แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 49 ข้อ ผู้เข้าชม : 17,887 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 3x=5y leqslant 30 , y leqslant 2x
 displaystyle y geqslant frac{1}{2}x , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมการจุดประสงค์ P = 3x + 2y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
 displaystyle frac {{240}}{{11}}
 displaystyle frac {{204}}{{10}}
 displaystyle frac {{240}}{{10}}
 displaystyle frac {{204}}{{11}}
2 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle x+y leqslant 6 , x+2y leqslant 8 , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 11x + 5y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
60
63
66
69
3 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle x+y leqslant 7 , x geqslant 1 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 3x + 5y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
3
13
23
33
4 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle y-x leqslant 3 , x+3y geqslant 9 , x=y leqslant 12 , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 6x + 8y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
24
87
78
72
5 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 7x+3y leqslant 21 , x+y -5 leqslant 0 ,x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 15x + 20y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
92.5
93.5
94.5
95.5
6 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle x+y leqslant 10 , y+2x leqslant 18 , x geqslant 1 y geqslant 1
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 9x + 7y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
80
83
86
89
7 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 3x=5y leqslant 15 , 5x+2y leqslant 10 , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 19x + 38y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
114
115
116
117
8 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle y leqslant 2x-1 , y+3x leqslant 6 ,x geqslant 0, y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 6x + 4y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
15.5
15.6
16.5
16.6
9 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 3x+24y leqslant 240 , 8x+5y leqslant 160 , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 10x + 20y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
 displaystyle frac {{18,400}}{{59}}
 displaystyle frac {{18,500}}{{59}}
 displaystyle frac {{18,600}}{{59}}
 displaystyle frac {{18,700}}{{59}}
10 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 6x+5y leqslant 30 , 35x + 7y leqslant 70 x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 532x + 133y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
1,190
1,290
1,390
1,490
11 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 12x+4y leqslant 24 , x+y geqslant 4 , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 16x + 6y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
26
36
46
56
12 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 5x + 7 y leqslant 175 , y-2x leqslant 10 , 3y+2x geqslant 30 , x geqslant 0 ,y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 19x + 38y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
800
805
900
905
13 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 6x+4y leqslant 144 , 5x-7y geqslant 35 , x geqslant 10 ,y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 31x + 217y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
4,500
4,667
4,867
4,900
14 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle x+2y geqslant 10 , 5x+2y geqslant 20 , x+4y leqslant 20 , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 2x + 4y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
30
40
50
60
15 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle x+y geqslant 5 , 5x+2y leqslant 30 , x leqslant 5 , y leqslant 8 , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 5x + 4y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
36
46
56
66
16 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle x+y leqslant 10 , 2x+y leqslant 18 , x geqslant 2 , y geqslant 1
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 8x + 10y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
86
68
96
69
17 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle x+3y geqslant 6 , 4x + 9y leqslant 36 , 7x_3y geqslant 21 , x geqslant 0 , y geqslant 1
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 204x + 102y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
1,479
1,480
1,579
1,580
18 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle y-x leqslant 6 , x+3y geqslant 12 , x+y leqslant 10 , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 4x + 5y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
45
46
47
48
19 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 3x + 4y leqslant 24 , x+3y leqslant 15 , x geqslant 1 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 15x + 20y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
174
184
160
164
20 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 2x + y leqslant 110 ,2 x+3y leqslant 170 , x geqslant 5 , y geqslant 5
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 30x + 27y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
2,100
2,010
2,001
2,000
21 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 50x + 15y leqslant 120 , 8x+3y leqslant 24 , 6x+3y geqslant 6 , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 13x + 13y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
61.4
61.5
62.4
62.5
22 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 5x+4y leqslant 120 , 3x+20y leqslant 240 , x geqslant 5 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 11x + 22y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
350
390
450
490
23 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 2x +4y geqslant 60 , 5x+2y geqslant 60 , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 5x + 3y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
70.25
70.50
71.25
71.50
24 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 2x +3y geqslant 30 , 3x+y geqslant 24 , x geqslant 0 , y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 30x + 20y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
100
200
300
400
25 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 2x+3y geqslant 90 , 3x+2y geqslant 100 , x geqslant 20 ,y geqslant 0
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 10x + 20y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
300
350
400
450
26 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 5x+3y geqslant 30 , x geqslant 3 , y geqslant 1
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 5x + 4y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
31
32
33
34
27 )  กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด
 displaystyle 5x + 4y leqslant 2450 , 4x+8y leqslant 3400 , x geqslant 0 , y geqslant 100
และสมกรจุดประสงค์ displaystyle P = 4x + 5y ดังนั้นค่าสูงสุดของ P เป็นเท่าไร
 
