สังคม ม.ต้น

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,652 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ทาสในอยุธยาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
 
7
6
5
4
3
2 )  ทะเลสาบแคสเปี้ยนอยู่ที่ใด
 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียใต้
เอเชียกลาง
เอเชียเหนือ
เอเชียตะวันตก