ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ ครั้งที่ 2 / 2545 ตุลาคม 2545 เรื่องที่ 6-10

วิชา : วิทย์กายภาพ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,233 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อใดผิด
 
เส้นลองจิจูดมีได้ตั้งแต่ 0 องศา ถึง 360 องศา
เส้นลองจิจูดที่ 0 องศา เรียกว่า เส้นไพรม์เมริเดียน
เส้นลองจิจูดเป็นเส้นสมมติที่ลากตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร
เส้นลองจิจูดมาตรฐานเป็นเส้นที่ใช้แบ่งเขตเวลามาตรฐาน
2 )  . ดาวดวงหนึ่งขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก หลังจากขึ้นเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะมีมุมอาซิมุท
และมุมเงยเท่าใดตามลำดับ
 
90 องศา และ 30 องศา
90 องศา และ 15 องศา
0 องศา และ 30 องศา
0 องศา และ 15 องศา
3 )  วัน เป็นวันเดือนดับ เมื่อถึงวัน ผู้สังเกตคนหนึ่งจะเห็นดวงจันทร์อยู่กลางท้องฟ้า
พอดีในเวลาใด
 
เช้ามืด
เที่ยงวัน
หัวค่ำ
เที่ยงคืน
4 )  ในเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 6.00 น. บริเวณท่าเรือข้ามฟากน้ำท่วมสูงถึง 2 ฟุต เนื่องจากน้ำทะเลหนุน
ถ้าในวันที่ 22 พฤศจิกายน ต้องการข้ามฟากโดยไม่ต้องลุยน้ำ ควรข้ามเวลาใด
 
6.40 น.
7.40 น.
13.40 น.
19.40 น.
5 )  ข้อใดไม่ใช่สมบัติของดาวเคราะห์วงใน
 
มีโอกาสเห็นได้ตลอดคืน
อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเสมอ
เมื่อมองผ่านกล้องโทรทรรศน์จะเห็นสว่างเป็นเสี้ยว
สามารถโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกับโลกและดวงอาทิตย์ได้
6 )  ถ้ามีเครื่องตรวจวัดที่แน่นอน จะวัดตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้น ตกได้ ต่างกันไปทุกวัน วันละประมาณ 15 ลิปดา
ถ้าวันที่ 21 มีนาคม ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้า ณ มุมอาซิมุทประมาณ 90 องศา ในวันที่ 30 เมษายน ดวงอาทิตย์
ควรจะขึ้นที่ขอบฟ้า ณ มุมอาซิมุทใด
 
80 องศา
100 องศา
260 องศา
280องศา
7 )  ผู้สังเกตที่อยู่ ณ จังหวัดใดต่อไปนี้ จะวัดมุมเงยของดาวเหนือได้สูงสุด
 
เชียงใหม่
กาญจนบุรี
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
8 )  ถ้าจันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ขณะนั้นดวงจันทร์อยู่ในกลุ่มดาวราศีใด
 
ราศีกุมภ์
ราศีพฤษภ
ราศีสิงห์
ราศีพฤศจิก
9 )  ถ้าดาวหางวิ่งชนโลก จะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด
 
เกิดก้อนอุกกาบาตกระจายทั่วไป
น้ำแข็งสกปรกจากดาวหางกระจายทั่วไป
สิ่งแวดล้อมของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดแสงสว่างวูบวาบอันเนื่องจากการสะท้อนจากแสงอาทิตย์ทั่วไป
10 )  ข้อใดมีการเรียงลำดับจากระบบใหญ่ไปสู่ระบบเล็กตามลำดับอย่างถูกต้อง
 
กลุ่มดาว เอกภพ ดาราจักร แนวทางช้างเผือก
เอกภพ ดาราจักร แนวทางช้างเผือก กลุ่มดาว
ดาราจักร แนวทางช้างเผือก กลุ่มดาว เอกภพ
แนวทางช้างเผือก กลุ่มดาว เอกภพ ดาราจักร
11 )  สารใดที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้
ก. น้ำตาล ข. โปรตีน ค. ฮอร์โมน ง. เซลลูโลส
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ง. และ ก.
12 )  ในการเตรียมพอลิเมอร์ ตัวแปรใดไม่มีผลต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่ได้
 
