คณิตศาสตร์ม.1

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 4 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,823 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มี 1,2,3,4,6 เป็นตัวประกอบคือข้อใด
 
6
9
12
20
43
2 )  ค.ร.น.ของ 13 และ 7 คือข้อใด
 
71
3
91
100
3 )  ห.ร.ม.ของ 20 80 และ 120 คือข้อใด
 
10
20
30
40
4 )  จำนวน 2 จำนวนคูณกันได้ 350 ถ้าค.ร.น.เท่ากับ 70 แล้วห.ร.ม.คือ
 
5
10
15
20