แบบฝึกหัดวิชาชีววิทยา เรื่องวิวัฒนาการ (Evolution)

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 39,629 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  จงบอกชื่อวิทยาศาสตร์ของโฮมินิดที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลซึ่งมีความสมบูรณ์ถึง 40% มีอายุประมาณ 3.24 ล้านปีก่อน และตั้งชื่อเล่นให้ว่า Lucy ตามชื่อเพลง Lucy in the sky with diamonds ของ The Beetles ที่กำลังโด่งดังในขณะนั้น
 
Australopithecus afarensis
Australopithecus africanus
Paranthropus robustus
Homo habilus
2 )  ออร์กาเนลในเซลล์ของยูคารีโอตเช่นไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์นั้น ตามทฤษฎี “endosymbiosis” แล้วกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร
 
การเว้าตัวเข้ามาของเยื่อหุ้มเซลล์ของยูคารีโอตยุคแรก ทำให้เกิดออร์กาเนลใหม่ในเซลล์ได้ เช่นไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์
เซลล์โปรคารีโอตเข้ามาอยู่ในเซลล์ของยูคารีโอตยุคแรก ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันนี้ จึงกลายเป็นไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์
เซลล์ของยูคารีโอตยุคแรกกินสาหร่ายสีเขียวเข้าไป กลายเป็นคลอโรพลาสต์ ในขณะเดียวกันก็กินโพรติสเข้าไปกลายเป็นไมโตคอนเดรีย
นิวเคลียสของยูคารีโอตยุคแรกเกิดการกลายพันธุ์ เปลี่ยนเป็นออร์กาเนลเช่นไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต์
3 )  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับทฤษฎี use and disuse ของ Jean Lamarck
 
สิ่งมีชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด และสืบพันธุ์ต่อไป
ลักษณะใดๆที่เกิดขึ้นในรุ่นพ่อแม่ จะสามารถถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้
เมื่อมีการใช้งานอวัยวะใดมาก อวัยวะนั้นก็จะใหญ่และแข็งแรงขึ้น เช่นกล้ามเนื้ออวัยวะใดหากไม่ได้ใช้งานก็จะหดเล็กลงเช่นไส้ติ่ง
สิ่งมีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ แต่จะไม่สูญพันธุ์ไปไหน
4 )  จากทฤษฏีวิวัฒนาการผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วินนั้น เราจะใช้ในการอธิบายการพบอิกัวนาทะเล ซึ่งแตกต่างจากอิกัวนาปกติ โดยที่มันสามารถว่ายน้ำได้ดี กินสาหร่ายเป็นอาหาร และมีนิ้วยาวสำหรับเกาะเกี่ยวกับโขดหินได้ดีที่หมู่เกาะกาลาปากอสได้อย่างไร
 
อิกัวนาทะเลวิวัฒนาการขึ้นมาจากแหล่งที่อยู่ริมชายฝั่งของทวีปอเมริกาใต้ เมื่อมีการเคลื่อนของแผ่นทวีปออกไป เราจึงพบพวกมันอยู่บนหมู่เกาะกาลาปากอส
อิกัวนาทะเลของหมู่เกาะอื่นอพยพย้ายถิ่นฐานมายังหมู่เกาะกาลาปากอส
อิกัวนาทะเลของหมู่เกาะกาลาปากอสวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่จากกิ้งก่าบนหมู่เกาะกาลาปากอส โดยที่มันไม่ได้เป็นญาติใกล้ชิดกับอิกัวนาบกเลย
อิกัวนาจากทวีปอเมริกาใต้อาจจะถูกน้ำพัดมายังหมู่เกาะกาลาปากอส กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้คัดเลือกอิกัวนาที่มีลักษณะเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตตามโขดหินริมทะเลเอาไว้
5 )  หลักฐานใดต่อไปนี้ ไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่าวิวัฒนาการนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ
 
การพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่มีความคล้ายคลึงกันกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน
การพบว่าลำดับอะมิโนในโปรตีนที่พบในซากไดโนเสาร์ คล้ายกับที่พบในไก่ หรือนกในปัจจุบัน
ความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเวียนว่ายตายเกิด จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งเมื่อตายลง จะไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้
การเจริญพัฒนาของตัวอ่อนในตอนต้นของสัตว์มีกระดูกสันหลังมีรูปแบบที่เหมือนกัน
6 )  การที่มือและแขนของมนุษย์ มีกระดูกชิ้นต่างๆเหมือนกับปีกของนก ครีบของปลาโลมาหรือปลาวาฬ ขาของสุนัขนั้น เราเรียกการมีโครงสร้างที่คล้ายกันแต่อาจจะมีหน้าที่การทำงานต่างกันว่าอะไร
 
Analogous structure
Homologous structure
Convergent evolution
Microevolution
7 )  อวัยวะคู่ใดต่อไปนี้มีหน้าที่เหมือนกัน แต่โครงสร้างต่างกัน
 
มือของมนุษย์ และมือของลิงชิมแพนซี
ครีบปลาวาฬ และครีบปลาโลมา
ปีกนก และปีกแมลง
ปีกนก และปีกค้างคาว
8 )  เมื่อมีการค้นพบฟอสซิลในชั้นของหินตะกอน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 
ฟอสซิลที่พบตื้นที่สุดเป็นฟอสซิลที่เก่าแก่น้อยที่สุด
ฟอสซิลที่พบลึกที่สุดเป็นฟอสซิลที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตปัจจุบันมากที่สุด
ฟอสซิลที่พบในชั้นของหินตะกอน จะไม่มีสารประกอบพวกหินปูน ซิลิกอนออกไซด์
ฟอสซิลที่พบแสดงความซับซ้อนของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในอดีต ยิ่งอยู่ในชั้นที่ลึกลงไปเท่าไหร่ เราก็จะพบสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น
9 )  หลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่ง เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง โดยมีลักษณะเช่นสัษฐานวิทยาอยู่กึ่งกลางระหว่างสิ่งมีชีวิตที่กำลังศึกษานั้น คืออะไร
 
Missing links
Dying messages
Living fossils
Common ancestors
10 )  เพราะเหตุใดสารพันธุกรรมอย่าง DNA จึงสามารถถูกใช้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการที่สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการได้
 
ในการทดลองของมิลเลอร์ เขาสามารถสร้าง DNA ขึ้นมาได้จากการนำสารเคมีต่างๆ ไปต้มรวมกัน จนกลายเป็นไอ แล้วใช้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนมันเป็น DNA
สารพันธุกรรมอย่าง DNA นั้นพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ เห็ดรา โพรติส หรือแบคทีเรีย
การค้นพบ DNA จากเศษซากของอุกาบาต ทำให้เชื่อได้ว่าสารพันธุกรรมเหล่านี้มาจากนอกโลก และทำให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตขึ้น
โครงสร้างของ DNA นั้นมีความซับซ้อนมาก ต้องใช้เวลาหลานพันล้านปีในการที่จะทำให้เกิด DNA ขึ้นมาในสิ่งมีชีวิต
11 )  ข้อใดกล่าวถึง “molecular clock” ได้อย่างถูกต้อง
 
โมเลกุลของสารพันธุกรรมสามารถขดเป็นเกลียวได้ ใช้แทนลานนาฬิกาในระดับโมเลกุลได้
นาฬิกาที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยมากในระดับโมเลกุล
การคำนวณหาอายุขัยของสิ่งมีชีวิตโดยดูจากโครงสร้างระดับโมเลกุล
เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงจากเบสหนึ่ง ไปเป็นอีกเบสหนึ่งในสารพันธุกรรมคงที่ เราสามารถคำนวณหาเวลาที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดเคยมีบรรพบุรุษร่วมกันได้
12 )  เมื่อทำการเปรียบเทียบลำดับของกรดอะมิโนในโปรตีนฮีโมโกลบินจะพบว่าข้อใดเป็นจริง
 
ลำดับของกรดอะมิโนในโปรตีนฮีโมโกลบินในสัตว์ทุกชนิดมีจำนวนเท่ากัน แต่การจัดเรียงตัวต่างกัน
ความแตกต่างของลำดับกรดอะมิโนในโปรตีนฮีโมโกลบินระหว่างมนุษย์และลิงมีน้อยกว่าระหว่างมนุษย์และหนู
ฮีโมโกลบินที่พบในมนุษย์มีความก้าวหน้าและซับซ้อนจนไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับฮีโมโกลบินของสัตว์อื่นได้
เราพบฮีโมโกลบินในมนุษย์เท่านั้น ซึ่งวิวัฒนาการมาจากรงควัตถุอื่นๆ ที่สัตว์ใช้ในการลำเลียงออกซิเจนในเลือด
13 )  ข้อใดเป็นตัวอย่างของการเกิด “adaptive radiation”
 
ปลาหางนกยูงในแหล่งน้ำแห่งหนึ่ง สามารถผสมพันธุ์และออกลูกได้ตั้งแต่ที่ตัวมีขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะในน้ำนั้นมีปลาผู้ล่าที่ชอบกินปลาหางนกยูงตัวใหญ่อยู่
แมงมุมในแหล่งทุรกันดารปรับตัวในการมีพฤติกรรมหาอาหาร ที่โจมตีเหยื่อรวดเร็วกว่า แตกต่างไปจากแมงมุมชนิดเดียวกันที่อาศัยในที่ที่มีอาหารเพียงพอ
การพบตัว sugar glider ในออสเตรเลีย ที่สามารถร่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเหมือนกับพวกกระรอกบินในทวีปอเมริกาเหนือ
การที่สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้อง หรือพวกมาร์ซูเปียลในทวีปออสเตรเลียมีวิวัฒนาการปรับตัว และเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใช้แหล่งที่อยู่ และอาหารได้หลากหลายคล้ายกับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ นอกทวีปออสเตรเลีย
14 )  บทความที่ดาร์วินไม่ได้อ่าน และทำให้ทฤษฎีวิวัฒนาการผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติมีจุดอ่อนคืออะไร
 
บทความเกี่ยวกับเรื่องประชากร และทรัพยากรที่มีจำกัดของ Malthus
บทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาโดย Lyell
บทความเกี่ยวกับคัดเลือกโดยธรรมชาติโดย Wallace
บทความเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดย Mendel
15 )  นักวิทยาศาสตร์ทดลองตัดหางหนูตัวผู้ และตัวเมียออก และปล่อยให้ผสมพันธุ์กัน ถ้ารุ่นลูกที่เกิดมาก็มีหาง ให้ตัดหางออกก่อนที่จะให้ผสมพันธุ์ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 
เมื่อทำการทดลองไปเป็นเวลาหนึ่ง หางหนูในการทดลองจะสั้นลงเรื่อยๆ
เมื่อทำการทดลองไปเป็นเวลาหนึ่ง หนูที่เกิดมาจะไม่มีหางตามทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน
เมื่อทำการทดลองไปเป็นเวลาหนึ่ง หนูที่เกิดมาจะไม่มีหางตามทฤษฎีวิวัฒนาการของลามาร์ก
หนูที่เกิดมาจะยังมีหางอยู่ทุกรุ่น
16 )  ยีราฟมีคอยาวได้อย่างไร
 
ยีราฟมีคอยาวเพราะการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทำให้ยีราฟที่มีคอยาวและแข็งแรงต่อสู้แย่งชิงตัวเมียได้ดีกว่า
ยีราฟมีคอยาวเพราะการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทำให้ยีราฟที่มีคอยาว สามารถหาอาหารกินได้แม้ในฤดูแล้งที่พืชต้นเตี้ยๆ ถูกกินไปหมดแล้ว
ยีราฟมีคอยาวได้เพราะการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทำให้ยีราฟที่มีคอยาวก้มลงกินได้ได้ในระยะที่ไกลกว่าปกติจากแหล่งน้ำ และรอดพ้นจากการถูกกินโดยจระเข้
ยีราฟมีคอยาวได้เพราะแรงผลักดันภายในที่ต้องการยืดตัวให้สูงขึ้นเพื่อกินยอดไม้ ทำให้คอยีราฟยาวขึ้นทีละนิดในแต่ละรุ่น และจะยาวขึ้นต่อไปได้อีกเรื่อยๆ
17 )  การแข่งขัน แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน มักแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเสียผลประโยชน์ไม่เว้นแม้กระทั่งในโลกของสัตว์ กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติในข้อใดต่อไปนี้ ลดความขัดแย้งระหว่างสิ่งมีชีวิตลงได้
 
เมื่อนกฟินซ์บนหมู่เกาะกาลาปากอสอพยพไปอยู่บนเกาะแห่งใหม่ มีแมลงจำนวนมากเป็นแหล่งอาหาร กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติจึงคัดเลือกนกที่เหมาะกับการจับแมลงกินเป็นอาหารไว้
เมื่อนกฟินซ์สองชนิดอาศัยในบริเวณเดียวกัน กินเมล็ดพืชเป็นอาหารเหมือนกัน การคัดเลือกโดยธรรมชาติทำให้นกชนิดหนึ่งมีปากขนาดเล็กลง เพื่อกินเมล็ดพืชขนาดเล็ก ส่วนอีกชนิดหนึ่งมีปากใหญ่ขึ้นเพื่อไปกินเมล็ดพืชขนาดใหญ่
ในแมลงการแบ่งเป็นระยะต่าง ซึ่งกินอาหารแตกต่างกัน มีระยะตัวอ่อน ซึ่งเป็นตัวหนอนนิยมกินใบพืช ในขณะที่มีตัวเต็มวัยกินน้ำหวานจากดอกไม้
สัตว์ผู้ล่าเช่นเสือชีตาร์มีวิวัฒนาการให้วิ่งได้เร็ว เพื่อใช้ในการไล่ล่าเหยื่อ ในขณะเดียวกันพวกสัตว์เท้ากีบที่เป็นเหยื่อของมัน ก็มีวิวัฒนาการให้นิ้วรวมกันเป็นกีบและวิ่งหนีได้เร็วกว่า
18 )  กระบวนการที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ขึ้นมีชื่อเรียกว่าอะไร
 
Special creation
Speciation
Natural selection
Extinction
19 )  ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยความหลากหลากหลายในระดับต่างๆต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
 
ความหลากหลายของจำนวนชนิดพันธุ์
ความหลากหลายของความหลากหลายของแหล่งที่อยู่
ความหลากหลายของพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
ความหลากหลายของสารเคมีที่พบได้ในสิ่งมีชีวิต โดยมีออซิเจน คาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจนเป็นหลัก
20 ) 

การที่สิ่งมีชีวิตถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม ไม่มีการเดินทางไปมาหากันระหว่างประชากรย่อย ทำให้เกิดการสะสมความแตกต่างของสารพันธุกรรม จนไม่สามารถกลับมาผสมพันธุ์กันได้เมื่อกลับมาเจอกันใหม่ หลังจากตัวแบ่งแยกประชากรเช่นแม่น้ำ ภูเขา หุบเหว หรือทะเลหายไปนั้น ตรงกับข้อใด

 

Allopatric speciation

Sympatric speciation

Parapatric speciation

Quantum speciation

21 )  ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีการกลายของดีเอ็นเอในยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสีของดอก ทำให้ดอกของมันเปลี่ยนสีไปจากสีเหลือง ไปเป็นสีแดง ส่งผลให้สัตว์ที่ผสมเกสรเปลี่ยนไปด้วย โดยต้นที่มีดอกสีเหลืองจะมีผึ้งเป็นผู้ผสมเกสร ส่วนต้นที่มีดอกสีแดงจะมีนกเป็นผู้ผสมเกสร เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น สามารถนำไปสู่การเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ได้เพราะมี reproductive barrier แบบใด
 
Postzygotic isolation
Temporal isolation
Mechanical isolation
Gametic isolation
22 )  กล้วยไม้บางชนิดไม่มีการสร้างน้ำหวานไว้ให้แมลงที่จะมาผสมเกสร แต่พวกมันมีดอกขนาดใหญ่และสวยงาม แมลงที่ขาดประสบการณ์จะหลงเขามาหาน้ำหวานที่ดอกของมันและช่วยผสมเกสรไปในตัว เมื่อทุ่งดอกไม้นี้มีกล้วยไม้ชนิดนี้สองสี เช่นสีม่วงและสีเหลือง ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับ “frequency-dependent selection”
 
พวกมันจะมี fitness เป็นศูนย์เพราะจะไม่มีแมลงเข้ามาช่วยผสมเกสร เนื่องจากพวกมันไม่มีน้ำหวานสำหรับแมลง
ดอกสีใดๆ มี fitness พอๆกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนแมลงที่หลงเข้ามา
ดอกสีใดที่มีจำนวนมากกว่า มี fitness สูงกว่า
ดอกสีใดที่มีจำนวนน้อยกว่า มี fitness สูงกว่า
23 )  สิ่งมีชีวิตหลายชนิดแม้ว่าจะมีสองเพศในตัวเดียวกัน แต่ก็มักจะต้องการสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งในการผสมพันธุ์ด้วย เหตุผลในข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
 
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแบบข้ามตัว เพิ่มความหลากหลายของพันธุกรรมในรุ่นลูก ทำให้พวกมันมีโอกาสรอดได้ดีกว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแบบข้ามตัว แม้ว่าจะมีสองเพศในตัวเดียวกันแล้ว นับเป็นความล้าหลังทางวิวัฒนาการ และอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ได้ หากมันไม่สามารถหาคู่ผสมพันธุ์ได้
การจับคู่ผสมพันธุ์ หรือการแลกเปลี่ยนเซลล์สืบพันธุ์ยังมีความจำเป็นอยู่ เพราะการผสมของเซลล์สืบพันธุ์ในตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศต้องประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตสองตัวขึ้นไป จึงจะเกิดขึ้นได้
24 )  เมื่อตัวต่อสองชนิดมีสีสันและลวดลายเหมือนกันเพื่อบอกแก่ผู้ล่าว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่ไม่ควรมาจับไปกินเป็นเหยื่อนั้น ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ที่สุด
 
Batesian mimicry
Mullerian mimicry
Industrial melanism
Mertensian mimicry
25 )  ข้อใดเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสิ่งมีชีวิตอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ระหว่างนั้นกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย
 
Gradualism
Anagenesis
Cladogenesis
Punctuated equilibrium
26 )  ประชากรของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะใดดังต่อไปนี้ จึงจะมีความถี่ของยีนอยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
 
ประชากรมีขนาดใหญ่
มีการอพยพย้ายถิ่นฐานระหว่างประชากรย่อย
สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการอยู่รอดและสืบพันธุ์แตกต่างกัน
มีการกลายของสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต
27 )  หากประชากรอยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กแล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง
 
การคัดเลือกโดยธรรมชาติจะเกิดขึ้น สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงกว่าจะอยู่รอด
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความถี่อัลลีลจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง
จำนวนสิ่งมีชีวิตที่อพยพออก เท่ากับจำนวนสิ่งมีชีวิตที่อพยพเข้า
ประชากรมีขนาดเล็ก และขนาดของประชากรไม่เปลี่ยนแปลง
28 )  ถ้ายีนหนึ่งมีสองอัลลีล โดยมีความถี่ของอัลลีลทั้งสองเท่ากับ p และ q ตามลำดับ จงหาความถี่ของ p และ q ที่เมื่อจำนวนเฮตเทอโรไซโกตมีค่าสูงที่สุดในประชากร
 
เมื่อ p = q = 1
เมื่อ p = q = 0.5
เมื่อ p = 1 และ q = 0
เมื่อ p = 0 และ q = 1
29 )  ในพืชดอกชนิดหนึ่ง มียีนที่เกี่ยวกับสีของดอก ซึ่งมีสองแบบ ได้แก่อัลลีลที่ทำให้ดอกมีสีแดง และอัลลีลที่ทำให้ดอกเป็นสีขาว ถ้าเฮตเทอโรไซโกตเป็นดอกที่มีลักษณะกึ่งกลาง คือเป็นสีชมพู จงหาความถี่ของดอกสีชมพูในประชากรนี้ ถ้าอยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กเมื่อ ความถี่อัลลีลของดอกสีแดงมีค่าเท่ากับ 0.8 และความถี่ของอัลลีลของดอกสีขาวมีค่าเท่ากับ 0.2
 
0.64
0.32
0.16
0.4
30 )  สมมติว่าประชากรอยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก แล้วจำนวนของคนที่เป็นพาหะของโรคทางพันธุกรรมที่เป็นเฉพาะในคนที่มีลักษณะด้อยแท้ จะเป็นเท่าไหร่ เมื่อความถี่ของคนที่เป็นโรคดังกล่าวในประชากรนั้นเกิดขึ้นที่ 1 ใน 10000 คน
 
0.01
0.99
0.0198
0.0001
31 )  การกลายพันธุ์หรือ mutation ทำให้ประชากรไม่อยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กได้อย่างไร
 
การกลายพันธุ์ทำให้สิ่งมีชีวิตอพยพออกจากประชากรเดิม ไปตั้งเป็นประชากรใหม่
การกลายพันธุ์ทำให้ประชากรมีขนาดลดลง และทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน
กระบวนการกลายพันธุ์ทำให้ความสามารถในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไป
การเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมของยีน อัลลีลของยีนเปลี่ยนแปลงทำให้ความถี่ของอัลลีลในประชากรเปลี่ยนแปลงไปด้วย
32 )  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในข้อใดอาจไม่ส่งผลต่อวิวัฒนาการเลยก็ได้
 
Point mutation
Gene duplication
Chromosomal translocation
Genetic drift
33 )  ในประชากรที่มีขนาดเล็ก ความถี่ของอัลลีลอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ อย่างไม่มีทิศทางแน่นอนนั้น อาจเกิดขึ้นจากการที่มีเพียงประชากรบางส่วนเท่านั้นที่จะได้เป็นผู้ให้กำเนิดลูกสำหรับเจริญเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไปนั้น ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ที่สุด
 
Natural selection
Genetic drift
Random mating
Hardy-Weinberg equilibrium
34 )  ความหลากหลายของแมลงหวี่ Drosophila spp. ที่หมู่เกาะฮาวายนั้นเชื่อว่าเกิดขึ้นมาจากการที่ตัวเมียที่ท้องแก่ถูกลมพายุพัดไปยังหมู่เกาะนั้น ลูกหลานที่เกิดขึ้นปรับตัว และสร้างประชากรใหม่ตามเกาะต่างๆ ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับปรากฏการณ์ดังกล่าว
 
Natural selection
Founder effect
Bottleneck effect
Gene flow
35 )  ประชากรแมวน้ำช้างทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย เคยถูกล่าจนใกล้สูญพันธุ์ แต่ปัจจุบันนี้พวกมันมีประชากรเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมากหลังจากมนุษย์เริ่มทำการอนุรักษ์ แต่ความหลากทางพันธุกรรมของพวกมันกลับมีน้อยมาก ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับปรากฏการณ์ดังกล่าว
 
Natural selection
Founder effect
Bottleneck effect
Gene flow
36 )  หากพบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรหนึ่งมีน้อย เนื่องจากเมื่ออดีตเคยเป็นประชากรขนาดเล็กมาก่อน ความอ่อนแอทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากเหตุการณ์ใด
 
Inbreeding
Outcrossing
Random mating
Gene flow
37 )  ข้อใดต่อไปนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
 
Genetic drift
Random mating
Mutation
Natural selection
38 )  หากสิ่งแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย การสืบพันธุ์แบบใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด
 
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบสลับระหว่างแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ
ไม่จำเป็นต้องสืบพันธุ์ เพราะสิ่งมีชีวิตจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆ
39 )  ข้อใดคือวิวัฒนาการร่วมระหว่างสิ่งมีชีวิต
 
การที่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวิตหนึ่งส่งผลต่อการวิวัฒนาการในอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง
การวิวัฒนาการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดไปตามภาวะโลกร้อน
การวิวัฒนาการระหว่างของสิ่งมีชีวิต ที่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ต่างก็ส่งผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง
การวิวัฒนการของสิ่งมีชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป
40 )  ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมไว้ได้ ด้วยการมีโครโมโซม 2 ชุด (diploidy)
 
การมีโครโมโซมสองชุด เป็นความหลากหลายในตัวเอง
การมีโครโมโซมสองชุด ทำให้ยีนหนึ่งมียีนอีกชุดสำรองไว้
การมีโครโมโซมสองชุด ทำให้มีจำนวนยีนหนึ่งๆ เป็นสองเท่า
การมีโครโมโซมสองชุด ทำให้ยีนด้อยสามารถคงอยู่ในประชากรในรูปของเฮทเทอโรไซโกตได้ เมื่อมันถูกยีนเด่นข่มไว้
41 )  ในประเทศที่มีการระบาดของไข้มาลาเรีย มีการพบว่าความถี่ของยีนที่ทำให้เกิดโรค Sickle-cell anemia จะสูงไปด้วยนั้นเป็นเพราะเหตุใด
 
คนที่ทำเป็นโรค Sickle-cell anemia ต้องนอนในมุ้ง ทำให้ไม่โดนยุงพาหะของโรคมาลาเรียกัด
ฮีโมโกลบินของคนที่เป็นโรค sickle-cell anemia ผิดปกติ ทำให้ความถี่ของยีนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น
เม็ดเลือดแดงของคนที่เป็นพาหะของคนที่เป็นโรค sickle-cell anemia มีความต้านทานต่อเชื้อมาลาเรียได้ ในขณะที่ไม่มีอาการของโรค sickle-cell anemia ที่รุนแรง
เชื้อมาลาเรียที่ระบาดในพื้นที่ที่มีประชากกรป่วยเป็นโรค sickle-cell anemia จะอ่อนแอ ไม่สามารถเจาะเม็ดเลือดแดงปกติได้
42 )  นกที่อาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่ง บางชนิดมีปากขนาดเล็กเหมาะสำหรับการกินเมล็ดพืชขนาดเล็กและไม่แข็งมาก ในขณะที่นกอีกหลายชนิดมีปากขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการกินเมล็ดพืชที่แข็งกว่า นกที่มีปากขนาดกลางๆนั้น ไม่สามารถที่จะกินเมล็ดขนาดใดในบริเวณนั้นได้ดีเลย การคัดเลือกโดยธรรมชาติแบบนี้ตรงกับข้อใดมากที่สุด
 
Stabilizing selection
Disruptive selection
Directional selection
Artificial selection
43 )  การพบว่าทารกแรกเกิดมีน้ำหนักได้ถึง 7 กิโลกรัมเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ แต่ก็สามารถผ่าและคลอดออกได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ดี น้ำหนักเด็กแรกเกิดที่มากกว่าหรือน้อยกว่ามาตรฐาน หรือที่ประมาณ 3.2 กิโลกรัม อาจจะมีความผิดปกติ และสุขภาพไม่ดี การคัดเลือกแบบนี้ตรงกับข้อใด
 
Stabilizing selection
Disruptive selection
Directional selection
Artificial selection
44 )  ในพื้นที่มีโรงานอุตสาหกรรมอยู่มากเช่นเมืองแมนเชสเตอร์ เมืองลิเวอร์พูล พบว่าเขม่าที่ถูกปล่อยออกมานั้นเคลือบอยู่บนเปลือกไม้ ทำให้ผีเสื้อกลางคืนตัวมีสีจางที่มาเกาะพักในเวลากลางวันกลายเป็นเป้าของผู้ล่า เช่นนก ในขณะเดียวกันผีเสื้อตัวสีเข้มกว่าก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเพราะพรางตัวในภาวะแวดล้อมนี้ได้ดีกว่า การคัดเลือกแบบนี้ตรงกับข้อใด
 
Stabilizing selection
Disruptive selection
Directional selection
Artificial selection
45 )  การคัดเลือกโดยธรรมชาติในลักษณะใดที่จะนำไปสู่การแบ่งแยกทางการสืบพันธุ์ และการเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ได้
 
Stabilizing selection
Disruptive selection
Directional selection
Artificial selection
46 )  ในฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์หลายชนิด ตัวผู้จะมาสู้กันเพื่อเป็นการประลองพลังกันว่าใครแข็งแรงที่สุด ตัวผู้ที่ชนะจะมีสิทธิได้ผสมพันธุ์กับตัวเมีย ลักษณะการคัดเลือกแบบนี้ตรงกับข้อใด
 
Coevolution
Intersexual selection
Intrasexual selection
Kin selection
47 )  พืชป่าชนิดหนึ่งพบว่าสามารถเจริญเติบโตได้ตั้งแต่เชิงเขาไปจนถึงยอดเขา แต่ความสูงของลำต้นค่อยๆลดลงตามลำดับ และต้นที่โตได้บนยอดเขาจะมีความสูงน้อยที่สุด เมื่อนำเมล็ดมาเพาะในเรือนเพาะชำที่ระน้ำทะเล พืชยังคงมีความสูงไม่เท่ากัน โดยเมล็ดที่นำมาจากต้นบริเวณเชิงเขาจะสูงที่สุด และต้นที่เกิดจากเมล็ดที่นำมาจากยอดเขาจะเตี้ยที่สุด ข้อใดถูกต้อง
 
ปัจจัยควบคุมความสูงของต้นไม้มาจากพันธุกรรมด้วย
ปัจจัยควบคุมความสูงของต้นไม้มาจากสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
ความสูงของต้นไม้ขึ้นอยู่กับแรงลม ยิ่งลมแรงเท่าใด เช่นบนยอดเขา ต้นไม้จะยิ่งเตี้ย และแข็งแรงเพื่อทนต่อแรงลมนั้น
ธาตุอาหารที่แตกต่างกันทำให้ต้นไม้โตได้ไม่เท่ากัน ธาตุอาหารบนพื้นราบย่อมมากกว่าในที่สูง
48 )  การเกิดวิวัฒนาการในรูปแบบใดที่จะทำให้ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น
 
Anagenesis
Cladogenesis
Gradualism
Punctuated equilibrium
49 )  เมื่อการการเปลี่ยนแปลงของลำดับเบส หรือกรดอะมิโนในโปรตีน โดยไม่ได้ทำให้เกิดลักษณะของสิ่งมีชีวิตใหม่ๆ หรือเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ไปเลยนั้น จัดอยู่ในวิวัฒนาการระดับใด
 
Macroevolution
Microevolution
Coevolution
Divergent evolution
50 )  เมื่อมีการศึกษาสารพันธุกรรมจากซากของสิ่งมีชีวิตโบราณ เพื่อหาร่องรอยทางวิวัฒนาการ โดยมากแล้วเป็นการศึกษาสารพันธุกรรมจากส่วนใดของเซลล์
 
นิวเคลียส
ไมโตคอนเดรีย
คลอโรพลาส
ไรโบโซม