หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับ การสร้างเอกสารประกอบการเรียนครับขออนุญาตเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับ การสร้างเอกสารประกอบการเรียนครับ
โดย pttwon@gmail.com
71290
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดคณิตศาสตร์แสนสนุก เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 โดย นางดวงมณี ชาติวิริยะสกุลรายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดคณิตศาสตร์แสนสนุก เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 โดย นางดวงมณี ชาติวิริยะสกุล
โดย obituary13@hotmail.com
71230
การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง จังหวัดพิษณุโลกการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง จังหวัดพิษณุโลก
โดย suti@hotmail.com
72970
ขอเผนแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้หนังสือส่งเสริมคุณธรรมด้านความประหยัดขอเผนแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้หนังสือส่งเสริมคุณธรรมด้านความประหยัด
โดย fanman_u@hotmail.com
81942รัฐพงษ์ /ratt555@hotmai ...
27 ต.ค. 2554 14:50
บทเรียนสำเร็จรูปสาระเศรษฐศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1บทเรียนสำเร็จรูปสาระเศรษฐศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย srisiri.s@hotmail.com
86470
การพัฒนา และผลการใช้ชุดการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การพัฒนา และผลการใช้ชุดการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย สิรภัทร สุระมณี
68980
การสอนการสอน
โดย wipada_804@hotmail.com
69150
รายงานการใช้ชุดฝึกทำหนังสือทำมือ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายงานการใช้ชุดฝึกทำหนังสือทำมือ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดย took/patcharee_suk@hotmail.com
78363สุดยอดผลงานระดับโลก
18 ต.ค. 2554 22:21
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้น ป.3รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้น ป.3
โดย วิไลพร ทองสุข
75010
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้น ป.3รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้น ป.3
โดย วิไลพร ทองสุข
85330
เผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผลงาน
โดย nokwalapa@hotmail.com
69260
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุวรรณรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุวรรณ
โดย ศรีสุดา คันธาอาภา
72150
รายงานผลการใช้แบบฝึกสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายรายงานผลการใช้แบบฝึกสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
โดย สมคิด ติรักษา
68720
ม.ทักษิณ รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติม.ทักษิณ รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ
โดย nonglak onkrang
74201nonglak onkrang
16 ต.ค. 2554 19:55
รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ			การอ่านเชิงวิเคราะห์  จากบทอาขยานดอกสร้อยสุภาษิต 			ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ จากบทอาขยานดอกสร้อยสุภาษิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย ยุวนุช
78650
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสมหมาย  สุขศรีรายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสมหมาย สุขศรี
โดย fynphiboon@gmail.com
74610
เผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผลงาน
โดย nicharee
71801suthsarn@hotmail.com
14 ต.ค. 2554 19:25
[โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล / กรุงเทพฯ / พระราม2]รับสมัครคุณครูอนุบาลหลายตำแหน่ง[โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล / กรุงเทพฯ / พระราม2]รับสมัครคุณครูอนุบาลหลายตำแหน่ง
โดย Charuwattana
82320
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย นางวันทนา สุจริต
74780
นครปฐม>>>>>>>>>>กทม.นครปฐม>>>>>>>>>>กทม.
โดย sirirrin@hotmail.com
65510
บทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 		โรงเรียนวัดทอง(อุดมศิลปวิทยาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครบทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนวัดทอง(อุดมศิลปวิทยาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โดย wanpen
78990
เผยแพร่ผลงานครูเยาวลักษณ์เผยแพร่ผลงานครูเยาวลักษณ์
โดย rukkoon
69880
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย พรรณทิพย์ภา
67600
กทมอยากสับเปลี่ยนกลับศรีสะเกษกทมอยากสับเปลี่ยนกลับศรีสะเกษ
โดย toy_jarunee@wndowslive.com
65220
กทมอยากสับเปลี่ยนกลับศรีสะเกษกทมอยากสับเปลี่ยนกลับศรีสะเกษ
โดย toy_jarunee@wndowslive.com
66970
เคยท้อ..จนคิดถอยบ้างไหม ?เคยท้อ..จนคิดถอยบ้างไหม ?
โดย pongpana
69510
**** ช่วยดูการควบคุมวงจร PLC หน่อยคะ ********* ช่วยดูการควบคุมวงจร PLC หน่อยคะ *****
โดย chanognun
68010
โครงการอบรมจัดทำ Flash Player และ Animation เพื่อใช้เป็นการสอนสำหรับอาจาีรย์แนะแนวโครงการอบรมจัดทำ Flash Player และ Animation เพื่อใช้เป็นการสอนสำหรับอาจาีรย์แนะแนว
โดย MUT master
84780
ช่วยแปลงหน่วยให้หน่อยน่ะค่ะช่วยแปลงหน่วยให้หน่อยน่ะค่ะ
โดย ดาว
84184ศานติ
7 ต.ค. 2554 07:05
รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์
โดย nakhachai_krng@hotmail.com
66641เงินเดือนเท่าไร?
