ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 9

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น หัวข้อ : พื้นฐานวิจัย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,531 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

จงพิจารณาว่าหน่วนใดต่อไปนี้ ไม่ใช่หน่วยของความดัน 

มิลลิเมตรของปรอท

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

บรรยากาศ         

นิวตันต่อเมตร

2 ) 

ทะเลสาบ  TITICACA  ในประเทศโบริเวียเป็นทะเลสาบน้ำจีดที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกคือ 3,811 เมตร จากระดับน้ำทะเล ความกดอากาศนี้มีค่าประมาณกี่มิลลิเมตรของปรอท 

 

346.45

413.54

483.64

524.28

3 ) 

ใช้เลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร  อ่านหนังสือพิมพ์ให้เห็นตัวหนังสือได้ภาพเสมือขนาด 5 เท่า จะต้องยกเลนส์ให้สุงกว่าหนังสือพิมพ์กี่เซนติเมตร

 

16

12

8

6

4 ) 

เมื่อใช้เลนส์ความยาวโฟกัสค่าหนึ่ง วางห่างจากวัตถุ 20 เซนติเมตร ทำให้เกิดภาพบนฉากห่างจากเลนส์ 80 เซนติเมตร จงพิจารณาชนิดของเลนส์และความยาวโฟกัสของเลนส์นี้มีค่าเป็นกี่เซนติเมตร

 

เลนส์เว้า, 16      

เลนส์นูน, 16      

เลนส์เว้า, 32      

เลนส์นูน, 32

5 ) 

ช้างหนัก  40,000 นิวตัน ยืนบนขาเดี่ยวมีพื้นที่ 1,000  ตารางเซนติเมตร ความดันที่กระทำบนพื้นดินเป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตร 

4

400,000

4,000,000

40,000,000

6 ) 

จงหาความหนาแน่นและความถ่วงและความถ่วงจำเพาะของน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าน้ำมันมวล  51 กรัม ปริมาตร 75 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ

 

0.68 kg / m3,0.42         

0.68 kg / m3, 0.68

680 kg / m3, 0.42         

680 kg / m3,0.68

7 ) 

นักเรียนใช้เลนส์นูนส่องดูตัวหนังสือตัวหนังสือหัวตั้ง 4 เท่าของตัวหนังสือเดิม และห่างจากเลนส์ 25 เซนติเมตร เลนส์มีความยาวกี่โฟกัสเซนติเมตร 

5

25

8 ) 

นักกีฬาออกแรง 80 นิวตัน ในการวิ่งระยะทาง 100 เมตร ขณะที่เขาให้พลังงานจำนวน 40,000จูล จากอาการจงคำนวณหาประสิทธิภาพของนักกีฬาคนนี้มีประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์ 

80

40

20

5

9 ) 

จากรูป  ประสิทธิภาพของรอกมีค่าเป็นเท่าใด


                                   


 

50%

65%

75%

80%

10 ) 

กว้านดังรูปมีแขนหมุนยาว 60 เซนติเมตร  ถ้ามีความเสียดทาน ความแตกต่างการได้เปรียบเชิงกลในทางปฏิบัติกับทฤษฎีต่างกันเท่าใด ถ้าออกแรง 50 นิวตัน ยกน้ำหนักได้จริง 150 นิวตัน 

0.5

3

5

7

11 ) 

ประสิทธิภาพของพื้นเอียงมีค่าเท่าใด ถ้าใช้เป็นเครื่องกล                         


 

75%

60%

50%

30%

12 ) 

เครื่องยนต์ของเรือลำหนึ่งมีกำลัง 3 กิโลวัตต์  สามารถให้เรือแล่นได้ด้วยอัตราเร็วคงตัว  9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาแรงจากเครื่องยนต์ที่ทำให้เรือลำนี้เล่นมีขนาดเป็นกี่นิวตัน

 

1,000

1,100

1,200

1,600

13 ) 

การระเบิดเกิดขึ้นที่ระยะหว่าง 6 กิโลเมตร จากคนๆ หนึ่ง คนๆ นี้จะได้ยินเสียงหลังการระเบิดนาน เท่าใด สมสมติว่าอุณหภูมิขณะนั้นเท่ากับ 15°C 

15.2 วินาที

17.6 วินาที

20.4 วินาที

22.6 วินาที

14 ) 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งออกอากาศด้วยความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ จงคำนวณหาความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกจากสถานีนั้นมีค่าเป็นกี่เมตร

 

1.58

2.54

2.96

3.62

15 ) 

กาต้มน้ำไฟฟ้ามีกำลัง 2 กิโลวัตต์ มีการเปลี่ยนเป็นพลังงานกี่จูลในเวลา 10 วินาที 

 

 2 × 104

2 × 103

2 × 102

20

16 ) 

