เก็งข้อสอบ NT o-net ป.6

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 6 ข้อ ผู้เข้าชม : 15,665 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  1.ข้อใดมี 1 คำ 3 พยางค์
 
ก. หนึ่ง สอง สาม
ข.ฉันกินข้าว
ค. ธนาคาร
ง. คมนาคม
2 )  ข้อใดหมายถึง เรื่องเล่าที่สืบต่อกันมา
 
นิทานชาดก
นิทาน
นิทานปรัมปรา
นิทานลูกโซ่
3 )  ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โททั้งหมด
 
ค่าผ้าค่ะ
เเกทายเเม่น
เราซี้ปึ๊ก
เสียงเเหบเเห้ง
4 )  ข้อใดเขียนผิด
 
ทยอย
ชะโลมใจ
คึกคะนอง
สนับสนุน
5 )  ข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น
 
เห็นใจ
สงสาร
วิงวอน
เวทนา
6 )  การเขียนเรียงความเชิงสั่งสอนควรใช้โวหารใด
 
บรรยายโวหาร
พรรณนาโวหาร
อุปมาโวหารเเละเทศนาโวหาร
อุปมาโวหารเเละสาธกโวหาร