หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
โดย udomli@yahoo.com
79110
ผลงานทางวิชาการอาจารย์วิภารัตน์ ฤทธิแผลงผลงานทางวิชาการอาจารย์วิภารัตน์ ฤทธิแผลง
โดย Vparatn@gmail.com
81122yuthakarn@gmail.com
5 ก.พ. 2555 11:25
ขอคำแนะนำครับผมขอคำแนะนำครับผม
โดย jarjar
93250
น้ำในปฏิกิริยาการหายใจน้ำในปฏิกิริยาการหายใจ
โดย oo
91631Ouroboros
2 ก.พ. 2555 01:24
ใครรู้วิธีหาค่า pi บ้างใครรู้วิธีหาค่า pi บ้าง
โดย thaithai
1319557pelthailand@hotmail.com
1 ก.พ. 2555 21:43
ชื่อผลงาน   แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงาชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา
โดย นายสถิตย์ ลิ่มสกุล
87950
ใครทราบส่วนประกอบในหัวหอมแดง ช่วยบอกทีค่ะใครทราบส่วนประกอบในหัวหอมแดง ช่วยบอกทีค่ะ
โดย naidnapha
103032naidnapha
31 ม.ค. 2555 10:58
ม.รามคำแหงขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านการสื่อสารพัฒนาการ DEV.COM R.U.OPEN HOUSE 2012ม.รามคำแหงขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านการสื่อสารพัฒนาการ DEV.COM R.U.OPEN HOUSE 2012
โดย noomam1
89270exportweek3
30 ม.ค. 2555 16:27
ความหมายของโครงงานวิทย์ความหมายของโครงงานวิทย์
โดย tityty@htomail.com
13325225BOYFRIND
25 ม.ค. 2555 20:50
บัญญัติไตรยางค์บัญญัติไตรยางค์
โดย วิรงรอง
79551nida555
25 ม.ค. 2555 18:08
ขอเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษา รายงานผลการใช้และพัฒนาเพลงประกอบการสอนขอเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษา รายงานผลการใช้และพัฒนาเพลงประกอบการสอน
โดย wasana04
151702tainoyjung@hotmail.com
25 ม.ค. 2555 16:11
รายงานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1รายงานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
โดย pairin_17@hotmail.com
123491อนุชา เทวราชสมบูรณ์ t.an ...
24 ม.ค. 2555 15:30
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย จริยา ทิมพิทักษ์
90340
ช่วยสอนแคลคูลัสหน่อยคับ หาลิมิต เหลือ2ข้อแล้วทำไม่เป็นจริงๆช่วยสอนแคลคูลัสหน่อยคับ หาลิมิต เหลือ2ข้อแล้วทำไม่เป็นจริงๆ
โดย perzper
94900
รายงานใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษารหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์รายงานใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษารหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์
โดย srisiri.s@hotmail.com
106390
รับสมัคร ครูสอนพิเศษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ เด็กอินเตอร์ สถานที่สอน ซอยแบริ่ง สุขุมวิท 107รับสมัคร ครูสอนพิเศษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ เด็กอินเตอร์ สถานที่สอน ซอยแบริ่ง สุขุมวิท 107
โดย kasarinch@hotmail.com
100330
สัมมนา "ร่วมเรียน ร่วมรู้ ร่วมแบ่งปัน ผ่าน Social Media" มหาวิทยาลัยศิลปากรสัมมนา "ร่วมเรียน ร่วมรู้ ร่วมแบ่งปัน ผ่าน Social Media" มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย ps_managerzero@hotmail.com
89890
ดาวน์โหลด ebook ฟรีครูสนใจกันไหมเอ่ยดาวน์โหลด ebook ฟรีครูสนใจกันไหมเอ่ย
โดย sompongse
169392sompongse
19 ม.ค. 2555 22:45
คำคล้องจองปฐมวัยคำคล้องจองปฐมวัย
โดย ประภัสรา อุบลวรรณ
140940
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บรรยากาศ ชั้น ม.1รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บรรยากาศ ชั้น ม.1
โดย phit_catty@yahoo.ci.th
105520
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดคำนวณ เรื่อง การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจายรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดคำนวณ เรื่อง การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย
โดย suleepron
160523chinatea
13 ม.ค. 2555 20:34
สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย wichan1
107470
วุฒิครู1ปีวุฒิครู1ปี
โดย khodjungle@hotmail.com
74890
ย้ายสับเปลี่ยนย้ายสับเปลี่ยน
โดย nongsnong@hotmail.com
73390
สับเปลี่ยนสับเปลี่ยน
โดย yaovamial@hotmail.com
75950
หมอใช้หนี้แค่สี่แสนมันน้อยไปแล้วคณะอื่นๆล่ะหมอใช้หนี้แค่สี่แสนมันน้อยไปแล้วคณะอื่นๆล่ะ
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ
99092นิรันดร์
11 ม.ค. 2555 09:45
การใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง กลไกอาหาร เพื่อพัฒนาพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง กลไกอาหาร เพื่อพัฒนาพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย kunrit9199@gmail.com
75461ครูโจ
9 ม.ค. 2555 20:29
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ      เชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนระโนดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนระโนด
โดย บุญตา คะหะวงศ์
150391spchu2000@yahoo.com
9 ม.ค. 2555 20:02
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย aoddy_2516@hotmail.co.th
90570
ทำไมเด็กทุกคนต้องเรียนฟรีทำไมเด็กทุกคนต้องเรียนฟรี
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ
79950
กลุ่มดาวจักรราศีกลุ่มดาวจักรราศี
โดย kruprateep1@hotmail.com
178234แขชนะ
6 ม.ค. 2555 20:40
จะซ้ำชั้น หรือ จะดักดานจะซ้ำชั้น หรือ จะดักดาน
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ
79521ข้า นิยม..
