สังคม..ป.5

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,055 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
3 )  สหประชาชาติกำหนดอายุเพื่อกำจัดทหารเด็กอายุ?
 
15
18
22
20
45
4 )  ทางรถไฟสายเอเชียมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศ...
 
ไทย
เวียดนาม
พม่า
ตุรกี
อินเดีย