ข้อสอบเอ็นทรานต์ ภาษาไทย มีนาคม 2542

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 100 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,829 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  มีเรื่องแต่กาลเก่าเขาเล่าว่า ตาสาเมามึนขึ้นต้นไม้ แกเผลอไผลหล่นมาจากคาคบ เด็กถามว่าก้นกบเจ็บมากไหม ตาสาตอบก้นกบไม่เป็นไร ที่เจ็บไซร้ก้นกูไอ้หนูเอย
ประภัทรฟังแล้วรู้สึกพอใจเพราะขำและสนุก
ข้อใดแสดงคุณสมบัติของประภัทรได้ถูกต้อง
 
มีสมาธิที่จะโยงความรู้เดิมมาแต่งเติมด้วยความรู้ใหม่
เข้าใจได้ว่าภาษามีแง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจ
มีทักษะในการฟัง เพราะรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงกับสิ่งปรุงแต่ง
รู้จักฟังและคิดข้อความแม้จะสั้น ก็มีข้อคิดและคุณค่า
2 )  ผู้บริหารสำนักพิมพ์ใหญ่แห่งหนึ่งกล่าวว่า “ผมคิดว่าหนังสือเป็นตัววัดการพัฒนาของสังคมที่สำคัญ ความหลากหลายและคุณภาพของหนังสือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าของผู้คนและบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี”
ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้พูด
 
เรียกร้องให้สร้างหนังสือดีประเภทต่างๆให้มากขึ้น
ต้องการชี้ให้เห็นว่าความเจริญของสังคมเป็นเครื่องวัดคุณภาพของชีวิต
กระตุ้นให้เห็นคุณค่าว่าหนังสือคือสิ่งที่อุดมด้วยความรู้และความคิด
แสดงความเชื่อมั่นว่า เมื่อผู้คนอ่านดี คิดดีและทำดี บ้านเมืองจึงจะพัฒนาได้
3 )  รณชัยฟังปาฐกถาเรื่อง “ชีวิตนี้ที่เป็นสุข” จำได้ในตอนหนึ่งที่วิทยากรพูดว่า “น้ำทำให้ไฟดับ แต่ไฟกลับทำให้น้ำเดือดพลุ่ง ผู้มีจิตใจสูง จึงควรมุ่งหมายเป็นทั้งไฟและน้ำ”
ข้อใดแสดงว่ารณชัยเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ
 
เข้าใจความหมายของชื่อเรื่อง
เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูดว่าให้ข้อคิดเรื่องการดำเนินชีวิต
เข้าใจและเห็นด้วยกับผู้พูดที่กล่าวถึงธรรมชาติของไฟและน้ำ
เข้าใจและอิ่มใจที่ได้ฟังเรื่องที่มีคุณค่าแก่ชีวิต
4 )  กับคำถามที่ว่าอายุ 58 ปี ขณะนี้รู้สึกว่าสาวหรือแก่ ก็คงตอบว่า “ไม่” ทั้งสองอย่าง เพราะรู้สึกว่าก็คงเป็นตัวเองนี่ล่ะ เนื่องจากยังต้องการรู้ตลอดเวลา มีอะไรน่าฟังก็ฟังไป อะไรน่าดูก็ไปดู ไม่ได้อยู่นิ่ง คนเราอยู่นานถึงสองชีวิตก็ยังรู้ไม่หมดเลย
ข้อความข้างต้นเป็นการส่งสารในลักษณะใด
 
แจกแจงได้ค่อนข้างชัดว่า ความรู้มิได้คู่กับวัย
พูดเป็นในว่า ถ้าชีวิตมีการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ความรู้ก็จะเพิ่มพูนขึ้น
ให้ข้อคิดว่าวัยที่ล่วงเลย ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ถ้าใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา
ให้ข้อควรคำนึงว่า คนเราถ้าเรียนรู้อย่างทันสมัย ก็จะไม่มีวันแก่
5 )  จิตและกายมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก / ผู้ที่จะมีสุขภาพจิตดีได้ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงด้วย / ในปัจจุบันนี้เราพบว่ากรเล่นเทนนิส การฝึกโยคะ การวิ่ง การว่ายน้ำ หรืการบริหารรางกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและจิตมาก / ถ้าต้องการให้มีสุขภาพกายและจิตดีต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นอยู่ที่ประโยคใด
 
ประโยค 1
ประโยค 2
ประโยค 3
ประโยค 4
6 ) 

ข้อใดที่นักเรียนควรเลือกใช้ในการไปขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบริษัทสำหรับการทำกิจกรรมของโรงเรียนที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า

 

ต้องประทานโทษที่รบกวน แต่คิดว่าบริษัทท่านมีศักยภาพที่จะสนับสนุนได้ในฐานะที่ลูกๆ ท่านก็เคยเรียนที่นี่

ขออนุญาตเรียนให้ท่านช่วยพิจารณาหากเห็นว่าสาระของกิจกรรมในโครงการนี้พอจะมีคุณค่าที่จะกรุณาสนับสนุนได้

ต้องกราบเรียนว่า เราใคร่ครวญแล้วก่อนจะมาขอความอนุเคราะห์ เพาระท่านอยู่ว่า บริษัทประสบภาวะวิกฤติ แต่ท่านก็คงจะช่วยเราได้

ใคร่เรียนว่าที่เจาะจงมาขอความอนุเคราะห์ เพราะบริษัทท่านมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาอยู่แล้ว อย่างน้อยก็เท่ากับท่านรู้จักคืนกำไรให้สังคมครับ

7 ) 

ในการโต้แย้งกันเรื่องการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ข้อใดแสดงว่าผู้ร่วมวงสนทนาขาดมารยาทในการพูดและการฟัง

 

ฉันว่าการสอบแบบเก่าเข้าท่ากว่านะ ไม่ให้รู้คะแนน ทำให้ต้องฟิตและลุ้นเอาเองเต็มที่

เข้าท่าหรือ บ้าน่ะสิ ถ้าเข้าท่าจริงเขาจะเปลี่ยนหรือ ตะแนนเปิดเผยนี่ล่ะดี จะได้รู้ตัว

โอ้ย! ไม่รู้ว่าจะมาเถียงให้มันแตกคอกันไปทำไม จะแบบเก่าแบบใหม่ ฉันก็ไม่เห็นแกจะสอบกันได้สักคนเลยจริงไหม

แต่ฉันว่า มันก็ดีด้วยกันไปคนละอย่างนะ แต่จะแปละอะไรล่ะ ในเมื่อยังไงๆเราก็เต็มที่อยู่แล้วแล้ว ไปกินข้าวกันดีกว่า

