กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 5 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,846 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ทำงานตามลักษณะข้อใด
 
คิดค้นอาวุธใหม่
แสวงหาความรู้ใหม่
รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ
ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ
2 )  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตรงกับวันในข้อใด
 
18สิงหาคม
18กันยายน
28สิงหาคม
8กันยายน
3 )  อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสจะเท่ากับกี่องศาโรเมอร์
 
5 องศาโรเมอร์
20 องศาโรเมอร์
16 องศาโรเมอร์
25 องศาโรงเมอร์
4 )  ปรอทในเทอร์โมมิเตอร์ใช้หลักการอะไร
 
การขยายตัว
แรงดันอากาศ
ความกดอากาศ
ความร้อนจะลอยตัวขึ้นสูง
5 )  โธมัส แอลวา เอดิสัน เป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า แสดงว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ประเภทใด
 
แบบบริสุทธิ์
แบบประยุกต์