ชนิดของมอนอเมอร์
ปริมาณของมอนอเมอร์
ชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา
อุณหภูมิและความดันที่ใช้
13 )  ข้อมูลการทดสอบพลาสติก
ข้อใดถูก
 
A = พอลิไวนิลคลอไรด์ B= เมลามีนฟอร์ไมกา
A= ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ B= เมลามีนฟอร์ไมกา
C= ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ D= พอลิไวนิลคลอไรด์
C= พอลิไวนิลคลอไรด์ D= พอลิเอทิลีน
14 )  ข้อใดผิด
 
สมบัติของพลาสติกขึ้นอยู่กับโครงสร้างของพอลิเมอร์
การศึกษาสมบัติของพลาสติกช่วยให้นำพลาสติกไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
สมบัติของพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนถูกนำมาเป็นเกณฑ์ในการจัดประเภทของพลาสติกวิธีหนึ่ง
ถุงพลาสติกชนิดถุงร้อนและถุงเย็นทำจากพลาสติกชนิดเดียวกัน แต่ความหนาแตกต่างกัน
15 )  ผลิตภัณฑ์ในข้อใดใช้วิธีผลิตแบบ ก ข ค ง ตามลำดับ
ก. การอัดแบบดูดเอาอากาศออก
ข. การอัดต่อเนื่อง
ค. การฉีดเข้าแบบ
ง. การอัดแบบลมเป่า
 
หูกระทะ สายไฟ หวี ถังน้ำ
แก้วน้ำ ชาม ถังน้ำ ของเล่นเด็ก
ถาดโฟม ท่อน้ำ แปรงสีฟัน ขวดใส่โลชั่น
ถุงพลาสติก หลอดกาแฟ ไม้บรรทัด ปากกา
16 )  บ้านไพลินมีน้ำหยดลงมาจากหลังคาทุกครั้งที่ฝนตก ถ้าในบ้านของไพลินมีถาดโฟมใส่อาหาร มีน้ำมัน
เบนซิน 1 ขวด มีถุงพลาสติก และมีกาวลาเทกซ์ 1 ขวด ไพลินควรเลือกปฏิบัติข้อใดภายหลังฝนหยุดตกแล้ว
เพื่อไม่ให้หลังคารั่วอีก
 
ใช้กาวลาเทกซ์ปิดรอยรั่วนั้น
ใช้แผ่นพลาสติกทาด้วยกาวลาเทกซ์ปิดรอยรั่วนั้น
ใช้โฟมละลายในน้ำมันเบนซินแล้วปิดรอยรั่วนั้น
ใช้แผ่นพลาสติกละลายในน้ำมันเบนซิน แล้วผสมด้วยกาวลาเทกซ์ปิดรอยรั่วนั้น
17 )  ข้อความเกี่ยวกับซิลิโคน ข้อใดผิด
 
ทนสารเคมีได้ดีกว่ายางธรรมชาติ
เป็นพอลิเมอร์ของซิลิกอนกับคาร์บอน
ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้มาก
เป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลว ขึ้นอยู่กับขนาดของพอลิเมอร์
18 )  ข้อใดเป็นสารที่ใช้ร่วมกันในการปรุงแต่ปุยฝ้ายให้เป็นเส้นใยคิวพรัมโมเนียมเรยอง
ก. แอมโมเนีย
ข. กรดซัลฟิวริก คอปเปอร์ คาร์บอเนต
ค. น้ำ คอปเปอร์ คาร์บอเนต
ง. แคลเซียม คาร์บอเนต
 
ก. และ ข.
ก. และ ค.
ข. และ ง.
ค. และ ง.
19 )  ถ้าต้องการผ้าที่มีเนื้อละเอียด น้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่าย ไม่ยับ ควรเลือกทอด้วยเส้นใยคู่ใด
 