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามขอ 8 -9
      (1)
ผมต้องขอโทษคณะกรรมการที่ต้องเผชิญประชุมด่วน เนื่องจากมีความจำเป็นพิเศษ 
                               (2)          (3)
ขณะนี้คนงานของบริษัทได้ยื่นข้อเสนอขอขึ้นเงินเดือน และขอคำถามภายใน 3 วันนี้
         (4)
ด้วย ผมจึงขอเชิญคณะกรรมการมาช่วยพิจารณาเรื่องนี้

      
8 )  ข้อความข้างต้นแสดงว่าเป็นการประชุมระเภทใด
 
การประชุมลับ
การประชุมปรึกษา
การประชุมชี้แจง
การประชุมวิสามัญ
9 )  คำว่า “ขอ” ตามหมายเลขใดในข้อความข้างต้นตัดออกแล้วไม่เสียความ
 
(1)
(2)
(3)
(4)
10 ) 

ประโยคใดใช้ภาษากะทัดรัดที่สุด

 

งานเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีชีวิตที่สมบูรณ์และเป็นคนที่ใคร ๆ ยอมรับ

โรแรมขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในการให้บริการของเรา

อาหารที่ซื้อตามข้างถนน ก่อนรับประทานก็ควรทำให้อุ่นอีกครั้ง

ขอเชิญผู้สนใจชมประติมากรรมกลางแจ้งนี้ด้วยตนเองที่ถนนสีลม

11 )  ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนไม่ได้ใช้วิธีการเขียนตามข้อใด
“สิ่งที่ควรปลูกฝังลูกเต้าในขณะนี้คือ เห็นอาหารให้เป็นอาหารไม่เกี่ยงว่ามื้อเช้าต้องเป็นอย่างนั้น มื้อเย็นต้องเป็นอย่างนี้”
 
การซ้อนคำ
การซ้ำคำ
การใช้คำซ้ำ
การใช้ประโยคขนานความ
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 12-13
ค่าใช้จ่ายในบ้านมีทั้งรายจ่ายประจำ เช่น ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายพิเศษ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้เป็นแม่บ้านจึงต้องรู้จักใช้เงินที่ได้รับแต่ละเดือน เพื่อจะได้ไม่มีหนี้สิน
12 )  ผู้เขียนไม่ใช้กลวิธีใดในการเขียนข้อความข้างต้น
 
การให้นิยาม
การใช้ตัวอย่าง
การอธิบายความตามลำดับ
การชี้สาเหตุและผลลัพธ์
13 )  ผู้เขียนมีจุดประสงค์ตามข้อใด
 
บอกกล่าว
แนะนำ
ตักเตือน
สั่งสอน
14 )  คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
 
วิลลี่ขึ้นแท็กซี่ไปคลินิกเพื่อเอ็กซเรย์กระดูก
ดอนไปแบงก์เพื่อแลกดอลล่าร์แล้วเลยเอาเช็คไปขึ้นบัญชี
สปาเกตตีและมะกะโรนีที่เสริฟวันนี้ถูกปากมอสทั้งนั้น
ก่อนไปพัทยาเจมส์เอารถไปซ่อมเบรกแล้วเปลี่ยนคลัตช์และแบตเตอรี่ใหม่
15 )  ข้อใดเรียงลำดับคำในประโยคได้เหมาะสมที่สุด
 
ปรากฏว่าเด็กมีแผลฟกช้ำดำเขียวที่ต้นขาจากการตรวจของแพทย์
ประวัติศาสตร์แบบอาณานิคมไม่น้อย ให้อิทธิพลแก่การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
ในทางกลับกันวิชาการเกษตรก็มีส่วนช่วยเสริมวิธีการจัดการต่างๆ
เหมือนตุ๊กตาที่ผู้ถือปล่อยมือ เขาสิ้นสติสัมปชัญญะและหล่นลงไปกองอยู่บนพื้น
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 16-17
วิกฤติของชาติที่ผ่านมาอาจเป็นข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่บ้างในด้านงบประมาณและการเงิน
 แต่วิกฤตินั้นมิได้เป็นอุปสรรคต่อขวัญ กำลังใจ และความตั้งใจมั่นในการทำงานให้บรรลุตามพระราชปณิธานของ
พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเลยแม้แต่น้อย
16 )  ผู้กล่าวข้อความข้างต้นมีความรู้สึกอย่างไรแฝงอยู่
 
เชื่อมั่นต่อผู้ก่อตั้งสถาบัน
ภูมิใจในบุคลากรของสถาบัน
มั่นใจในความมั่นคงของสถาบัน
วิตกกังวลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินของสถาบัน
17 )  ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น
 
ขวัญและกำลังใจของบุคลากรเกิดจากผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ภาวะยุ่งยากของประเทศมีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยประสบอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากเงินสนับสนุนจากรัฐบาลลดลง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยยึดปณิธานของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการทำงาน
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18-19
ก.  แม่คว้าตะกร้าวิ่งหน้าตั้ง พ่อคว้ากะละมังวิ่งตั้งหน้า
 พี่คว้าเข่งลิบไปพริบตา น้องหันซ้ายขวาพะว้าพะวน
ข. พลิกกายหมายโอบสู้อ้อมกอด พร่ำพรอดกอดจูบลูบผม
 ลูกรักของแม่คงหิวนม ตะแคงก้มปลดกระดุมเสื้อกุมไว้
ค. แสงอรุณไอเอื้อเมื่อแดดแต้ม ให้เหลืองช่วงแรกแย้มแจ่มเจิดจ้า
 ทั่วท้องทุ่งทิวทาบอาบทองทา ณ เถียงน้อยปลายนาจำเหม่อมอง
ง.  เธอก็คือสะเก็ดดาวที่ร้าวร่วง โชนแสงโชติช่วงก่อนลับหาย
 ขีดเส้นฟ้าก่อนวูบดับลับมลาย กลับกลายเป็นอุกกาบาตอนาถนัก
18 )  คำประพันธ์ข้างต้นข้อใดเป็นการเขียนพรรณนา
 
ข้อ ก.
ข้อ ข.
ข้อ ค.
ข้อ ง.
19 )  คำประพันธ์ข้างต้นข้อใดใช้ภาพพจน์
 
ข้อ ก.
ข้อ ข.
ข้อ ค.
ข้อ ง.
20 )  คนไทยมี... ชอบพึ่งพาคนอื่น เดิมทีสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ ปัจจุบันแม้สังคมไทยจะ ... เป็นสังคมประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ระบบอุปถัมภ์ก็ยังแอบแฝงอยู่ใน ... ของคนไทย
ข้อใดนำมาเติมในช่องว่างของข้อความข้างต้นแล้วได้ความถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
 
ค่านิยม ปรับ ความคิด
ลักษณะ เปลี่ยนแปลง จิตสำนึก
พฤติกรรม ปรับเปลี่ยน โลกทัศน์
นิสัย เปลี่ยน พฤติกรรม
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 21-23
พม่าอนารยะอำมหิตดิบด้าน ล้างผลาญศิลปะเลิศประเสริฐศรี
“พุกามสวรรค์” นั้นรักทะนุถนอมอย่างดี เอาอัคคีเผาเมืองเพื่อนเถื่อนนัก
เสีย “อยุธยา” ฟ้าโลกโศกเศร้า ระย้าดาวไร้วาวรุ้งเกียรติศักดิ์
ปรางค์เจดีย์โบสถ์วิหารสุดแสนรัก จักรกร้างอ้างว้างทุกคืนวัน
21 )  ข้อใดไม่ใช่สาระที่ปรากฏอยู่ในคำประพันธ์
 
สาเหตุของสงคราม
ลักษณะของสงคราม
ความหมายของสงคราม
ผลของสงคราม
22 )  น้ำเสียงของผู้ประพันธ์ได้แก่ข้อใด
 
ประชด
โกรธแค้น
ดูแคลน
เย้ยหยัน
23 )  ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้ประพันธ์
 
รักศิลปะ
รักความยุติธรรม
รักสันติภาพ
รักบ้านเกิดเมืองนอน
24 )  ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ
 
พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ทำได้ไม่เลวทีเดียว
เท่าที่ทราบ ทางบริษัทผู้รับผิดชอบได้ระดมมืออาชีพมาร่วมเตรียมงานนานนับเดือน
นับได้ว่าเป็นเกียรติประวัติของไทยอีกครั้งที่สร้างความพร้อมจนเป็นที่เชื่อมั่นแก่ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเซีย
ทำให้เห็นชัดแล้วว่า ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ เราก็มิได้ทำให้มนตรีเอเชียนเกมส์ทั้งหลายผิดหวัง
25 )  ข้อความตอนใดใช้คำระดับเดียวกัน
   (1)                              (2)
ภิกษุ 9 รูปรับนิมนต์มาในพิธีมงคลสมรสที่บ้านเจ้าภาพ/เมื่อมาถึง มรรคนายกผู้เฒ่าก็กล่าวเชิญแขกที่มาในงานแจ้งว่าจะเริ่มพิธี/ในขณะที่พระกำลังฉัน ก็ได้แจ้งให้ญาติโยม
(3)
รอรับศีล และอยู่รับประทานอาหารด้วยกันก่อน/จากนั้นก็ได้เอ่ยปากขอร้องผู้มีเกียรติทั้ง
(4)
ฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้ช่วยกันเก็บข้าวของก่อนกลับ
 
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
26 )  ข้อความตอนใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
 (1)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ทุกสถาบันได้มีหมายกำหนดการให้มหาบัณฑิตรับ
(2)
พระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์แทน/ทั้งนี้ด้วยถือว่าได้เคยรับพระบรมราชานุ
(3)
เคราะห์มาครั้งหนึ่งแล้วในระดับปริญญาตรี/แต่อย่างไรก็ตามบัณฑิตทุกระดับก็จะได้รับ
(4)
พระราชทานพระบรมราโชวาทพร้อมกัน/ซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่ทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสดังกล่าว
 
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 27-28
เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ ๆ อย่างบ้า ๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามการเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำ หรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ
เมื่อตายแล้ว ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ ก็เก็บไว้เลี้ยงให้โตแต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงชีวิตของคนอื่น ๆบ้าง
ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่างฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกิน และอย่าทำพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไป
27 )  ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้เขียน
 
มีลักษณะเป็นสังคมนิยม
เคารพในสิทธิมนุษยชน
มีเป้าหมายในการจัดระบบชีวิต
มีปฎิกิริยาต่อประเพณีพิธีกรรม
28 )  ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของสำนวนภาษาในข้อความข้างต้น
 
เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง
เรียบง่ายแต่งดงาม
เรียบง่ายแต่จาบจ้วง
เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
29 )  ข้อใดแสดงเจตนามนการส่งสารต่างกับข้ออื่น
ก.บ้านเมืองสะอาด ประชาชาติปลอดโรค
ข.ทิ้งขยะไม่เลือกที่ หมอราศีไปทั้งเมือง
ค.คัดขยะแยกใส่ถุง วางข้างถังตั้งรอเก็บ
ง.สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข
 
ข้อ ก.
ข้อ ข.
ข้อ ค.
ข้อง.
30 )  ข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสม
ก.ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผ่นหินที่ปราสาทนครธมกัมพูชา
ข.การนำวัวควายมาใช้แรงงานเกิดขึ้นไม่น้อยกว่าห้าพันปีมาแล้ว
ค.หาไม่มีวัวควายมาลากไถ ก็คงจะไม่มีใครคิดถึงการใช้แรงงานอื่นๆ
ง.การใช้แรงงานวัวควายจึงเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาการด้านแรงงาน
 
ง ค ข ก
ก ข ค ง
ข ก ค ง
ค ข ก ง
31 )  เหง่งหงั่งระฆังเสนาะสนั่น ระยะพรรษวัสสา
คำประพันธ์ข้างต้นมีครุและลหุตรงกับข้อใด
 
ยอดไม้ก็เอนประดุจดัง      ทลายโค่นถล่มลง
คราวชอบประกอบกุศลบุญ  วรคุณพิสุทธ์ใส
ฟ้าไห้พิรุณดูดุจไห้         ชลไหลฉะอ้อนดิน
หรีดหริ่งระงมระดะระรัว    ประดุจพินประโลมใจ
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 32-33
ก.กว่าเจ้าจะสูงใหญ่เกินไหล่แม่   ลำบากแท้เพียงไหนดวงใจเอ๋ย
ข.สักหายใจห่างเจ้าแม่ไม่เคย     เฝ้าชมเชยลูกน้อยผู้กลอยใจ
ค.ความชรามาเยือนเตือนให้รู้     แม่จะอยู่กับเราอีกเท่าไหร่
ง.ไม้ใกล้ฝั่งทรุดพังลงวันใด      เย็นร่มไทรจักลับไปกับกาล
32 )  ข้อใดใช้ภาพพจน์แบบบุคคลวัต
 
ข้อ ก.
ข้อ ข.
ข้อ ค.
ข้อ 4.
33 )  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียนคำประพันธ์ข้างต้น
 
พรรณนาความรักที่มีต่อแม่
ระบายความโศกเศร้าที่แม่จะจาไป
แสดงความรู้สึกระลึกถึงพระคุณของแม่
เตือนให้ลูกดูแลแม่เพื่อทดแทนบุญคุณ
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 34-35
        เมื่อพระบิตุรงค์ทรงทุกข์ลำบากบวชเป็นชีป่า จะได้ทาสกรรมกุญชรอาชาชาติ ราชรถยานทุกสิ่งทรัพย์สำหรับบริจาคทานมาแต่ไหน ไม่ควรที่มันจะชวนกันมาแคะไค้ค่อนว่า เออก็มีแต่สองปิยบุตรสุดเสน่หาเกิดกับอกองค์ จึงเสียสละด้วยพระกมลประสงค์จะหาพระโพธิญาณ ก็เหตุไฉนจึงอ้ายพวกพาลมิจฉาชาติ ชวนกันสันแสร้งแกล้งสบระมาทนินทาต่อหน้าพระที่นั่ง พระองค์ได้ทรงฟังไม่เคืองข้องลออลบทเรศ ทรงพระวินิจฉัยถ่องถ้วนควรแก่เหตุอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้า
34 )  ผู้พูดมีลักษณะเด่นที่สุดตามข้อใด
 
ถือยศ
ก้าวร้าว
เจ้าคารม
เจ้าอารมณ์
35 )  ข้อใดเป็นคุณธรรมที่เด่นที่สุดของผู้พูด
 
ความรับผิดชอบ
ความซื่อตรง
ความกล้าหาญ
ความกตัญญูกตเวที
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 36-37
 
1.พระผ่านเกล้า                 แม้ใครถามขุนเขาน้อยใหญ่
  หุบห้วยเหวละหานพนานต์ไพร   ที่ยืนเฝ้าแคว้นไทยมานมนาน
2.ข้าขอนบหมู่พระศรา -          พกทรงคุณา
 นุคุณประดุจรำพัน
3.กระจิบจิบจ้อล้อรับ             เขาไฟจับกิ่งประดู่ชูคอขัน
  ไก่ฟ้าฟอนรางชางเยื้องย่างพลัน    เป็นสีสันแห่งไพรในวันนี้
4. ยิ่งเก่งยิ่งกีดกัน                 กันกร่อน ลงนา
  ดั่งหับดับหิ่งห้อย                เหือดแห้งแสงหาย
36 )  ข้อใดไม่ใช่ภาพพจน์
 
ข้อ 1.
ข้อ 2.
ข้อ 3.
ข้อ 4.
37 )  ข้อใดแสดงความคิดเห็นของกวีได้ชัดเจนที่สุด
 
ข้อ 1.
ข้อ 2.
ข้อ 3.
ข้อ 4.
38 )  เอเชียนเกมส์ครั้ง “สิบสาม”เปิดงานงดงามชาวโลกตื่นตาตื่นใจชื่นชมยกย่องชาติไทย
ชื่อเสียงลือไกลจารึกเกียรติไว้..........นิรันดร์
ข้อความข้างต้นถ้าจัดวรรคให้ถูกต้องจะได้คำประพันธ์ตามข้อใด
 
ร่ายยาว
กลอนแปด
กาพย์ฉบัง
โคลงสามสุภาพ
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 39-40
       นาวาแน่นเป็นขนัด      ล้วนรูปสัตว์แสนยากร
เรือริ้วทิวธงสลอน              สาครลั่นครั่นครื้นฟอง
        เรือครุฑยุดนาคหิ้ว      ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
พลพายกรายพายทอง           ร้องโห่เห่โอ้เห่มา
39 )  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น
 
ภาพ
เสียง
แสงสี
อารมณ์
40 )  ภาพสะท้อนด้านใดไมได้ปรากฏอยู่ในคำประพันธ์ข้างต้น
 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ศิลปะ
ประเพณี
วรรณกรรม
41 ) 
  คราหิวใช่จักต้อง   เสียศรี
อุทกกลั้วนาภี อยู่ได้
เย็นซ่านผ่านอินทรีย์ พอชื่น จิตนา
แม้มิได้อิ่มไซร้ ใช่ต้องวางวาย

แนวคิดในข้อใดตรงกับคำประพันธ์ข้างต้นมากที่สุด
 
สมถะ อดทน และมีศักดิ์ศรี
รักษาศักดิ์ศรีของตนทุกเมื่อ
สู้ชีวิตและมีความหวัง
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และต่อสู้
42 ) 
  ความรักประเทศผู้   ยอมสละ
ทั้งร่างและชีวะ ปลดเปลื้อง
รักษาอิสร- ภาพแห่ง ไทยแฮ
ยงยศสยามราชเรื้อง รัฐคุ้งอวสาน

คำประพันธ์ข้างต้นนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด
 
ความเป็นเอกราชของชาติ
ความมั่นคงของชาติ
ความสามัคคีของคนในชาติ
ความเสียสละของคนในชาติ
43 )  ข้อใดแสดงหน้าที่ของ “อาจารย์” ได้ตรงที่สุด
 
จิตมากด้วยเมตตา    และกรุณาบเอียงเอน
ขจัดขลาบรรเทาโม   หะจิตมืดที่งุนงม
โอบเอื้อละเจือจุน    อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์
ชี้แจงและแบ่งปัน ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน
44 )  ข้อใดไม่ส่งเสริมวิธีหาความรู้เพื่อความสำเร็จในชีวิต ความสุขสบาย และความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
 
ใจโปร่งปราศราคี    ขุ่นข้อง
มั่นคงไม่คืนคลาย     คลอนกลับ กลายแฮ
ใจซึ่งรับเร็วไว       ก่อนรู้
ศรัทธาทำจิตหมั้น     คงตรง
45 )  ข้อความเกี่ยวกับบทมงคลสูตรข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 
พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลมักสวดมงคลสูตร
มงคล 38 ประการเป็นข้อปฏิบัติง่ายๆ เหมาะแก่บุคคลทั่วไป
ผู้ปฏิบัติมงคล 38 ประการนี้ จะเป็นผู้เสริฐประสบแต่ความเจริญ
อานิสงส์แห่งการปฏิบัติมงคล 38 ประการเกิดจากกระทำด้วยตนเองเท่านั้น
46 ) 

ข้อใดสะท้อน “ภูมิปัญญาไทย” ที่เกิดจากการค้นคว้าและความช่างสังเกตของบรรพบุรุษไทยได้เด่นชัดที่สุด

 

ลักจั่นวัลย์เปรียงแก่ปรูลาย เป็นยาหายโรคภัยที่ในตัว

บานทวารลานแลล้วนลายมุก  น่าสนุกในกระหนกดูผกผัน


นกบินกรวดพรวดพราดประกายพลาย พลุกระจายช่อช่วงดังดวงเดือน

มีต้นกำมพฤกษ์ทานในลานวัด ลูกหมากยัดเงินทิ้งอุทิศถวาย
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 47-48
      ในระบบของธรรมชาตินั้น น้ำจะเกิดได้เพราะมีความชุ่มชื้นของป่าไม้แห่งเทือกขุนเขาให้กำเนิดต้นน้ำลำธาร ล่าไม้สามารถสร้างระบบความสัมพันธ์อันซับซ้อนตั้งแต่ไม้เล็กจนถึงไม้ใหญ่ได้ ก็ด้วยมีผืนดิน และน้ำ จึงมีความผูกพันที่ต่างซึ่งให้ซึ่งกันและกัน และต่างไม่อาจอยู่ได้เพียงลำพังในระบบของธรรมชาติ
47 )  ข้อความข้างต้นผู้เรียงลำดับการแสดงเหตุผลอย่างไร
 
เหตุ-ผล-เหตุ-ผล
เหตุ-เหตุ-ผล-เหตุ
ผล-ผล-เหตุ-ผล
ผล-เหตุ-ผล-เหตุ
48 )  ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น
 
ป่าไม้มีความสำคัญสำหรับธรรมชาติมากที่สุด เพระมีระบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
ระบบธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกได้
ระบบธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันโดยอาศัยซึ่งกันละกัน
ตราบใดที่ต้นไม้ยังสมบูรณ์ ตราบนั้นย่อมมีแหล่งน้ำ
49 ) 
  สงครามครานี้หนัก      ใจเจ็บ ใจนา
เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ อกโอ้
ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝากพระเอย
ผีจักเท้งที่โพล้ ที่เพล้ใครเผา

ลักษณะทางวรรณศิลป์ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ข้างต้น
 
การซ้ำคำ
การเล่นเสียง
การใช้ภาพพจน์
การสร้างอารมณ์และสะเทือนใจ
50 )  พระวิกรมาทิตย์และพระราชบุตรจะบรรลุจุดมุ่งหมายนำเวตาลมาให้โยคีได้จะต้องมั่นคงในหลักปฏิบัติสำคัญที่สุด
 
อดทน
อดกลั้น
ใช้ปัญญา
พยายาม
51 )  พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ไม่ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ในหมู่พระมหาเจดีย์ที่วัดพระเชตุพน
 
พระบาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
52 ) 

ข้อใดให้จินตภาพการเปลี่ยนแปลงของฉาก

 

ราตรีกลีกลพิโรธ หฤโหดคระหึมลม

มืดตื้อกระพือพิรุณพรม และฤเราจะแยแส

น้ำค้างพระพลายโปรย ชลโชยชะดอกใบ

ดาวเดือนก็เลือนรชนนิหาย ระพิจ้าทิวาแทน
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 53-54
       หน้าของสิงห์นั้น ซึ่งแม่ว่าจะเป็นสิงห์เด็ก ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในลักษณะบอกบุญรับ ปากล่างย้อยแสยะ หนาวแข็ง ฟันโตเท่านิ้วมือ เท้าหน้าเบ้อเร่อมองดูเทอะทะดอก แต่ใครๆ ก็ประมาณได้ว่ากว้างสักเท่าสองฝ่ามือคน และอาจสามารถที่จะตบลูกวัวให้แบนติดอยู่กับที่ในพริบตาเดียว
53 )  ผู้แต่งมีความรู้สึกต่อ “สิงห์” เด่นชัดที่สุดตามข้อใด
 
เอ็นดูเพราะแม้ว่าจะเป็นสิงห์แต่ก็ยังเด็ก
กลัวเพราะแม้จะยังเด็กแต่ก็เป็นสิงห์
ชื่นชมเพราะแม้จะเป็นเด็กแต่ก็มีอำนาจ
รังเกียจเพราะแม้จะเป็นสิงห์แต่ก็ดุร้าย
54 )  ข้อความข้างต้นเป็นโวหารตามข้อใด
 
อธิบายละอุปมา
บรรยายและพรรณนา
พรรณนาและอุปมา
บรรยายและสาธก
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 55-56
     ตะปูดอกใหญ่ตรึ้ง     บาทาอยู่เฮย
จึงบอาจลีลา               คล่องได้
เชิญผู้ที่เมตตา              แก่สัตว์ ปวงแฮ
ชักตะปูนี้ให้               ส่งข้าอัญขยม
55 )  “ตะปูดอกใหญ่” ในที่นี้ตรงกับข้อใด
 
อุปสรรค
ภาระหน้าที่
ความทุกข์กาย
ความทุกข์ใจ
56 )  “ตะปูดอกใหญ่” เป็นภาพพจน์ประเภทใด
 
อุปมา
อุปลักษณ์
สัญลักษณ์
อติพจน์
57 ) 
 “รัศมีมีเสียงเพยงดนตรี        ประทีปทีฆรัสจังหวะโยน
รเมียรไม้ใบโบกสุโนคเกาะ สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน
โผต้นนั้นผันตนไปต้นโน้น จังหวะโจนส่งรับจับกนไป”

ภาพสรวงสวรรค์ชั้นกวีจากข้อความข้างต้นข้อใดสามารถตีความไพเราะด้านเสียงของกวีนิพนธ์ได้น้อยที่สุด
 
เสียงสูงต่ำ
เสียงสั้นยาว
เสียงสัมผัส
เสียงหนักเบา
58 ) 
ประการหนึ่งถ้าว่าช้าวันไป     ทัพใหญ่จะมาพร้อมยังดาหา
จะต้องหักหนักมือโยธา เห็นจะยากยิ่งกว่านี้ไป

ข้อใดแสดงอุปนิสัยของผู้กล่าวได้เด่นชัดที่สุด
 
กระตือรือร้น
ไม่ประมาท
ไมย่อท้อ
มองการณ์ไกล
59 )  พ่อของแดงไม่เชื่อชาวบ้านที่ว่า แดงป่วยเพราะลบหลู่เจ้าที่ เมื่อลูกตายเขาจึงตัดสินใจถอนเสาเจ้าที่นั้นเสีย
ข้อความข้างต้นแสดงว่าพ่อของแดงทำตามกาลมสูตรข้อใด
 
ไม่ถือโดยนึกเดาเอง
ไม่ถือโดยการฟังตามกันมา
ไม่ถือโดยความตื่นตัว
ไม่ถือโดยลำดับสืบๆกันมา
60 ) 
ก.บางห้องใส่ไม้ลายประกอบประกับ     เรียบลำดับเรียงรายเป็นหลายสี
ข.บ้างใส่เสื้อส้าระบับเข้มขาบใน ข้างนอกใส่ครุยทองกรองสำรด

ค.กระจกหน้าฝาข้างช่างวิจิตร ประไพพิศแจ่มจำรัสประภัสสร
ง.อินทรธนูพู่สุวรรณเป็นมันยับ ขัดกระบี่ทีขยับเยื้องทะยาน

ข้อใดแสดงวัฒนธรรมตามแบบไทย
 
ข้อ ก.
ข้อ ข.
ข้อ ค.
ข้อ 4.
61 )  คำคู่ใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเท่านั้น
 
งก ๆ เงิ่น ๆ
ชั่วๆ ดี ๆ
ข้าง ๆ คู ๆ
หลบๆ ซ่อน ๆ
62 )  คำซ้อนทุกคำในข้อใดมีโครงสร้างเช่นเดียวกับคำซ้อน “ใหญ่โตโอฬาร”
 
ร้องรำทำเพลง    ปวดหัวตัวร้อน
แก้วแหวนเงินทอง ข้าทาสบริวาร
เหล้ายาปลาปิ้ง     แม่น้ำลำคลอง
ภูตผีปีศาจ        เยื่อใยไมตรี
63 )  ดาราเป็นนักข่าวที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ เธอจะติดตามไปถึงที่มาของแหล่งข่าวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวาดหวั่นต่ออันตรายใดๆ เธอจึงได้รางวัลผู้สื่อข่าวดีเด่น
ข้อความข้างต้นมีจำนวนคำประสมและคำซ้อนตามข้อใด
 
คำประสม 7 คำ คำซ้อน 3 คำ
คำประสม 6 คำ คำซ้อน 4 คำ
คำประสม 5คำ คำซ้อน 5 คำ
คำประสม 4 คำ คำซ้อน 6 คำ
64 )  คำซ้อนในข้อใดมีวิธีประกอบคำต่างกับข้อใด
 
ตื้นลึกหนาบาง ข้าเจ้าบ่าวนาย ปู่ย่าตายาย
เกิดดอกออกผล เก็บภาษีเรียกอากร จุดไต้ตามไฟ
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ล้มหมอนนอนเสื่อ ก่อร่างสร้างตัว
กู้หนี้ยืมสิน ทำไร่ไถนา อุ้มลูกจูงหลาน
65 )  ข้อดีคำสมาสและคำประสมจำนวนเท่ากัน
 
อดิเรก ถ่ายทอด ประทานพร อำนาจรัฐ
ฆาตกรรม สมัยนิยม สามัญชน เบญจวรรณ
วิทยุสาร ชัยเภรี กลโกง มารสังคม
สัจนิยม อัฐทิศ ภัยธรรมชาติ ขัติยนารี
66 )  ข้อความตอนใดมีคำยืมภาษาต่างปะเทศน้อยที่สุด
       (1 )       (2)                                  
เมื่อพูดกับบุคคลที่เรายกย่อง/ ต้องเลือกใช้คำพูดที่สุภาพ แสดงว่าให้เกียรติ / เมื่อพูดกับผู้
(3) (4)
ที่มีฐานะทาสังคมเท่าๆกัน / อาจใช้คำแสดงเป็นกันเองได้
 
ตอนที่ 1.
ตอนที่ 2.
ตอนที่ 3.
ตอนที่ 4.
67 )  ข้อใดใช่สำนวนต่างประเทศ
 
โรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองครั้งนี้รายละ 300 บาท
ในอดีตแหล่งน้ำของไทยมีอยู่อย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ปัจจุบันโทรศัพท์ได้วิวัฒนาการให้มีความสามารถในการใช้ที่ทันสมัยขึ้น
68 )  ข้อใช้คำถูกต้องตรงตามความหมาย
 
เธองอนเขาจนเกินไป
เขาปอกมะพร้าวจนเกินแกง
เขาทำงานได้ปริมาณเกินหน้ากว่าทุกครั้ง
น้องสาวของฉันทำงานจนเกินตัว
69 )  ข้อใดใช้คำว่า “น้อง”ในความหมายตรง
 
น้อง น้อง ห้องน้ำอยู่ไหนค่ะ
คุณอาแดงเป็นน้องของพ่อเรา
น้องนุ่นได้รับรางวัลเรียนดีทุกปี
ริจะเป็นโจรมันก็อย่างนี้แหละน้อง ต้องเจอตำรวจบ่อย
70 )  ประโยคคู่ใดสื่อความหมายได้ทั้งเหมือนละต่างกัน
 
เข้าซื้อจานทองเหลืองใส่คลิปพร้อมปากกาทอง
เขาซื้อปากกาทองพร้อมจานใส่คลิปทองเหลือง
ทำไมไม่ช่วยเขาล่ะ      น่าสงสารออก
ช่วยเขาหน่อยสิ เขาน่าสงสารออก
ผมได้ขายแหวนคุณสุดาไปแล้ว
ผมได้ขายแหวนให้คุณสุดาไปแล้ว
ทำไมถามอยู่ได้         น่ารำคาญ
ถามทั้งหลายครั้งแล้ว รำคาญจริง
71 )  ข้อใดใช้สำนวนไทยถูกต้อง
 
ลูกสาวเธอโชคดีนะตกถังข้าวสาร ได้แต่งงานกับเศรษฐีที่ดินสบายไปเลย
แกงชามนี้เติมเกลือแล้วรสดีขึ้นมาก เห็นไหมล่ะแกงจืดจึงรู้คุณเกลือ
คนบ้านใกล้เรือนเคียง ต้องมีน้ำใจไมตรีแบ่งปันกันแบบหมูไปไก่มา
เชิญคุณเลือกทำเลและแบบบ้านเองดีกว่าคับ เพราะเดี๋ยวจะเข้าตำราปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย
72 )  สำนวนใดใช้กล่าวเพื่อเตือนสติ
 
เงาตามตัว
ไว้เนื้อเชื่อใจ
คอขาดบาดตาย
บ้านเมืองมีขื่อมีแป
73 )  ข้อใดไม่ใช่สำนวนต่างประเทศ
 
ชาวต่างชาติมักจะกล่าวว่าวิชาภาษาไทยยากแก่การเรียน
รัฐบาลพยายามประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยกันประหัดอย่างจริงจัง
คณะกรรมการชมรมนักเรียนเก่าชุดนี้ถูกจับตามองจากสมาชิกตลอดเวลา
การนำชาวบ้านมาชุมนุมประท้วงครั้งนี้ทำให้ประเทศได้รับความเสียหายมาก
74 )  ข้อความใดมีความหมายเหมือนกัน
ก.แนวทางการสร้างงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
ข.แนวทางการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ค.แนวทางที่มีคุณภาพในการสร้างงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
ง.แนวทางของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 
ก และ ค.
ข. และ ค.
ก และ ง.
ข และ ง
75 )  ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์
 
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเป็นกระแสของคนรุ่นใหม่
การเสนอผลงานวิจัย ที่จะมีขึ้นในพฤหัสบดีนี้
การเอ่ยถึงสวรรค์บนดิน ซึ่งห่างไกลจากเมืองเจ้าพ่อ
การทำความรู้จักรากเหง้าของบรรพบุรุษของเรา
76 )  ชนิดของประโยคในข้อใดต่างกับข้ออื่น
 
เกาะสิงคโปร์เกือบทั้งเกาะเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง จึงไม่มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตร
ถ้าพื้นที่ทั้งหมดบนดาดฟ้าสมารถนำมาปลูกพืชผักได้ ก็จะทำให้สิงคโปร์มีวัตถุดิบในการผลิตอาหารมากเพียงพอ
โรงเรียนมัธยมหลายแห่งในสิงคโปร์ได้เปิดหลักสูตรกิจกรรมภาคพิเศษเกี่ยวกับการปลูกผักบนดาดฟ้าคอนโดมิเนียม หรือสำนักงานทันสมัย
อีกไม่นานเราคงได้เห็นดาดฟ้าตึกระฟ้าของสิงคโปร์เต็มไปด้วยผักลอยฟ้า ส่วนที่เมืองไทยจะเห็นแต่ผักชีโรยหน้าเหมือนเดิม
77 )  คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำกิริยาสกรรม
 
พวกตัดไม้ยังตัดกันไม่หยุด
วัวแดงตัวนั้นล้มจมพงหญ้า
ขบวนเรือถึงวัดตอนดึกเกือบห้าทุ่ม
ไม้สักต้นกำลังงามขึ้นปนกับไม้แดงไม้ยาง
78 )  ข้อความใดระกอบด้วยประโยคที่ละทั้งคำที่ทำหน้าประธานละกรรม
 
ฉันไม่ชอบซื้อปลาที่ตลาดสด เพราะไม่อยากปลาถูกฆ่าต่อหน้าต่อตา
วันนี้แม่จะกลับบ้านเย็นคงไม่มีเวลาทำกับข้าว พ่อจะทำเอง
บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คุณน่าจะเลิกสูบเพื่อสมาชิกในครอบครัว
รัฐบาลกำลังดำเนินการเวนคืนที่ดิน เราจะถูกเวนคืนที่ดินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
79 )  ข้อใดไม่ใช่ประโยค
 
ร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกใบใหญ่ของเรา
ธรรมชาติต่างผูกพันด้วยสายใยแห่งชีวิตอันละเอียดอ่อน
จากอยุธยาสู่เมืองจันท์ ตามรอยทัพกู้ชาติพระเจ้าตากสินมหาราช
80 ปี อุโมงค์รถไฟถ้ำขุนตาน สถานที่อนุรักษ์ทรัพยากรด้านป่าไม้ของกรมป่าไม้
80 )  คำที่ขีดเส้นใต้คู่ใดทำหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างกัน
 (1)                                                              
การศึกษาที่ดี และการสำเร็จนิจการต่างๆ ที่อาจจะทำให้เราเป็นคนใหญ่โตในภายหน้า
(2) (1)
ไม่ใช่แต่จะไปอยู่มหาวิทยาลัยอย่างเดียว ผู้ที่มีการศึกษาที่ดีไม่ใช่ผู้ที่ได้รับโอกาสไป
(2) (3) (4)
เรียนตามมหาวิทยาลัย แต่เป็นผู้ที่สามารถจะเรียนได้ไม่ว่าที่ไหน ผู้ที่ไม่ต้องมีครู ผู้ที่มี
(3)
ความสามารถมีสมองที่จะเรียนได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยใช้หนังสือเป็น
(4)

มัคคุเทศก์แทนครู
 
คู่ที่ 1 การศึกษาที่ดี
คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัย
คู่ที่ 3 ที่ไหน
คู่ที่ 4 ครู
81 )  คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นคำกิริยาอกรรม
 
บริเวณป่ารอบตัวมืดสนิท
น้ำหวานเหนียวขันกระเซ็นติดฝามุมห้อง
เราต่างถอดรองเท้าออกวางไว้ข้างบันได
สายลแรงโยกกิ่งก้านต้นไม้ให้ไหวเอน
82 )  คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำบุพบท
 
แสงอาทิตย์ส่องกระทบแหวนที่เธอสวมอยู่
ผมเห็นเด็กชายถือขนมปังและขนมแป้งอบ
สาวน้อยนางหนึ่งยืนอยู่ริมลำธาร
นกสาริกาดงจากเราไปแล้ว
83 )  ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง
“ดอกไม้เหี่ยวในแจกันดูน่าเกลียด”
 
แมวน้อยสีขาวตัวอ้วนนอนหลับสนิท
ผู้หญิงแก่ข้างบ้านให้อาหารหมาจรจัด
คนกวาดถนนผู้หญิงทำงานอย่างคล่องแคล่ว
พนักงานหนุ่มหน้าร้านขี้เกียจมาก
84 )  ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
 
ปัจจุบันท่อน้ำใช้ ท่อระบายน้ำตามอาคารบ้านเรือน ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์มักเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เรียกกันทั่วไปว่า ท่อพีวีซี
ท่อชนิดนี้ได้รับความนิยมมากกว่าท่อเหล็กอาบสังกะสีก็เพราะมีน้ำหนักเบากว่าท่อเหล็กขนาดเดียวกันถึงห้าเท่า
ท่อพีวีซีสะดวกในการขนส่งและติดตั้ง ไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับกรดอ่อนทุกชนิด
นอกจากนั้นท่อชนิดนี้ยังเกิดแรต้านทานการไหลของน้ำน้อย เพราะมีผิวเรียบเป็นมัน
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 85-87
“ทั้งนอกเมืองในเมืองเนืองมา พร้อมกันยังหน้าศาลากลาง”
85 )  คำประพันธ์ข้างตันมีเสียงสระเดี่ยวกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)
 
3 เสียง
4 เสียง.
5 เสียง.
6 เสียง.
86 )  คำประพันธ์ข้างต้นมีเสียงพยัญชนะท้ายกี่เสียง(ไม่นับเสียงซ้ำ)
.
 
4 เสียง
5 เสียง
6 เสียง
7 เสียง
87 )  คำประพันธ์ข้างต้นมีเสียงวรรณยุกต์ใดบ้าง (ไม่นับเสียงซ้ำ)
 
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
สามัญ โท ตรี จัตวา
เอก โท ตรี จัตวา
สามัญ เอก ตรี จัตวา
88 )  ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์ต่างจากข้ออื่น
 
ขึ้น
คับ
ซึ้ง
นก
89 )  ข้อใดมีจำนวนพยางค์ที่ประกอบด้วยสระลดรูปมากที่สุด
 
กวนขนม ทุ่มทุน ทางขนาน
ปลดปลง ปกป้อง ครบครัน
ตกใจ สิ้นเคราะห์ กราบกราน
เกรี้ยวกราด กลบเกลื่อน เกรงกริ่ง
90 )  ข้อใดมีคำตายมากที่สุด
 
นักธุรกิจต่างและนามบัตรกัน
ใฝ่ใจศึกษาเพื่ออนาคตอันรุ่งโรจน์
แมวน้อยนอนบิดขี้เกียจอย่างเป็นสุข
หลบหลีกให้ห่างจากคนพาลสันดานหยาบ
91 )  ข้อความต่อไปนี้ใช้อนุมานแบบใด
ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศไทย เพราะยังไม่สามารถเก็บขยะมูลฝอยต่างๆไปกำจัดได้หมด
 
อนุมานจากเหตุไปหาผล
อนุมานจากผลไปหาเหตุ
อนุมานจากเหตุไปหาเหตุ
อนุมานจากผลไปหาผล
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 92-93
         (ก) การสูบบุหรี่เป็นเรื่องธรรมดา เราเห็นกันจนชินตา (ข) แม้แต่สังคมผู้หญิงเองการสูบบุหรี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก (ค) ปัจจุบันผู้หญิงไทย
หันมาสูบบุหรี่กันมากขึ้น ผู้หญิงบางคนเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นผู้นำสมัยนำแฟชั่น (ง) หญิงที่สูบบุหรี่ก็ควรระวังไว้บ้าง เพราะการสูบบุหรี่มาก
อาจมีผลให้เกิดมะเร็งปอดและไม่สามารถมีลูกได้
92 )  ข้อความข้างต้นข้อใดมีข้อสนับสนุนและข้อสรุปอยู่ในข้อเดียวกันหมด
 
ข้อ( ก). และ ข้อ (ข)
ข้อ (ข) และ ข้อ (ค)
ข้อ(ค) และ ข้อ (ง)
ข้อ (ง ) และ ข้อ (ก)
93 )  ข้อความข้างต้นเป็นทรรศนะประเภทใด
 
เสนอแนะ
วิเคราะห์
สันนิษฐาน
ประเมินค่า
94 )  ข้อใดเป็นอนุมานแบบอุปนัย
 
กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ถ้าใครฝ่าฝืนจะถูกจับไม่เกิน 1,000 บาท
ปลาทูเป็นอาหารทะเลที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สัตว์ทะเลอื่นๆ ก็น่าจะมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
มลพิษทางน้ำมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและผู้คน ผู้อยู่ริมน้ำจึงต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา
ปรากฏการณ์เอลนิโญ่มีผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ปีหน้าประชาโลกจึงต้องประสบภาวะขาดแคลนอาหารแน่นอน
95 )  ข้อใดเป็นประเด็นการโต้แย้ง
 
รัฐบาลมีนโยบายถาวรที่จะแก้วิกฤติการณ์ขาดแคลนน้ำบ้างไหม
รัฐบาลและประชาชนควรร่วมกันบริหารใช้น้ำอย่างไร
ปัญหาการขาดแคลนน้ำเกิดจากการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้ามากเกินไปใช่หรือไม่
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงเพียงไร
96 )  ข้อใดใช้วิธีอนุมานต่างจากข้ออื่น
 
กินข้าวกับน้ำพริกปลาทูแบบไทยๆ จะไม่เป็นโรคมากมายอย่างแน่นอน
คนที่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคหัวใจนั้นเป็นไม่ได้ออกกำลังกาย
คนเราจะได้รับวิตามินและเกลือแร่อย่างครบถ้วนจากอาหารทั่วไป หากรู้จักกิน
เราควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์ เพราะอาหารที่ดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
97 )  ข้อความใดมีทั้งข้อเท็จจริงและทรรศนะ
 
การอ่านวรรณกรรมทำให้เราเข้าใจมนุษย์และเห็นบทเรียนของชีวิตผู้คนผ่านตัวละคร
ความขมเป็นรสของชีวิตอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับ โดยทำให้รสขมนั้นเป็นคุณ
น้ำที่ร่างกายต้องการต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค เราจึงควรดื่มน้ำที่ต้มแล้ว
ดื่มกาแฟแล้วสดชื่น หูตาสว่าง มีกำลังวังชา พร้อมที่จะทำงานในทันที
98 )  การแสดงทรรศนะในข้อใดไม่สมเหตุสมผล
 
ภาษาไทยเป็นภาษาที่ดี เพราะมีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของตนเอง
ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่คนไทยรู้จักกันดี เพราะดอกไม้ชนิดนี้มีประโยชน์มากมาย
พืชผลของชาวไร่บริเวณนี้เสียหาย เนื่องจากกลุ่มควันที่พวยพุ่งออกจากปล่องโรงงาน
ปัจจุบันช้างไม่ได้ลากซุงเช่นในอดีต เนื่องจากมีเครื่องทุ่นแรงเข้ามาแทนที่
ใช้บทสนทนาต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 99-100
พ่อค้าข้าวสาร : " นี่คุณ !เมื่อวานผมซื้อเนื้อหมูคุณ 1 กิโล แต่พอกลับไปชั่งได้ 9 ขีดเอง "
  พ่อค้าหมู   : " ไม่ใช่ความผิดของผม เพราะผมใช้ข้าวสาร 1 กิโล  ที่ซื้อมาจากคุณแทนลูกตุ้มในตาชั่ง "
99 )  ข้อใดเป็นแนวคิดที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนาข้างต้น
 
ขนมผสมน้ำยา
จุดไต้ตำตอ
เกลือจิ้มเกลือ
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
100 )  ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จาบทสนทนาข้างต้น
 
อุปนิสัยของพ่อค้าหมู
อุปนิสัยของพ่อค้าข้าวสาร
ความเที่ยงตรงของตาชั่ง
การรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้อื่น