เข้าสู่ระบบ

สังคม ม.ต้น

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,524 การประลองฝีมือ : 386
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : ปานกลาง
1 )  ทาสในอยุธยาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
7
6
5
4
3
2 )  ทะเลสาบแคสเปี้ยนอยู่ที่ใด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียใต้
เอเชียกลาง
เอเชียเหนือ
เอเชียตะวันตก