แบบทดสอบเรื่อง กลอน กาพย์ โคลง ฉันท์

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 30,102 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ คือกลอนประเภทใด
 
กลอนแปด
โคลงสี่สุภาพ
อินทรวิเชียรฉันท์ 11
ร่ายสุภาพ
กลอนสี่
2 )  ฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ เป็นกลอนประเภทใด
 
กาพย์ฉบัง 16
กาพย์ยานี 11
กลอนหก
กลอนสี่
กมลฉันท์ 12
3 )  ฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ เป็นกลอนประเภทใด
 
กาพย์สุราคนางค์ 28
กลอนสี่
กลอนหก
กลอนเจ็ด
ภุชงคประยาตฉันท์ 12
4 )  ฉันท์มีลักษณะเด่นอย่างไร
 
เสียงเอก-โท
ครุ-ลหุ
มีหลากหลายชนิด
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
5 )  กมลฉันท์มีลีลาอย่างไร
 
รุ่งเรืองงดงามประดุจฟ้าอาวุธของพระอินทร์
กล่อมใจให้เพลิดเพลิน
งามวิจิตรประดุจรอยแต้มกลีบเมฆ
ประดุจสิงโตคะนอง
ถูกทุกข้อ
6 )  รวมใจไทยหนึ่งเดียว.......................ก่อเป็นเกลียวเหนียวแน่นหนา

สามัคคีแต่ก่อนมา..........................ไม่เลิกราออกจากกัน


หนึ่งสามัคคีนั้น..............................ขอให้มั่นเธอและฉัน

แม้นโกรธอย่าประจัญ.....................อย่าเพิ่งฟันคิดตริตรอง


สองเมตตานำพาสุข.......................หมดความทุกข์มีเพื่อนผอง

จิตใจสุขสมปอง............................ตามครรลององค์ราชา


สามนั้นปัญญาธรรม.......................คอยคิดจำในกายา

หาอ่านหนังสือมา..........................จะนำพาสู่ธงชัย


สี่คือชั่วและดี...............................แม้ฤทธีกายาหาย

สนิทติดแทบกาย..........................ตอนตัวตายคือตราเอย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากบทร้อยกรองข้างบนเป็นกาพย์ประเภทใด
 
กาพย์ยานี 11
กาพย์ฉบัง 16
กาพย์สุรางคนางค์ 28
กาพย์ยากลอน 26
ไม่มีข้อใดถูก
7 )  กลอนสุภาพมีพยางค์ 6-9 พยางค์ ใช่หรือไม่
 
ใช่
ไม่
8 )  วรรณคดีมักใช้กลอนชนิดใดแต่ง
 
กาพย์ยานี 11
อีทิสังฉันท์ 20
กลอนสุภาพ
กลอนสี่
โคลงสองสุภาพ
9 )  ข้อใดต่อไปนี้เป็นฉันท์
 
ใดผิดอย่าคิดถึง.......................ให้คนึงในวิญญาน
เร่งเพียรและเขียนงาน...............ด้านอักษรขอวอนมา
แต่ก่อนกาลนานเนาเราอาศัย..............หลายล้านใจจิตมั่นพันสมาน
มิให้ใครเขาแบ่งแยกแตกจากกัน.........ไฉนวันนี้ไซร้ได้แตกคอ
แดดอ่อนสะท้อนแสง................ระยะแฝง ณ พุ่มไพร
พฤกษาระบัดใบ...........................ชระดื่นเต็มพื้นดิน
..ศรรักมันปักลงจิต..................สุดถอนสุดคิด
แต่รักแล้วทำเช่นใด
๐ ถ่อแพ..ตามลำน้ำ.................พบเสือดำแฝงกายา
ไล่เสือ..ถ่อเงื้อง่า....................เสือโดดคว้าตกแพคืน

๐ ถ่อ..ยาวยืนยึดค้ำ.................ดันแรง
แพ..ผ่านพบเสือแฝง.................ฝั่งน้ำ
ไล่..เสือถ่อกวัดแกว่ง................ยันทิ่ม แทงเฮย
เสือ..โดดคนรีบจ้ำ....................สู่น้ำ หนีเสือ
10 )  ใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์เรื่อง "เงาะป่า"
 
ร.1
ร.2
ร.3
ร.4
ร.5
11 )  กาพย์ยานี 11 วรรคแรกมีกี่พยางค์ วรรคที่สองมีกี่พยางค์
 
5 พยางค์ 5 พยางค์ตามลำดับ
5 พยางค์ 6 พยางค์ตามลำดับ
6 พยางค์ 6 พยางค์ตามลำดับ
11 พยางค์ 11 พยางค์ตามลำดับ
22 พยางค์โดยรวมสามวรรค
12 )  วิชาเหมือนสินค้า..................อันมีค่าอยู่เมืองไกล
ต้องยากลำบากไป................จึงจะได้สินค้ามา
จงตั้งเอากายเจ้า...................เป็นสำเภาอันโสภา
ความเพียรเป็นโยธา..............แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
นิ้วเป็นสายระยาง.................สองเท้าต่างสมอใหญ่
ปากเป็นนายงานไป..............อัชฌาศัยเป็นเสบียง
สติเป็นหางเสือ....................ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ถือไว้อย่าให้เอียง................แล่นเลาะเลี่ยงข้ามคงคา
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว............ส่องดูแถวแนวหินผา
เจ้าจงเอาหูตา.....................เป็นล้าต้าฟังดูลม
ขี้เกียจคือปลาร้าย...............จะทำลายให้เรือจม
เอาใจเป็นปืนคม..................ยิงระดมให้จมไป
จึงจะได้สินค้ามา.................คือวิชาอันพิศมัย
จงหมั่นมั่นหมายใจ..............อย่าได้คร้านการวิชา

จากบทร้อยกรองนี้ ล้าต้าคืออะไร
 
ลูกเรือ
คนขับเรือ
คนถือบัญชีเรือสำเภา
นายท้ายเรือ
ลม
13 )  ภาษาไทยนั้นใคร่ให้คิดถึง
โปรดคนึงในจิตคิดสงสาร
กว่าจะเป็นภาษาเวลานาน
ต้องคืบคลานเข้าพงสู่ธงชัย

กลอนบทนี้คือกลอนอะไร เกี่ยวกับเรื่องอะไร
 
กลอนสี่ ภาษาอังกฤษ
กลอนเจ็ด ภาษาจีน
กลอนแปด ภาษาไทย
กลอนเก้า ภาษาไทย
14 )  เจ้าเด็กน้อยน่ารัก......น่าชัง
เจ้าเด็กน้อยหน้ารุงรัง.............หันขวา
เจ้าเด็กน้องถือกะตังค์............หันซ้าย หันขวา
เจ้าเด็กน้อยเดินมา................ถือเงิน

โคลงสี่สุภาพต่อไปนี้แต่งถูกต้องหรือไม่
 
ใช่
ไม่
20 )  มองใกล้ไกลไกลใกล้ดูใกล้ยิ่ง
ใกล้ยิ่งจริงหนักหนานะเด็กเอ๋ย
เด็กเอ๋ยมองด้วยพินิจอย่างจิตเคย
จิตเคยเมยซะเมื่อไหร่หากใจดี

กลอนต่อไปนี้เป็นกลบทประเภทใด
 
กลบทสร้อยสน
กลบทเมฆลาโยนแก้ว
กลบทดอกไม้พวงพู่ร้อย
กลบทวัวพันหลัก
กลบทสารถีชักรถ