1,000
1,500
2,000
2,500
28 )  ให้ x และ y เป็นจำนวนกิโลกรัมของกาแฟชนิด A และ B ตามลำดับ
กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด คือ displaystyle 8x+12y geqslant 48 , 15x+6y geqslant 60 , x geqslant 0 , y geqslant 0 และสมการจุดประสงค์ P = 77x + 66y ดังนั้นผสมกาแฟชนิด A และ ชนิด B ด้วยอัตราส่วนเท่าใด จึงจะทำให้ลงทุนน้อยที่สุด
 
 displaystyle frac{{36}}{{11}} : frac {{20}}{{11}}
 displaystyle frac{{20}}{{11}} : frac {{36}}{{11}}
 displaystyle frac{{30}}{{11}} : frac {{15}}{{11}}
 displaystyle frac{{15}}{{11}} : frac {{30}}{{11}}
29 )  ให้ x และ y เป็นจำนวนต้นของใบชา ชนิด A และ B ตามลำดับ กำหนดเงื่อนไขข้อจำกัด displaystyle x + y geqslant 10 , 4x+2y geqslant 32 ,x geqslant1 , y geqslant 0 และสมการจุดประสงค์ P = 8x + 7y ดังนั้นผสมใบชาชนิด A และ ชนิด B อย่างละเท่าไหร่ จึงจะทำให้ลงทุนน้อยที่สุด
 
ชนิด A 5 ต้น ชนิด B 5 ต้น
ชนิด A 6 ต้น ชนิด B 4 ต้น
ชนิด 7 ต้น ชนิด B 3 ต้น
ชนิด A 8 ต้น ชนิด B 2 ต้น
30 )  พ่อค้ามีน้ำองุ่นเกรด A จำนวน 60 กิโลกรัม เกรด B จำนวน 50 กิโลกรัม และเกรด C จำนวน 60 กิโลกรัม เขาต้องการผสมองุ่นสองชนิดโดยมีอัตราส่วนขององุ่นเกรด A , B และ C เป็น 2 : 2 : 5 และ 6 : 2 : 1ตามลำดับ น้ำองุ่นชนิดแรกให้กำไรกิโลกรัมละ 30 บาท และน้ำองุ่นผสมชนิดที่สองให้กำไรกิโลกรัมละ 50 บาท เขาจะต้องผสมน้ำองุ่นขายอย่างละเท่าไรจึงจะได้กำไรมากที่สุด (ตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วย)
 
ชนิดแรก 50 กิโลกรัม , ชนิดที่สอง 90 กิโลกรัม , กำไร 5,700 บาท
ชนิดแรก 90 กิโลกรัม , ชนิดที่สอง 50 กิโลกรัม , กำไร 5,750 บาท
ชนิดแรก 58 กิโลกรัม , ชนิดที่สอง 96 กิโลกรัม , กำไร 5,760 บาท
ชนิดแรก 96 กิโลกรัม , ชนิดที่สอง 58 กิโลกรัม , กำไร 5,780 บาท
31 )  บริษัทผลิตบุหรี่ต้องการผลิตบุหรี่ชนิดใหม่โดยใช้ยาสูบสองชนิดคือ A และ B ในใบยาสูบชนิด A มีจำนวน 40 กิโลกรัม ชนิด B มีจำนวน 40 กิโลกรัม เขาต้องผสมใบยาสูบโดยมีอัตราส่วน 2:4 และ 5:1 ตามลำดับบุหรี่ชนิดแรกให้กำไรกิโลกรัมละ 30 บาท และบุหรี่ผสมชนิดที่สองให้กำไรกิโลกรัมละ 60 บาท ดังนั้น เขาจะต้องผสมใบยาสูบอย่างละเท่าใดจึงจะได้กำไรมาที่สุด
 
