เข้าสู่ระบบ

วิทย์ แสงและการเกิดภาพ

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 6 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,153 การประลองฝีมือ : 354
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  ประโยชน์ทีได้รับจากแสงที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากคือข้อใด
การถนอมอาหาร
การฆ่าเชื้อโรค
การทำให้ของที่เปียกแห้ง
การสร้างอาหารของพืช
2 )  ประเทศใดที่ใช้แสงได้มากที่สุดในช่วงเวลา 1 ปี คือข้อใด
ไทย
ญี่ปุ่น
จอร์แดน
มาเลเซีย
3 )  ในเรื่องแสง อนุภาคของแสงเป็นกลุ่มของพลังงาน ที่เรียกว่าอะไร
โปรตอน
ไทรตรอน
อิเล็กตรอน
โฟตรอน
4 )  การเคลื่อนที่ของแสงมีลักษณะอย่างไร
คลื่น
เส้นตรง
เส้นหยักไปมา
ไม่มีข้อใดถูก
5 )  รังสีขนานจะมีแสงจากจุดกำเนิดแสงที่ระยะเท่าใด
f
2f
อนันต์
ระหว่าง f กับ c
6 )  การสะท้อนของแสงเป็นไปตามข้อใด
รังสีตกกระทบ = มุมสะท้อน
มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน
รังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนอยู่คนละระนาบ
เส้นปกติตั้งฉากกับรังสีตกกระทบบ