ไหม วิสคอส
ไนลอน วิสคอส
ไหม ไนลอน
ฝ้าย เตโตรอน
20 )  สารใดในผงซักฟอกที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
 
สารเพิ่มฟอง
อัลคิลซัลเฟต
สารเพิ่มความใส
โซเดียมไตรพอลิฟอสเฟต
21 )  ในการทดลองศึกษาการสั่นสะเทือนในตัวกลาง โดยการอัดปลายข้างหนึ่งของขดลวดสปริง ถ้าทำการอัด
ลวดสปริงช้า ๆ และต่อเนื่องจะเห็นลักษณะของขดลวดสปริงเป็นไปตามข้อใด
 
22 )  เมื่อปล่อยก้อนหินจากหน้าผาลงไปกระทบพื้นชั้นล่างและได้ยินเสียงก้อนหินกระทบพื้นในเวลา 4 วินาที
นับจากเริ่มปล่อย ถ้าก้อนหินตกจากยอดเขาถึงพื้นล่างใช้เวลา 3.5 วินาที หน้าผานี้สูงกี่เมตร(กำหนดให้อัตรา
เร็วของเสียงในอากาศขณะนั้น 340 เมตร/วินาที
 
85
170
680
1360
23 )  ข้อใดถูก
 
ความดังของเสียงขึ้นกับความเข้มและอัตราเร็วของคลื่นเสียง
ระดับเสียงขึ้นกับความถี่และแอมพลิจูดของการสั่นของคลื่นเสียง
ระดับเสียงขึ้นกับความเข้มและแอมพลิจูดของการสั่นของคลื่นเสียง
ความดังของเสียงขึ้นกับความเข้มและแอมพลิจูดของคลื่นเสียง
24 )  ข้อใดถูก
ก. นักร้องจัดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเสียงที่ดี และเป็นลักษณะเฉพาะตัว
ข. เสียงพูดของคนมีรูปร่างของคลื่นเหมือนกัน แต่มีคุณภาพเสียงต่างกัน
ค. ในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละอย่างทีละชิ้น กับการเล่นพร้อมกันหลาย ๆ ชิ้น คุณภาพเสียงจะต่างกัน
ง. เมื่อเคาะส้อมเสียง 1 อัน ส้อมเสียงจะสั่นด้วยความถี่ค่าเดียว แต่เครื่องดนตรีจะให้ความถี่ของเสียงออกมา
หลายค่า
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
25 )  ด.ช.แดง เป่าขลุ่ยในเวลากลางวัน เสียงขลุ่ยของ ด.ช. แดง จะมีทิศทางตามข้อใด ( T หมายถึง อุณหภูมิของ
ชั้นบรรยากาศ )
 
26 )  ข้อใดที่ปรัชญาและปรารถนาสามารถได้ยินเสียงบิตส์
 
ปรัชญาและปรารถนาขับรถตามกันมาและสวนกันขณะที่รถไฟเปิเสียงหวูด
ปรัชญาและปรารถนาเคาะส้อมเสียงที่มีความถี่เดียวกันพร้อม ๆ กัน
ปรัชญาและปรารถนาตะโกนในอ่างน้ำพร้อมกันโดยปรัชญาตะโกนด้วยเสียงต่ำ และปรารถนาตะโกน
ด้วยเสียงสูง
ปรัชญาและปรารถนาเป่าขวดที่บรรจุน้ำ 2 ใบ พร้อม ๆ กัน โดยให้น้ำในขวดทั้งสองมีระดับต่างกันเล็กน้อย
27 )  ในการทดลองแกว่งลูกตุ้มโดยทำการขึงเชือกกับขาโต๊ะและผูกลูกตุ้มลำดับที่ 1 2 3 4 และ 5 แขวนไว้ด้วยเส้น
เชือกที่มีความยาว 20 40 60 และ 20 เซนติเมตร ตามลำดับ แต่ละครั้งแกว่งลูกตุ้มจำนวนไม่เท่ากันโดยจับ
ลูกตุ้มแต่ละลูกห่างจากแนวดิ่งประมาณ 8 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้แกว่งพร้อมกัน สังเกตลักษณะการแกว่ง
ของลูกตุ้ม ผลการทดลองข้อใดถูกต้อง
 จำนวนลูกตุ้ม


