วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เรื่องโลก หิน ดิน น้ำ (โลกและการเปลี่ยนแปลง)

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 45,089 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  โลกมีกี่ชั้น อะไรบ้าง
 
2ชั้น คือ โลกชั้นนอก และ โลกชั้นใน
2ชั้นคือ ชั้นเปลือกโลก และชั้นแก่นโลก
3ชั้น คือ เปลือกโลก แมนเทิล และ แก่นโลก
ไม่มีข้อใดถูก
2 )  ชั้นไหนของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
 
ชั้นเปลือกโลก
ชั้นแมนเทิล
ชั้นแก่นโลก
ชั้นบรรยากาศ
3 )  ชั้นเปลือกโลกมีความหนาประมาณเท่าไหร่
 
0-75 เมตร
1-5 กิโลเมตร
6-35 กิโลเมตร
10-20 กิโลเมตร
4 )  หินสามารถจำแนกได้กี่ชนิด อะไรบ้าง
 
1 ชนิด คือ หินทั่วๆไป
1 ชนิด คือ หินอัคนี
2 ชนิด คือ หินอัคนี หินตะกอน
3 ชนิด คือ หินอัคนี หินตะกอน หินแปร
5 )  หินอัคนีเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
เกิดจากการทับถมของตะกอน
เกิดขึ้นจากการเย็นตัวของหินหนืด
เกิดจากการที่หินตะกอนถูกแรงดันและความร้อนกระทำ
ไม่มีข้อใดถูก
6 )  หินหนืดที่อยู่ใต้ผิวโลกเรียกว่าอะไร
 
ลาวา
แมกมา
ลามา
ไม่มีข้อใดถูก
7 )  หินหนืดที่ผุดออกมาบนผิวโลกเรียกว่าอะไร
 
ลาวา
แมกมา
ลามา
ไม่มีข้อใดถูก
8 )  หินตะกอนเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
เกิดจากหินอัคนีที่สัมผัสกับอากาศ น้ำ ความร้อน และอื่นๆ นานๆกลายเป็นเศษหิน เศษตะกอนและทับถมกัน
เกิดจากหินอัคนีและหินตะกอนได้รับความร้อน และ
แรงกดดันสูงภายในโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในเนื้อหิน
เกิดขึ้นจากการเย็นตัวของหินหนืด
ถูกทุกข้อ
9 )  แร่สามารถจำแนกได้กี่ชนิด อะไรบ้าง
 
2 ชนิด มี แร่โลหะ และ แร่อโลหะ
3 ชนิด มี แร่โลหะ แร่อโลหะ และแร่รัตนชาติ
4 ชนิด มี แร่โลหะ แร่เชื้อเพลิง แร่อโลหะ และแร่รัตนชาติ
5 ชนิด มี แร่กัมมันตรังสี แร่โลหะ แร่เชื้อเพลิง แร่อโลหะ และแร่รัตนชาติ
10 )  ใครเป็นผู้กำหนดความแข็งของแร่
 
เจมส์ วัตต์
ฟรีดริช โมส์
โจเซฟ แมกซิมิเลียน เพทช์วอล
อองรี ปวงกาเร
11 )  แร่ในข้อใดมีความแข็งมากกว่าแร่อื่นในตัวเลือก
 
ทัลก์
โทแพซ
แคลไซต์
ฟลูออไรด์
12 )  ดินมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
 
ประโยชน์ต่อการเกษตรกรรม
ประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ถูกทุกข้อ
13 )  ซากพืชซากสัตว์เมื่อสลายตัวก็จะได้อาหารของพืชที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีสีน้ำตาลดำเรียกว่าอะไร
 
ดินมาร์ล
ฮิวมัส
ริวมัส
ไม่มีข้อใดถูก
14 )  ถ้าเราปลูกพืชซ้ำซากจะเกิดอะไรขึ้นกับดิน
 
ทำให้ดินเค็ม
ทำให้ดินเปรี้ยว
จะทำให้ดินจืด
ทำให้ดินแห้ง
15 )  แหล่งน้ำมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
 
1แหล่ง คือ แหล่งน้ำทั่วไป
2แหล่ง คือ 1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 2. แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
3แหล่ง คือ 1.แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 2.แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
3.แหล่งน้ำอื่นๆที่ไม่เข้าพวกกับ2แหล่งแรก
ไม่มีข้อใดถูก
16 )  ใครคือผู้ค้นพบทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
 
สตีเฟน ฮอว์คิง
ชาลส์ ดาร์วิน
ราเชล คาร์สัน
อัลเฟรด เวเนเจอร์
17 )  ภูเขาไฟสามารถเกิดได้ที่ไหนบ้าง
 
อาจเกิดได้ที่กลางพื้นทวีป
เกิดกลางมหาสมุทร
ข้อ ก. และ ข. ถูก
ไม่มีข้อใดถูก
18 )  แรงดึงดูดของโลกทำให้สารเปลือกโลก (เช่น หิน ดิน) เกิดการกร่อนได้หรือไม่
 
ได้
ไม่ได้
ไม่สามารถบอกได้ เพราะยังไม่มีการพิสูจน์
ไม่มีข้อใดถูก
19 )  การกร่อนโดยกระแสลม ส่วนมากจะเกิดขึ้นที่ใด
 
ในเมืองใหญ่
ตามทุ่งหญ้า
ทะเลทราย
แม่น้ำ
20 )  การกร่อนที่เกิดขึ้นจากกระแสลม จะทำให้สารเปลือกโลกที่ถูกพัดไปเสียดสีทำให้มีขนาดเปลี่ยนแปลง
ไปแบบใด
 
เล็กลง
ใหญ่ขึ้น
ไม่เปลี่ยนแปลง
ตัดสินไม่ได้