เข้าสู่ระบบ

วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2542

วิชา : สถาปัตย ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,488 การประลองฝีมือ : 250
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  จงเลือกกลุ่มวัสดุมุงหลังคาบ้านที่ใช้ในงานสถาปัตกรรมไทยพื้นถิ่น
ตองตึง ไม้ กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องดินเผา
หญ้าคา กระเบื้องดินเผา กระเบื้องกระดาษ ไม้
ตองตึง หญ้าคา ไม้ กระเบื้องดินเผา
กระเบื้องดินเผา หญ้าคา กระเบื้องลอน ตองตึง
2 )  ข้อใดไม่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารในประเทศไทย
ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่หลังคาและผนัง
เจาะช่องระบายลมใต้อาคาร
มีสระว่ายน้ำด้านทิศใต้ของอาคาร
ยื่นหลังคากันสาดให้ยาวเพื่อบังแดด
3 )  วัสดุหลังคาที่มีความหนาแน่นเท่ากันชนิดใด สามารถถ่ายเทความร้อนได้นานที่สุด
ไม้สัก
คอนกรีตเปลือย
สังกะสีแผ่นเรียบ
กระจกสีชา
4 )  ข้อใดคือส่วนผสมของคอนกรีต
ปูนซีเมนต์ ทราย น้ำ เหล็ก
หิน น้ำ ปูนซีเมนต์ ทราย
ปูนซีเมนต์ เหล็ก น้ำ หิน
เหล็ก หิน ทราย ปูนซีเมนต์
5 )  กลุ่มอาคารในข้อใดไม่ควรอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน
โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัย ศาล
ศาล โรงงาน อาคารพาณิชย์ โรงเรียน
โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัย ศาล อาคารพาณิชย์
อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล โรงเรียน อาคารที่พักอาศัย
6 )  ไม้เท้าในข้อใด มีการรับแรงที่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุด48951
1
2
3
4
7 )  ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพและสัญลักษณ์ที่แสดงทิศทางของแรงที่กระทำต่อกันที่ถูกต้องที่สุด
A – 2, B – 3, C – 1
A – 1, B – 2, C – 3
A – 3, B – 1, C – 2
A – 2, B – 3, C – 1
8 )  ชิ้นส่วนโครงสร้างที่เป็นเส้นประในข้อใด ที่จำเป็นต่อระบบโครงสร้าง ไม่สามารถดึงออกได้48952
1
2
3
4
9 )  โครงสร้างในกลุ่มใด ที่มีลักษณะการถ่ายแรงในลักษณะเดียวกัน
48953
48954
48955
48956
10 )  ข้อใดไม่เข้าพวกกับข้ออื่น 48958
1
2
3
4
11 )  รูปภาพในข้อใดไม่ได้ดุลยภาพ
48959
48960
48961
48962
12 )  รูปภาพในข้อใด มีการจัดองค์ประกอบของภาพที่เหมาะสมที่สุด
49030
49031
49032
49033
13 )  รูปด้านในข้อใด เป็นรูปด้านที่ถูกต้องของรูปภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้ 48968
49034
49035
49036
49037
14 )  จากรูปภาพที่กำหนดให้ ระยะในข้อใด ที่วัดได้ แต่ไม่ตรงกับระยะจริงของวัตถุ 49038
e i h
f d b
g h i
e f h
15 )  เมื่อกำหนดให้แสงเพียงจุดเดียว ทำมุม 45 องศา พื้นที่ด้านใดมีระดับความเข้มแสงเงาที่ไม่เท่ากัน 49039
พื้นที่ 1 และพื้นที่ 6
พื้นที่ 2 และพื้นที่ 8
พื้นที่ 5 และพื้นที่ 10
พื้นที่ 4 และพื้นที่ 11
16 )  รูปภาพในข้อใด เป็นรูปด้านบน (Top view) ของรูปด้าน 1 ถึง 4 กำหนดให้49040
49054
49055
49056
49057
17 )  เงาตกกระทบของวัตถุในรูปภาพใด ผิดจากความเป็นจริง
49045
49046
49047
49048
18 )  สมมติให้ในรูปภาพเป็นเวลา 12.00 น. ของวันที่ดวงอาทิตย์โครจรตั่งฉากกับประเทศพอดี คนในรูปภาพตำแหน่งใด จะถูกแสงอาทิตย์ส่อง 49049
A
B
C
D
19 )  ข้อใดที่ไม่มีการออกแบบ โดยคำนึงถึงคนพิการ
49050
49051
49052
49053
20 )  กิจกรรมที่กำหนดให้ตามรูปภาพต่อไปนี้ ควรอยู่ในอาคารที่มีรูปทรงใด49364
149365
249366
349367
449368