เศรษฐศาสตร์ ม.2

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 5 ข้อ ผู้เข้าชม : 10,042 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  1.จุดประสงค์หลักของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจเรื่องใด
 
การเงินการธนาคาร
การจัดสรรทรัพยากร
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การกระจายรายได้
เพื่อดูแลระเบียบการเงินของบุคคล
2 )  2.เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
 
การใช้ทรัพยากรบำบัดความต้องการ
การวิเคราะห์ความขาดเเคลนของทรัพยากร
การเลือกทรัพยากรในการผลิตและบริการ
การเลือกวิธีหรือรูปแบบการใช้ทรัพยากรที่ขาดเเคลน
3 )  3. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในหัวข้อ จะผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อใครหมายถึง
 
การจัดสรรพทรัพยากร
การกระจายรายได้ประชาชาติ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
4 )  4. ข้อใดเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
 
ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ
การลงทุนในประเทศลดลง
การส่งออกสิ่งทอที่มีเเนวโน้มลดลง
ยอดขายรถยนต์เพิ่มมากขึ้น
5 )  5.ข้อใดเป็นธุรกิจประภทบริการ
 
ซุปเปอร์สโตร์
โรงภาพยนตร์
ห้างสรรพสินค้า
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น