ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (หลักสูตรฯ พื้นฐาน พ.ศ.2544) ตุลาคม 2547

วิชา : วิทย์กายภาพ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 80 ข้อ ผู้เข้าชม : 13,210 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  สารชีวโมเลกุลข้อใดมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมจากธาตุหลัก
 
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน
กรดนิวคลีอิก
2 )  ปฏิกิริยาในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีสารตั้งต้นเป็นสารชีวโมเลกุล
ก. สะปอนนิฟิเคชัน
ข. การเกิดพอลิเมอร์
ค. ปฏิกิริยาการเผาไหม้
ง. การเกิดเดกซ์ทริน
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
3 )  ข้อใดไม่ใช่บทบาทของสารชีวโมเลกุล
 
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น สุขภาพผมและเล็บดี
เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสมดุลของน้ำ และกรด-เบส
เป็นตัวประสานการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้เป็นไปตามปกติ
4 )  A, B, C และ D เป็นน้ำมัน 4 ชนิด ๆ ละ 10 cm^3 นำมาอุ่นให้ร้อน แล้วหยดทิงเจอร์ไอโอดีนลงไปทีละหยดและคนด้วยแท่งแก้ว รอจนสีของทิงเจอร์ไอโอดีนหายไป แล้วจึงเติมหยดต่อไปจนกระทั่งหยดสุดท้ายสีไม่เปลี่ยน น้ำมันชนิดใดเหมาะแก่การบริโภคมากที่สุด


ข้อ
ชนิดของน้ำมัน
จำนวนหยดของทิงเจอร์ไอโอดีน
1
A
4
2
B
2
3
C
6
4
D
7
 
1
2
3
4
5 )  ข้อใดถูก
ก. สารชีวโมเลกุล คือสารที่มีธาตุคาร์บอนและโฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก พบอยู่ในสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต
ข. ไตรกลีเซอไรด์หนึ่งโมเลกุลประกอบด้วยกรดไขมัน 1 โมเลกุล และกลีเซอรอล 3 โมเลกุล
ค. พันธะเพปไทด์พบได้ในโมเลกุลของโปรตีน
ง. ปุยฝ้ายเกิดจากกลูโคสมาเชื่อมต่อกันแบบสายยาว
 
ก ข
ค ง
ข ค
ง ก
6 )  กรดอะมิโนจำเป็นในข้อใด เมื่อเติมลงในนมถั่วเหลืองแล้วจะทำให้เป็นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง
 
ลิวซีนและเวลีน
ไลซีนและทรีโอนีน
อาร์จินีนและฮีสติดีน
เมไทโอนีน และทริปโตเฟน
7 )  ปฏิกิริยาในข้อใดไม่เกิดการเปลี่ยนสี
 
หยดสารละลายไอโอดีนลงบนมันฝรั่ง
หยดสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนลงในกรดไลโนเลนิก
เติมสารละลายเบเนดิกซ์ลงในน้ำอ้อยแล้วต้ม
เติมกรดอะมิโนในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต
8 )  สาคูเปียกมะพร้าวอ่อนประกอบด้วยแป้ง น้ำตาลทราย และกะทิ หลังจากการย่อยสลายที่สมบูรณ์แล้ว จะได้สารเรียงตามลำดับดังข้อใด
 
กลูโคส ฟรักโทส กรดไขมัน กลีเซอรอล
มอลโทส ฟรักโทส กาแลกโทส กรดไขมัน
มอลโทส ฟรักโทส กรดไขมัน กลีเซอรอล
ฟรักโทส แลกโทส กลูโคส กาแลกโทส
9 )  ในการกลั่นน้ำมันดิบ ถ้าได้ A, B และ C เรียงตามลำดับจากด้านบนไปยังด้านล่างของหอกลั่น ข้อใดถูก
 
A มีจุดเดือนต่ำสุด แต่มีโครงสร้างโมเลกุลใหญ่กว่า B
B มีสถานะเป็นของเหลว มีจุดเดือดต่ำกว่า C แต่สูงกว่า A
C มีสถานะเป็นแก๊ส มีโครงสร้างโมเลกุลใหญ่สุด
A, B และ C ต่างมีจุดเดือดใกล้เคียงกันมาก โดย A มีสถานะเป็นของเหลว ส่วน B และ C มีสถานะเป็นแก๊ส
10 )  แก๊สในข้อใดเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของแก๊สธรรมชาติ
 
