เข้าสู่ระบบ

วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2536

วิชา : สถาปัตย ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
จำนวน : 35 ข้อ ผู้เข้าชม : 8,536 การประลองฝีมือ : 769
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  ข้อใดไม่ใช่ “ทัศนอุจาด” (Visual Pollution)
ตึกแถวชิดโบราณสถาน
ตึกสูงในบริเวณเมืองเก่า
ทางด่วนผ่านหน้าอนุสาวรีย์
สุสานฝรั่งข้างตึกสูง
2 )  ควรปลูกต้นไม้ชนิดใดบริเวณลานจอดรถ
หูกวาง
ประดู่
จามจุรี
มะม่วง
3 )  ข้อใดเป็นจุดประสงค์สำคัญของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
รักษาของเก่าไว้
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อใช้อาคารได้ต่อไป
4 )  ข้อใดไม่ใช้การออกแบบเชิงสัญลักษณ์
กุฏิทรงไทย
ประปรางค์
เจดีย์
หน้าบันนารายณ์ทรงครุฑ
5 )  เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้หลังคาเรือนไทยภาคกลางมีความลาดชัน
ป้องกันความร้อน
ป้องกันน้ำรั่ว
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
เพื่อความแข็งแรง
6 )  ระเบียงบ้านภายนอกบ้าน ควรใช้วัสดุปูพื้นชนิดใดมากที่สุด
หินอ่อน
หินขัด
หินกาย
อิฐมอญ
7 )  การใช้หลอดไฟชนิดใดที่เหมาะสม
หลอดไส้ (Incandescent) กับสำนักงานทั่วไป
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) กับร้านขายผ้าไหม
หลอดไส้ (Incandescent) กับร้านขายทอง
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) กับร้านขายภาพเขียน
8 )  สี่เหลี่ยมสีส้มในข้อใด ดูใหญ่ที่สุด52249
1
2
3
4
9 )  ลวดลายในข้อใดมีจังหวะสอดคล้องกับตัวอย่างที่กำหนดให้ 52250
52251
52252
52253
52254
10 )  ข้อใดไม่เข้าพวกกับข้ออื่น
52255
52256
52257
52258
11 )  การจัดภาพในข้อใดให้ความสำคัญกับวงกลมมากที่สุด52259
1
2
3
4
12 )  การจัดภาพในข้อใดมีความสมดุล
52260
52261
52262
52263
13 )  ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)52264
1
2
3
4
14 )  ที่ว่างข้อใดให้ความรู้สึกหยุดนิ่งมากที่สุด 52265
1
2
3
4
15 )  รูปใดที่มีความต่อเนื่อยเลื่อนไหลของที่ว่าง (Space) ทั้งหมดมากที่สุด
52266
52267
52268
52269
16 )  ภาพใดไม่ใช้การกำหนดขอบเขตของที่ว่าง (Space)
52270
52271
52272
52273
17 )  คนถือธงรูปใดต้องออกแรงมากที่สุด 52275
1
2
3
4
18 )  โครงสร้างหินก่อ เหนือช่องประตู รูปใดมีความแข็งแรงน้อยที่สุด52276
1
2
3
4
19 )  การวางไม้ไผ่ในข้อใดรับน้ำหนักได้ดีและคงทนที่สุด52277
1
2
3
4
20 )  รูปทรงแก้วในข้อใดแข็งแรงที่สุด 52278
1
2
3
4
21 )  ภาชนะบรรจุน้ำมันเครื่องข้อใด ออกแบบให้เทได้สะดวกที่สุด52279
1
2
3
4
22 )  เก้าอี้พักผ่อนในข้อใด นอนสบายที่สุด52280
1
2
3
4
23 )  เก้าอี้นั่งโครงเหล็กในข้อใด นั่งสบายที่สุด 52281
1
2
3
4
24 )  ฉลากขวดน้ำผลไม้ขนาด 175 ลบ.ซม. ในภาพใดเหมาะสมในเชิงโฆษณาที่สุด52282
1
2
3
4
25 )  ลวดลายที่กำหนดเกิดจากการซ้ำกันของเส้นในข้อใด52283
1
2
3
4
26 )  รูปในข้อใดที่นำมาประกอบเข้ากับรูปที่กำหนดให้ได้สนิทที่สุด52284
1
2
3
4
27 )  จากรูปทรงกระบอก 2 รูปตัดปลายเฉียงเสียบลงในรูปทรงกรวยกลมปลายเฉียงตามรูป 3 มิติ ภาพใดคือแปลนที่ถูกต้อง (ภาพมองจากด้านบน) 52285
1
2
3
4
28 )  จงเลือกแปลนที่ถูกต้อง (ภาพมองจากด้านบน) ของรูปภาพสามมิติที่กำหนดให้52286
1
2
3
4
29 )  จงเลือกแปลนที่ถูกต้อง (ภาพมองจากด้านบน) จากรูปด้านที่กำหนดให้52287
1
2
3
4
30 )  จงเลือกแปลนที่ถูกต้อง (ภาพมองจากด้านบน) จากรูปด้านที่กำหนดให้52288
1
2
3
4
31 )  จงเลือกแปลนที่ถูกต้อง (ภาพมองจากด้านบน) จากรูปด้านที่กำหนดให้52289
1
2
3
4
32 )  วัตถุรูปทรงลิ่มเสียบเข้าไปในวัตถุอีกชิ้นหนึ่งตามแปลนที่กำหนดให้ เมื่อดึงลิ่มออกจะเห็นรูปด้าน ก. ของวัตถุที่ถูกเสียบเป็นตามข้อใด52290
52291
52292
52293
52294
33 )  จงเลือกรูปด้านหน้าอาคารที่ถูกต้องจากแปลน (ภาพมองจากด้านบน) ที่กำหนดให้ 52295
52296
52297
52298
52299
34 )  จงเลือกรูปด้าน ข. ที่ถูกต้อง จากแปลน (ภาพมองจากด้านบน) และรูปด้าน ที่กำหนดให้52300
52301
52302
52303
52304
35 )  จากแปลน (ภาพมองจากด้านบน) ของรูป 3 มิติที่ประกอบด้วยรูปทรงพีระมิดคว่ำและหงาย รุปด้านในข้อใดไม่ถูกต้อง52305
52306
52307
52308
52309