หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
อยากย้ายกลับบ้านอยากย้ายกลับบ้าน
โดย starworld@hotmail.com
72520
เมื่อไหร่จะผ่าน TOEFL, IELTS หรือ SAT??เมื่อไหร่จะผ่าน TOEFL, IELTS หรือ SAT??
โดย PEL admin
66290
ช่วยคำนวณแนวเชื่อมให้หน่อยยะครับ ขอบคณล่วงหน้าครับช่วยคำนวณแนวเชื่อมให้หน่อยยะครับ ขอบคณล่วงหน้าครับ
โดย rain_a31
84512นกแสก
23 ธ.ค. 2554 18:32
เผยแพร่ผลงานอาจารย์ยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์เผยแพร่ผลงานอาจารย์ยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
โดย aew2532@hotmail.com
72429uthon2506@hotmail.com
22 ธ.ค. 2554 17:05
การแจกแท็บเล็ทในอเมริกาการแจกแท็บเล็ทในอเมริกา
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ
70890
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย secsoncc@hotmail.co.th
65400
คำถามที่กระทรวงศึกษาต้องตอบก่อนแจกTABLET ให้กับเด็ก ป.๑คำถามที่กระทรวงศึกษาต้องตอบก่อนแจกTABLET ให้กับเด็ก ป.๑
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ
77278tkesmala@yahoo.com
22 ธ.ค. 2554 09:30
TABLET แจกป.๑ กับคำถามที่กระทรวงศึกษาต้องตอบTABLET แจกป.๑ กับคำถามที่กระทรวงศึกษาต้องตอบ
โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติะฟิ
65831dataforyou12
21 ธ.ค. 2554 22:43
เรียนเชิญคุณครูทุกท่านใช้บริการเว็บไซต์ฟรีครับเรียนเชิญคุณครูทุกท่านใช้บริการเว็บไซต์ฟรีครับ
โดย suksun1412
61520
ย้ายสับเปลี่ยน โคราช-กาฬสินธุ์ย้ายสับเปลี่ยน โคราช-กาฬสินธุ์
โดย wimontri
61350
ผลงานทางวิชาการของนางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์ผลงานทางวิชาการของนางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
โดย aew2532@hotmail.com
59880
ผลงานทางวิชาการของนางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์ผลงานทางวิชาการของนางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
โดย aew2532@hotmail.com
60520
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
โดย chai_29200 (พรชัย หันจันทร์)
407140
สับเปลี่ยน ย้าย ข้าราชการสับเปลี่ยน ย้าย ข้าราชการ
โดย man
57340
รายงานการพัฒนาบทเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖รายงานการพัฒนาบทเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖
โดย สุรางค์รัตน์ คงบำรุง
67100
รายงานการพัฒนาบทเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖รายงานการพัฒนาบทเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖
โดย Surangrat Kb(surangratk8@gmail
68780
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ปรารถนา เหมือนเตย
62150
รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2553รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2553
โดย MoDtY
198804ครูเก่า
17 ธ.ค. 2554 00:01
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นโดยใช้นิทานประกอบหุ่นนิ้วมือ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นโดยใช้นิทานประกอบหุ่นนิ้วมือ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย สมปอง ดีเสมอ
98190
รายงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนรายงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
โดย rojn489
98360
มาคิดเลขเร็วกันเถอะมาคิดเลขเร็วกันเถอะ
โดย mr.tumer_2525@hotmail.com
88370
ย้ายสับเปลี่ยนย้ายสับเปลี่ยน
โดย pu.13448@hotmail.com
89280
การใช้ซิกม่าซ้อนซิกม่าในการแข่งขันคิดเลขเร็วการใช้ซิกม่าซ้อนซิกม่าในการแข่งขันคิดเลขเร็ว
โดย mr.tumer_2525@hotmail.com
94750
การฟังระหว่างบรรทัด หมายถึงอะไร และตัวอย่างของการฟังระหว่างบรรทัดมีอะไรบ้าง ขอทราบรายละเอียดด้วยครับการฟังระหว่างบรรทัด หมายถึงอะไร และตัวอย่างของการฟังระหว่างบรรทัดมีอะไรบ้าง ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ
โดย Mr.Mu
170992wichaya_rit@hotmail.com
11 ธ.ค. 2554 15:31
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
โดย อาคม คมวินัย
251271nisachon-@hotmail.com
10 ธ.ค. 2554 12:37
ชื่อผลงาน	ผลการใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดสำหรับนักเรียน          	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ชื่อผลงาน ผลการใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โดย supannee.bpt@hotmail.com
84873noy_jeera@hotmail.com
9 ธ.ค. 2554 09:37
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยาการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา
โดย somrak
78540
การตั้งสมมติฐานของงานวิจัย: สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาวะหลังน้ำลด ช่วยหน่อยคะการตั้งสมมติฐานของงานวิจัย: สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาวะหลังน้ำลด ช่วยหน่อยคะ
