ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 7 ข้อ ผู้เข้าชม : 10,295 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ประเทศไทยตังอยู่ในภูมิภาคอะไร
 
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉัยงใต้
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
ยุโรปตะวันตะเฉียงเหนือ
2 )  ประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอะไร
 
คาบสมุทร อ่าวไทย
คาบสมุทร แปซิฟิก
คาบสมุทร อินโดจีน
คาบสมุทร อินเดีย
3 )  ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็ฯอันดับที่เท่าไรค่ะ
 
5
10
15
13
3
4 )  ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดใดค่ะ
 
ระยอง
ตราด
ประจวบคิรีขันธ์
เชียงราย
นราธิวาส
5 )  รูปร่างลักษณะของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับอะไร ตอบอันที่คิดว่าถูกที่สุดนะค่ะ
 
ขวานโบราณ เศษกระจก บ้าน แจกันดอกไม้
ขวานโบราณ หัวช้าง พัดลม ปากกา
ขวานธรรมดา หัวช้าง บ้านคน ปากกาแจกันดอกไม้
ขวานโบราณ หัวช้าง ช่อดอกไม้ กระบวยตักน้ำ
ขวานธรรมดา หัวช้าง แจกันดอกไม้ ขันตักน้ำ
6 )  จังหวัดทางภาคใต้ที่เป็นเกาะคือ
 
ชุมพร
นราธิวาส
L.A.(ร้อยเอ็ด)มุกค่ะ...มุก
ภูเก็ต
เชียงราย...เครียดเลย
7 )  ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
 
8
9
10
11
7