วิทย์ แสงและการเกิดภาพ

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 6 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,323 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ประโยชน์ทีได้รับจากแสงที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากคือข้อใด
 
การถนอมอาหาร
การฆ่าเชื้อโรค
การทำให้ของที่เปียกแห้ง
การสร้างอาหารของพืช
2 )  ประเทศใดที่ใช้แสงได้มากที่สุดในช่วงเวลา 1 ปี คือข้อใด
 
ไทย
ญี่ปุ่น
จอร์แดน
มาเลเซีย
3 )  ในเรื่องแสง อนุภาคของแสงเป็นกลุ่มของพลังงาน ที่เรียกว่าอะไร
 
โปรตอน
ไทรตรอน
อิเล็กตรอน
โฟตรอน
4 )  การเคลื่อนที่ของแสงมีลักษณะอย่างไร
 
คลื่น
เส้นตรง
เส้นหยักไปมา
ไม่มีข้อใดถูก
5 )  รังสีขนานจะมีแสงจากจุดกำเนิดแสงที่ระยะเท่าใด
 
f
2f
อนันต์
ระหว่าง f กับ c
6 )  การสะท้อนของแสงเป็นไปตามข้อใด
 
รังสีตกกระทบ = มุมสะท้อน
มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน
รังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนอยู่คนละระนาบ
เส้นปกติตั้งฉากกับรังสีตกกระทบบ