6 ต.ค. 2554 21:48
สร้างปัญหาได้แน่...แต่...แก้ปัญหาไม่เป็นสร้างปัญหาได้แน่...แต่...แก้ปัญหาไม่เป็น
โดย pongpana
64663pongpana
6 ต.ค. 2554 20:18
อยากได้แนวข้อสอบเข้าม.1โรงเรียนจุฬาภรณ ลพบุรี น่ะค่ะอยากได้แนวข้อสอบเข้าม.1โรงเรียนจุฬาภรณ ลพบุรี น่ะค่ะ
โดย pimkra@tkaimail.com
90601คนไม่ดีก็มีหัวใจ
6 ต.ค. 2554 08:57
ต้องการย้ายสับเปลี่ยนไป สพป. หรือ สพม.21(นครพนม)ต้องการย้ายสับเปลี่ยนไป สพป. หรือ สพม.21(นครพนม)
โดย navinta_@hotmail.com
63520
จำหน่ายโปรแกรมคลังข้อสอบ สนใจโปรแกรมคลังข้อสอบจำหน่ายโปรแกรมคลังข้อสอบ สนใจโปรแกรมคลังข้อสอบ
โดย unverlive@hotmail.com
68390
ช่วยหน่อยนะค่ะ สำคัญมากต้องการเร็วที่สุดช่วยหน่อยนะค่ะ สำคัญมากต้องการเร็วที่สุด
โดย หวานๆ
71404นกแสก
4 ต.ค. 2554 18:20
ปลายตุลาคม 2554 สอบ นักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ครับปลายตุลาคม 2554 สอบ นักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ครับ
โดย diplomaticstudies
106911diplomaticstudies-th@hot ...
4 ต.ค. 2554 11:55
งานวิจัย 5 บทค่ะงานวิจัย 5 บทค่ะ
โดย mylife.su@hotmail.com
70710
รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์
โดย nakhachai_krng@hotmail.com
62420
ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะ
โดย ปลา
60190
ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยครับช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยครับ
โดย แมน
55200
ช่วยหน่อยนะค่ะ ด่วนมากช่วยหน่อยนะค่ะ ด่วนมาก
โดย หวานๆ
55020
ขอถาม problem 14.47 ของวิชา intro to chemical eng. themodynamics 7 th edition หน่อยครับขอถาม problem 14.47 ของวิชา intro to chemical eng. themodynamics 7 th edition หน่อยครับ
โดย zodiacal99
114708คนเรียนchem eng
3 ต.ค. 2554 00:29
สรุปสรุป
โดย neogirl_2080
60360
แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำโดยใช้บทกลอน ชุด หลักภาษาพาเพลินแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำโดยใช้บทกลอน ชุด หลักภาษาพาเพลิน
โดย mame@hotmail.com
62540
คิดให้หน่อยครับคิดให้หน่อยครับ
โดย วี
70853นกแสก
1 ต.ค. 2554 19:37
ช่วยทำให้หน่อยน่ะครับช่วยทำให้หน่อยน่ะครับ
โดย แมน
67521นกแสก
1 ต.ค. 2554 15:35
ถามเรื่องRaction rateถามเรื่องRaction rate
โดย pepo-pocky@hotmail.com
83291pepo-pocky@hotmail.com
30 ก.ย. 2554 18:42
เผยแพร่ผลงานชีววิทยา 3 ว40242เผยแพร่ผลงานชีววิทยา 3 ว40242
โดย aruneeCHA
65640
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โดย nmpaew@hotmail.com
69990
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โดย nmpaew@hotmail.com
75590
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่านเผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่าน
โดย kru_saranda
70500
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่านเผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่าน
โดย kru_saranda
68530
e-books ฟิสิกส์และดาราศาสตร์e-books ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
โดย sompongse
195993sompongse
28 ก.ย. 2554 15:37
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง เงื่อนเชือก กิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.5เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง เงื่อนเชือก กิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.5
โดย วารุณี กำลังงาม
72440
เรียนครูต่อ 1 ปี มีเปิดที่ไหนบ้างเรียนครูต่อ 1 ปี มีเปิดที่ไหนบ้าง
โดย nitinan_kung@hotmail.com
69620
ชื่องานศึกษา  รายงานการศึกษาการใช้ชุดฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นลูกสองมือล่าง กีฬาวอลเลย์บอลชื่องานศึกษา รายงานการศึกษาการใช้ชุดฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นลูกสองมือล่าง กีฬาวอลเลย์บอล
โดย สมศักดิ์
76090
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล (Cippa Model)รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล (Cippa Model)