มีเทน
อีเทน
เอทิลีน
อะเซทิลีน
11 )  น้ำมันที่มีเลขออกเทนเป็น 100 และ 0 มีประสิทธิภาพการเผาไหม้เช่นเดียวกับสารในข้อใดข้อ
เลขออกเทน 100
เลขออกเทน 0
1
สารประกอบไอโซออกเทนบริสุทธิ์ สารประกอบนอร์มอลเฮปเทนบริสุทธิ์
2
สารประกอบนอร์มอลเฮปเทนบริสุทธิ์ สารประกอบไอโซออกเทนบริสุทธิ์
3
สารผสมของนอร์มอลเฮปเทนและไอโซออกเทน สารผสมของนอร์มอลเฮกเซนและนอร์มอลเฮปเทน
4
สารผสมของนอร์มอลเฮกเซนและนอร์มอลเฮปเทน สารผสมของนอร์มอลเฮปเทนและไอโซออกเทน
 
1
2
3
4
12 )  ข้อใดเป็นมอนอเมอร์ของพีวีซี ยาง SBR และฝ้าย ตามลำดับ
 
กลูโคส, ไวนิลคลอไรด์, สไตรีนบิวทาไดอีน
สไตรีนบิวทาไดอีน, ไวนิลคลอไรด์, กลูโคส
กลูโคส, สไตรีนบิวทาไดอีน, ไวนิลคลอไรด์
ไวนิลคลอไรด์, สไตรีนบิวทาไดอีน, กลูโคส
13 )  ข้อใดเป็นสมบัติของพลาสติกเทอร์มอเซต
ก. เมื่อเผาไฟเกิดเปลวสีน้ำเงินขอบเหลืองกลิ่นคลายขนสัตว์ติดไฟ
ข. ไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ค. มีโครงสร้างแบบตาข่ายหรือร่างแห
ง. ละลายได้ในสารไฮโดรคาร์บอน
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
14 )  ข้อใดผิด
 
สารสองชนิดที่เข้าทำปฏิกิริยาเคมีเรียกว่าผลิตภัณฑ์
การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน
การเกิดไฟต้องมีเชื้อเพลิง ออกซิเจน และอุณหภูมิถึงจุดติดไฟ
15 )  แมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับกรดในข้อใดให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดข้อ
ลักษณะของแมกนีเซียม หนัก 1 กรัม
ความเข้มข้นของกรด mol/dm^3
1
เป็นเส้นลวด 1 เส้น
0.2
2
เป็นเส้นลวด 2 เส้น
0.1
3
เป็นผงละเอียด
0.2
4
เป็นผงละเอียด
0.1
 
1
2
3
4
16 )  ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของธาตุ X ที่มี 2 ไอโซโทป มีเลขอะตอม 10 มีจำนวนนิวตรอน 20 และ 22 ตามลำดับ
 
^{20}_{10}X และ ^{22}_{10}X
^{30}_{10}X และ ^{32}_{10}X
^{32}_{20}X และ ^{30}_{22}X
^{30}_{20}X และ ^{32}_{22}X
17 )  พันธะของสารในข้อใดเป็นพันธะไอออนิก
 
น้ำ
เกลือแกง
แก๊สมีเทน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
18 )  ข้อใดไม่ใช่โลหะเฮไลด์
 
NaCl
KNO_3
KI
CaF_2
19 )  ข้อใดไม่ใช่สารประกอบของโลหะแทรนซิชัน
 
ด่างดับทิม มีสีชมพูอมม่วง
จุนสี มีสีฟ้า
สารส้ม เป็นผลึกใส
นิเกิลซัลเฟต มีสีเขียว
20 )  ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีครึ่งชีวิต 5 วัน ขณะนี้พบว่ามีมวล 40 กรัม ก่อนหน้านี้ 10 วัน จะมีมวลตามข้อใด
 
80 กรัม
120 กรัม
160 กรัม
200 กรัม
21 )  รถคันหนึ่งเริ่มต้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ถูกเร่งจนมีความเร็วเป็น 20 เมตรต่อวินาที ในวินาทีที่ 5 และหลังจากนั้นถูกเร่งจนมีความเร็วเป็น 50 เมตรต่อวินาทีในอีก 3 วินาทีต่อมา ความเร่งเฉลี่ยของรถในแต่ละการเคลื่อนที่เป็นไปตามข้อใดตามลำดับ
 
2 m/s^2 และ 10 m/s^2
5 m/s^2 และ 8 m/s^2
10 m/s^2 และ 30 m/s^2
15 m/s^2 และ 35 m/s^2
22 )  จากการทดลองดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่มีความถี่ 50 เฮิรตซ์ 3 ครั้ง ได้ผลการทดลองในรูป ก ข และ ค ข้อใดถูก
 
ก ถูกดึงด้วยความเร็วคงที่ และช้ากว่า ข
ก ถูกดึงด้วยความเร็วคงที่ และเร็วกว่า ข
ค ถูกดึงเร็วในตอนแรก และช้าลงเรื่อย ๆ
ค ถูกดึงด้วยความเร็วไม่คงที่ แต่อัตราเร็วเฉลี่ยคงที่
23 )  ความเร็ว ณ เวลาต่างๆ ของรถคันหนึ่งเป็นไปตามกราฟดังรูป คามเร่งเฉลี่ยของรถระหว่างวินาทีที่ 0 ถึงวินาทีที่ 4 เป็นเท่าใด
 
