ป.4เทอม1 คณิตคิดรอบด้าน

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 4 ข้อ ผู้เข้าชม : 8,534 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
4 )  มีนักเรียนทั้งหมด245คน ขาดเรียนร้อยละ20ของนักเรียนทั้งหมด มีนักเรียนขาดไปกี่คน
 
32คน
45คน
49คน
50คน
5 )  ซื้อเสื้อไป2/3ของเงิน90บาทซื้อกระโปรงไป3/4ของเงิน120บาท ดังนั้นฉันจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไร
 
150บาท
120บาท
100บาท
90บาท
6 )  ซื้อเสื้อไป2/3ของเงิน90บาทซื้อกระโปรงไป3/4ของเงิน120บาท ดังนั้นฉันจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไร
 
150บาท
120บาท
100บาท
90บาท
7 )  ฉันมีเงิน42บาท จ่ายไป2/3บาทดังนั้นฉันจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไร
 
14บาท
20บาท
21บาท
28บาท