ต้องผสมใบยาสูบชนิดแรก : ชนิดที่สองเป็น displaystyle frac {{180}}{3} : frac {{60}}{3}
ต้องผสมใบยาสูบชนิดแรก : ชนิดที่สองเป็น displaystyle frac {{170}}{3} : frac {{70}}{3}
ต้องผสมใบยาสูบชนิดแรก : ชนิดที่สองเป็น displaystyle frac {{180}}{3} : frac {{160}}{3}
ต้องผสมใบยาสูบชนิดแรก : ชนิดที่สองเป็น displaystyle frac {{160}}{3} : frac {{80}}{3}
32 )  ผู้ผลิตนมยูเอชทีต้องการผลิตนมชนิดใหม่ โดยใช้น้ำนมผสมสองชนิดคือ A และ B เขาวางแผนผลิตนมไว้ว่า ควรใช้นมผงชนิด A อย่างน้อย 50% และน้ำนมชนิด B อย่างน้อย 35% เขาซื้อน้ำนมทั้งสองชนิด ซึ่งอัตราส่วนและราคาต่อกิโลกรัมดังตาราง


ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

A

70

40

B

30

60

ราคา

200

250ถ้าน้ำนมทั้งสองชนิดรวมกันไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม เขาควรจะผสมน้ำนมอย่างน้อยเท่าไร เพื่อให้ต้นทุนต่ำที่สุด
 
ต้องผสมน้ำนมชนิดที่ 1 displaystyle frac {{25}}{3} กิโลกรัม และชนิดที่ 2 displaystyle frac {5}{3} กิโลกรัม
ต้องผสมน้ำนมชนิดที่ 1 displaystyle frac {{5}}{3} กิโลกรัม และชนิดที่ 2 displaystyle frac {25}{3} กิโลกรัม
ต้องผสมน้ำนมชนิดที่ 1 displaystyle frac {{10}}{3} กิโลกรัม และชนิดที่ 2 displaystyle frac {25}{3} กิโลกรัม
ต้องผสมน้ำนมชนิดที่ 1 displaystyle frac {{25}}{3} กิโลกรัม และชนิดที่ 2 displaystyle frac {10}{3} กิโลกรัม
33 )  แม่ค้าต้องการซื้อครีมบำรุงผิวจำนวน 500 กระปุก โดยเลือกซื้อครีม 2 ชนิด ชนิดแรกราคากระปุกละ 100 บาท ชนิดที่สองราคากระปุกละ 300 บาท มีเงินที่จะซื้อทั้งหมด 110,000 บาท เมื่อขายแล้วชนิดที่ 1 มีกำไรกระปุกละ 200 บาท ชนิดที่ 2 มีกำไร กระปุกละ 300 บาท ดังนั้นเขาควรจะเลือกซื้ออย่างไรจึงจะได้กำไรมากที่สุด
 
ต้องซื้อครีมบำรุงผิวชนิดแรก 100 กระปุก ชนิดที่ 2 =400 กระปุก
ต้องซื้อครีมบำรุงผิวชนิดแรก 200 กระปุก ชนิดที่ 2= 300 กระปุก
ต้องซื้อครีมบำรุงผิวชนิดแรก 300 กระปุก ชนิดที่ 2=200 กระปุก
ต้องซื้อครีมบำรุงผิวชนิดแรก 400 กระปุก ชนิดที่ 2 =100 กระปุก
34 )  บริษัททอผ้าแห่งหนึ่งมีโรงงานอยู่ 2 แห่ง ในแต่ละวันโรงงานที่หนึ่งผลิตสินค้าเกรด A ได้ 18 หน่วย เกรด B ได้ 15 หน่วย และเกรด C ได้ 7 หน่วย โรงงานที่สองผลิตสินค้าเกรด A ได้ 9 หน่วย เกรด B ได้ 30 หน่วย และเกรด C ได้ 1 หน่วย บริษัทต้องการผลิตสินค้าส่งลูกค้า โดยเป็นสินค้าเกรด A 162 หน่วย เกรด B 315 หน่วย และเกรด C 28 หน่วย บริษัทควรจะเปิดโรงงานผลิตสินค้าแห่งละกี่วันจึงจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ถ้าค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าของโรงงานที่หนึ่งและโรงงานที่สองเท่ากับ40,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำดับ
 