โดย hetvik
79322hetvik
8 ธ.ค. 2554 22:49
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย tkhm49@gamil.com
61430
สุริยุปราคากับจันทรุปราคาเกิดจากอะไรครับสุริยุปราคากับจันทรุปราคาเกิดจากอะไรครับ
โดย thailakyim
181087ออย
7 ธ.ค. 2554 18:28
โอน-ย้ายโอน-ย้าย
โดย i_am_jata@hotmail.com
67380
เผยแพร่ผลงานวิชาสุขศึกษาเผยแพร่ผลงานวิชาสุขศึกษา
โดย ปราโมย์ อำนาจเจริญ
67990
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดย sudthinan@hotmail.com
60910
การรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาการรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดย นายบุญมี ศรีพิชยานันท์
67700
การใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทการใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท
โดย sudthinan boonsak
63202tkesmala@yahoo.com
6 ธ.ค. 2554 09:07
ครูภาษาไทยย้ายไปจันทบุรีครูภาษาไทยย้ายไปจันทบุรี
โดย saodara7@gmail.com
63330
การประเมินสัมฤทธิผลทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมงานการประเมินสัมฤทธิผลทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
โดย sudthinan boonsak
59840
การใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทการใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท
โดย sudthinan boonsak
58600
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการว่าที่ร.ต.หญิงระยับ  ธุระทำเผยแพร่ผลงานทางวิชาการว่าที่ร.ต.หญิงระยับ ธุระทำ
โดย Paiyon2@gmail.com
62840
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสารเสพติดหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสารเสพติด
โดย ครูอ้วน
67460
CP Inter ร่วมกับ La Trobe Melbourne มอบโปรโมชั่นพิเศษทุนเรียนภาษา 5 สัปดาห์CP Inter ร่วมกับ La Trobe Melbourne มอบโปรโมชั่นพิเศษทุนเรียนภาษา 5 สัปดาห์
โดย http://study.vcharkarn.com/com
66720
เรียนจบ ป.ตรี ภายใน 2.5 ปี พร้อมทุนลดค่าเล่าเรียนทั้งป.ตรี, ป.โท และป.เอกเรียนจบ ป.ตรี ภายใน 2.5 ปี พร้อมทุนลดค่าเล่าเรียนทั้งป.ตรี, ป.โท และป.เอก
โดย webpost.bangkok@gmail.com
62290
แบบเรียน ผิด 50 จุด มีอะไรบ้างแบบเรียน ผิด 50 จุด มีอะไรบ้าง
โดย p_narin2000
57480
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครอาจารย์ด้านสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครอาจารย์ด้านสังคมศึกษา
โดย kae_fever@hotmail.com
64670
ย้ายสับเปลี่ยนครูในจังหวัดเชียงรายย้ายสับเปลี่ยนครูในจังหวัดเชียงราย
โดย chaiwan_da@hotmail.com
60180
ถามเรื่องเรียน ป. บัณฑิตถามเรื่องเรียน ป. บัณฑิต
โดย ole
59600
การศึกษาความสามารถด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมพลศึกษาการศึกษาความสามารถด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมพลศึกษา
โดย vicit
172384arexandria@gmail.com
30 พ.ย. 2554 14:27
รับสมัครอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ติดต่อด่วนรับสมัครอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ติดต่อด่วน
โดย สัญชัย
66721โทมาริโอ
30 พ.ย. 2554 12:16
ครูดนตรีสากลสพป.อยุธยาเขต1ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี นนทบุรี กรุงเทพ ก็ได้ครับ อยากอยู่ใกล้บ้านครูดนตรีสากลสพป.อยุธยาเขต1ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี นนทบุรี กรุงเทพ ก็ได้ครับ อยากอยู่ใกล้บ้าน
โดย wiwatchai_@hotmail.com
55740
การโต้วาที ญัตติ ภาษาเกาหลี ดีกว่า ภาษาเขมรอย่างไรการโต้วาที ญัตติ ภาษาเกาหลี ดีกว่า ภาษาเขมรอย่างไร
โดย nharmbangpo
76124tkesmala@yahoo.com
30 พ.ย. 2554 08:19
บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของนางประภานิช งามแฉ่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง สพป.พบ.เขต 2บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของนางประภานิช งามแฉ่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง สพป.พบ.เขต 2
โดย เพชรน้ำค้าง
57770
น้ำท่วมน้ำท่วม
โดย pp.1514@hotmail.com
56791pp.1514@hotmail.com
29 พ.ย. 2554 11:22
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย วัลย์ลิกา
60440
อยากได้ตัวอย่างและความหมายอยากได้ตัวอย่างและความหมาย
โดย hetvik
92333hetvik
29 พ.ย. 2554 00:28
เผยแพร่ผลงานครูเครือข่ายจังหวัดจันทบุรีเผยแพร่ผลงานครูเครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
โดย suthas_bbl@hotmail.com
62520
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอัญชณา บุญญาพสถานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอัญชณา บุญญาพสถาน
โดย pathawut@hotmail.com
60780
รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.
