แบบฝึกหัด เคมี (สารชีวโมเลกุล)ตอนที่ 1

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 25 ข้อ ผู้เข้าชม : 30,895 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  จากตารางแสดงส่วนประกอบของสารชนิดต่าง ๆ ดังนี้

สาร

ร้อยละโดยมวลของกรดไขมัน

C_{15}H_{31}COOH

C_{17}H_{35}COOH

C_{17}H_{33}COOH

C_{17}H_{31}COOH

อื่น ๆ

A

10

4

34

48

3

B

32

25

38

3

1

C

30

18

41

6

4

D

6

4

48

7

5


จงเรียงลำดับสารทั้ง 4 ชนิดนี้ตามสถานะจากของเหลว displaystyle rightarrow ของแข็ง เมื่อตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
 
A D C B
C B A D
D A C B
B C D A
2 )  ข้อความเกี่ยวกับโปรตีนต่อไปนี้ ข้อที่ผิด คือ
 
มวลโมเลกุลสูง
ประกอบด้วยธาตุ C, H, O และ N เท่านั้น
เมื่อไฮโดรไลท์ด้วยกรดเจือจางจะได้กรดอะมิโน
ประกอบด้วยหมู่ –CONH-
3 )  ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในเรื่องของผงซักฟอก
 
ผงซักฟอกมีสูตรทางสารเคมีเป็น CH_3 (CH_2)_{16} COONa
เมื่อสารละลายน้ำมีปฏิกิริยากับไขมันได้
เมื่อถูกกับน้ำกระด้างไม่ขุ่น
ผงซักฟอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันปิโตรเลียม
4 )  การที่สบู่สามารถดึงหยดน้ำมันออกจากเสื้อผ้าได้เพราะเหตุใด
 
โมเลกุลของน้ำมันมีขนาดเล็กสามารถถูกล้อมรอบโดยโมเลกุลของน้ำได้
โมเลกุลของสบู่เข้าไปอยู่ภายในโมเลกุลของน้ำมันทำให้น้ำมันแตกออกเป็นหยดเล็ก ๆ
โมเลกุลของสบู่หันปลายที่ไม่มีขั้วไปละลายน้ำมันส่วนปลายที่มีขั้วอยู่ในน้ำ
โมเลกุลของสบู่ละลายน้ำมันได้ดี
5 ) 
จากตารางข้างบนนี้สารที่น่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตคือสารในข้อใด
 
A และ B
B และ D
A และ C
B และ C
6 ) 
A, B และ C คือสารใด
 
กรดโอเลอิก กรดปาล์มิติกและกรดสเตียริก
กรดปาล์มิโตเลอิก กรดไลโนเลอิกและกรดปาล์มิติก
กรดปาล์มิโตเลอิก กรดโอเลอิกและกรดไลโนเลอิก
กรดไลโนเลอิก กรดไมริสติกและกรดปาล์มิติก
7 )  กำหนดให้กรดไขมันแต่ละชนิดมีโอกาสทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลแต่ละหมู่ในกลีเซอรอลโมเลกุลเดียวกันเท่ากันหมดถ้าต้องการสังเคราะห์ไขมันเองโดยผสมกลีเซอรอล กรดลอริก กรดไมริสติก และกรดปาล์มิติกอย่างละหนึ่งโมลเข้าด้วยกันแล้วเติมกรดซัลฟิวริกเล็กน้อย เมื่อนำไปต้ม ท่านจะได้ไขมันเป็นไอโซเมอร์กันกี่ชนิด
 
2 ชนิด
3ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด
8 )  กลุ่มของสารในข้อใด ที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้
 
9 )  เมื่อนำสารละลายที่ได้จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาวิเคราะห์โดยนำไปต้ม ปรากฏว่าสารละลายขุ่นขึ้น เมื่อนำไปใส่หลอดทดลอง และปั่นในเครื่องเหวี่ยง จะได้สารละลายใส และตะกอนขาว เมื่อเอาสารละลายใสไปเติมสารละลายผสมของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต โซเดียมซิเตรตและโซเดียมคาร์บอเนต แล้วนำไปอุ่นจะได้ของแข็งสีแดงอิฐ แต่ถ้านำตะกอนขาวที่แยกในครั้งแรกไปเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ตามด้วยสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตจะได้สารสีม่วง สมมติฐานที่เป็นไปได้คือ สารละลายที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนั้น ในสารละลายส่วนที่ใสและในตะกอนมีสารต่อไปนี้ตามลำดับ
 