0.5 m/s^2
0.0 m/s^2
-0.5 m/s^2
1.0 m/s^2
24 )  มะม่วงลูกหนึ่งตกจากต้นในแนวดิ่งถึงพื้นภายในเวลา 10 วินาที ถ้าความเร่งโน้มถ่วงมีค่า 9.8 m/s^2 ความเร็วของมะม่วงขณะกระทบพื้นดินเป็นข้อใด
 
9.8 เมตรต่อวินาที
49.0 เมตรต่อวินาที
58.8 เมตรต่อวินาที
98.0 เมตรต่อวินาที
25 )  นาย ก ตีลูกกอล์ฟ 3 ลูกไปตกถึงพื้นที่ตำแหน่ง 1 2 และ 3 ดังรูป ความเร็วหรือความเร่งของลูกกอล์ฟทั้งสามเป็นไปตามข้อใด
 
ความเร็วในแนวระดับเท่ากัน
ความเร็วในแนวดิ่งเท่ากัน
ความเร่งในแนวระดับเท่ากันและไม่เท่ากับศูนย์
ความเร่งในแนวดิ่งเท่ากันและไม่เท่ากับศูนย์
26 )  ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับโดยใช้จกยางผูกเชือก แล้วเหวี่ยงให้เคลื่อนที่เหนือศีรษะเป็นวงกลม โดยให้คาบเวลาของการแกว่งคงที่ทุกครั้งที่ทดลอง ผลการทดลองในข้อใดผิด
 
เมื่อเปลี่ยนใช้จุกยางขนาดใหญ่ขึ้น (เชือกยาวเท่าเดิม) ต้องใช้แรงเหวี่ยงมากขึ้น
เมื่อเปลี่ยนใช้เชือกยาวขึ้น (จุกยางอันเดิม) ต้องใช้แรงเหวี่ยงมากขึ้น
เมื่อเปลี่ยนใช้เชือกสั้นลง (จุกยางอันเดิม) ต้องใช้แรงเหวี่ยงน้อยลง
เมื่อเปลี่ยนใช้จุกยางขนาดเล็กลง (เชือกยาวเท่าเดิม) ต้องใช้แรงเหวี่ยงมากขึ้น
27 )  ในการแกว่งแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของน็อตดังรูป คาบของการแกว่งเป็นไปตามข้อใด
 
2 เท่าของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุด A ไป B
2 เท่าของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุด C ไป B
1 เท่าของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุด A ไป B
1 เท่าของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุด C ไป B
28 )  จากรูปแสดงเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากวัตถุ A และ B ข้อใดถูก
 
วัตถุ A และวัตถุ B มีประจุเป็นลบ
วัตถุ A มีประจุเป็นบวก และวัตถุ B มีประจุเป็นลบ
วัตถุ A มีประจุเป็นลบ และวัตถุ B มีประจุเป็นบวก
วัตถุ A และวัตถุ B มีประจุเป็นบวก
29 )  ภายใต้สนามไฟฟ้าบริเวณหนึ่ง พบว่าอนุภาค A เคลื่อนที่ไปตามทิศของเส้นสนามไฟฟ้า อนุภาค B เคลื่อนที่ไปในทิศตรงกันข้ามกับทิศของเส้นสนามไฟฟ้า และอนุภาค C ไม่มีการเคลื่อนที่ ประจุไฟฟ้าของอนุภาค A B และ C เป็นไปตามข้อใดตามลำดับ
 
บวก เป็นกลาง และ ลบ
ลบ บวก และ เป็นกลาง
เป็นกลาง ลบ และ บวก
บวก ลบ และ เป็นกลาง
30 )  ในการทดลองเรื่องผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านดังรูป เมื่อสับสวิตซ์ S ให้กระแส I ไหลผ่านแถบอะลูมิเนียมฟอยล์ ผลการทดลองเป็นไปตามข้อใด
 
แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันขึ้น
แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันลง
แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันไปด้านขวาเข้าหาแท่งแม่เหล็กขั้วใต้
แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันไปด้านซ้ายเข้าหาแท่งแม่เหล็กขั้วเหนือ
31 )  ชายคนหนึ่งมีน้ำหนัก 500 นิวตันที่ผิวโลก เขาจะมีมวลเท่าใดบนดวงจันทร์ซึ่งมีค่าความเร่งโน้มถ่วงเป็น 1/6 เท่าของโลก (กำหนดให้ค่าความโน้มถ่วงของโลก = 10 m/s^2)
 