จงคำนวนงานที่กระทำต้านแรงโน้มถ่วงโดยเครื่องสูบที่จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 600 ลิตร เข้าสู่ถังซึ่งอยู่สูง 20 เมตร เหนือระดับที่น้ำมันเข้าเครื่องสูบ น้ำมันหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรมีมวล 0.82 กรัม 1 ลิตร มีปริมาตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติมเตร (กำหนดให้ g = 9.8  m / s2) 

2.4 กิโลจูล

7.4 กิโลจูล

9.84 กิโลจูล

96.4 กิโลจูล

17 ) 

ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามลักษณะของแรงที่กล่าวถึงในกฏข้อที่ 3 ของนิวตัน 


 

ประกอบด้วยแรง 2 แรงมีขนาดเท่ากัน        

มีทิศทางตรงข้ามเป็นแรงที่ทำให้แรงลัพธ์บนวัตถุเป็นศูนย์

เป็นแรงที่กระทำบนวัตถุต่างชนิดกัน

18 ) 

เครื่องดูดฝุ่นมีกำลัง 460 วัตต์ ใช้กับไฟที่มีความต่างศักย์เป็น 230 โวลต์ ควรใช้ฟิวส์ขนาดเท่าใด

 

0.5 A

2 A

5 A

10 A

19 ) 

ใช้หลอดไฟ 100 วัตต์ 5 ดวง และเครื่องทำความเย็น 200 วัตต์ 5 เครื่อง ต่อกันอย่างขนานแล้วต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า 200 โวลต์ ควรใช้ฟิวส์ขนาดเท่าใด

 

1 แอมแปร์

2.5 แอมแปร์

5 แอมแปร์

8 แอมแปร์

20 ) 

พลาสติกรูปเกือบม้าถูกพันด้วยลวดตัวนำดังรูป  เมื่อผ่านกระแสในวงจร จงบอกชนิดของขั้วแม่เหล็กที่ ปลาย A  และ B ถ้าต้องการให้ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กมากขึ้น                                           


 


AB1)SS
2)SN
3)NS
4)NN


21 ) 

นักวิจัยชาวฝรั่งเศสได้แจ้งว่า ก้อนอุกกาบาตหนัก 104 กรัม ขุดพบในทะเลทรายฮารา และนับการค้นพบอุกกาบาตก้อนที่ 4 จากดาวอังคาร จากการตรวจสอบพบอะไร

 

น้ำ 

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

แร่สติโคไนต์

ธาตุเซอร์โคเนียม

22 ) 

การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกทุเรียนและเส้นใยมะพร้าว  ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนานำมาทำอะไรบ้าง

                        ก.  ไพเบอร์กลาส            ข.  อิฐพลุ          ค.  ไม้อัด           ง. เส้นใยเรยอน 

ก. และ ข 

ข. และ ค.

ค. และ ง.

ก. และ ง.

23 ) 

ตัดแต่งพันธุกรรม “GMOs” เป็นรัศมีที่ต้องนำมาถกันว่าดีหรือไม่  เป็นอันตราหรือเปล่า ประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นำเข้าทุกชนิดปิดฉาก่บอกว่า มีส่วนประกอบของอาหารดัดแปลงพันธุกรรมด้วยหรือไม่แต่ผลิตภัณฑ์และอาหารสัตว์ซึ้งทำจากโปรตีน DNA ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม แต่มีขนาด   เล็กมากหรือถูกย่อยสลายไปจนกระบวนการตรวจสอบไม่พบสารดังกล่าว ก็ไม่จำเป็นต้องปิดฉากโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นได้แก่ข้อใด


 

น้ำมันพช ซีอิ้ว คอร์นเฟล็ก น้ำเชื่อมกลูโคสที่ทำจากข้าวโพด

เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ที่ทำจากแป้งข้าวโพด

มันบด แป้งมันฝรั่ง หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีส่วนประกอบของมันฝรั่งถูกทุกข้อ


24 ) 

ภูเขาหินแกรนิตเป็นเหล่งแร่สำคัญชนิดใด และแร่ดังกล่าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตอะไร ตามลำดับ

 

รัตนชาติ  เครื่องประดับ

ทองแดง สายไฟ 

ดีบุก ฉาบแผ่นเหล็กเพื่อทำกระป๋องบรรจุอาหาร 

แมงกานีส ถ่านไฟฉาย

25 ) 

ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตร

 

การผลิตแก๊สชีวภาพ        

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

การแก้ปัญหานั้นเสียงและดินจืด

การนำพืชสมุนไพรสกัดเป็นยาเม็ด 

26 ) 

กรดอะมิโนใดที่ร่างกายของคนได้รับจาการรับประทานโปรตีนเท่านั้น

 

เวลีน

ไทโรซีน

กรดกูตามิก

แอสปาราจีน

27 ) 