ต้องเปิดโรงงานทอผ้าแห่งที่หนึ่ง 5 วัน และแห่งที่สอง 8 วัน
ต้องเปิดโรงงานทอผ้าแห่งที่หนึ่ง 6 วัน และแห่งที่สอง 8 วัน
ต้องเปิดโรงงานทอผ้าแห่งที่หนึ่ง 7 วัน และแห่งที่สอง 8 วัน
ต้องเปิดโรงงานทอผ้าแห่งที่หนึ่ง 8 วัน และแห่งที่สอง 8 วัน
35 )  ในการบริโภคประจำวันจากอาหารสองชนิดคือ ชนิด A และ B ซึ่ง A ประกอบด้วยโปรตีน 4 หน่วย แป้ง 5 หน่วย อาหารชนิด B ประกอบด้วยโปรตีน 6 หน่วย แป้ง 13 หน่วย อาหาร A ราคา 40 กิโลกรัมต่อหน่วย และ B ราคา 50 กิโลกรัมต่อหน่วย ถ้าต้องการบริโภคโปรตีนอย่างน้อย 16 หน่วยและแป้งอย่างน้อย 11 หน่วย วิธีที่จะบริโภคอาการทั้งสองชนิดนี้ถูกที่สุดเป็นอย่างไร
 
ต้องบริโภคอาหาร A วันละ 4 กิโลกรัม อาหาร B วันละ 1 กิโลกรัม
ต้องบริโภคอาหาร A วันละ 3 กิโลกรัม อาหาร B วันละ 1 กิโลกรัม
ต้องบริโภคอาหาร A วันละ 2 กิโลกรัม อาหาร B วันละ 3 กิโลกรัม
ต้องบริโภคอาหาร A วันละ 1 กิโลกรัม อาหาร B วันละ 2 กิโลกรัม
36 )  ร้านอาหารแห่งหนึ่งจ้างคนงานชายชั่วโมงละ 15 บาท และหญิงชั่วโมงละ 10 บาท
งานชายสามารถทำเบอร์เกอร์ได้ 24 ชิ้น และเค้ก 6 ชิ้นต่อชั่วโมง หญิงสามารถทำเบอร์เกอร์ได้ 12 ชิ้น และเค้ก 10 ชิ้นต่อชั่วโมง ถ้าร้านอาหารต้องการทำเบอร์เกอร์ 504 ชิ้น และเค้ก 154 ชิ้น จะมีวิธีให้คนงานชายและหญิงทำงานคนละกี่ชั่วโมงจึงจะเสียค่าจ้างน้อยที่สุด
 
ต้องจ้างคนงานชาย 14 ชั่วโมง และคนงานหญิง 9 ชั่วโมง
ต้องจ้างคนงานชาย 9 ชั่วโมง และคนงานหญิง 14 ชั่วโมง
ต้องจ้างคนงานชาย 4 ชั่วโมง และคนงานหญิง 19 ชั่วโมง
ต้องจ้างคนงานชาย 19 ชั่วโมง และคนงานหญิง 4 ชั่วโมง
37 )  บริษัทแห่งหนึ่งมีที่ดิน 4,400 ตารางวา ต้องการสร้างบ้านขาย 2 แบบคือ แบบ A และแบบ B บ้านแบบ A ใช้เนื้อที่ 120 ตารางวา แบบ B ใช้เนื้อที่ 80 ตารางวา บ้านแบบ A เสียค่าจ้างคนงานก่อสร้างหลังละ 240,00 บาท แบบ B เสียค่าจ้างคนงานก่อสร้างหลังละ 200,000 บาท มีเงินสำหรับจ่ายค่าจ้างคนงานทั้งหมด 9,800,000 บาท บ้านแบบ A มีกำไรหลังละ 400,000 บาท และบ้านแบบ B มีกำไรหลังละ 300,000 บาท จะต้องสร้างบ้านแบบละกี่หลังจึงจะมีกำไรมากที่สุด
 