โดย sw200178@hotmail.com
76930
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้า วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า(สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ผลการใช้แบบฝึกทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้า วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า(สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
โดย pairin_17@hotmail.com
72110
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย onuma_au_yut@hotmail.com
62070
ขอเผยแพร่ผลงานขอเผยแพร่ผลงาน
โดย pronchanokboonjeang_21@hotmail
65500
เผยแพร่ผลงานครูประชัน ตฤษณโชติเผยแพร่ผลงานครูประชัน ตฤษณโชติ
โดย sajpojn@gmail.com
62290
แต่งสัก6-10นะค่า ขอบคุงค่าแต่งสัก6-10นะค่า ขอบคุงค่า
โดย โนwinnythepooh_ben@hotmail.com
65330
แต่งสาลินีฉันท์11ให้หน่อยค่าแต่งสาลินีฉันท์11ให้หน่อยค่า
โดย โนแน winnythepooh_ben@hotmail
68800
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tensesรายงานผลการใช้และพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenses
โดย sajpojn@gmail.com
64700
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โดย nmpaew@hotmail.com
68330
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
โดย wiwawa07@hotmail.com
65330
รายงานผลการพัฒนา ชุด เรียนให้รู้ อ่านให้คล่องด้วยคำในมาตรารายงานผลการพัฒนา ชุด เรียนให้รู้ อ่านให้คล่องด้วยคำในมาตรา
โดย pn_thailand@hotmail.com
62690
รวมวิจัยครบทุกกลุ่มสาระ (ไฟล์เวิร์ด)รวมวิจัยครบทุกกลุ่มสาระ (ไฟล์เวิร์ด)
โดย jakkapatcute
142834Kruthai@hotmail.com
25 ก.ย. 2554 00:45
ต้องการหาที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก6ปี ที่ผู้สอนเป็นต่างชาติ(ที่สระบุรี)ต้องการหาที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก6ปี ที่ผู้สอนเป็นต่างชาติ(ที่สระบุรี)
โดย papern1@live.com
66440
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายกริชชาติ วารสิทธิ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายกริชชาติ วารสิทธิ์
โดย นายกริชชาติ วารสิทธิ์
133951นางสุทธารักษ์ ดรุณนารถ
24 ก.ย. 2554 22:08
ครูปราจีนอยากย้ายเข้า กทม.ครูปราจีนอยากย้ายเข้า กทม.
โดย ครูหนึ่ง/peterchaiyo@gmail.com
63790
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย sw200178@hotmail.com
65630
ขอเผยแพร่ผลงาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละขอเผยแพร่ผลงาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
โดย chaingsong
108511kru_pat
24 ก.ย. 2554 14:06
ผลงานทางวิชาการ ของ นายสุริยา แสนจันทร์ 2ผลงานทางวิชาการ ของ นายสุริยา แสนจันทร์ 2
โดย hazardastz
67150
ผลงานทางวิชาการ ของ นายสุริยา แสนจันทร์ผลงานทางวิชาการ ของ นายสุริยา แสนจันทร์
โดย hazardastz
70500
ขอโจทย์เรื่องท่อน้ำพร้อมวิธีทำขอโจทย์เรื่องท่อน้ำพร้อมวิธีทำ
โดย lovenews-je@hotmail.com
129483นกแสก
22 ก.ย. 2554 19:58
แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำโดยใช้บทกลอน ชุดหลักภาษาพาเพลินแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำโดยใช้บทกลอน ชุดหลักภาษาพาเพลิน
โดย honda_xp@hotmail.com
68540
เชิญดูผลงานทางวิชาการ รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนคำพื้นฐาน ภาษาไทย โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ ป. 1เชิญดูผลงานทางวิชาการ รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนคำพื้นฐาน ภาษาไทย โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ ป. 1
โดย ohun2005
156603chatcha-2514@hotmail.com
22 ก.ย. 2554 10:50
ต้องการย้ายสับเปลี่ยนจากนครศร๊ธรรมราชไปกทมค่ะต้องการย้ายสับเปลี่ยนจากนครศร๊ธรรมราชไปกทมค่ะ
โดย siwach_@hotmail.com
66490
อบรมครู การเขียนโปรแกรมภาษาซีและ Flash CS3อบรมครู การเขียนโปรแกรมภาษาซีและ Flash CS3
โดย mediamit@yahoo.com
86090