มาเลย แนวข้อสอบวิทย์ ความเป็นเลิศ ป.6 ขึ้นม.1 จัดให้เลย

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 8 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,376 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  เซลล์(cell)คืออะไร
 
ตัวที่อยู่ในการ์ตูนดราก้อนบอล
ตัวประหลาด
หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
หน่วยวัดความเป็นคน
หน่วยวัดความดัน
2 )  ผนังเซลล์ พบในอะไร
 
สัตว์เลือดอุ่น
สัตว์เลือดเย็น
พืช
ปลา
แมลง
3 )  เซลล์หลายๆอันรวมกันเป็นอะไร
 
เซลล์
เยื่อหุ้มเซลล์
ผนังเซลล์
หัวใจเซลล์
ก้อนเซลล์
4 )  เยื่อเลือกผ่าน เป็นอะไร
 
เป็นเยื่อที่ยอมให้โมเลกุนของสารบางชนิดผ่านเข้าออกได้
เป็นเยื่อให้บัตรผ่าน
เป็นเยื่อที่ต่อกับผนังเซลลื
เป็นเยื่อที่เลือกสิ่งสกปรกไปเข้าสู่ไต
เป็นเยื่อที่หุ้มเซลล์แล้วคอบตรวจสิ่งที่เข้ามาว่าเป็นธาตุเหล็กหรือไม่ ถ้าไม่เป้นไม่ให้ผ่าน
5 )  ไซโทพลาสซึม(Cytoplasm)คืออะไร
 
ของแข็งที่อยู่ในเซลล์
ก๊าซที่รวมตัวในเซลล์
ดิน
เป้นของเหลวที่ล้อมรอบนิวเคลียส
เป็นของแข็ง อยู่รอบๆผนังเซลล์ คอยทำหน้าที่แลกเปลี่ยนเลือด
6 )  คลอโรฟิลล์ มีไว้ทำอะไร
 
สร้างแร่
ขุดดิน
สร้างผัดผักกาด
สร้างพืช
สร้างอาหาร ก๊าซโดยใช้แสงอาทิตย์
7 )  ไฮโดรพอนิกส์ คืออะไร
 
การปั๊มไฮโดรเจน
การสังเคราะห์ไฮโดรเจน
การสร้างเหรียญ
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
การปลูกพืชโดนใช้ดิน
8 )  ราก ทำหน้าที่อะไร
 
ลากต้นไม้
ลากดิน
สร้างอาหาร
ดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
ดูดดินไปพ่น