ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,278 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  จำนวน12อยู่ในแบบรูปชุดใด
 
4 6 8 10 ...
3 5 7 9 ...
2 3 5 9 ...
1 4 7 9 ...
2 )  จำนวนเต็มสองจำนวนเมื่อรวมกันแล้วได้60และผลคูณของจำนวนนั้นมีค่าน้อยที่สุด
ข้อใดคือจำนวนเต็มทั้งสองจำนวนนั้น
 
50กับ10
45กับ15
40กับ20
30กับ30