ต้องสร้างบ้านแบบ A 10 หลัง แบบ B 35 หลัง
ต้องสร้างบ้านแบบ A 15 หลัง แบบ B 30 หลัง
ต้องสร้างบ้านแบบ A 20 หลัง แบบ B 25 หลัง
ต้องสร้างบ้านแบบ A 25 หลัง แบบ B 20 หลัง
38 )  โรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งจ้างคนงานหญิงวันละ 300 บาท และคนงานชายวันละ 200 บาท คนงานหญิงสามารถทำรองเท้าหญิงได้ 500 คู่ และรองเท้าชายได้ 80 คู่ต่อวัน คนงานชายสามารถทำรองเท้าหญิงได้ 240 คู่ และรองเท้าชายได้ 200 คู่ต่อวัน โรงงานนี้รับทำรองเท้าหญิง 5,000 คู่ และรองเท้าชาย 2,500 คู่ ดังนั้นโรงงานจะต้องจ้างคนงานหญิงและชายอย่างละกี่วันจึงจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
 
ต้องจ้างคนงานหญิงทำรองเท้า 11 วัน และคนงานชาย 5 วัน
ต้องจ้างคนงานหญิงทำรองเท้า 5 วัน และคนงานชาย 11 วัน
ต้องจ้างคนงานหญิงทำรองเท้า 10 วัน และคนงานชาย 6 วัน
ต้องจ้างคนงานหญิงทำรองเท้า 6 วัน และคนงานชาย 10 วัน
39 )  โรงงานแห่งหนึ่งมีสารเคมี 2 ชนิด คือ A และ B เขาผสมสารเคมี A และ B ทำปุ๋ยชนิดที่หนึ่งด้วยอัตราส่วน 3 : 1 ผสมสารเคมี A และ B ทำปุ๋ยชนิดที่สองด้วยอัตราส่วน 1 : 3 เขาขายปุ๋ยเหล่านี้ถุงละ 1 กิโลกรัม ทำให้ชนิดแรกได้กำไรกิโลกรัมละ 30 บาท ชนิดที่สองกิโลกรัมละ 60 บาท ถ้าเขามีสารเคมี A 60 กิโลกรัม และสารเคมี B 30 กิโลกรัม เขาจะมีวิธีผลิตปุ๋ยให้ได้กำไรสูงสุดเป็นเท่าไร
 
ต้องผลิตปุ๋ยชนิดที่หนึ่ง 75 กิโลกรัม ชนิดที่สอง 15 กิโลกรัม
ต้องผลิตปุ๋ยชนิดที่หนึ่ง 85 กิโลกรัม ชนิดที่สอง 16 กิโลกรัม
ต้องผลิตปุ๋ยชนิดที่หนึ่ง 95 กิโลกรัม ชนิดที่สอง 17 กิโลกรัม
ต้องผลิตปุ๋ยชนิดที่หนึ่ง 15 กิโลกรัม ชนิดที่สอง 95 กิโลกรัม
40 )  บริษัทแห่งหนึ่งมีรถบรรทุก 2 ชนิด ชนิดแรกบรรทุกทราย 9 คิว กับหิน 3 คิว ต่อเที่ยว ชนิดที่สองบรรทุกทราย 4 คิว กับหิน 10 คิวต่อเที่ยว บริษัทต้องส่งทราย 36 คิว หิน 30 คิว และค่าใช้จ่ายของรถทั้งสองชนิดนี้ต่อเที่ยวเท่ากัน ดังนั้นจะต้องใช้รถบรรทุกสองชนิดวิ่งส่งของอย่างละกี่เที่ยวจึงจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
 