ที่ใช้ทดลอง (ลูก)

ลำดับที่ของลูกตุ้ม

ลักษณะการแกว่งของลูกตุ้ม

5

1, 2, 3, 4, 5

ลูกตุ้มทุกลูกแกว่ง แต่ลูกที่ 3 แกว่งด้วยความถี่สูงสุด4

1, 2, 4, 5

ลูกตุ้มทุกลูกแกว่ง แต่ลูกที่ 2 และ 5 แกว่งพร้อมกัน3

2, 3, 4

ลูกตุ้มลูกที่ 2 และ 3 แกว่งแรงและค่อยสลับกัน2

1, 3

ลูกต้มลูกที่ 1 แกว่งเร็วกว่าลูกที่ 3

28 )  ใส่น้ำลงในหลอดทดลอง A B C และ D ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ให้มีระดับน้ำต่างกัน เป่าลมผ่านปาก
หลอดทีละหลอด ปรากฏว่าหลอด D ให้เสียงต่ำกว่าหลอด B แต่สูงกว่าหลอด A หลอด C ให้เสียงต่ำกว่า
หลอด D แต่สูงกกว่าหลอด A หลอดใดมีความยาวของลำอากาศน้อยที่สุด
 
A
B
C
D
29 )  ข้อใดผิด
 
ในโทรศัพท์จะมีไมโครโฟนทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
ในการบันทึกเทป หัวเทปบันทึกเสียงมีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานของสนามแม่เหล็กให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
ในระบบเสียงของภาพยนตร์ เสียงในฟิล์มมีหลอดโฟโตอิเล็กตริกทำหน้าที่เปลี่ยนแสวงให้เป็น
สัญญาณไฟฟ้า
ในระบบเสียงของคอมแพคท์ดิสก์ มีหลอดโฟโตดีเทคเตอร์ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงที่สะท้อนจาก
แผ่นคอมแพคท์ดิสก์ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า
30 )  ข้อใดถูก
 
คนที่ใบหูเล็กหรือใหญ่ รับฟังเสียงได้ไม่แตกต่างกัน
ต่อมสร้างขี้หูอยู่บนพังผืดที่ยึดแก้วหู ซึ่งอยู่บริเวณหูส่วนนอก
ขณะมีเสียงหลาย ๆ เสียง เกิดขึ้นพร้อมกัน หูของคนสามารถเลือกฟังแต่เสียงที่สนใจได้ในขอบเขตหนึ่ง
เซลล์ขนในหูส่วนกลาง มีหน้าที่รับคลื่นเสียงและแปลงเป็นคลื่นไฟฟ้า ส่งไปตามประสาทได้ยินไปตาม
สมอง
31 )  ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนได้ทั้งหมด
 
สัตว์ป่า ดิน น้ำ
ป่าไม้ ทะเล ปะการัง
ภูเขา แร่ ถ่านหิน
น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แสงอาทิตย์
32 )  ข้อใดเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 
นางสาวประนอมรวมกลุ่มพี่น้องทำโรงสีข้าว
นางสาวปรานีร่วมกลุ่มพี่น้องทำเครื่องจักสานขาย
นายแข่งกับลูกร่วมกันตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
นายเลิศร่วมหุ้นกับน้องชายทำกระเป๋าหนังส่งขายต่างประเทศ
33 )  ถ้าต้องการใช้แก้วทำดอกไม้สีน้ำเงิน ใบไม้สีเขียว จะต้องใช้วัตถุดิบในข้อใดทำดอกและใบตามลำดับ

