หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
อยากไปเป็นครูบนดอยอยากไปเป็นครูบนดอย
โดย pukparw_mua@hotmail.com
115290
English teaching jobsEnglish teaching jobs
โดย zenith_190928@hotmail.com
112540
รับสมัครครูสอนระดับ ประถม ถึง มัธยมต้น คณิตศาสตร์รับสมัครครูสอนระดับ ประถม ถึง มัธยมต้น คณิตศาสตร์
โดย Kru Toi
115250
ชาว Club French เปิดอบรม ภาษาฝรั่งเศส ฟรี!ชาว Club French เปิดอบรม ภาษาฝรั่งเศส ฟรี!
โดย Club-fr@hotmail.com
109190
ขอแผนการสอนหน่อยค่ะขอแผนการสอนหน่อยค่ะ
โดย frist.fight@gmail.com
105630
ด่วน.. รับสมัครครู สอนระดับประถม จ.กาญจนบุรีด่วน.. รับสมัครครู สอนระดับประถม จ.กาญจนบุรี
โดย mook_candy@hotmail.com
131930
มจพ.จัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555มจพ.จัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555
โดย prkmutnb
116330
ทำไมไม่อยากเป็นครูกันล่ะทำไมไม่อยากเป็นครูกันล่ะ
โดย Karine!!
4245521ครูแมน
24 เม.ย. 2555 20:23
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "สัทศาสตร์ ทักษะ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาและครูมัธยมศึกษา"การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "สัทศาสตร์ ทักษะ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาและครูมัธยมศึกษา"
โดย westerncmru@gmail.com
137561westerncmru@gmail.com
24 เม.ย. 2555 13:46
มจพ.จัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555มจพ.จัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555
โดย pr
122370
อยากเรียนครูมีที่ไหนเปิดรับบ้างค่ะอยากเรียนครูมีที่ไหนเปิดรับบ้างค่ะ
โดย sasalomy@Gmail.com
123940
รับโอนย้ายครูรับโอนย้ายครู
โดย may_k13@hotmail.com
126450
เรียนเอกบัญชีและอยากเป็นครูเรียนเอกบัญชีและอยากเป็นครู
โดย Maliwan-1989@hotmail.com
253371T.พรสรวง (คนเดิม)
14 เม.ย. 2555 00:59
อยากทราบวิธีทำสื่อ CAI จากโปรแกรมPower Point ค่ะอยากทราบวิธีทำสื่อ CAI จากโปรแกรมPower Point ค่ะ
โดย Oasis-Thai
9341430preeya_ss@hotmail.com
4 เม.ย. 2555 21:02
ย้ายเข้า กทม ด่วนย้ายเข้า กทม ด่วน
โดย monkeynpai
122550
มีใครสนใจอยากเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติมั้ยครับมีใครสนใจอยากเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติมั้ยครับ
โดย
123920
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
โดย arkom komwinai
107160
SARSAR
โดย sudthinan@hotmail.com
134612aery retry
29 มี.ค. 2555 00:43
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตการพัฒนาชุดการเรียนการสอน โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โดย aunchulee_pae@hotmail.com
119382ครูไผ่
26 มี.ค. 2555 10:46
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101
โดย prarun2502@gmail.com
122980
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะเสริมประสบการณ์การเรียนรู้รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
โดย yada_bulin@hotmail.com
110470
เผยแพร่ผลงานอาจารย์จันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์เผยแพร่ผลงานอาจารย์จันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์
โดย junpen_Tnj@gmail.com
122264Supinda@gmail.com
25 มี.ค. 2555 13:41
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียน
โดย narin_117@hotmail.com
130850
ซีดีรอมสนุกกับอิเล็กตรอนิกส์ซีดีรอมสนุกกับอิเล็กตรอนิกส์
โดย yidecn@hotmail.com
130122NpEd
24 มี.ค. 2555 18:48
กราฟย่อย(Subgraph) - ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นกราฟย่อย(Subgraph) - ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
โดย กัมปนาท
211731X
23 มี.ค. 2555 19:23
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเรียนรู้ชีวิตพืชรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเรียนรู้ชีวิตพืช
โดย pairploy
112400
รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย pornpeace@gmail.com
125510
รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย pornpeace@gmail.com
122380
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะลาการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะลา
โดย kurkin09
144870
ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อ่านจับใจความชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อ่านจับใจความ
โดย wattaneenoid@windowslive.com
112340
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโรโลยีรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโรโลยี
โดย phloenphat
91060
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2553รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2553
โดย สมภพ ชาญสูงเนิน
123771boyboyboy
22 มี.ค. 2555 08:22
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
โดย udomli@yahoo.com
113570
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้ชุดการเรียนเผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้ชุดการเรียน
โดย praypro
112691Ouroboros
21 มี.ค. 2555 17:13
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนสหกรณ์สู่ท้องถิ่น รายวิชาสหกรณ์สู่ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนระโนดวิทยารายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนสหกรณ์สู่ท้องถิ่น รายวิชาสหกรณ์สู่ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนระโนดวิทยา
โดย lamyong10
110020
ขอตัวอย่างงานวิจัย บัญชีขอตัวอย่างงานวิจัย บัญชี
โดย fongbeer_noon@hotmail.com
131570
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  โดยใช้สื่อประสมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม
โดย นางเลขา ภูริภูมิ
118760
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย srn2@windowslive.com
125240
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ringungaP@hotmail.com
106060
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฝางวิทยายน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฝางวิทยายน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
โดย มัย
101660