50 kg
displaystylefrac{50}{2} kg
displaystylefrac{50}{4} kg
displaystylefrac{50}{6} kg
32 )  ภาพถ่ายของคลื่นในขดลวดสปริงที่เวลา t = 0 วินาที และ t = 16 วินาที มีลักษณะดังรูป ข้อใดผิด
 
คลื่นในรูปเป็นคลื่นตามยาว
ความถี่คลื่นเป็น 4 เฮริตซ์
ความยาวคลื่นเป็น 2 เซนติเมตร
ในเวลา 16 วินาทีมีคลื่นเคลื่อนที่ผ่านขีด 2 เซนติเมตร จำนวน 4 ลูก
33 )  ข้อใดอธิบายความหมายของบีตส์ได้ถูกต้อง
 
ปรากฏการณ์การเกิดทางของคลื่นเสียงสองคลื่นที่เคลื่อนที่ด้วยระยะทางต่างกัน
ปรากฏการณ์การแทรกสอดของคลื่นเสียงสองคลื่นที่เคลื่อนที่ด้วยระยะทางต่างกัน
ปรากฏการณ์การเกิดทางของคลื่นเสียงสองคลื่นที่มีความถี่ต่างกัน ทำให้ได้ยินเสียงดังค่อยสลับกัน
ปรากฏการณ์ที่ผู้ฟังได้ยินเสียงซึ่งมีความถี่เปลี่ยนไปจากความถี่ของแหล่งกำเนิด ทำให้ได้ยินเสียงดังค่อยสลับกัน
34 )  ข้อใดเรียงตามลำดับการทำงานของอวัยวะรับเสียงเมื่อเกิดการได้ยินเสียง
 
เยื่อแก้วหู ---> กระดูกหู ---> คอเคลีย ---> ประสาทรับเสียง
กระดูกหู ---> เยื่อแก้วหู ---> คอเคลีย ---> ประสาทรับเสียง
เยื่อแก้วหู ---> กระดูกหู ---> ประสาทรับเสียง ---> คอเคลีย
เยื่อแก้วหู ---> คอเคลีย ---> กระดูกหู ---> ประสาทรับเสียง
35 )  ข้อใดกล่าวถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้อง
 
ทิศของสนามแม่เหล็กและทิศของสนามไฟฟ้าขนานกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
ทิศของสนามแม่เหล็กขนาดกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น แต่ทิศของสนามไฟฟ้าตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
ทิศของสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น แต่ทิศของสนามไฟฟ้าขนานกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
ทิศของสนามแม่เหล็กและทิศของสนามไฟฟ้าตั้งฉากกัน และตั้งฉากกับทิศกาเคลื่อนที่ของคลื่น
36 )  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ใดที่ไม่มีช่วงความถี่ที่ซ้อนทับกัน
 
ไมโครเวฟ แสง
รังสีแกมมา รังสีเอกซ์
รังสีอินฟราเรด ไมโครเวฟ
อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์
37 )  ในการผสมสัญญาณเสียงกับคลื่นวิทยุดังรูป เป็นการผสมสัญญาณในระบบใด
 
ระบบ AM โดยความถี่ของคลื่นวิทยุจะเปลี่ยนตามคลื่นเสียง
ระบบ FM โดยแอมพลิจูดของคลื่นวิทยุจะเปลี่ยนตามคลื่นเสียง
ระบบ AM โดยแอมพลิจูดของคลื่นวิทยุจะเปลี่ยนตามคลื่นเสียง
ระบบ FM โดยความถี่ของคลื่นวิทยุจะเปลี่ยนตามคลื่นเสียง
38 )  สารในข้อใดเมื่อสลายตัวให้รังสีแอลฟาแล้วจะกลายเป็นโคบอลต์ -60ข้อ
ชื่อธาตุ
เลขมวล
1
A
58
2
B
60
3
C
62
4
D
64
 
1
2
3
4
39 )  จากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง พบว่ามวลของธาตุเหลือเพียงร้อยละ 12.5 จากเดิม เมือ่เวลาผ่านไป 9 วัน ธาตุนี้มีครึ่งชีวิตตามข้อใด
 
1 วัน
2 วัน
3 วัน
4 วัน
40 )  ข้อใดกล่าวถึงสภาพแรงระหว่างอนุภาคนิวตรอนในโครงสร้างนิวเคลียสได้ถูกต้อง
 
