เข้าสู่ระบบ

วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2541

วิชา : สถาปัตย ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
จำนวน : 28 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,004 การประลองฝีมือ : 158
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  ISO 9000 มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันข้อใด
การประกันคุณภาพสินค้า
การป้องกันภัยอัคคีภัย
การประกันงานเขียนแบบก่อสร้าง
การควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อม
2 )  เมื่อวันหนึ่งท่านได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ที่ไม่เคยมีใครเคยออกแบบมาก่อน ท่านควรจะทำการติดต่อกัยหน่วยงานใด เพื่อได้สิทธิความเป็นเจ้าของของผลิตภัณฑ์นั้น
กรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์จังหวัด
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
3 )  การใช้พื้นที่ในบริเวณรอบ “ป่าชายเลน” ข้อใดเหมาะสมที่สุด
สวนย่อมพักผ่อน
สวนมะพร้าวน้ำหอม
นากุ้งทะเล
นาเกลือแกง
4 )  การใช้กระเบื้องหลังคาทำโบสถ์และวิหารของเมืองไทยเป็นสีส้มและสีเขียว ทำให้เกิดผลตามมาในข้อใด
มองเป็นพื้นที่หลังคาดูแล้วเล็กลง
หลังคาสามารถสะท้อนแสงกันความร้อนได้ดีขึ้น 30%
มองเห็นหลังคาได้เด่นชัดในระยะไกล
ไล่นกกาไม่ให้มาเกาะหลังคาได้อย่างดี
5 )  แปลนลานหน้าวิหารในข้อใดมีการออกแบบแนวอาคาร บริเวณเส้นทึบสีดำให้เกิดการลวงตา สามารถดูเป็นเส้นขนานได้ดีที่สุด49387
1
2
3
4
6 )  พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดไม่เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่ดี
นางสาวดวงใจชอบที่จะใช้เสื้อผ้าฝ้ายเป็นประจำ
นางแคทลียาใช้เครื่องคิดเลขแบบพลังงานแสงอาทิตย์
เด็กชายบอยใช้ชุดหนังสือเรียน ม.1 ของพี่ชาย
นางลาวัลย์ใช้จานกระดาษรีไซเคิลรับประทานอาหาร
7 )  แท่งชิ้นส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตรงกับข้อใด49388
U@EKIH
U@IEMEH
U@EMEH
U@EMTH
8 )  เมื่อผู้เข้าสอบพับกระดาษที่ปรากฎตามรอยเส้นประ เมื่อเสร็จแล้วจะได้รูปทรงตามข้อใด 49392 49389
1
2
3
4
9 )  สำรวจและหารูปที่ขาดหายไปว่าควรจะปรากฎเป็นรูปใด 49390 49391
1
2
3
4
10 )  รูปแปลนตามแผนผังและรูปด้าน ก และ ข ที่กำหนดให้ จงเลือกรูปด้าน ค ว่าควรเป็นรูปใด49393
49394
49395
49396
49397
11 )  จากแปลนใบแบบแผนผังและรูปด้านที่ปรากฎ จงเลือกรูปทรงแบบ 3 มิติ 49398
49399
49400
49401
49402
12 )  จากแปลนในแบบแผนผังที่กำหนดให้ ให้ผู้เข้าสอบหารูปด้านที่เหมาะสมที่สุด 49403
49404
49405
49406
49407
13 )  ผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นเด็กในภาพข้อใด ที่มีความแตกต่างในด้านการใช้งานแตกต่างจากข้ออื่น
49408
49409
49410
49411
14 )  จากรูปแปลนแผนผังที่กำหนดให้ รูปด้านข้างในข้อใดที่ปรากฎต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 49412
49413
49414
49415
49416
15 )  การใช้งานขวดพลาสติกสำหรับบรรจุซอสมะเขือเทศ รูปแบบใดที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุด49418
1
2
3
4
16 )  การออกแบบแปรงสีฟันรูปทรงไหน ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะกายวิภาค (Anatomy) ปากฟันกรามที่ยื่นยาวของมนุษย์ถ้ำโบราณ ซึ่งมีการยื่นมากกว่าของมนุษย์ยุคปัจจุบัน 49419
49420
49421
49422
49423
17 )  จากรูปด้านตัดของถังสำหรับใส่ข้าวหอมมะลิที่จากวัสดุกระดาษรีไซเคิล ข้อใดให้ลักษณะคงทนแข็งแรงที่สุด49424
1
2
3
4
18 )  จากรูปแบบรูปภาพสามเหลี่ยมที่ข้อสอบกำหนดให้ มีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดนับได้จำนวนอย่างละกี่รูป49425
49426
49427
49428
49429
19 )  ลักษณะการจัดองค์ประกอบศิลป์ของรูปแบบสาเหลี่ยมในรูปใด มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับภาพที่กำหนดมาให้มากที่สุด49430
49431
49432
49433
49434
20 )  จากรูปวงแหวน 2 วงที่สามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนเท่ากันดังรูป มีการหมุดสวนทางกันโดยการหมุดแต่ละครั้งจะมีการหมุนไปครั้งละ 90 องศา ขอถามผู้เข้าสอบว่า ถ้าเริ่มจากหมุนจากส่วน A และต้องการเข้าไปในแต่ละส่วนตามลำดับการหมุนของแต่ละครั้ง ท้ายสุดจะสามารถเข้าไปในส่วนใดได้บ้าง 49435
A, 1, B, 2, C
A, 1, B, 3
A, 1, C, 4
A, 1, D, 4, C
21 )  จากลักษณะรูปลายพื้นกระเบื้องโมเสกที่โจทย์กำหนดให้ ข้อใดมีรูปร่างของกระเบื้องที่แตกต่างจากข้ออื่น
49436
49437
49438
49439
22 )  การออกแบบรูปทรงของหลังคาอาคารในรูปใด ที่จะก่อให้เกิดเสียงก้องดังน้อยที่สุด
49440
49441
49442
49443
23 )  จากรูปอาคารที่กำหนดให้ ความสัมพันธ์ต่อเนื่องข้อใดที่เหมาะสมที่สุด 49445 49446
1
2
3
4
24 )  จากรูปภาพสัตว์ที่กำหนดให้ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับรูปภาพในข้อใดมากที่สุด49447
49448
49449
49450
49451
25 )  จากรูปภาพกรรไกรที่กำหนดให้ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อยกับรูปภาพในข้อใดมากที่สุด 49452
49453
49454
49455
49456
26 )  การออกแบบโครงสร้างในข้อใดมีการับน้ำหนักได้ดีที่สุด
49457
49458
49459
49460
27 )  การจัดวางตำแหน่งของกล่องในรูปแบบใด คานจะมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการรับน้ำหนักที่มากที่สุด
49461
49462
49463
49464
28 )  จากรูปแปลนแผนผังฐานรากอาคารที่มีพื้นที่และการับน้ำหนักแรงกดตรงกลางเท่ากัน รูปใดจะมีประสิทธิภาพสำหรับการรับแรงน้ำหนักได้ดีที่สุด
49465
49466
49467
49468