หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา” ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าแดดรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา” ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าแดด
โดย nikoon
107931nikoon
7 มี.ค. 2555 11:01
ขอเผยแพร่ผลงานขอเผยแพร่ผลงาน
โดย nikoon
80400
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันด้วยเทคนิค Mask ชั้น ม.5บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันด้วยเทคนิค Mask ชั้น ม.5
โดย จารุพร พิมพา
103880
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรังบทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรัง
โดย trang2517
107570
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2
โดย A504
101850
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2
โดย A504
104240
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย sagoolsong2517@gmail.com
105750
เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43101 เรื่องภูมิลักษณ์ของประเทศไทยเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43101 เรื่องภูมิลักษณ์ของประเทศไทย
โดย wanwisa_app@hotmail.com
189210Boss_zaza13@hotmail
4 มี.ค. 2555 22:44
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนางวัลลภา วังจันทร์รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนางวัลลภา วังจันทร์
โดย wic251142@gmail.com
112420
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลา
โดย Junpan_Chm.gmail.com
96053Ubonwun@hotmail.com
4 มี.ค. 2555 12:35
ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลาผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลา
โดย Junpan.gmail.com
99110
การ์ตูนคณิตศาสตร์ ชุด สมการและการแก้สมการ ชั้น ป. 6การ์ตูนคณิตศาสตร์ ชุด สมการและการแก้สมการ ชั้น ป. 6
โดย ครูพัณณ์ชิตา ปัญญาเอก
116781daimon_kingmon@hotmail.c ...
4 มี.ค. 2555 11:58
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด เปิดม่านไม้ไผ่สุขฤทัยบ้านฉันรายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด เปิดม่านไม้ไผ่สุขฤทัยบ้านฉัน
โดย sirikan_kumsai@hotmail.com
108080
"interactive sheet"...นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก "ครูครับดอทคอม""interactive sheet"...นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก "ครูครับดอทคอม"
โดย พงศธร
106760
เผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดินเผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน
โดย ณัฐภัทร์
108780
อยากทราบวิธีทำเรื่องลำดับอยากทราบวิธีทำเรื่องลำดับ
โดย ksangpongnapa@yahoo.com
106441kornza1995
2 มี.ค. 2555 19:22
VCD สอนดีดพิณเบื้องต้น เรียนไวเข้าใจง่าย กับมือพิณอันดับ 1 ของภาคอีสาน อ.โสโชค สู้โนนตาด (ที่นี่เพียงที่เดียว)VCD สอนดีดพิณเบื้องต้น เรียนไวเข้าใจง่าย กับมือพิณอันดับ 1 ของภาคอีสาน อ.โสโชค สู้โนนตาด (ที่นี่เพียงที่เดียว)
โดย judo_me
196551etheng.com
2 มี.ค. 2555 11:20
master teacher มีศักดิ์ศรีแค่ไหนmaster teacher มีศักดิ์ศรีแค่ไหน
โดย wengsinchai@hotmail.com
1822433นิรันดร์
1 มี.ค. 2555 14:37
วิชาดาราศาสตร์วิชาดาราศาสตร์
โดย sompongse
104080
การส่ง ครู ชำนาญการพิเศษ แบบ ว.๑๗การส่ง ครู ชำนาญการพิเศษ แบบ ว.๑๗
โดย KrooRewadee
104400
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โดย MEECHAI.06
93940
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โดย MEECHAI.06
84690
เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดย jurin_kiddee@hotmail.com
86450
ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน โดยใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน โดยใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย krusa24@hotmail.com
110650
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง My Health สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดงมัน อำเภอเมืองสุรินทร์การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง My Health สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดงมัน อำเภอเมืองสุรินทร์
โดย nitaya2496@hotmail.com
95870
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย somchit_maung@hotmail.com
90920
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย jeep_2@hotmail.com
84630
ช่วยคิดเลขหน่อยช่วยคิดเลขหน่อย
โดย ch's@hotmail.com
141026Engineer
26 ก.พ. 2555 23:47
เรียนต่อคณะคุรุศาสาตร์ภาคพิเศษเรียนต่อคณะคุรุศาสาตร์ภาคพิเศษ
โดย chee_aun@hotmail.com
96540
สนุกกับเลขสวย ๆสนุกกับเลขสวย ๆ
โดย ครูไผ่
73092108Ankkarn
26 ก.พ. 2555 11:26
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอนงค์ กุหลาบทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอนงค์ กุหลาบทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โดย nattaporn2520@gmail.com
95710
แฟกทอเรียลแฟกทอเรียล
โดย jiab_12
186525Noth[IN]-onU
25 ก.พ. 2555 10:18
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ 	  และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 	  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่สงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่สง
โดย N0899515098
87090
การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
โดย aranya_Khum@hotmail.co.th
95730
: การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักเมืองตรัง ด้วยวิธีการสอน แบบ CIPPA Model เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม): การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักเมืองตรัง ด้วยวิธีการสอน แบบ CIPPA Model เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
โดย trang2517
87490
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กิจกรรมโครงงานรายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
โดย aroonsorabhut@hotmail.com
98130
ต้องการอาจารย์ดูแลเด็ก จ.นครปฐมต้องการอาจารย์ดูแลเด็ก จ.นครปฐม
โดย ผุ้ปกครอง
92601ผู้ปกครอง
21 ก.พ. 2555 23:53
รายงานการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณรายงานการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ
โดย อุธาน
92295NpEd
20 ก.พ. 2555 17:01
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย manop03
128941manop03
19 ก.พ. 2555 11:29
ด่วน!! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ วิชาสังคม และภาษาอังกฤษด่วน!! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ วิชาสังคม และภาษาอังกฤษ
โดย jittry_m@hotmail.com
80640
Social Media คืออะไรSocial Media คืออะไร
โดย NpEd
203963NpEd
17 ก.พ. 2555 19:59
