เข้าสู่ระบบ

สังคม..ป.5

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,968 การประลองฝีมือ : 157
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : ปานกลาง
3 )  สหประชาชาติกำหนดอายุเพื่อกำจัดทหารเด็กอายุ?
15
18
22
20
45
4 )  ทางรถไฟสายเอเชียมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศ...
ไทย
เวียดนาม
พม่า
ตุรกี
อินเดีย