แรงทางไฟฟ้าและแรงนิวเคลียร์ดึงดูดอนุภาคเข้าหากัน
แรงทางไฟฟ้าดึงดูดอนุภาคเข้าหากัน
แรงทางไฟฟ้าผลักอนุภาคออกจากกัน และแรงนิวเคลียร์ดึงดูดอนุภาคเข้าหากัน
แรงนิวเคลียร์ดึงดูดอนุภาคเข้าหากัน
41 )  วัตถุส่วนใหญ่ที่มีในชั้นต่างๆ ตามโครงสร้างโลกเป็นไปตามข้อใด
ข้อ
ชั้นเนื้อโลกส่วนล่าง
ชั้นแก่นโลกชั้นนอก
ชั้นแก่นโลกชั้นใน
1
โลหะหลอมละลาย หินหลอมละลาย ของแข็งอุณหภูมิสูง
2
หินหลอมละลาย โลหะหลอมละลาย ของแข็งอุณหภูมิสูง
3
หินหลอมละลาย ของแข็งอุณหภูมิสูง โลหะหลอมละลาย
4
ของแข็งอุณหภูมิสูง โลหะหลอมละลาย หินหลอมละลาย
 
1
2
3
4
42 )  จากภาพภูเขาไฟดังรูป ข้อใดบอกอายุของหินได้ถูกต้อง
 
หิน F มีอายุน้อยกว่าหิน A
หิน B มีอายุเท่ากับหิน F
หิน A และ B มีอายุมากกว่าหิน F
หิน C, D และ E มีอายุมากกว่าหิน F
43 )  ข้อใดถือว่าสำคัญเป็นอันดับแรกในการบอกว่าบริเวณใดเป็นบริเวณที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟ
 
มีแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาค
มีการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตลอดเวลา
มีภูเขาไฟระเบิดมากที่สุดในโลก ทั้งในแผ่นดินและใต้มหาสมุทร
มีแผ่นดินไหวรุนแรงและมากที่สุดในโลกถึงร้อยละ 80 ของการเกิดแผ่นดินไหวในโลก
44 )  นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าเมื่อ 200-135 ล้านปีที่แล้ว โลกมีทวีปตามข้อใด
 
พันเจีย และลอเรเซีย
พันเจีย และ กอนด์วานา
ลอเรเซีย และกอนด์วานา
พันเจีย ลอเรเซีย และกอนด์วานา
45 )  แผ่นธรณีภาค 2 แผ่นเคลื่อนที่แล้วทำให้เกิดเป็นร่องใต้ทะเลลึก มีแผ่นดินไหวรุนแรงและเกิดเป็นภูเขาไฟชายฝั่ง การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคทั้งสองเป็นไปตามข้อใด
 
แผ่นธรณีภาคทั้งสองแยกออกจากกัน
แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเลื่อนซ้อนลงไปใต้แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีป
แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปเลื่อนซ้อนลงไปใต้แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร
แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรแผ่นที่หนึ่งเลื่อนซ้อนลงไปใต้แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรแผ่นที่สอง
46 )  จากรูปถ้า ก และ ข เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างทวีป A และทวีป B โดย ก อยู่ใกล้ทวีป A ส่วน ข อยู่บริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทร ข้อใดถูก
 
หินบะซอลต์ที่ ก มีอายุมากกว่าที่ ข
หินบะซอลต์ที่ ข มีอายุมากกว่าที่ ก
หินบะซอลต์ที่ ก มีอายุเท่ากับที่ ข
ไม่มีการพบหินบะซอลต์ทั้งสองบริเวณ
47 )  การขยายตัวของพื้นทะเลมีกระบวนการการเกิดเรียงลำดับตามข้อใด
ก. พื้นทะเลมีรอยแตกเป็นร่องลึก
ข. มีภูเขาไฟและลาวาไหลอยู่ใต้มหาสมุทร เกิดแผ่นดินไหวตื้นๆ
ค. เกิดแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทร มีแนวเกิดแผ่นดินไหวตามขอบธรณีภาค
ง. แมกมาแทรกขึ้นมาตรมรอยแตก
 
ก ---> ข ---> ง
ค ---> ก ---> ง
ก ---> ง ---> ข
ข ---> ก ---> ง
48 )  จากการศึกษาซากสัตว์ประเภทหอยตระกูลหนึ่ง แล้วเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนแฟมิลีกับเวลาทางธรณีวิทยาได้ดังรูป ข้อใดถูก ก. กำเนิดขึ้นในโลกราว ๆ 400 ล้านปีมาแล้ว ข. มีชีวิตอยู่ระห่างต้นยุคดีโวเนียนถึงปลายยุคเพอร์เมียน ค. มีจำนวนแฟมิลีมากที่สุดเมื่อ 500 ล้านปีมาแล้ว ง. สูญพันธุ์เมื่อปลายยุคเพอร์เมียม
 
ก ข ค
ข ค ง
ก ข ง
ก ข ค ง
49 )  ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดในทะเล และยังคงรูปได้สมบูรณ์จะพบในหินประเภทใด
 
