าความสูงโดยเฉลี่ยของคน 3 คน คือ 68 นิ้ว คนที่เตี้ยที่สุด จะสูงมากกว่า 60 นิ้ว


     หรือไม่


                 1) คนที่สูงที่สุด สูง 72 นิ้ว                                        2) มีคนหนึ่งสูง 70 นิ้ว

 

ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ


  ต่อการตอบคำถามถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่


   เพียงพอ ต่อการตอบคำถาม


ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม ไม่สามารถใช้ข้อมูล


    หนึ่งเพียงลำพังได้

ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม


ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้ อมูล


   เพิ่มเติม

17 ) 

ในปี พ.ศ.2538 บริษัทได้กำไร 6,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2539 บริษัทได้กำไรเท่าใด


                 1) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้น 20%


                 2) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 25%

 

ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ


ต่อการตอบคำถาม

ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่


  เพียงพอ ต่อการตอบคำถาม

ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม ไม่สามารถใช้ข้อมูล


   หนึ่งเพียงลำพังได้

ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม

ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้ อมูล


  เพิ่มเติม

18 ) 


ถ้ามี  a+b+c  = 50 จงหาค่า a


                 1) c = 4a - b                                                                      2) ค่าเฉลี่ยของ b  และ c  เท่ากับ 2a

 

ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ


ต่อการตอบคำถาม

ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่


  เพียงพอ ต่อการตอบคำถาม

ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม ไม่สามารถใช้ข้อมูล


   หนึ่งเพียงลำพังได้

ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม

ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้ อมูล


  เพิ่มเติม

19 ) 

นักศึกษาจำนวน  120 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส  หรือภาษอังกฤษ  หรือทั้ง 2 วิชาจะมีนักศึกษากี่คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ


                 1) มีนักศึกษา 10 คน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและวิชาฝรั่งเศส


                 2) มีนักศึกษา 50 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝรั่งเศส

 

ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ


ต่อการตอบคำถาม

ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่


  เพียงพอ ต่อการตอบคำถาม

ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม ไม่สามารถใช้ข้อมูล


   หนึ่งเพียงลำพังได้

ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม

ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้ อมูล


  เพิ่มเติม

20 ) 


   (1) s ≠ P / 2


   (2) A < 0เงื่อนไข  2a>b/4≥(k-2r)= (s-r)


                 s> 0 = t≤(p/2+m)


                 ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม  และมีค่ามากกว่าศูนย์

 

ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข


ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข


ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข


ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ


                       กับอีกข้อสรุปหนึ่ง


21 ) 


.         (1) 5 > s


          (2) 3k ≥ Tเงื่อนไข  2a>b/4≥(k-2r)= (s-r)


                s> 0 = t≤(p/2+m)


                ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม  และมีค่ามากกว่าศูนย์

 

ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ


                      กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

22 ) (1) R B


(2) B = M


เงื่อนไข  2a>b/4≥(k-2r)= (s-r)


                s> 0 = t≤(p/2+m)


                ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม  และมีค่ามากกว่าศูนย์

 

ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข


ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ


                      กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

23 ) 


(1) K = R


(2) 2A/3P/2


เงื่อนไข  2a>b/4≥(k-2r)= (s-r)


                s> 0 = t≤(p/2+m)


                ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม