หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความประกอบการเรียนรู้ วิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นม.5บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความประกอบการเรียนรู้ วิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นม.5
โดย madame_lek@hotmail.co.th
69270คุณครูอุ้ย
20 พ.ย. 2554 21:07
ครูคอม อบจ โคราช อยากย้ายกลับศรีสะเกษ ครับ 0810693168ครูคอม อบจ โคราช อยากย้ายกลับศรีสะเกษ ครับ 0810693168
โดย opasnarak@hotmail.com
64430
ทำข้อสอบออนไลน์ Article A/Anทำข้อสอบออนไลน์ Article A/An
โดย Pareena
98040
บทคัดย่อเรื่องแบบฝึกเสริมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4บทคัดย่อเรื่องแบบฝึกเสริมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4
โดย ยุพา ประเสริฐทรัพย์
99661Athittaya
18 พ.ย. 2554 17:09
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย srisiri.s@hotmail.com
74600
ใครู้ช่วยทีนะค่ะใครู้ช่วยทีนะค่ะ
โดย inkink22@hotmail.com
126213นิรันดร์
16 พ.ย. 2554 11:23
ขอ หลักสูตรปฐมวัยของแต่ละประเทศหน่อยคับขอ หลักสูตรปฐมวัยของแต่ละประเทศหน่อยคับ
โดย last_eden
70450
ครูมัธยมเอกอังกฤษราชบุรีต้องการย้ายไปรร.มัธยมจ.นครปฐมครูมัธยมเอกอังกฤษราชบุรีต้องการย้ายไปรร.มัธยมจ.นครปฐม
โดย nui_814@hotmail.com
68200
ข้อสอบครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษข้อสอบครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
โดย เฮง
613971825admin@gunrapree.com
14 พ.ย. 2554 20:42
รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  สุภาพร สิ่วสำแดงรายงานผลการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการดำรงชีวิตของพืช สุภาพร สิ่วสำแดง
โดย pduck_pet@hotmail.co.th
72250
รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ กุลนิษฐ์ จิตนันท์รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ กุลนิษฐ์ จิตนันท์
โดย pduck_pet@hotmail.co.th
70260
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์
โดย สัญชัย
67690
เป็นครูอยากเรียนต่อปริญญาโทเป็นครูอยากเรียนต่อปริญญาโท
โดย oloolo@live.com
71980
รายงานการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะรายงานการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ
โดย สุพิชญา ทองคำ
97320
การพัฒนาความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยชั้นประถมศึกาปีที่๒ โดยใชวิธีสอนแบบร่วมมือการพัฒนาความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยชั้นประถมศึกาปีที่๒ โดยใชวิธีสอนแบบร่วมมือ
โดย benchamattuk
71750
รายงานการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาริยา แสนสมรายงานการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาริยา แสนสม
โดย fynphiboon@gmail.com
80080
การประเมินโครงการเสริมสร้างสำนึกจิตสาธารณะของครูและนักเรียน ร.ร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)การประเมินโครงการเสริมสร้างสำนึกจิตสาธารณะของครูและนักเรียน ร.ร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
โดย pduck_pet@htoamail.co.th
76870
รายงานการสร้างและผลการใช้ของแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รายงานการสร้างและผลการใช้ของแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย pduck_pet@hotmail.co.th
68710
ประวัติพระเครื่อง - บทความดีๆ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่องประวัติพระเครื่อง - บทความดีๆ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง
โดย MIRAKAR
76851ศานติ
11 พ.ย. 2554 10:53
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำรายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
โดย supat
68450
รับโอนครูเอกคอมพิวเตอร์ วิทย์ ศิลปะรับโอนครูเอกคอมพิวเตอร์ วิทย์ ศิลปะ
โดย ruttawan19@hotmail.com
71210
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
โดย วัฒนา
66191lukooza2010@hotmail.com
10 พ.ย. 2554 10:34
ย้ายสับเปลี่ยนย้ายสับเปลี่ยน
โดย laobolan@hotmail.com
68260
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรารับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา
โดย srt_s@hotmail.com
69680
เอกวิทย์กทมเขตลาดกระบังต้องการสับเปลี่ยนเอกวิทย์อบจศรีสะเกษหรือสุรินทร์เอกวิทย์กทมเขตลาดกระบังต้องการสับเปลี่ยนเอกวิทย์อบจศรีสะเกษหรือสุรินทร์
โดย toy_jarunee@windowslive.com
67740
โอนย้ายโอนย้าย
โดย toy_jarunee@windowslive.com
66970
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การใช้ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การใช้ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย สุดารัตน์
72360
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การใช้ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การใช้ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย สุดารัตน์
79660
ครูอังกฤษอบจ.อุบล ต้องการกลับบ้านที่ยโสธรครูอังกฤษอบจ.อุบล ต้องการกลับบ้านที่ยโสธร
โดย mayula_boy@hotmail.com
69390
รับโอนย้ายครูอนุบาล จ.เชียงใหม่รับโอนย้ายครูอนุบาล จ.เชียงใหม่
โดย may_k131
69640
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย kantawangin@hotmail.com
80550
การพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
โดย inandout_22@hotmail.com
79020
ดาวน์โหลดแผนดาวน์โหลดแผน
โดย Watcharee_54@hotmail.com
107584นกแสก
3 พ.ย. 2554 23:13
ขอความอนุเคราะห์เรื่อง เพลงโรงเรียนในฝันขอความอนุเคราะห์เรื่อง เพลงโรงเรียนในฝัน
โดย pipusana@hotmail.co.th
76010
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยแบบร่วมมือ เรื่องการเขียนสะกดมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยแบบร่วมมือ เรื่องการเขียนสะกดมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โดย nurai@hotmai.co.th
88450
ขอความอนุเคราะห์ ขอวิจัยในชั้นเรียนขอความอนุเคราะห์ ขอวิจัยในชั้นเรียน
โดย misnin
70231...