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด 4 ชนิด ของประเทศไทย คือข้อใด

 

ข้าว  ข้าวโพด  อ้อย  มันสำปะหลัง            

ข้าว  ถั่วลิสง อ้อย  ยางพารา

ข้าว  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง ยางพารา      

ข้าว  ถั่วลิสง  นำมันสำปะหลัง  อ้อย

28 ) 

นำของเหลว A ใสไม่มี ใส่ถ้วยกระเบื้องแล้วนำไประเหยจนแห้ง พบว่ามีของแข็ง B เหลืออยู่ ของเหลว A ควรมีสมบัติอย่างไร

                        ก.  จุดเดือด A สูงกว่า B                          ข.  อุณหภูมิขณะเดือดไม่คงที

                        ค.  สารละลาย                                       ง.  สารบริสุทธิ์ 

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ก. และ ง. 

ก., ข. และ ค.

29 ) 

ข้อใดเกิดปฏิกิริยาเคมี

 

กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวด

การระเหิดของน้ำแข็งแห้ง

การจ่ายไฟของเซลล์แอลคาไลน์

เติมโซดาไฟลงในน้ำแล้วเขย่า  อุณหภูมิของสารละลายสูงขึ้น

30 ) 

โลหะ A  และ B  จุ่มลงในกรด C  และต่อกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย สังเกตเข็มของเครื่องวัด     แบน ข้อใดสอดคล้องกับการทดลอง

                                                                       ก.  A และ B อาจเป็นโลหะชนิดเดี่ยวกันได้

                        ข.  แก๊สที่เกิดขึ้นรอบโลหะB  จะมีสีน้ำตาลแดง ถ้ากรด C ที่ใช้เป็นกรดไนตริก

                        ค.  เอทานอลใช้แทนกรด C ได้

                        ง.  การทดลองนี้เกิดปฏิกิริยาเคมี 

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ค. และ ง.

ง.

31 ) 

ปฏิกิริยาเคมีข้อใดเกิดแก๊สชนิดเดี่ยวกัน

                        ก.  อะลูมิเนียม + สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

                        ข.  สังกะสี+ กรดซัลฟิวริก

                        ค.  แคลเซียมคาร์ไบด์+ น้ำ          

                        ง.  การเผาไหมของน้ำมันเบนซิน 


 

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ค. และ ง.

ก .และ ง.

32 ) 

อะตอมเป็นส่วนที่เล็กทีสุดของธาตุ ซึ่งสามารถแสดงสมบัติของธาตุนั้นได้  ธาตุไฮโดเจน, ธาตุ   ไฮโดรเจน,  ฮีเลียม และฟอสฟอรัส ประกอบด้วยอนุภาคชนิดใดเหมือนกัน

                        ก. โปรตอน                     ข.  โพซิตรอน                 ค. นิวตรอน                    ง.  อิเล็กตรอน 

 

ก. และ ข.

ก., ข., ค. และ ง.

ก.,ค. และ ง.

ก.และ ง.

33 ) 

ข้อใดที่ทุกสารเป็นสารเนื้อเดียวที่เป็นสารบริสุทธ์ และมีสถานะเดี่ยวกัน 

สีทาบ้าน  น้ำยายางพารา  น้ำโซดา

เพชร  สารส้ม  โซดาซักผ้า

น้ำนมผสมกรด  น้ำปูนใส  น้ำเชื่อม            

ดินประสิว  แกรไฟต์  ทอง 18K


34 ) 

การทดลองใช้ผ้าหรือกระดาษขมิ้นจุ่มลงในวสารละลายของผงชูรสที่สงสัย ถ้าสีของผ้าหรือกระดาษขมิ้นเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงรื่อๆ ทันที แสดงว่าตรวจพบสารชนิดใด

 

น้ำประสานทอง

โซเดียมเมตาฟอสเฟต

 ผงฟอกสี

ถูกทั้งข้อ 1)  และ 2)   

35 ) 

สีที่ใช้ย้อมผ้านำมาใส่อาหารไม่ได้  ถ้ากินเข้าไปแม้ในปริมมาณเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดพิษ  ร้ายแรงได้ เพราะสีที่ใช้ย้อมผ้ามักมีสารชนิดใดปนอยู่เสมอ

                        ก.  ตะกั่ว                       ข. ปรอท                        ค.  แมงกานีส                 ง.  ดครเมียม 

 

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ค. และ ง.

ก. และ ง. 

36 ) 

ผู้ผลิตในข้อใดมีโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์แตกต่างจาผู้ผลิตในข้ออื่นๆ 

 

สาหร่ายหางกระรอก        

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

สาหร่ายสีแดง

สาหร่ายสีน้ำตาลแกมเหลือง

37 ) โรงงานผลิตพลังงานในเซลล์ (House of Energy) คือโครงส้างใด

 

แวคิวโอล

ไมโทคอนเดรีย

คลอโรพลาสต์

โรโบโซม

38 ) 

ดอกของพืชนข้อใดมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดี่ยวกัน 

 

ขนุน  ข้าวโพด เงาะ

ตำลึง กุหลาบ  หน้าวัว

ข้าว  เข็ม  มะลิ

ชบา  พู่ระหง  บวบ

39 ) 

สิ่งมีชีวิตในข้อใดสืบพันธุ์โดยวิธีการแตกหน่อได้

            ถ้าให้     ก.  พลานาเรีย

                        ข.  ดาวทะเล

                        ค.  ฟองน้ำ        

                        ง.  ไฮดรา 

ก.และ ข. 

ข. และ ค.

ค. และ ง.

ก .และ ง.

40 ) 

ปลาที่มีพฤติกรรมการสร้างหวอดไว้เก็บไข่และป้องกันภัยให้ตัวอ่อน คือข้อใด 

ปลาทอง ปลาไหล           

ปลาบู่  ปลาแรด

ปลาเข็ม ปลาสอด           

ปลาหมอ  ปลากัด

41 ) 

ข้อใดหมายถึงประชากรในระบบนิเวศ 

 

ในป่าเขาใหญ่ปีนี้มีพืชพันธ์ไม้ขึ้นหนาแน่นมาก

ทะเลอันดามันสำรวจพบฝูงพะยูนในช่วงเดือนตุลาคมในฤดูแล้งพบหญ้าแห้วหมู, หญ้าขนขึ้นแซมประปรายในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ป่าห้วยขาแข้งปีนี้สำรวจพบสัวตว์ป่าสงวนเพียง 3 – 4 ชนิด

42 ) 

บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวนในปี พ.ศ. 2535 มี 15 ชนิด อยากทราบว่ามีสัตว์เลือดอุ่นกี่ชนิด 

9

11

13

15

43 ) 

ธาตุหลักที่พบใน “Meltase” แต่ไม่พบใน ”Maltose” คืออะไร 

C

H

O

N

44 ) 

อาหารในข้อใดให้แร่ธาตุแคลเซียมมากกว่าข้ออื่นๆ ในปริมาณเท่ากัน

 

ยำผักกระเฉด

ปลาไส้ตันทอดกรอบ

ต้มข่าไก่

หมูป่าผัดเผ้ด

45 ) 

การกรองสารออกจากเส้นเลือดฝอยโกลเมอรูลัสในถ้วยโบว์แมน อาศัยกระบวนการใดเป็สำคัญ

 

แรงดันเลือด 

แอกทีพทรานสปอร์ต

ออสโมซีส 

การแพร่


46 ) 

ชายคนหนึ่งมีน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม ได้รับอุบัติเหตุเสียเลือดออกจากร่างกายเกิน 2 ใน 3 ของเลือดในร่างกายจึงเสียชีวิต จงคำนวณหาปริมาณเลือดที่สูญเสียออกจากร่างกายที่เป็นต้นเหตุการเสียชีวิต

 

1.0 ลิตร

1.5 ลิตร

2.0 ลิตร

2.5 ลิตร

47 ) 

ทารกเพศชายที่คลอดออกมามีลูกอัณฑะเคลื่อนลงมาในถุงอัณฑะเพียงลูกเดี่ยว เรียกว่า “ทองแดง” ลูกที่ค้างอยู่ในช่องทองทำหน้าที่ใด 

สร้างอสุจิตามปกติ          

สร้างฮอร์โมนเพศชายได้ตามปกติ

สร้างอสุจิได้น้อยลงแต่สร้างฮอร์โมนได้มากขึ้น        

ไม่สามารถสร้างทั้งอสุจิและฮอร์โมนเพศชาย

48 ) 

การคุมกำเนิดในเพศหญิงวิธีใด ยังมีการปฏิสนธิได้จามปกติ 

 

การใส่ห่วงคุมกำเนิด        

การใส่หมวกยางครอบปากมดลูก

การกินยาเม็ดคุมกำเนิด

การนับวันปลอดภัยก่อน 7 หลัง 7


49 ) 

จุลินทรีย์ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชโดยจับไนโตรเจนมาเปลียนเป็นปุ๋ยไนเตรตมีหลายชนิดยกเว้น ข้อใด 

Rhizobium

Nostoc

Escherichia coli

Anabaene

50 ) 

ปุ๋ยที่ให้แร่ธาตุแก่พืชน้อยแต่ช่วยในการปรับโครงสร้างของดินได้ดีคือปุ๋ยในข้อใด 

 

ปุ๋ยไนโตรเจน                  

ปุ๋ยแอมโอมเนียม

ปุ๋ยพืชสด           

ปุ๋ยยูเรีย