ข้อสอบทศนิยม

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,671 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  0.72 + 4.22 +5.47 =
 
10.42
11.41
10.41
11.42
ไม่มีข้อถูก
2 )  0.77 + 3.22 + 6.42 = ?
 
11.14
11.41
10.14
10.41
ไม่มีข้อถูก