1 พ.ย. 2554 10:45
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับ การสร้างเอกสารประกอบการเรียนครับขออนุญาตเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับ การสร้างเอกสารประกอบการเรียนครับ
โดย pttwon@gmail.com
71590
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดคณิตศาสตร์แสนสนุก เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 โดย นางดวงมณี ชาติวิริยะสกุลรายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดคณิตศาสตร์แสนสนุก เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 โดย นางดวงมณี ชาติวิริยะสกุล
โดย obituary13@hotmail.com
71520
การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง จังหวัดพิษณุโลกการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง จังหวัดพิษณุโลก
โดย suti@hotmail.com
73220
ขอเผนแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้หนังสือส่งเสริมคุณธรรมด้านความประหยัดขอเผนแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้หนังสือส่งเสริมคุณธรรมด้านความประหยัด
โดย fanman_u@hotmail.com
82202รัฐพงษ์ /ratt555@hotmai ...
27 ต.ค. 2554 14:50
บทเรียนสำเร็จรูปสาระเศรษฐศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1บทเรียนสำเร็จรูปสาระเศรษฐศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย srisiri.s@hotmail.com
86990
การพัฒนา และผลการใช้ชุดการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การพัฒนา และผลการใช้ชุดการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย สิรภัทร สุระมณี
69270
การสอนการสอน
โดย wipada_804@hotmail.com
69350
รายงานการใช้ชุดฝึกทำหนังสือทำมือ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายงานการใช้ชุดฝึกทำหนังสือทำมือ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดย took/patcharee_suk@hotmail.com
78733สุดยอดผลงานระดับโลก
18 ต.ค. 2554 22:21
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้น ป.3รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้น ป.3
โดย วิไลพร ทองสุข
75740
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้น ป.3รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้น ป.3
โดย วิไลพร ทองสุข
85760
เผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผลงาน
โดย nokwalapa@hotmail.com
69500
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุวรรณรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุวรรณ
โดย ศรีสุดา คันธาอาภา
72500
รายงานผลการใช้แบบฝึกสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายรายงานผลการใช้แบบฝึกสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
โดย สมคิด ติรักษา
68930
ม.ทักษิณ รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติม.ทักษิณ รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ
โดย nonglak onkrang
74491nonglak onkrang
16 ต.ค. 2554 19:55
รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ			การอ่านเชิงวิเคราะห์  จากบทอาขยานดอกสร้อยสุภาษิต 			ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ จากบทอาขยานดอกสร้อยสุภาษิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย ยุวนุช
79000
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสมหมาย  สุขศรีรายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสมหมาย สุขศรี
โดย fynphiboon@gmail.com
74960
เผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผลงาน
โดย nicharee
72111suthsarn@hotmail.com
14 ต.ค. 2554 19:25
[โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล / กรุงเทพฯ / พระราม2]รับสมัครคุณครูอนุบาลหลายตำแหน่ง[โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล / กรุงเทพฯ / พระราม2]รับสมัครคุณครูอนุบาลหลายตำแหน่ง
โดย Charuwattana
82880
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย นางวันทนา สุจริต
75340
นครปฐม>>>>>>>>>>กทม.นครปฐม>>>>>>>>>>กทม.