โดย pairin_17@hotmail.com
61760
บทเรียนคอมพิวเตอร์บทเรียนคอมพิวเตอร์
โดย charinsee@thaimail.com
58680
บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของนางประภานิช งามแฉ่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง สพป.พบ.เขต 2บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของนางประภานิช งามแฉ่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง สพป.พบ.เขต 2
โดย เพชรน้ำค้าง
61220
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ree-0386@hotmail.com
84920sudthinan@hotmail.com
25 พ.ย. 2554 12:39
ขอโหลดแผนการสอนขอโหลดแผนการสอน
โดย Benya_Pai@hotmail.com
59860
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ชุด Learning English with Situations ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชุด Learning English with Situations ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย kroo_malee006@hotmail.com
70710
คำไทย แทนคำจีนที่เคยใช้ จะหาข้อมูลได้จากเวปไหนครับคำไทย แทนคำจีนที่เคยใช้ จะหาข้อมูลได้จากเวปไหนครับ
โดย โก้ pichaih8@hotmail.com
61940
รายงานการใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ 2รายงานการใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย ชมภู่ ภาระพงษ์
80940
ประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารงบประมาณและแผนงานประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารงบประมาณและแผนงาน
โดย patchrapha_13@hotmail.com
66360
การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์
โดย wannatree
78230
สนุก : สอนอย่างไรให้สนุกสนุก : สอนอย่างไรให้สนุก
โดย myschool
29257391NpEd
22 พ.ย. 2554 21:48
การพัฒนาจริยธรรมด้านความใฝ่รู้ของนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรการพัฒนาจริยธรรมด้านความใฝ่รู้ของนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
โดย sudthinan@hotmail.com
89890
รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรรายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
โดย sudthinan@hotmail.com
83510
รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสานรายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน
โดย sudthinan@hotmail.com
95640
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รายงานการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย onthongrai@hotmail.com
88420
รายงานการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ 3) โรงเรียนดีประจำอำเภอรายงานการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ 3) โรงเรียนดีประจำอำเภอ
โดย sudthinan@hotmail.com
90700
การประเมินสัมฤทธิผลทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมงานการประเมินสัมฤทธิผลทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
โดย sudthinan@hotmail.com
76690
การใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทการใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท
โดย sudthinan@hotmail.com
79100
การใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1การใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย หีกะ้รืฟื๑้นะทฟรส.แนท
90690
การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย นางสมหวัง ไชยยศ
74030
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานการพัฒนาชุดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
โดย นางสมหวัง ไชยยศ
63810
สอบถามคนที่เรียนโทร MIS ธรรมศาสตร์ค่ะสอบถามคนที่เรียนโทร MIS ธรรมศาสตร์ค่ะ
โดย plabegon
116681thubthimkrob
21 พ.ย. 2554 15:50
ทับศัพท์ภาษาจีน แต่เสียงเปลี่ยนไปทับศัพท์ภาษาจีน แต่เสียงเปลี่ยนไป
โดย โอ๊ะ pichaih8@hotmail.com
71090
การประเมินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2การประเมินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
โดย นายสมาน บุญจะนะ
67510