หินตะกอน หินปูน
หินตะกอน หินอัคนี
หินดินดาน หินอัคนี
หินปูน หินดินดาน
50 )  ซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์มักเป็นสัตว์ทะเลมากกว่าสัตว์จากแหล่งอื่นเพราะเหตุใด
ก. ซากสัตว์ทะเลจะจมสู่ท้องทะเล มีโคลนและตะกอนละเอียด
ข. แร่ธาตุหลายชนิดที่อยู่ในน้ำทะเลจะซึมเข้าในช่องตัวสัตว์ ทำให้ซากทนต่อการผุผัง
ค. น้ำทะเลมีความเค็มย่อมรักษาสภาพสัตว์ให้คงสภาพเดิมไว้ได้
 
ก ข
ข ค
ค ก
ก ข ค
51 )  นักธรณีวิทยานำหินที่มีลำดับชั้นหิน 3 ชั้น มาหาช่วงอายุ ควรได้ผลตามข้อใด
ข้ออายุ
500-400 (ล้านปี)
300-200 (ล้านปี)
200-100 (ล้านปี)
1
หินปูน
หินดินดาน
หินทราย
2
หินดินดาน
หินปูน
หินทราย
3
หินดินดาน
หินทราย
หินปูน
4
หินทราย
หินปูน
หินดินดาน
 
1
2
3
4
52 )  ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดดาวฤกษ์หลังบิกแบง
 
อุณหภูมิลดลงเรื่อยๆ
มีอนุภาคมากกว่าปฏิอนุภาค
มีปฏิอนุภาคมากวก่าอนุภาค
การรวมตัวกันของควาร์กได้โปรตอนและนิวตรอนซึ่งเป็นที่มาของไฮโดรเจนและฮีเลียม ซึ่งเป็นสารกำเนิดของดาวฤกษ์
53 )  ข้อสังเกตใดคือประจักษ์พยานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
 
การขยายตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศเพิ่มขึ้น
การหดตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศลดลง
การขยายตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศลดลง
การหดตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศเพิ่มขึ้น
54 )  กาแล็กซีแอนโดรเมดา จัดเป็นกาแล็กซีที่มีรูปร่างตามข้อใด
 
กาแล็กซีแบบรูปไข่
กาแล็กซีแบบกังหัน
กาแล็กซีแบบกังหันมีแกน
กาแล็กซีแบบไร้รูปทรง
55 )  ข้อใดเรียงลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีมวลมาก ๆ ได้ถูกต้อง
 
ดาวฤกษ์ ---> ดาวยักษ์แดง ---> ซูเปอร์โนวา ---> ดาวนิวตรอน
ดาวฤกษ์ ---> ดาวนิวตรอน ---> ซูเปอร์โนวา ---> ดาวยักษ์แดง
ดาวฤกษ์ ---> ดาวยักษ์แดง ---> ดาวนิวตรอน ---> ซูเปอร์โนวา
ดาวฤกษ์ ---> ซูเปอร์โนวา ---> ดาวยักษ์แดง ---> ดาวนิวตรอน
56 )  ดาว A มีอันดับความสว่าง -0.5 ส่วนดาว B มีอันดับความสว่าง 1.5 ความสว่างของดาวทั้งสองจะต่างกันประมาณกี่เท่า
 
1
2
2.5
6
57 )  ดาวหางหงส์มีสีขาว ดวงอาทิตย์มีสีเหลือง ดาวดวงแก้วมีสีส้ม ข้อใดเรียงดำดับอุณหภูมิของดาวจากสูงไปต่ำได้ถูกต้อง
 
ดาวหางหงส์ ---> ดวงอาทิตย์ ---> ดาวดวงแก้ว
ดวงอาทิตย์ ---> ดาวหางหงส์ ---> ดาวดวงแก้ว
ดวงอาทิตย์ ---> ดาวดวงแก้ว ---> ดาวหางหงส์
ดาวดวงแก้ว ---> ดวงอาทิตย์ ---> ดาวหางหงส์
58 )  การหาระยะห่างของดาวจากผู้สังเกตบนโลกโดยวิธีแพรัลแลกซ์ เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนตำแหน่งของดาวได้ชัดเจนจะต้องสังเกตในช่วงเวลาห่างกันกี่เดือน
 