โดย sirirrin@hotmail.com
65750
บทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 		โรงเรียนวัดทอง(อุดมศิลปวิทยาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครบทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนวัดทอง(อุดมศิลปวิทยาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โดย wanpen
79420
เผยแพร่ผลงานครูเยาวลักษณ์เผยแพร่ผลงานครูเยาวลักษณ์
โดย rukkoon
70110
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย พรรณทิพย์ภา
67840
กทมอยากสับเปลี่ยนกลับศรีสะเกษกทมอยากสับเปลี่ยนกลับศรีสะเกษ
โดย toy_jarunee@wndowslive.com
65580
กทมอยากสับเปลี่ยนกลับศรีสะเกษกทมอยากสับเปลี่ยนกลับศรีสะเกษ
โดย toy_jarunee@wndowslive.com
67210
เคยท้อ..จนคิดถอยบ้างไหม ?เคยท้อ..จนคิดถอยบ้างไหม ?
โดย pongpana
69790
**** ช่วยดูการควบคุมวงจร PLC หน่อยคะ ********* ช่วยดูการควบคุมวงจร PLC หน่อยคะ *****
โดย chanognun
68440
โครงการอบรมจัดทำ Flash Player และ Animation เพื่อใช้เป็นการสอนสำหรับอาจาีรย์แนะแนวโครงการอบรมจัดทำ Flash Player และ Animation เพื่อใช้เป็นการสอนสำหรับอาจาีรย์แนะแนว
โดย MUT master
85160
ช่วยแปลงหน่วยให้หน่อยน่ะค่ะช่วยแปลงหน่วยให้หน่อยน่ะค่ะ
โดย ดาว
84414ศานติ
7 ต.ค. 2554 07:05
รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์
โดย nakhachai_krng@hotmail.com
66841เงินเดือนเท่าไร?
6 ต.ค. 2554 21:48
สร้างปัญหาได้แน่...แต่...แก้ปัญหาไม่เป็นสร้างปัญหาได้แน่...แต่...แก้ปัญหาไม่เป็น
โดย pongpana
64953pongpana
6 ต.ค. 2554 20:18
อยากได้แนวข้อสอบเข้าม.1โรงเรียนจุฬาภรณ ลพบุรี น่ะค่ะอยากได้แนวข้อสอบเข้าม.1โรงเรียนจุฬาภรณ ลพบุรี น่ะค่ะ
โดย pimkra@tkaimail.com
91941คนไม่ดีก็มีหัวใจ
6 ต.ค. 2554 08:57
ต้องการย้ายสับเปลี่ยนไป สพป. หรือ สพม.21(นครพนม)ต้องการย้ายสับเปลี่ยนไป สพป. หรือ สพม.21(นครพนม)
โดย navinta_@hotmail.com
63750
จำหน่ายโปรแกรมคลังข้อสอบ สนใจโปรแกรมคลังข้อสอบจำหน่ายโปรแกรมคลังข้อสอบ สนใจโปรแกรมคลังข้อสอบ
โดย unverlive@hotmail.com
68880
ช่วยหน่อยนะค่ะ สำคัญมากต้องการเร็วที่สุดช่วยหน่อยนะค่ะ สำคัญมากต้องการเร็วที่สุด
โดย หวานๆ
71804นกแสก
4 ต.ค. 2554 18:20
ปลายตุลาคม 2554 สอบ นักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ครับปลายตุลาคม 2554 สอบ นักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ครับ
โดย diplomaticstudies
107201diplomaticstudies-th@hot ...
4 ต.ค. 2554 11:55
งานวิจัย 5 บทค่ะงานวิจัย 5 บทค่ะ
โดย mylife.su@hotmail.com
70980
รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์
โดย nakhachai_krng@hotmail.com
62710
ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะ
โดย ปลา
60370
ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยครับช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยครับ
โดย แมน
55460
ช่วยหน่อยนะค่ะ ด่วนมากช่วยหน่อยนะค่ะ ด่วนมาก
โดย หวานๆ
55290
ขอถาม problem 14.47 ของวิชา intro to chemical eng. themodynamics 7 th edition หน่อยครับขอถาม problem 14.47 ของวิชา intro to chemical eng. themodynamics 7 th edition หน่อยครับ
โดย zodiacal99
115198คนเรียนchem eng
3 ต.ค. 2554 00:29
สรุปสรุป
โดย neogirl_2080
60610
แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำโดยใช้บทกลอน ชุด หลักภาษาพาเพลินแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำโดยใช้บทกลอน ชุด หลักภาษาพาเพลิน
โดย mame@hotmail.com
62820