5 ม.ค. 2555 17:28
เมื่ออธิการบดีตกคณิตศาสตร์เมื่ออธิการบดีตกคณิตศาสตร์
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ
81584อีเหนา เป็นเอง
4 ม.ค. 2555 12:49
รับตรง...มหาวิบัติจากน้ำมือผู้ทรงภูมิปัญญารับตรง...มหาวิบัติจากน้ำมือผู้ทรงภูมิปัญญา
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ
74180
ห้องเรียนหรือกรงขังลิงห้องเรียนหรือกรงขังลิง
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ
81824คห.1
3 ม.ค. 2555 16:42
เทพเจ้าในห้องเรียนเทพเจ้าในห้องเรียน
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ
80711คนจริงชอบทำ..คนระยำชอบติ
3 ม.ค. 2555 16:05
ครู นครศรี อยากย้ายมา กทมครู นครศรี อยากย้ายมา กทม
โดย siwach_@hotmail.com
76110
เทคนิคการสอน ที่ฟังแล้วได้มุมมองใหม่ๆเทคนิคการสอน ที่ฟังแล้วได้มุมมองใหม่ๆ
โดย nyeb
99821nyeb
1 ม.ค. 2555 01:24
วิธีทำ ลำโพง –ไมโครโฟนอย่างง่ายวิธีทำ ลำโพง –ไมโครโฟนอย่างง่าย
โดย แขชนะ
10155031nuna.mzazaDAK@hotmail.co ...
29 ธ.ค. 2554 10:21
งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
โดย น้องกานต์
25602256จีจี้ จ.นครสวรรค์
28 ธ.ค. 2554 18:24
เผยแพร่ผลงานครับเผยแพร่ผลงานครับ
โดย เสกสันติ์ เจริญพร
73141Ouroboros
28 ธ.ค. 2554 10:58
รายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนนิคมบางระกำ 8 (หนองปลวก)รายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนนิคมบางระกำ 8 (หนองปลวก)
โดย rungtip
79820
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย Kroowee
78570
ย้ายสับเปลี่ยน นครปฐม นครสวรรค์ย้ายสับเปลี่ยน นครปฐม นครสวรรค์
โดย mas_2170@hotmail.com
69490
ขอวิธีคิดหน่อยนะคะขอวิธีคิดหน่อยนะคะ
โดย chaikongtong07@hotmail.com
72764Ankkarn
26 ธ.ค. 2554 05:58
การคำนวณแนวเชื่อมการคำนวณแนวเชื่อม
โดย rain_a31
445357Ankkarn
25 ธ.ค. 2554 07:53
อยากย้ายกลับบ้านอยากย้ายกลับบ้าน
โดย starworld@hotmail.com
71640
เมื่อไหร่จะผ่าน TOEFL, IELTS หรือ SAT??เมื่อไหร่จะผ่าน TOEFL, IELTS หรือ SAT??