ผลการใช้และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาความพร้อมของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ผลการใช้และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาความพร้อมของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย tanida15@hotmail.com
112590
การศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2การศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย tanida15@hotmail.com
116650
นวัตกรรมและแผนจัดดารเรียนรู้ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักดาราศาสตร์เบื้องต้นนวัตกรรมและแผนจัดดารเรียนรู้ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักดาราศาสตร์เบื้องต้น
โดย aek735
136302aek735
18 มี.ค. 2555 10:14
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย tkhm49@gamil.com
118800
เผยแพร่ผลงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โอเบย์ภูตน้อยต่างมิติ เรื่อง ร่างกายของเราเผยแพร่ผลงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โอเบย์ภูตน้อยต่างมิติ เรื่อง ร่างกายของเรา
โดย jornny11@hotmail.com
96360
ผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการ
โดย ckdusty@hotmail.com
96470
รับสมัครงานรับสมัครงาน
โดย c_panthasan@hotmail.com
96970
รายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลรายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
โดย vip_puncha@hotmail.com
94690
รวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะรวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะ
โดย jakkapatcute
148010natt
13 มี.ค. 2555 21:34
ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับ
โดย jakkapatcute
141782natt
13 มี.ค. 2555 21:33
แบบทดสอบเรื่องเศษส่วนแบบทดสอบเรื่องเศษส่วน
โดย wiboonphon
227941kaop0on@hotmail.com
13 มี.ค. 2555 21:05
ครูภาษาไทย ร้อยเอ้ด ย้ายสับเปลี่ยนครูภาษาไทย ร้อยเอ้ด ย้ายสับเปลี่ยน
โดย lanchangk_@hotmail.com
95720
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
โดย dhirapat
98701dhirapat
11 มี.ค. 2555 22:34
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
โดย ครูเอิร์ธ
97940
ผลงานเลื่อนวิทยฐานะ และงานวิจัยอื่นๆผลงานเลื่อนวิทยฐานะ และงานวิจัยอื่นๆ
โดย natt
98960
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย นาตยา
98630
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน  และเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เรื่องเล่าชาวห้วยหม้าย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เรื่องเล่าชาวห้วยหม้าย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย krujuthamas@hotmail.com
98220
กทม.อยากไปชัยภูมิเขต2กทม.อยากไปชัยภูมิเขต2
โดย ครูนุ
121961athisa
11 มี.ค. 2555 10:24
ครู สพม.๒๘(ศรีสะเกษ-ยโสธร) อยากย้ายไป สพม.๓๐ (ชัยภูมิ)ครู สพม.๒๘(ศรีสะเกษ-ยโสธร) อยากย้ายไป สพม.๓๐ (ชัยภูมิ)
โดย woxingqin26@hotmail.com
143751athisa
11 มี.ค. 2555 10:15
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหารรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาร
โดย siri_ta@hotmail.com
94480
อยากย้ายกลับน่านอยากย้ายกลับน่าน
โดย suttida_25@hotmail.com
97000
เผยแพร่ผลงานปฐมวัยเผยแพร่ผลงานปฐมวัย
โดย saowanit 2000@hotmail.com
99250
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
โดย จริยา ทิมพิทักษ์
100100
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ครูนิกร ทะวะลี
97970
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย RATCHANEE.NANG@HOTMAIL.COM
95410
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา” ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าแดดรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา” ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าแดด
โดย nikoon
111191nikoon
7 มี.ค. 2555 11:01
ขอเผยแพร่ผลงานขอเผยแพร่ผลงาน
โดย nikoon
81630
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันด้วยเทคนิค Mask ชั้น ม.5บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันด้วยเทคนิค Mask ชั้น ม.5
โดย จารุพร พิมพา
105310
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรังบทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรัง
โดย trang2517
109460
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2
โดย A504
103500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2
โดย A504
106170
เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43101 เรื่องภูมิลักษณ์ของประเทศไทยเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43101 เรื่องภูมิลักษณ์ของประเทศไทย
โดย wanwisa_app@hotmail.com
195460Boss_zaza13@hotmail
4 มี.ค. 2555 22:44
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลา
โดย Junpan_Chm.gmail.com
97223Ubonwun@hotmail.com
4 มี.ค. 2555 12:35
ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลาผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลา
โดย Junpan.gmail.com
100450
การ์ตูนคณิตศาสตร์ ชุด สมการและการแก้สมการ ชั้น ป. 6การ์ตูนคณิตศาสตร์ ชุด สมการและการแก้สมการ ชั้น ป. 6
โดย ครูพัณณ์ชิตา ปัญญาเอก
119131daimon_kingmon@hotmail.c ...
4 มี.ค. 2555 11:58
"interactive sheet"...นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก "ครูครับดอทคอม""interactive sheet"...นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก "ครูครับดอทคอม"
โดย พงศธร
107920
เผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดินเผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน
โดย ณัฐภัทร์
110320
อยากทราบวิธีทำเรื่องลำดับอยากทราบวิธีทำเรื่องลำดับ
โดย ksangpongnapa@yahoo.com
107841kornza1995
2 มี.ค. 2555 19:22
VCD สอนดีดพิณเบื้องต้น เรียนไวเข้าใจง่าย กับมือพิณอันดับ 1 ของภาคอีสาน อ.โสโชค สู้โนนตาด (ที่นี่เพียงที่เดียว)VCD สอนดีดพิณเบื้องต้น เรียนไวเข้าใจง่าย กับมือพิณอันดับ 1 ของภาคอีสาน อ.โสโชค สู้โนนตาด (ที่นี่เพียงที่เดียว)
โดย judo_me
201021etheng.com
2 มี.ค. 2555 11:20
master teacher มีศักดิ์ศรีแค่ไหนmaster teacher มีศักดิ์ศรีแค่ไหน
โดย wengsinchai@hotmail.com
1887433นิรันดร์
1 มี.ค. 2555 14:37