1
3
6
9
59 )  ข้อใดผิด
 
พลังงานทุกอย่างในโลกได้รับจากดวงอาทิตย์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
โลกอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับพลังงานพอเหมาะจากดวงอาทิตย์ จึงมีสิ่งมีวิตอยู่ ซึ่งดาวอื่นไม่น่าจะมี
แร่ธาตุทั้งหลาย เช่น ธาตุหนักต่างๆ มีอยู่ในโลก เพราะโลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ซึ่งก่อกำเนิดมาจากเนบิวลารุ่นหลัง
ดาวเคราะห์ทั้งหลายเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์โดยไม่ตกลงไปยังดวงอาทิตย์ เพราะมีแรงโน้มถ่วงระห่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์
60 )  ยิงจรวด 2 ลูกขนาดเดียวกันจากฐานยิง A และ B บนพื้นผิวโลกที่ความสูงต่างระดับดัน โดย B อยู่สูงกว่า A ปรากฏว่าจรวดทั้งคู่สามารถนำยานอวกาศไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ ข้อใดถูก
ก. จรวดที่ A ถูกยิงด้วยความเร็วของการผละหนีมากกว่าที่ B
ข. เมื่อเริ่มเคลื่อนที่จรวดที่ยิงจากฐาน A มีแรงขับดันเท่ากับจรวดที่ยิงจากฐาน B
ค. จรวดที่ A ถูกยิงด้วยความเร็วของการผละหนีน้อยกว่าที่ B
ง. จรวดทั้งสองหลุดพ้นแรงโน้นถ่วงของโลกได้
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
61 )  ข้อใดผิด ในเรื่องการหมุนเวียนและการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
 
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตได้
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาสามารถถ่ายทอดพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรเห็ดราได้
สิ่งมีชีวิตในทุกอาณาจักรสามารถปล่อยพลังงานความร้อนเข้าสู่ระบบนิเวศได้ ยกเว้นสิงมีชีวิตในอาณาจักรพืชที่จะดูดรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์เข้าสู่ระบบ
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ซึ่งเป็นผู้บริโภคสามารถหมุนเวียนสารกลับมายังสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชได้ โดยผ่านกลไกของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรอและเห็ดรา
62 )  ข้อใดไม่ใช่ผลของการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งมีชีวิตจากถิ่นอื่นรวมทั้งสิ่งมีชีวิตดัดแปลงสารพันธุกรรมเข้ามา
ก. เกิดการรบกวนสมดุลของระบบนิเวศ
ข. ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
ค. สมดุลทางธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลง
ง. เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของสิ่งมีชีวิต
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
63 )  องค์ประกอบของเซลล์ในข้อใดที่มีการทำงานคล้ายกัน
 
ไมโทคอนเดรีย --- คลอโรพลาสต์
คลอโรพลาสต์ --- กอลจิคอมเพลกซ์
ไมโทคอนเดรีย --- ร่างแหเอนโดพลาซึม
กอลจิคอมเพลกซ์ ---ร่างแหเอนโดพลาซึม
64 )  เซลล์เยื่อหอมและเซลล์เยื่อยุกระพุ้งแก้ม มีโครงสร้างที่เหมือนกันตามข้อใด
ก. เยื่อหุ้มเซลล์
ข. แวคิวโอล
ค. ไลโซโซม
ง. ไมโทคอนเดรีย
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
65 )  จากรูป เป็นลำดับเหตุการณ์การทดลองเมื่อนำถุง A ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านภายในบรรจุสารละลายน้ำตาล 1% ใส่ลงในสารละลาย B ข้อใดถูก ก. รูปที่ I สารละลาย B เป็นสารละลายไฮเพอร์โทนิก ข. รูปที่ II น้ำภายใน A แพร่ออก และน้ำจาก B แพร่เข้า ค. รูปที่ III สารละลาย B เป็นสารละลายไฮโพโทนิก ง. รูปที่ III ภายใน A มีความเข้มข้นของสารละลายเท่ากับ B
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
66 )  วิธีการในข้อใดใช้ลำเลียงอินซูลินออกจากตับอ่อน
 
การแพร่
ออสโมซิส
เอนโดไซโทซิส
เอกโซไซโทซิส
67 )  ข้อใดเป็นจริง
 
วันที่อากาศเย็น ปากใบพืชปิด เพื่อลดการคายน้ำ
วันที่อากาศร้อน ปากใบพืชปิด เพื่อลดการคายน้ำ
วันที่ฝนตก ปากใบพืชเปิด เพื่อเพิ่มการคายน้ำ
วันที่ลมแรง ปากใบพืชเปิด เพื่อเพิ่มการคายน้ำ
68 )  ข้อใดเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในทะเลทราย พร้อมทั้งมีอาการหน้ามืดและกระหายน้ำอย่างรุนแรง
 
หน่วยไตดึงน้ำจากหลอดเลือดกลับเข้าสู่ไตทำให้ความดันเลือดลดลง
ปริมาณฮอร์โมนแอนติไดยูเรติกในหลอดเลือดลดลง น้ำถูกดูดกลับเข้าหลอดเลือดน้อยลง
เลือดจากกว่าปกติ เนื่องจากน้ำถูกดูดกลับเข้าเลือดมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุล
ต่อมใต้สมองส่วนท้ายหลั่งฮอร์โมนแอนติไดยูเรติกเข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้น
69 )  ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับเมแทบอลิซึมสูงและทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
 
เลือดมีระดับ pH ต่ำลง
เลือดมีระดับ pH สูงขึ้น
เลือดมีระดับ pH คงเดิม
เลือดมีระดับ pH ประมาณ 7
70 )  จากรูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ข้อใดถูก
 
A คือ คน, ไก่
B คือ แมวน้ำ, คน
C คือ แมวน้ำ, ปลา
D คือ ปลา, กบ
71 )  ข้อใดกล่าวถึงวัคซีนได้ถูกต้อง
ก. วัคซีนแต่ละชนิดมีระยะเวลาในการคุ้มกันร่างกายจากโรคไม่เท่ากัน
ข. แอนติบอดีจากวัคซีนแต่ละชนิดจะลดลงช้าเร็วไม่เท่ากัน
ค. เด็กทารกเริ่มฉีดวัคซีนครั้งแรกในเดือนที่ 2 หลังจากคลอด
ง. เมื่อทารกได้รับการฉีดวัคซีน ทารกจะมีภูมิคุ้มกันโรคทันที
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
72 )  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
ก. มีปริมาณเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น
ข. ร่างกายสร้างภูมิต้านทานได้ดีในระยะแรก
ค. ติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ง่ายกว่าคนปกติ
ง. ผู้ป่วยที่ติดชื้อบริเวณปอด เชื้อสามารถแพร่ไปยังสมองและดวงตาได้
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
73 )  ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกัน
 
การเรียงลำดับเบสของนิวคลีโอไทด์
ลักษณะการบิดเป็นเกลียวของสารดีเอ็นเอ
การจับคู่กันระหว่างคู่เบสของนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอ
ชนิดของน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก
74 )  ข้อใดผิดเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
ก. โฮโมโลกัสโครโมโซมพบเฉพาะในไมโอซิส
ข. การแบ่งไซโทพลาซึมในไมโทซิสจะสร้างแผ่นกั้นเซลล์ ส่วนไมโอซิสเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะคอดเข้าหากัน
ค. จำนวนโครมาทิดภายในเซลล์เริ่มต้นก่อนการแบ่งเซลล์ทั้งไมโทซิสและไอโอซิสมีจำนวนเท่ากัน
ง. จำนวนเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นในไมโอซิสจะเป็น 2 เท่าของไมโทซิส
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
75 )  ถ้ากำหนดให้ยีนนำลักษณะหมู่เลือด ABO มี 3 แอลลีล คือ I^A , I^B และ  i ตามลำดับ เด็กชายสมหมายมีหมู่เลือด O แม่มีหมู่เลือด B พ่อมีหมู่เลือด A ข้อใดเป็นจีโนไทป์ของแม่และพ่อตามลำดับ
 
I^B/I^B และ I^A/I^A
I^A/I^B และ I^A/i
I^B/i และ I^A/i
I^B/i และ I^A/I^A
76 )  จากเพดดีกรี ข้อใดเป็นจีโนไทป์ของลูก (1) และลูก (2) ตามลำดับ ถ้าให้อักษร N เป็นลักษณะมีลักยิ้ม
 
NN, Nn
Nn, nn
nn, nn
Nn, NN
77 )  สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย มีบุตรทั้งหมด 4 คน โอกาสของบุตรที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามข้อใด
ก. 2 ใน 4 ปกติ
ข. 1 ใน 4 เป็นโรค
ค. 2 ใน 4 เป็นพาหะ
ง. 3 ใน 4 เป็นโรค
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
78 )  วิธีการในข้อใดเป็นการโคลน
 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การนำยีนอินซูลินจากคนใส่ลงในพลาสมิดของเซลล์แบคทีเรีย
การผสมข้ามพันธุ์ระห่างหลานิลสายพันธุ์ต่างๆ แล้วได้ปลาทับทิม
การใช้รังสีแกมมาชักนำให้ข้าวขาวดอกมะละ 105 เป็นข้าวพันธุ์ กข 6
79 )  ข้อใดกล่าวถึงมิวเทชันได้ถูกต้อง
ก. ได้ลักษณะที่แตกต่างไปจากพ่อแม่
ข. พบแต่ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
ค. พบการเปลี่ยนแปลงเฉพาะระดับยีน
ง. ทำให้ได้สิงมีชีวิตชนิดใหม่
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
80 )  ข้อใดถูก
ก. ไวรัสมีลักษณะคล้ายแบคทีเรียตรงที่ไม่มีนิวเคลียส
ข. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาบางชนิด และราบางชนิดที่มีสีเขียว เช่น ราขนมปัง สามารถสร้างอาหารได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสง
ค. เห็ดรา และแบคทีเรียทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายในธรรมชาติ
ง. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและสัตว์ส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก