แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 25 ข้อ ผู้เข้าชม : 60,423 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อสอบปรนัยแบบ 5 ตัวเลือก ฉบับหนึ่งมี 40 ข้อ ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่จะทำข้อสอบทั้ง 40 ข้อผิดทุกข้อ คือข้อใด
 
displaystyle left( {frac{1}{5}} right)^{40}
displaystyle left( {frac{1}{4}} right)^{40}
displaystyle left( {frac{4}{5}} right)^{40}
displaystyle left( {frac{1}{8}} right)^{40}
2 )  จำนวนจริงบวก 10 จำนวน และมีจำนวนจริงลบ 12 จำนวน เลือกมา 4 จำนวน โดยที่ผลคูณของทั้ง 4 จำนวนเป็นจำนวนจริงบวก จะมีวิธีเลือกกี่วิธี และมีความน่าจะเป็นเท่ากับเท่าไร
 
displaystyle frac{{735}}{{1,463}}
displaystyle frac{{495}}{{1,463}}
displaystyle frac{{495}}{{7,315}}
displaystyle frac{{735}}{{7,315}}
3 )  สุ่มหยิบจำนวน 4 จำนวนจากจำนวน 0 - 9 ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมเป็นจำนวนคู่เท่ากับเท่าไร
 
displaystyle frac{8}{{19}}
displaystyle frac{{11}}{{21}}
displaystyle frac{2}{5}
displaystyle frac{4}{{10}}
4 )  ในการเลือกกรรมการ 3 คน จากชาย 5 คน และ หญิง 6 คน ความน่าจะเป็นที่จะได้กรรมการประกอบด้วยหญิงอย่างน้อย 2 คน เท่ากับเท่าไร
 
displaystyle frac{{15}}{{18}}
displaystyle frac{{19}}{{33}}
displaystyle frac{{20}}{{75}}
displaystyle frac{{19}}{{33}}
5 )  ในการแข่งขันฟุตบอลฤดูกาลหนึ่ง ทีมโอสถสภาจะเข้าแข่งขันทั้งหมด displaystyle 8 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่ทีมนี้จะชนะในการแข่งแต่ละครั้งเท่ากับ displaystyle frac{2}{3} ความน่าจะเป็นที่ทีมโอสถสภาจะแพ้มากกว่า displaystyle 1 ครั้งในการแข่งขัน displaystyle 8 ครั้งเป็นเท่าไร
 
displaystyle 1 + 5left( {frac{2}{3}} right)^8
displaystyle 1 + 8left( {frac{1}{3}} right)^8
displaystyle 1 - 8left( {frac{1}{3}} right)^8
displaystyle 1 - 5left( {frac{2}{3}} right)^8
6 )  กำหนดเหตุการณ์ displaystyle A และ displaystyle B โดยที่ displaystyle P(A) = frac{1}{2} , P(B) = frac{1}{3} และ displaystyle P(A cup B) = frac{2}{3} จะได้ว่า displaystyle P(A' cup B) เท่ากับเท่าใด
 
displaystyle frac{1}{6}
displaystyle frac{2}{3}
displaystyle frac{1}{2}
displaystyle frac{3}{7}
7 )  จุด 10 จุดอยู่บนวงกลมในจำนวนนี้มีจุด A อยู่ด้วย ถ้าลากต่อจุด 3 จุด ความน่าจะเป็นที่จะได้สามเหลี่ยมที่มี A เป็นจุดยอดเท่ากับเท่าไร
 
0.2
0.3
2
3
8 )  ถุงใบหนึ่งมีลูกบอลสีดำ 5 ลูก สีขาว 3 ลูก และถุงใบที่สองมีลูกบอลสีดำ 3 ลูก สีขาว 7 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอล 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ลูกโดยไม่ใส่คืนให้ได้สีดำ 1 ลูก และ สีขาว 1 ลูก โดยที่แต่ละลูกมาจากต่างถุงกันเท่ากับเท่าไร
 
displaystyle frac{{22}}{{35}}
displaystyle frac{9}{{35}}
displaystyle frac{{22}}{{153}}
displaystyle frac{9}{{153}}
9 )  ในการแข่งขันบาสเกตบอล ศักดาเป็นผู้เล่นคนหนึ่งในทีม ความน่าจะเป็นที่เขาจะชู้ตลูกโทษเข้าห่วงแต่ละครั้งเป็น 0.7 ความน่าจะเป็นที่เขาจะทำคะแนนได้ 2 คะแนน จากการชู้ตลูกโทษ 3 ครั้ง เป็นเท่าไร ถ้าการชู้ตลูกโทษเข้าห่วงแต่ละครั้งเป็น 1 คะแนน
 
0.3007
0.3076
0.3077
0.3087
10 )  มีปัญหาอยู่ 1 ข้อ ความน่าจะเป็นที่ A ตอบปัญหานี้ได้ เท่ากับ displaystyle frac{3}{7} ความน่าจะเป็นที่ B ตอบปัญหานี้ได้เท่ากับ displaystyle frac{2}{3} และความน่าจะเป็นที่ C จะตอบปัญหานี้ได้เท่ากับ displaystyle frac{3}{5} ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่ทั้งสามคนช่วยกันตอบปัญหานี้เท่ากับเท่าไร
 
displaystyle frac{{57}}{{105}}
displaystyle frac{{18}}{{105}}
displaystyle frac{{97}}{{105}}
displaystyle frac{8}{{105}}
11 )  ถ้าต้องการเลือกมูลนิธิ 12 แห่ง จากที่มีอยู่ทั้งหมด 24 แห่ง เพื่อการบริจาคเงินตลอดปีโดยบริจาคให้มูลนิธิ 1 แห่ง ในแต่ละเดือนไม่ซ้ำกัน ความน่าจะเป็นที่จะเลือกมูลนิธิ 12 แห่งที่ต้องมีมูลนิธิ A และ B เสมอ เท่ากับเท่าไร
 
displaystyle frac{{11}}{{46}}
displaystyle frac{{22}}{{46}}
displaystyle frac{{24}}{{46}}
displaystyle frac{{12}}{{46}}
12 )  ในการนั่งรับประทานอาหารบนโต๊ะกลมซึ่งมี 10 ที่นั่ง ของคน 10 คน ความน่าจะเป็นที่ สามีภรรยา 2 คู่ต้องการนั่งติดกันโดยแต่ละคู่ต้องนั่งเคียงข้างกันเสมอ เท่ากับเท่าใด
 
displaystyle frac{3}{{63}}
displaystyle frac{1}{{63}}
displaystyle frac{{22}}{{63}}
displaystyle frac{{61}}{{63}}
13 )  ในการจัดให้พ่อแม่ และลูกสาว 3 คน กับลูกชาย 2 คน นั่งเรียงแถวถ่ายรูป ความน่าจะเป็นที่จัดให้ พ่อแม่นั่งตรงกลาง ลูกสาวทั้งหมดอยู่ข้างหนึ่งและลูกชายทั้งหมดอยู่อีกข้างหนึ่งเป็นเท่าใด
 
displaystyle frac{7}{{15}}
displaystyle frac{4}{{15}}
displaystyle frac{1}{{15}}
displaystyle frac{1}{{105}}
14 )  ในการแข่งขันตอบปัญหาในวันวิยาศาสตร์ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องเลือกปัญหา 4 ข้อในแต่ละครั้ง ถ้าในกล่องที่ใส่ปัญหามีปัญหาอย่างยากให้เลือกอยู่ 8 ข้อ และมีปัญหาอย่างง่ายให้เลือกอยู่ 6 ข้อ ความน่าจะเป็นที่ผู้เข้าแข่งขันจะเลือกได้ปัญหาอย่างยาก และอย่างง่ายอย่างละ 2 ข้อ คือเท่าใด
 
displaystyle frac{{420}}{{1,001}}
displaystyle frac{{42}}{{101}}
displaystyle frac{{42}}{{1,010}}
displaystyle frac{{402}}{{1,010}}
15 )  ถ้า A และ B เป็นเหตุการณ์ใด ๆ ถ้า displaystyle P((A cup B) และ displaystyle P(A cap B แล้ว displaystyle P(A cap B) คือเท่าใด
 
displaystyle0.7
displaystyle0.5
displaystyle0.3
displaystyle0.2
16 )  จัดเด็กหญิง 3 คนและเด็กชาย 3 คน ให้ยืนเรียงแถวตรงแล้วจงหา
1. ความน่าจะเป็นที่เด็กเพศเดียวกันจะยืนติดกัน
2. ความน่าจะเป็นที่เด็กชายจะยืนหัวแถวและท้ายแถว
 
displaystyle frac{1}{5}
displaystyle frac{1}{{10}}
displaystyle frac{6}{{10}}
displaystyle frac{9}{{10}}
17 )  จากการตรวจใบสมัครของผู้สมัครงานตำแหน่งประชาสัมพันธ์ จำนวน 100 คน พบว่ามีผู้สมัครที่พูดภาษาอังกฤษได้ 50 คน ภาษาฝรั่งเศสได้ 45 คน ภาษาสเปนได้ 30 คนผู้สมัครที่พูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้ 15 คน ภาษาอังกฤษและสเปนได้ 10 คน ฝรั่งเศสและสเปนได้ 10 คน และผู้สมัครที่พูดได้ทั้งสามภาษา 5 คน ถ้าสุ่มใบสมัครขึ้นมาหนึ่งใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้ใบสมัครของผู้ที่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปนได้มีค่าเท่ากับเท่าใด
 
displaystyle frac{{15}}{{100}}
displaystyle frac{{95}}{{100}}
displaystyle frac{{75}}{{100}}
displaystyle frac{{80}}{{100}}
18 )  ในกล่องผลไม้บรรจุส้ม 6 ผล แอปเปิ้ล 4 ผล สุ่มหยิบผลไม้ขึ้นมา 3 ผล ความน่าจะเป็นที่จะได้ส้ม 2 ผล และแอปเปิ้ล 1 ผล เท่ากับเท่าไร
 
5
6
0.6
0.5
19 )  ในกล่องใบหนึ่งมีบัตร 10 ใบ เขียนเลขที่เป็นจำนวนบวก 6 ใบ จำนวนลบ 4 ใบ ถ้าหยิบบัตรขึ้นมาอย่างสุ่ม 3 ใบ และนำเลขบนบัตรมาแทนค่า A, B, C ในสมการ displaystyle D = frac{{A times B}}{C} แล้ว ความน่าจะเป็นที่ได้ D เป็นจำนวนบวกคือเท่าใด
 
displaystyle frac{8}{{15}}
displaystyle frac{{15}}{8}
displaystyle frac{7}{{15}}
displaystyle frac{{15}}{7}
20 )  โรงเรียนแห่งหนึ่งจะส่งจดหมาย 15 ฉบับให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน 15 คน พร้อมจ่าหน้าซอง ถ้านำจดหมายใส่ซองอย่างสุ่ม โดยไม่ได้สนใจว่าใส่ในซองที่ถูกต้องหรือไม่ ความน่าจะเป็นที่จะมีจดหมาย 2 ฉบับใส่ซองที่ถูกต้องคือเท่าใด
 
displaystyle frac{{30}}{{15!}}
displaystyle frac{{15}}{{15!}}
displaystyle frac{{105}}{{15!}}
displaystyle frac{{305}}{{15!}}
21 )  ถ้าเขียนพจน์ทุกพจจน์ของการกระจาย displaystyle (x + y)^{10} เมื่อ displaystyle x และ displaystyle y เป็นจำนวนจริง ซึ่ง displaystyle x ne y ลงบนสลากเท่ากัน สลากหนึ่งพจน์ ใส่สลากทั้งหมดลงในกล่อง แล้วหยิบสลากโดยการสุ่มมา 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้สลากมีพจน์ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ทวินามเป็น 210 เท่ากับเท่าใด
 
displaystyle frac{6}{{11}}
displaystyle frac{2}{{11}}
displaystyle frac{5}{{11}}
displaystyle frac{9}{{11}}
22 )  ในการส่งทุเรียนเป็นสินค้าส่งออก ซึ่งบรรจุในลัง มีการควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยสุ่มหยิบ 3 ลูก จากแต่ละลังมาตรวจ ถ้าทั้ง 3 ลูก อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทุเรียนลังนี้จะถูกส่งเป็นสินค้าส่งออก ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นทุเรียนลังนั้นจะไม่ถูกส่งเป็นสินค้าส่งออก จงหาความน่าจะเป็นที่ทุเรียนลังหนึ่งมี 120 ลูกในลังมีทุเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณ 10 ลูก จะถูกส่งเป็นสินค้าส่งออก
 
displaystyle frac{{10,791}}{{14,042}}
displaystyle frac{{12}}{{840}}
displaystyle frac{{10}}{{280}}
displaystyle frac{{512}}{{799}}
23 )  กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลอยู่ 13 สี สีละ 4 ลูก โดยที่ลูกบอลในแต่ละสีมีหมายเลข 1, 2, 3, 4, ตามลำดับ สุ่มหยิบลูกบอลมา 4 ลูกพร้อมกัน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้สีเหมือนกัน 3 ลูกเท่านั้น
 
displaystyle frac{{2,586}}{{259,725}}
displaystyle frac{{2,496}}{{270,725}}
displaystyle frac{{1,496}}{{280,925}}
displaystyle frac{{2,576}}{{240,525}}
24 )  มีสลาก 6 ใบ มีหมายเลข 1 ถึง 6 กำกับไว้ ให้สุ่มหยิบสลาก 2 ครั้งๆละใบ ถ้าครั้งแรกได้เลขคู่ให้ใส่สลากใบนั้นกลับคืนก่อนหยิบครั้งที่สอง แต่ถ้าครั้งแรกได้เลขคี่ก็หยิบครั้งที่สองได้เลย โดยที่ไม่ต้องใส่สลากกลับคืน ความน่าจะเป็นที่หยิบสลากครั้งที่สองเป็นเลขคู่มาค่าเท่ากับเท่าไร
 
displaystyle frac{{11}}{{20}}
displaystyle frac{3}{{10}}
displaystyle frac{3}{6}
displaystyle frac{1}{4}
25 )  สุ่มหยิบปากกาทั้งหมด 12 ด้าม ซึ่งหมดนี้ มีด้ามที่เสียอยู่ 4 ด้าม ความน่าจะเป็นที่หยิบได้ปากกาที่เสียอย่างน้อย 1 ด้าม เท่ากับเท่าใด
 
displaystyle frac{{12}}{{56}}
displaystyle frac{{14}}{{33}}
displaystyle frac{{17}}{{56}}
displaystyle frac{{19}}{{33}}