วัตถุดิบ

ส่วนประกอบที่ปนอยู่ในวัตถุดิบ

A


B


C


D

คอปเปอร์ (II) ออกไซด์

แมงกานีสออกไซด์


ตะกั่วออกไซด์


โคบอลต์ออกไซด์

 
A B
B C
C D
D A
34 )  ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ดิน
ก. นายขาวซื้อขี้วัวมาใส่ที่นาของตน
ข. นายดำซื้อหน้าดินมาถมที่หน้าบ้าน
ค. นายทองขายที่นาให้นายทุนสร้างโรงงาน
ง. นายแดงสร้างคนดินขวางทางลาดชันของดิน
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ง. และ ก.
35 )  เมื่อนำเอาเลดซัลไฟด์ผสมกับคอปเปอร์ คาร์บอเนต จำนวนเท่ากันเผาในภาชนะเปิดจนหลอมเหลวป็นเนื้อ
เดียวกัน จึงเติมผงถ่านลงไปมากเกินพอ เผาต่อจนปฎิกิริยาสิ้นสุด ผลที่ได้คืออะไร
 
โลหะดีบุก
โลหะทองแดง
โลหะผสมทองเหลือง
โลหะผสมทองสัมฤทธิ์
36 )  จากตาราง จงเรียงลำดับความแข็งแรงของแร่จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด

แร่

ลักษณะความแข็ง

A


B


C


D

ขีดกระจกเป็นรอยบนกระจก


กระจกขีดแร่เป็นรอยบนผิวแร่


สตางค์แดงขูดเป็นรอย


มีดขูดเป็นรอย

 
A B C D
B A C D
A B D C
B A D C
37 )  ข้อใดผิด
 
คนเก็บเศษเหล็กขาย ละพ่อค้ารับซื้อเศษเหล็ก ถือว่ามีส่วนช่วยในการอนุรักษ์แร่โลหะ
การค้นพบวิธีสังเคราะห์วัสดุใหม่ขึ้นมาใช้ เป็นการอนุรักษ์แร่โลหะทางอ้อม
การมีข้อมูลของสินแร่และการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการขุดแร่ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
แร่
ดิน น้ำ และป่าไม้ บริเวณที่เคยทำเหมืองแร่จะไม่สามารถพื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้
38 )  สี่ประเทศต่อไปนี้ มีพื้นที่ป่าไม้ละพื้นที่ของประเทศดังตาราง ( พื้นที่มีหน่วยเป็นล้านไร่ )ประเทศ

พื้นที่ของประเทศ

พื้นที่ป่าไม้

เซดาล


กาบอร์


เบซาร์


ชาเยอร์

60


70


90


120

20


25


30


50


ประเทศใดมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมที่สุดตามวิชาการ
 
เซดาล
กาบอร์
เบซาร์
ชาเยอร์
39 )  ในกระบวนการทำไม้อัดน้ำยา ข้อใดผิด
 
ทำให้เห็ดราหรือแมลงทำลายเนื้อไม้ตาย
ตัวทำละลายในน้ำยาควรอยู่ในเนื้อไม้นานที่สุด
ขณะที่ไม้แช่ในน้ำยา การเพิ่มความดันจะทำให้น้ำยาซึมเข้าไปได้ดีขึ้น
ลดความดันในเนื้อไม้ก่อนปล่อยน้ำยาเข้าไปช่วยให้น้ำยาซึมเข้าไปได้ดี
40 )  จากปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้
ก. ไอโอดีน + น้ำ + น้ำแป้ง
ข. ไอโอดีน + สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ + น้ำแป้ง
ค. ไอโอดีน + สารละลายของเกลือสมุทร + น้ำแป้ง
ง. ไอโอดีน + สารละลายของเกลือสินเธาว์ + น้ำแป้ง
ข้อใดเปลี่ยนสารละลายเป็นสีน้ำเงิน
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ง. และ ก.
41 )  ถ้านำน้ำตาลมอลโตส ซูโครสและแลกโตสชนิดละสองโมเลกุลมาผสมกันแล้วนำมาย่อยด้วยเอนไซม์มอลเทส
จะได้น้ำตาลกลูโคสกี่โมเลกุล
 
2
4
6
8
42 )  ธาตุในข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโปรตีน
 
คาร์บอน และไฮโดรเจน
คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และซัลเฟอร์
คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน
43 )  สาร A ทำปฏิกิริยากับสารเคมีต่าง ๆ ได้ผลดังตาราง