รถบรรทุกชนิดแรก 3 เที่ยว ชนิดที่สอง 3 เที่ยว
รถบรรทุกชนิดแรกต้องวิ่ง 4 เที่ยว ชนิดที่สองวิ่ง 2 เที่ยว
รถบรรทุกชนิดแรก 3 เที่ยว ชนิดที่สอง 4 เที่ยว
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
41 )  โรงงานแห่งหนึ่งมีโกดังเก็บสินค้าอยู่ 2 แห่ง คือ A และ B โกดัง A เก็บสินค้าไว้ 160 ชิ้น และ B เก็บสินค้าไว้ 140 ชิ้น ผู้ผลิต x สั่งซื้อสอนค้า 70 ชิ้น และผู้ผลิต y สั่งซื้อสินค้า 120 ชิ้น ค่าขนส่งจากโกดัง A ไปยัง x เป็น 12 บาท ต่อชิ้น และจาก A ไปยัง y เป็น 20 บาท ต่อชิ้น และจากโกดัง B ไปยัง x เป็น 15 บาทต่อชิ้น จาก B ไปยัง y เป็น 20 บาทต่อชิ้น ดังนั้นค่าขนส่งตามที่ผู้ซื้อสั่งมีค่าต่ำ สุดเป็นเท่าไร
 
2,060
3,060
4,060
1,060
42 )  โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง มีวิธีผลิตส่วนประกอบของเตียงนอน A , B และ C อยู่สองวิธี วิธีที่หนึ่งผลิตส่วนประกอบ A , B และ C ได้อย่างละ 1 หน่วย ทุก ๆ 3 ชม. วิธีที่สองผลิตส่วนประกอบ A ได้ 3 หน่วย และ C ได้ 1 หน่วย ทุก ๆ 4 ชม. โรงงานนี้สัญญาที่จะผลิตส่วนประกอบ A , B และ C จำนวน 6 , 2 และ 4 หน่วย ตามลำดับ โรงงานนี้จะใช้เวลาผลิตส่วนประกอบของเตียงอย่างน้อยที่สุดกี่ชั่วโมง
 
10 ชั่วโมง
11 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
13 ชั่วโมง
43 )  อาหารนกชนิดหนึ่งมีอัตราส่วนโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ในแต่ละถุงเท่ากับ 1:2:3 ลาหารชนิดที่สองมีอัตราส่วนระหว่างโปรตีน ไขมีน และคาร์โบไฮเดรตในแต่ละถุงเท่ากับ 2 : 2 : 5 ราคาอาหารนกชนิดที่หนึ่งถุงละ 24บาท และชนิดที่สองถุงละ 16 บาท ถ้าอัตราส่วนระหว่างโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตที่จำเป็นในการเลี้ยงนกต่ำกว่า 7:9:20 ดังนั้นอัตราส่วนระหว่างอาหารชนิดที่หนึ่งกับชนิดที่สองที่ผู้เลี้ยงนกควรจะซื้อต่อวันเป็นเท่าไร จึงจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
 
6 : 10
8 : 15
10 : 14
14 : 6
44 )  บริษัทผลิตเครื่องซักผ้ายี่ห้อหนึ่งผลิตเครื่องซักผ้าสองขนาดคือ ขนาด 4 กิโลกรัม และ 8 กิโลกรัม บริษัทสามารถผลิตเครื่องซักผ้าได้อย่างมาก 330 เครื่องต่อสัปดาห์ โดยเสียเงินในการผลิตเครื่องซักผ้าขนาด 4 กิโลกรัมเครื่องละ 3,600 บาท และขนาด 8 กิโลกรัม เครื่องละ 6,300 บาท ทางบริษัทได้กำหนดจำนวนเงินในการผลิตเครื่องซักผ้าทั้งหมดไม่เกิน 1,512,000 บาท ถ้าเครื่องซักผ้าขนาด 4 กิโลกรัมได้กำไรเครื่องละ 1,800 บาทและขนาด 8 กิโลกรัม ได้กำไรเครื่องละ2,200 บาท บริษัทนี้ผลิตเครื่องซักผ้าได้กำไรมากที่สุดเท่าไรต่อสัปดาห์
 
442,000 บาท
542,000 บาท
642,000 บาท
742,000 บาท
45 )  ผู้จัดการของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งคิดจะลงโฆษณาสินค้าในทีวี ช่อง A และ ช่อง B โดยมีงบประมาณทางด้านโฆษณา 1,200,000 บาท ทีวี A คิดค่าโฆษณาครั้งละ 8,000 บาท ทีวี B คิดค่าโฆษณาครั้งละ 16,000 บาท จากประสบการณ์เขาทราบว่า การโฆษณาในทีวีช่อง A และ B จะมีผลให้สินค้าของเขาขายได้ดีขึ้น จะต้องโฆษณาในทีวีช่อง A อย่างน้อยที่สุด 50 ครั้ง ในทีวีช่อง B อย่างน้อยที่สุด 30 ครั้ง และการโฆษณาแต่ละช่องไม่เกิน 75 ครั้ง ดังนั้นเขาควรโฆษณาในทีวีแต่ละช่องอย่างไร จึงจะเกิดผลดีที่สุด
 
โฆษณาในทีวีช่อง A 75 ครั้ง และทีวีช่อง B 37 ครั้ง
โฆษณาในทีวีช่อง A 37 ครั้ง และทีวีช่อง B 75 ครั้ง
โฆษณาในทีวีช่อง A 30 ครั้ง และทีวีช่อง B 70 ครั้ง
โฆษณาในทีวีช่อง A 70 ครั้ง และทีวีช่อง B 30 ครั้ง
46 )  โรงงานผลิตคุกกี้แบบ A และ B ในกรรมวิธี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นผสม ขั้นอบ และขั้นบรรจุ ถ้าเวลาเฉลี่ยเป็นนาทีในการผลิตคุกกี้แบบ A คือ ขั้นผสม 3 นาที ขั้นอบ 5 นาที และขั้นบรรจุ 1 นาที และการผลิตคุกกี้แบบ B ขั้นผสม 1 นาที ขั้นอบ 4 นาที และขั้นบรรจุ 2 นาที ในการผลิตแต่ละครั้ง เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบส่วนผสมทำงานได้อย่างมากที่สุด 15 ชั่วโมง เวลาในการอบไม่เกิน 30 ชั่วโมง และเวลาในการบรรจุไม่เกิน 12 ชั่วโมง ถ้าคุกกี้ A และ B มีกำไรกระป๋องละ 40 บาท และ 50 บาท ตามลำดับ โรงงานจะมีกำไรมากที่สุดในแต่ละครั้งเท่าไร
 
คุกกี้แบบ A 300กระป๋อง แบบ B 120 กระป๋อง จึงจะได้กำไรเท่ากับ 19,800 บาท
คุกกี้แบบ A 120 กระป๋อง แบบ B 300 กระป๋อง จึงจะได้กำไรเท่ากับ 19,800 บาท
คุกกี้แบบ A 300 กระป๋อง แบบ B 120 กระป๋อง จึงจะได้กำไรเท่ากับ 19,700 บาท
คุกกี้แบบ A 150 กระป๋อง แบบ B 300 กระป๋อง จึงจะได้กำไรเท่ากับ 19,900 บาท
47 )  โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ มีไม้ที่จะทำโต๊ะและเก้าอี้ 2 ประเภท ไม้ประเภทที่หนึ่งอยู่ 600 แผ่น ไม้ประเภทที่สองมี 660 แผ่น ใช้แรงงานทั้งหมด 675 คน โต๊ะ 1 ตัวใช้ไม้ประเภทที่หนึ่ง 20 แผ่น ไม้ประเภทที่สอง 20 แผ่น และใช้แรงงาน 15 คน เก้าอี้ 1 ตัวใช้ไม้ประเภทที่หนึ่ง 5 แผ่น ไม้ประเภทที่สอง 8 แผ่น และใช้แรงงาน 10 คน ในการจำหน่ายสินค้าโรงงานขายโต๊ะได้กำไรตัวละ 600 บาท และขายเก้าอี้ได้กำไรตัวละ 320 บาท ดังนั้น โรงงานจะต้องผลิตสินค้าเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดอย่างไร
 
โรงงานต้องผลิตโต๊ะ 40 ตัว และผลิตเก้าอี้ 20 ตัว
โรงงานต้องผลิตโต๊ะ 20 ตัว และผลิตเก้าอี้ 40 ตัว
โรงงานต้องผลิตโต๊ะ 15 ตัว และผลิตเก้าอี้ 45 ตัว
โรงงานต้องผลิตโต๊ะ 45 ตัว และผลิตเก้าอี้ 15 ตัว
48 )  ร้านขายขนมแห่งหนึ่ง ทำขนมเป็นประจำทุกวัน คือ ขนม A และขนม B ซึ่งขนม A ใช้แป้ง 5 ถ้วย น้ำตาล 1 ถ้วย นมสด displaystyle frac {1}{2} ถ้วย เนยสด displaystyle frac  {3}{4} ถ้วย ขนม B ใช้แป้ง 3 ถ้วย น้ำตาล displaystyle frac  1 {1}{2} ถ้วย นมสด displaystyle frac {1}{2} ถ้วย เนยสด 1 ถ้วย ทางร้านมีแป้งจำนวน 168 ถ้วย น้ำตาล 48 ถ้วย นมสด 20 ถ้วย และเนยสด 34 ถ้วย และขนมชนิด A มีกำไรชิ้นละ 15 บาท ขนมชนิด B มีกำไรชิ้นละ 10 บาท เจ้าของร้านต้องการพิจารณาว่าจะทำขนมแต่ละชนิดเป็นปริมาณเท่าไรจึงจะได้กำไรมากที่สุด
 
ร้านขายขนมจะต้องทำขนมชนิด A จำนวน 20 หน่วย และขนมชนิด B จำนวน 16 หน่วย
ร้านขายขนมจะต้องทำขนมชนิด A จำนวน 16 หน่วย และขนมชนิด B จำนวน 20 หน่วย
ร้านขายขนมจะต้องทำขนมชนิด A จำนวน 16 หน่วย และขนมชนิด B จำนวน 24 หน่วย
ร้านขายขนมจะต้องทำขนมชนิด A จำนวน 24 หน่วย และขนมชนิด B จำนวน 16 หน่วย
49 )  โรงงานผลิตปลากระป๋องต้องการซื้อปลาจากจังหวัด A และจังหวัด B มีรายละเอียดดังนี้


ปลาจากจังหวัด A (กก.)

ปลาจังหวัด B (กก.)

ปริมาณสูงสุด (กก.)

ปลากระป๋องชนิดที่หนึ่ง

0.2

0.3

180

ปลากระป๋องชนิดที่สอง

0.2

0.1

120

ปลากระป๋องชนิดที่สาม

0.3

0.3

240

กำไร (บาท/กก.)

10

12โรงงานควรวางแผนซื้อปลาอย่างไร จึงจะได้กำไรมากที่สุด
 
โรงงานต้องซื้อปลาจากจังหวัด A จำนวน 400 กิโลกรัม และซื้อจากจังหวัด B จำนวน 300 กิโลกรัม
โรงงานต้องซื้อปลาจากจังหวัด A จำนวน 300 กิโลกรัม และซื้อจากจังหวัด B จำนวน 400 กิโลกรัม
โรงงานต้องซื้อปลาจากจังหวัด A จำนวน 300 กิโลกรัม และซื้อจากจังหวัด B จำนวน 450กิโลกรัม
โรงงานต้องซื้อปลาจากจังหวัด A จำนวน 450 กิโลกรัม และซื้อจากจังหวัด B จำนวน 300 กิโลกรัม