กลูโคส และกรดอะมิโน
ซูโครส และกรดอะมิโน
กลูโคส และสารจำพวกเพปไทด์
ซูโครส และสารจำพวกเพปไทด์
10 )  สูตรโครงสร้างของกรดอะมิโนในบางชนิดมีดังนี้
ถ้าพอลิเพปไทด์มีสูตรโครงสร้างเป็น
ไกลซีนที่มีอยู่ในพอลิเพปไทด์มีกี่โมเลกุล
 
1
2
3
4
11 )  ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างโปรตีนกับพอลิเพปไทด์คือ
 
โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด แต่พอลิเพปไทด์ประกอบด้วยกรดอะมิโนชนิดเดียวกัน
พันธะที่เชื่อมโยงระหว่างกรดอะมิโนในโปรตีนมีหลายชนิด ส่วนกรณีพอลิเพปไทด์ประกอบด้วยพันธะเพปไทด์ล้วน
โปรตีนมีความซับซ้อนและน้ำหนักโมเลกุลมากกว่าพอลิเพปไทด์
โปรตีนให้สีน้ำเงินหรือสีม่วงกับสารละลาย displaystyle CuSO_4 ส่วนพอลิเพปไทด์ไม่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายดังกล่าว
12 )  เราสามารถบอกความแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างกรดอะมิโนและพอลิเพปไทด์ได้ดังนี้
 
กรดอะมิโนละลายได้ดีทั้งในน้ำเย็นและร้อน ส่วนพอลิเพปไทด์ละลายได้ดีในน้ำเย็นเท่านั้น
กรดอะมิโนมีสมบัติเป็นกรด แต่พอลิเพปไทด์มีสมบัติเป็นกลาง
กรดอะมิโนละลายได้ดีขึ้นในสารละลาย NaOH ส่วนพอลิเพปไทด์ต้องตกตะกอนในสารละลาย NaOH
กรดอะมิโนไม่ให้สีกับสารละลาย displaystyle CuSO_4 ส่วนพอลิเพปไทด์ให้สีม่วงกับสารละลาย displaystyle CuSO_4
13 )  เกลือโซเดียมของกรดไขมันแตกต่างจากเกลือโซเดียมของกรดซัลโฟนิกในข้อใด
 
สมบัติการทำความสะอาดต่างกัน
สมบัติการละลายน้ำต่างกัน
เมื่อเก็บไว้นาน ๆ จะมีการละลายน้ำต่างกัน
เมื่อมีเกลือของโลหะบางชนิดเช่น Ca^{2+}อยู่ด้วย ทำให้การละลายน้ำต่างกัน
14 )  ในการทดสอบน้ำตาลที่มีหมู่ฟอร์มิล(-CO-H) ด้วยสารละลายเบเนดิกต์นั้นข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 
สารละลายเบเนดิกต์ทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์และน้ำตาลถูกเปลี่ยนไปเป็นแอลกอฮอล์
น้ำตาลถูกเปลี่ยนเป็นเกลือของกรดอินทรีย์และ displaystyle Cu^{2+} ถูกเปลี่ยนไปเป็น displaystyle Cu^+
displaystyle Cu^+ ถูกออกซิไดซ์ไปเป็น displaystyle Cu^{2+} ให้ตะกอนสีอิฐแดงของ CuO
น้ำตาลทำหน้าที่เป็นตัวถูกรีดิวซ์และถูกเปลี่ยนไปเป็นแอลกอฮอล์
15 )  จากการทดลองเมื่อหยดสารละลายโบรมีนลงในสารละลายของไขมันชนิดต่างๆ ในเฮกเซนซึ่งแต่ละชนิดมีความเข้มข้นเท่ากันได้ผลดังนี้

ชนิดของไขมันและน้ำ

จำนวนหยดของสารละลายโบรมีนที่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสีไม่จางหาย

น้ำมันข้าวโพด

88

น้ำมันมะกอก

74

น้ำมันถั่วลิสง

72

น้ำมันหมู

45

ไขวัว

37


สรุปผลการทดลองได้ดังนี้
ก. ไขวัวมีกรดไขมันอิ่มตัวมากที่สุด
ข. น้ำมันถั่วลิสงมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวน้อยกว่าน้ำมันข้าวโพด
ค. น้ำมันข้าวโพดมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าน้ำมันหมู
ง. น้ำมันมะกอกมีกรดไขมันอิ่มตัวมากกว่าน้ำมันถั่วลิสง
ผลสรุปข้อใดถูกต้อง
 
ก ข และ ค
ก ข และ ง
ก ค และ ง
ข ค และ ง
16 )  สารผสมชนิดหนึ่งทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ให้ตะกอนสีส้มแดงและทำปฏิกิริยากับสารละลายdisplaystyle CuSO_4 ให้สารสีม่วง ถ้าสรุปว่าองค์ประกอบของสารผสมมีดังนี้
ก. หมู่คาร์บอกซาลดีไฮด์ (-COH) ข. พันธะเพปไทด์
ค. หมู่ –CHCOOH ง. เป็นสารผสมของกลูโคสและโปรตีน

displaystyle NH¬_2
ผลสรุปข้อใดถูก
 
ก ข และ ค
ก ข และ ง
ข ค และ ง
ก ค และ ง
17 ) 
 
18 )  เมื่อนำน้ำมัน 2 ชนิดมาทำการทดลองได้ผลตามตารางดังนี้
น้ำมัน ก และ ข อาจเป็นสารใดได้บ้างตามลำดับ
 
ไซโคลเฮกซีน เฮกเซน
เฮกเซน น้ำมันมะกอก
น้ำมันมะกอก เบนซีน
เบนซีน ไซโคลเฮกซีน
19 )  จากผลการทดลองต่อไปนี้สาร ก ข และ ค ควรเป็นสารใดตามลำดับสาร

การทดลอง

ผลที่สังเกตเห็น

เติมสารละลาย NaOH และ CuSO_4

ต้มกับ HCl ทำให้เป็นกลางด้วย NaOH เติมสารละลายเบเนดิกต์

ต้มกับ HCl

เปลี่ยนเป็นสีม่วง

ตะกอนสีแดงอิฐ

กลิ่นฉุนคล้ายน้ำส้มสายชู

 
น้ำตาลทราย เอทิลแอซิเตต ไข่ขาว
ไข่ขาว เอทิลแอซิเตต น้ำตาลทราย
ไข่ขาว น้ำตาลทราย เอทิลแอซิเตต
น้ำตาลทราย ไข่ขาว เอทิลแอซิเตต
20 )  จะต้องหมักกลูโคสกี่กรัมจึงจะได้เอทานอลที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของ เอทิลแอซิเตต 88.0 กรัม( C = 12,H = 1, O = 16)
 
70 กรัม
90 กรัม
120 กรัม
ไม่มีข้อใดถูก
21 )  A + น้ำสับปะรดdisplaystyle rightarrow B + C
สูตรโมเลกุลของ B คือ displaystyle C_5H_9NO_4 C คือ displaystyle C_3H_7NO_2
A เปลี่ยนสีจากสารละลาย [tex]displaystyle CuSO¬_4[tex]displaystyle ใน NaOH เป็นสีม่วง
สูตรโครงสร้างของ A คืออะไรและปฏิกิริยาระหว่าง A กับน้ำสับปะรดเป็นปฏิกิริยาชนิดใด
 
22 )  ไขมันชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรดไขมัน 2 ชนิด คือ displaystyle C_{18}H_{34}O_2 และ displaystyle C_{16}H_{32}O_2 นำไขมันนี้ 10.0 กรัมไปทำปฎิกิริยารวมตัวกับไฮโดรเจนที่ 0^0C ความดัน 1 atm ใช้แก๊สไฮโดรเจนไป 0.45 displaystyle dm^3 ในไขมันนี้มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ร้อยละเท่าใดโดยมวล ( C=12, H=1, O=16 )
 
ร้อยละ 56.65
ร้อยละ 56.67
ร้อยละ 56.60
ร้อยละ 56.66
23 )  เมื่อนำไขมันชนิดหนึ่งไปทำปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสด้วยกรดซัลฟิวริก จะได้กรดไขมันอิ่มตัวที่มีสูตรโมเลกุล displaystyle C_{16}H_{32}O_2 ข้อใดเป็นสูตรโครงสร้างของไขมันชนิดนี้
 
24 )  เพื่อช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับการที่ผงซักฟอกสลายตัวยากจึงควรเลือกใช้ผงซักฟอกชนิดใด
 
ผงซักฟอกที่เป็นพอลิเมอร์ของเอทิลีนออกไซด์
ผงซักฟอกชนิดแอลคิลซัลเฟต
ผงซักฟอกที่มีพวกไฮโดรคาร์บอนเป็นสายยาว
ผงซักฟอกชนิดที่มีพวกไฮโดรคาร์บอนเป็นสายมีสาขา
25 )  ข้อความใดถูกต้องสำหรับการทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์
 
สารละลายประเภทน้ำตาลเท่านั้นที่เกิดปฏิกิริยาด้วยสารละลายเบเนดิกต์ได้ตะกอนสีแดง
กลูโคส ฟรักโทส และซูโครส จะเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ทั้งสิ้น
เหตุที่แป้งและสำลีไม่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์เพราะไม่ใช่สารคาร์โบไฮเดรต
การเปลี่ยนสีของสารละลายเบเนดิกต์เกิดจาก displaystyle Cu^{2+} ถูกรีดิวซ์ กลายเป็น displaystyle Cu^+