สารเคมี

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้

โซเดียมไฮดรอกไซด์กับคอป้ปอร์ไดซัลเฟต


สารละลายเบเนดิกต์


น้ำ

เปลี่ยนเป็นสีม่วง


เปลี่ยนเป็นสีเขียวและเหลืองตามลำดับ


ผสมเข้ากับน้ำได้


สาร A ควรเป็นอะไร
 
ไข่ขาว
หัวกระทิ
น้ำเชื่อม
น้ำนมถั่วเหลือง
44 )  ข้อใดกล่าวถึงเกลือแร่ไม่ถูกต้อง
 
เป็นสารอาหารชนิดหนึ่ง
เป็นส่วนประกอบของอวัยวะ
เป็นส่วนประกอบของเฮโมโกลบินและเอนไซม์
เป็นส่วนประกอบจำเป็นที่ร่างกายต้องการแต่ละชนิดในปริมาณใกล้เคียงกัน
45 )  อาหารจานหนึ่งหนัก 60 กรัม ประกอบด้วยโปรตีน 8 กรัม คาร์โบไฮเดรต 40 กรัม ไขมัน 2 กรัม และเส้นใย
อาหาร 7 กรัม ให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี
 
200
210
240
400
46 )  เอนไซม์ข้อใดที่ย่อมนมสดรสจืดได้น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว กรดอะมิโนและกรดไขมัน ตามลำดับ
 
แลกเทส ทริปซิน ไลเพส
แลกเทส เพปซิน น้ำดี
มอสเทส เพปซิน น้ำดี
มอลเทส ทริปซิน ไลเพส
47 )  จากการทดสอบความเป็นกรดของน้ำดองผักได้ผลดังตาราง

ขวดใบที่

จำนวนหยดของสารละลาย NaOH ที่พอดีกับน้ำดองผัก 5 ซีซี

ผักดองด้วย A


ผักดองด้วย B


ผักดองด้วย C

30


15


3


AB และ C คืออะไร
 A

B

C

น้ำซาวข้าวละลายเกลือ

น้ำเกลือ

น้ำน้ำซาวข้าวละลายเกลือ

น้ำ

น้ำเกลือน้ำเกลือ

น้ำ

น้ำซาวข้าวละลายเกลือน้ำ

น้ำเกลือ

น้ำซาวข้าวละลายเกลือ

48 )  ข้อใดที่ไม่จัดเป็นสารปรุงแต่อาหาร
 
น้ำต้มกระดูกไก่ที่นำไปทำเป็นน้ำซุป
ยางมะละกอที่ใช้หมักเนื้อเพื่อทำให้เนื้อนิ่ม
เกลือที่ใส่ลงในเนื้อหรือหมูแดดเดียว เพื่อทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
วิตามินที่เติมลงในข้าวสาร เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารสำหรับเด็กที่มีทุโภชนาการ
49 )  ข้อใดเป็นปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดหากต้องการหลีกเลี่ยงสารพาในอาหาร
 
หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารกระป๋อง
เลือกซื้อและบริโภคผักผลไม้เฉพาะที่มีการโฆษณาว่าปลอดสารพิษ
หั่นผักหรือปอกผลไม้ก่อนนำไปแช่น้ำ เพื่อให้น้ำชะสารพิษที่อาจตกค้างได้ทั่วถึง
ไม่กินผักสด เลือกกินเฉพาะผักต้มสุกเท่านั้น เพื่อให้ความร้อนทำลายสารพิษที่อาจติดมา
50 )  กลุ่มคนใดที่มีโอกาสเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนอาหาร
ก. พ่อแม่ของครอบครัวที่มีความยากจน
ข. ทหารที่ต้องสู่รบอยู่ในสนามรบเป็นเวลานาน ๆ
ค. นางแบบที่รักษารูปร่างให้ผอมด้วยการอดอาหาร
ง. คนที่เป็นโรคอ้วนพยายามลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก