หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
โอน-ย้ายโอน-ย้าย
โดย i_am_jata@hotmail.com
66990
เผยแพร่ผลงานวิชาสุขศึกษาเผยแพร่ผลงานวิชาสุขศึกษา
โดย ปราโมย์ อำนาจเจริญ
67100
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดย sudthinan@hotmail.com
60470
การรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาการรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดย นายบุญมี ศรีพิชยานันท์
67250
การใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทการใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท
โดย sudthinan boonsak
62632tkesmala@yahoo.com
6 ธ.ค. 2554 09:07
ครูภาษาไทยย้ายไปจันทบุรีครูภาษาไทยย้ายไปจันทบุรี
โดย saodara7@gmail.com
62850
การประเมินสัมฤทธิผลทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมงานการประเมินสัมฤทธิผลทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
โดย sudthinan boonsak
59470
การใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทการใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท
โดย sudthinan boonsak
58180
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการว่าที่ร.ต.หญิงระยับ  ธุระทำเผยแพร่ผลงานทางวิชาการว่าที่ร.ต.หญิงระยับ ธุระทำ
โดย Paiyon2@gmail.com
62420
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสารเสพติดหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสารเสพติด
โดย ครูอ้วน
67020
CP Inter ร่วมกับ La Trobe Melbourne มอบโปรโมชั่นพิเศษทุนเรียนภาษา 5 สัปดาห์CP Inter ร่วมกับ La Trobe Melbourne มอบโปรโมชั่นพิเศษทุนเรียนภาษา 5 สัปดาห์
โดย http://study.vcharkarn.com/com
66280
เรียนจบ ป.ตรี ภายใน 2.5 ปี พร้อมทุนลดค่าเล่าเรียนทั้งป.ตรี, ป.โท และป.เอกเรียนจบ ป.ตรี ภายใน 2.5 ปี พร้อมทุนลดค่าเล่าเรียนทั้งป.ตรี, ป.โท และป.เอก
โดย webpost.bangkok@gmail.com
61740
แบบเรียน ผิด 50 จุด มีอะไรบ้างแบบเรียน ผิด 50 จุด มีอะไรบ้าง
โดย p_narin2000
57080
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครอาจารย์ด้านสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครอาจารย์ด้านสังคมศึกษา
โดย kae_fever@hotmail.com
64250
ย้ายสับเปลี่ยนครูในจังหวัดเชียงรายย้ายสับเปลี่ยนครูในจังหวัดเชียงราย
โดย chaiwan_da@hotmail.com
59790
ถามเรื่องเรียน ป. บัณฑิตถามเรื่องเรียน ป. บัณฑิต
โดย ole
59280
การศึกษาความสามารถด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมพลศึกษาการศึกษาความสามารถด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมพลศึกษา
โดย vicit
171734arexandria@gmail.com
30 พ.ย. 2554 14:27
รับสมัครอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ติดต่อด่วนรับสมัครอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ติดต่อด่วน
โดย สัญชัย
66141โทมาริโอ
30 พ.ย. 2554 12:16
ครูดนตรีสากลสพป.อยุธยาเขต1ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี นนทบุรี กรุงเทพ ก็ได้ครับ อยากอยู่ใกล้บ้านครูดนตรีสากลสพป.อยุธยาเขต1ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี นนทบุรี กรุงเทพ ก็ได้ครับ อยากอยู่ใกล้บ้าน
โดย wiwatchai_@hotmail.com
55170
การโต้วาที ญัตติ ภาษาเกาหลี ดีกว่า ภาษาเขมรอย่างไรการโต้วาที ญัตติ ภาษาเกาหลี ดีกว่า ภาษาเขมรอย่างไร
โดย nharmbangpo
75404tkesmala@yahoo.com
30 พ.ย. 2554 08:19
บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของนางประภานิช งามแฉ่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง สพป.พบ.เขต 2บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของนางประภานิช งามแฉ่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง สพป.พบ.เขต 2
โดย เพชรน้ำค้าง
57130
น้ำท่วมน้ำท่วม
โดย pp.1514@hotmail.com
56431pp.1514@hotmail.com
29 พ.ย. 2554 11:22
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย วัลย์ลิกา
59950
อยากได้ตัวอย่างและความหมายอยากได้ตัวอย่างและความหมาย
โดย hetvik
91423hetvik
29 พ.ย. 2554 00:28
เผยแพร่ผลงานครูเครือข่ายจังหวัดจันทบุรีเผยแพร่ผลงานครูเครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
โดย suthas_bbl@hotmail.com
62070
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอัญชณา บุญญาพสถานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอัญชณา บุญญาพสถาน
โดย pathawut@hotmail.com
60360
รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.