โดย PEL admin
65460
ช่วยคำนวณแนวเชื่อมให้หน่อยยะครับ ขอบคณล่วงหน้าครับช่วยคำนวณแนวเชื่อมให้หน่อยยะครับ ขอบคณล่วงหน้าครับ
โดย rain_a31
83472นกแสก
23 ธ.ค. 2554 18:32
เผยแพร่ผลงานอาจารย์ยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์เผยแพร่ผลงานอาจารย์ยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
โดย aew2532@hotmail.com
71589uthon2506@hotmail.com
22 ธ.ค. 2554 17:05
การแจกแท็บเล็ทในอเมริกาการแจกแท็บเล็ทในอเมริกา
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ
69980
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย secsoncc@hotmail.co.th
64720
คำถามที่กระทรวงศึกษาต้องตอบก่อนแจกTABLET ให้กับเด็ก ป.๑คำถามที่กระทรวงศึกษาต้องตอบก่อนแจกTABLET ให้กับเด็ก ป.๑
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ
76388tkesmala@yahoo.com
22 ธ.ค. 2554 09:30
TABLET แจกป.๑ กับคำถามที่กระทรวงศึกษาต้องตอบTABLET แจกป.๑ กับคำถามที่กระทรวงศึกษาต้องตอบ
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติะฟิ
65001dataforyou12
21 ธ.ค. 2554 22:43
เรียนเชิญคุณครูทุกท่านใช้บริการเว็บไซต์ฟรีครับเรียนเชิญคุณครูทุกท่านใช้บริการเว็บไซต์ฟรีครับ
โดย suksun1412
60740
ย้ายสับเปลี่ยน โคราช-กาฬสินธุ์ย้ายสับเปลี่ยน โคราช-กาฬสินธุ์
โดย wimontri
60520
ผลงานทางวิชาการของนางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์ผลงานทางวิชาการของนางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
โดย aew2532@hotmail.com
59090
ผลงานทางวิชาการของนางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์ผลงานทางวิชาการของนางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
โดย aew2532@hotmail.com
59830
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
โดย chai_29200 (พรชัย หันจันทร์)
390790
สับเปลี่ยน ย้าย ข้าราชการสับเปลี่ยน ย้าย ข้าราชการ
โดย man
56630
รายงานการพัฒนาบทเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖รายงานการพัฒนาบทเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖
โดย สุรางค์รัตน์ คงบำรุง
66260
รายงานการพัฒนาบทเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖รายงานการพัฒนาบทเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖
โดย Surangrat Kb(surangratk8@gmail
67570
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ปรารถนา เหมือนเตย
61410
รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2553รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2553
โดย MoDtY
196924ครูเก่า
17 ธ.ค. 2554 00:01
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นโดยใช้นิทานประกอบหุ่นนิ้วมือ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นโดยใช้นิทานประกอบหุ่นนิ้วมือ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย สมปอง ดีเสมอ
97060
รายงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนรายงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
โดย rojn489
95540
มาคิดเลขเร็วกันเถอะมาคิดเลขเร็วกันเถอะ
โดย mr.tumer_2525@hotmail.com
87460
ย้ายสับเปลี่ยนย้ายสับเปลี่ยน
โดย pu.13448@hotmail.com
88570
การใช้ซิกม่าซ้อนซิกม่าในการแข่งขันคิดเลขเร็วการใช้ซิกม่าซ้อนซิกม่าในการแข่งขันคิดเลขเร็ว
โดย mr.tumer_2525@hotmail.com
92180
การฟังระหว่างบรรทัด หมายถึงอะไร และตัวอย่างของการฟังระหว่างบรรทัดมีอะไรบ้าง ขอทราบรายละเอียดด้วยครับการฟังระหว่างบรรทัด หมายถึงอะไร และตัวอย่างของการฟังระหว่างบรรทัดมีอะไรบ้าง ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ
โดย Mr.Mu
159602wichaya_rit@hotmail.com
11 ธ.ค. 2554 15:31
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
โดย อาคม คมวินัย
250311nisachon-@hotmail.com
10 ธ.ค. 2554 12:37
ชื่อผลงาน	ผลการใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดสำหรับนักเรียน          	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ชื่อผลงาน ผลการใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โดย supannee.bpt@hotmail.com
83843noy_jeera@hotmail.com
9 ธ.ค. 2554 09:37
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยาการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา
โดย somrak
77660
การตั้งสมมติฐานของงานวิจัย: สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาวะหลังน้ำลด ช่วยหน่อยคะการตั้งสมมติฐานของงานวิจัย: สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาวะหลังน้ำลด ช่วยหน่อยคะ
โดย hetvik
77862hetvik
8 ธ.ค. 2554 22:49
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย tkhm49@gamil.com
60680
สุริยุปราคากับจันทรุปราคาเกิดจากอะไรครับสุริยุปราคากับจันทรุปราคาเกิดจากอะไรครับ
โดย thailakyim
179277ออย
7 ธ.ค. 2554 18:28
โอน-ย้ายโอน-ย้าย
โดย i_am_jata@hotmail.com
66710
เผยแพร่ผลงานวิชาสุขศึกษาเผยแพร่ผลงานวิชาสุขศึกษา
โดย ปราโมย์ อำนาจเจริญ
66600
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดย sudthinan@hotmail.com
60210
การรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาการรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดย นายบุญมี ศรีพิชยานันท์
66730