โดย pairin_17@hotmail.com
61320
บทเรียนคอมพิวเตอร์บทเรียนคอมพิวเตอร์
โดย charinsee@thaimail.com
58290
บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของนางประภานิช งามแฉ่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง สพป.พบ.เขต 2บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของนางประภานิช งามแฉ่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง สพป.พบ.เขต 2
โดย เพชรน้ำค้าง
60660
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ree-0386@hotmail.com
84470sudthinan@hotmail.com
25 พ.ย. 2554 12:39
ขอโหลดแผนการสอนขอโหลดแผนการสอน
โดย Benya_Pai@hotmail.com
59380
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ชุด Learning English with Situations ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชุด Learning English with Situations ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย kroo_malee006@hotmail.com
70200
คำไทย แทนคำจีนที่เคยใช้ จะหาข้อมูลได้จากเวปไหนครับคำไทย แทนคำจีนที่เคยใช้ จะหาข้อมูลได้จากเวปไหนครับ
โดย โก้ pichaih8@hotmail.com
61520
รายงานการใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ 2รายงานการใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย ชมภู่ ภาระพงษ์
79460
ประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารงบประมาณและแผนงานประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารงบประมาณและแผนงาน
โดย patchrapha_13@hotmail.com
65970
การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์
โดย wannatree
77160
สนุก : สอนอย่างไรให้สนุกสนุก : สอนอย่างไรให้สนุก
โดย myschool
29126991NpEd
22 พ.ย. 2554 21:48
การพัฒนาจริยธรรมด้านความใฝ่รู้ของนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรการพัฒนาจริยธรรมด้านความใฝ่รู้ของนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
โดย sudthinan@hotmail.com
89380
รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรรายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
โดย sudthinan@hotmail.com
83090
รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสานรายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน
โดย sudthinan@hotmail.com
94880
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รายงานการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย onthongrai@hotmail.com
87910
รายงานการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ 3) โรงเรียนดีประจำอำเภอรายงานการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ 3) โรงเรียนดีประจำอำเภอ
โดย sudthinan@hotmail.com
90010
การประเมินสัมฤทธิผลทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมงานการประเมินสัมฤทธิผลทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
โดย sudthinan@hotmail.com
76110
การใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทการใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท
โดย sudthinan@hotmail.com
78620
การใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1การใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย หีกะ้รืฟื๑้นะทฟรส.แนท
89620
การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย นางสมหวัง ไชยยศ
73350
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานการพัฒนาชุดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
โดย นางสมหวัง ไชยยศ
63410
สอบถามคนที่เรียนโทร MIS ธรรมศาสตร์ค่ะสอบถามคนที่เรียนโทร MIS ธรรมศาสตร์ค่ะ
โดย plabegon
115981thubthimkrob
21 พ.ย. 2554 15:50
ทับศัพท์ภาษาจีน แต่เสียงเปลี่ยนไปทับศัพท์ภาษาจีน แต่เสียงเปลี่ยนไป
โดย โอ๊ะ pichaih8@hotmail.com
70480
การประเมินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2การประเมินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
โดย นายสมาน บุญจะนะ
66970
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความประกอบการเรียนรู้ วิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นม.5บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความประกอบการเรียนรู้ วิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นม.5
โดย madame_lek@hotmail.co.th
68770คุณครูอุ้ย
20 พ.ย. 2554 21:07
ครูคอม อบจ โคราช อยากย้ายกลับศรีสะเกษ ครับ 0810693168ครูคอม อบจ โคราช อยากย้ายกลับศรีสะเกษ ครับ 0810693168
โดย opasnarak@hotmail.com
63990
ทำข้อสอบออนไลน์ Article A/Anทำข้อสอบออนไลน์ Article A/An
โดย Pareena
97130
บทคัดย่อเรื่องแบบฝึกเสริมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4บทคัดย่อเรื่องแบบฝึกเสริมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4
โดย ยุพา ประเสริฐทรัพย์
99121Athittaya
18 พ.ย. 2554 17:09
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย srisiri.s@hotmail.com
73840
ใครู้ช่วยทีนะค่ะใครู้ช่วยทีนะค่ะ
โดย inkink22@hotmail.com
125063นิรันดร์
16 พ.ย. 2554 11:23
ขอ หลักสูตรปฐมวัยของแต่ละประเทศหน่อยคับขอ หลักสูตรปฐมวัยของแต่ละประเทศหน่อยคับ
โดย last_eden
70030
ครูมัธยมเอกอังกฤษราชบุรีต้องการย้ายไปรร.มัธยมจ.นครปฐมครูมัธยมเอกอังกฤษราชบุรีต้องการย้ายไปรร.มัธยมจ.นครปฐม
โดย nui_814@hotmail.com
67790
ข้อสอบครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษข้อสอบครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
โดย เฮง
612307825admin@gunrapree.com
14 พ.ย. 2554 20:42
รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  สุภาพร สิ่วสำแดงรายงานผลการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการดำรงชีวิตของพืช สุภาพร สิ่วสำแดง
โดย pduck_pet@hotmail.co.th
71720
รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ กุลนิษฐ์ จิตนันท์รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ กุลนิษฐ์ จิตนันท์
โดย pduck_pet@hotmail.co.th
69700
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์
โดย สัญชัย
67320
เป็นครูอยากเรียนต่อปริญญาโทเป็นครูอยากเรียนต่อปริญญาโท
โดย oloolo@live.com
71200
รายงานการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะรายงานการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ
โดย สุพิชญา ทองคำ
96700
การพัฒนาความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยชั้นประถมศึกาปีที่๒ โดยใชวิธีสอนแบบร่วมมือการพัฒนาความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยชั้นประถมศึกาปีที่๒ โดยใชวิธีสอนแบบร่วมมือ
โดย benchamattuk
71360
รายงานการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาริยา แสนสมรายงานการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาริยา แสนสม
โดย fynphiboon@gmail.com
79330
การประเมินโครงการเสริมสร้างสำนึกจิตสาธารณะของครูและนักเรียน ร.ร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)การประเมินโครงการเสริมสร้างสำนึกจิตสาธารณะของครูและนักเรียน ร.ร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
โดย pduck_pet@htoamail.co.th
76190
รายงานการสร้างและผลการใช้ของแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รายงานการสร้างและผลการใช้ของแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย pduck_pet@hotmail.co.th
68300
ประวัติพระเครื่อง - บทความดีๆ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่องประวัติพระเครื่อง - บทความดีๆ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง
โดย MIRAKAR
76461ศานติ
11 พ.ย. 2554 10:53
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำรายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
โดย supat
68060
รับโอนครูเอกคอมพิวเตอร์ วิทย์ ศิลปะรับโอนครูเอกคอมพิวเตอร์ วิทย์ ศิลปะ
โดย ruttawan19@hotmail.com
70670
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
โดย วัฒนา
65661lukooza2010@hotmail.com
10 พ.ย. 2554 10:34
ย้ายสับเปลี่ยนย้ายสับเปลี่ยน
โดย laobolan@hotmail.com
67720
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรารับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา
โดย srt_s@hotmail.com
69310
เอกวิทย์กทมเขตลาดกระบังต้องการสับเปลี่ยนเอกวิทย์อบจศรีสะเกษหรือสุรินทร์เอกวิทย์กทมเขตลาดกระบังต้องการสับเปลี่ยนเอกวิทย์อบจศรีสะเกษหรือสุรินทร์
โดย toy_jarunee@windowslive.com
67420
โอนย้ายโอนย้าย
โดย toy_jarunee@windowslive.com
66550
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การใช้ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การใช้ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย สุดารัตน์
71780
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การใช้ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การใช้ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย สุดารัตน์
78190
ครูอังกฤษอบจ.อุบล ต้องการกลับบ้านที่ยโสธรครูอังกฤษอบจ.อุบล ต้องการกลับบ้านที่ยโสธร
โดย mayula_boy@hotmail.com
68890
รับโอนย้ายครูอนุบาล จ.เชียงใหม่รับโอนย้ายครูอนุบาล จ.เชียงใหม่
โดย may_k131
69220