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  		เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 		ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  		เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
โดย ling2@sanook.com
84930
จงแสดงวิธีทำหรือตอบคำถามต่อไปนี้จงแสดงวิธีทำหรือตอบคำถามต่อไปนี้
โดย pipat
87261พิทยา
17 ก.พ. 2555 09:36
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่งวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่ง
โดย survey_20@hotmail.com
100960
วิทยาลัยการอาชีพกายจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่งวิทยาลัยการอาชีพกายจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่ง
โดย survey_20@hotmail.com
83520
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรังบทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรัง
โดย hamtrang@hotmail.com
78640
เผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผลงาน
โดย ศิริลักษณ์ ยศธแสน
77270
เรียนเชิญคุณครูทุกท่านใช้บริการสร้างเว็บไซต์ school ฟรีครับเรียนเชิญคุณครูทุกท่านใช้บริการสร้างเว็บไซต์ school ฟรีครับ
โดย suksun1412
77980
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยรายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดย wandeenongluk@gmail.com
79370
ช่วยผมแต่ง อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ หน่อยนะครับช่วยผมแต่ง อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ หน่อยนะครับ
โดย man_move@hotmail.com
72740
ด่วน! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ สังคมด่วน! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ สังคม
โดย jittry_@hotmail.com
75440
การทดลองการทดลอง
โดย chat
4083671naiyana-881@hotmail.com
12 ก.พ. 2555 19:24
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย วาสนา สนไชย
157173นางสำเนียง แสงงาม
12 ก.พ. 2555 16:58
รายงานผลการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทยโดยใช้ชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้รายงาน  : นางแก่นจันทร์ ถิ่นวรแสงรายงานผลการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทยโดยใช้ชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้รายงาน : นางแก่นจันทร์ ถิ่นวรแสง
โดย pu2553@gmail.com
79430
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ รับสมัคร ครูธุรการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ รับสมัคร ครูธุรการ
โดย Sara
84180
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกรายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โดย com_edu@windowslive.com
89000
ช่วยหารัศมีหน่อยครับช่วยหารัศมีหน่อยครับ
โดย cronostorm
3579027แขชนะ
8 ก.พ. 2555 21:10
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเมืองระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเมืองระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย ครูภาษาไทย
82330
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูพิศมัย เกษมพร โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จ.อุบลฯรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูพิศมัย เกษมพร โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จ.อุบลฯ
โดย รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
113532LoveJubutot
7 ก.พ. 2555 22:03
รายงาน การพัฒนาพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ บนพื้นฐานวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)รายงาน การพัฒนาพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ บนพื้นฐานวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)
โดย orathai_moo@hotmail.com
88160
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูอิลองก์อร จารุจิตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูอิลองก์อร จารุจิต
โดย inla_ongorn@hotmail.com
116650
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
โดย udomli@yahoo.com
78640
ผลงานทางวิชาการอาจารย์วิภารัตน์ ฤทธิแผลงผลงานทางวิชาการอาจารย์วิภารัตน์ ฤทธิแผลง
โดย Vparatn@gmail.com
80632yuthakarn@gmail.com
5 ก.พ. 2555 11:25
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดย surangratk8@gmail.com
85600
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การประเมินโครงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน       มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์      อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2554เผยแพร่ผลงานวิชาการ การประเมินโครงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2554
โดย somchart1964@hotmail.com
91630
ขอคำแนะนำครับผมขอคำแนะนำครับผม
โดย jarjar
92610
น้ำในปฏิกิริยาการหายใจน้ำในปฏิกิริยาการหายใจ
โดย oo
91081Ouroboros
2 ก.พ. 2555 01:24
แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน คำที่มีสระประสมไม่มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน คำที่มีสระประสมไม่มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย napa2516@hotmail.com
96100
ใครรู้วิธีหาค่า pi บ้างใครรู้วิธีหาค่า pi บ้าง
โดย thaithai
1318737pelthailand@hotmail.com
1 ก.พ. 2555 21:43
ชื่อผลงาน   แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงาชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา
โดย นายสถิตย์ ลิ่มสกุล
87350
ใครทราบส่วนประกอบในหัวหอมแดง ช่วยบอกทีค่ะใครทราบส่วนประกอบในหัวหอมแดง ช่วยบอกทีค่ะ
โดย naidnapha
102212naidnapha
31 ม.ค. 2555 10:58
ม.รามคำแหงขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านการสื่อสารพัฒนาการ DEV.COM R.U.OPEN HOUSE 2012ม.รามคำแหงขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านการสื่อสารพัฒนาการ DEV.COM R.U.OPEN HOUSE 2012
โดย noomam1
88720exportweek3
30 ม.ค. 2555 16:27
รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ชุดกิจกรรมงานศิลปะจากต้นไม้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ชุดกิจกรรมงานศิลปะจากต้นไม้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
โดย pum4815@hotmail.com
82280
ความหมายของโครงงานวิทย์ความหมายของโครงงานวิทย์
โดย tityty@htomail.com
13310125BOYFRIND
25 ม.ค. 2555 20:50
บัญญัติไตรยางค์บัญญัติไตรยางค์
โดย วิรงรอง
79011nida555
25 ม.ค. 2555 18:08
ขอเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษา รายงานผลการใช้และพัฒนาเพลงประกอบการสอนขอเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษา รายงานผลการใช้และพัฒนาเพลงประกอบการสอน
โดย wasana04
150512tainoyjung@hotmail.com
25 ม.ค. 2555 16:11
บทคัดย่องานวิจัย รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเรื่องมาตราตัวสะกดกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1บทคัดย่องานวิจัย รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเรื่องมาตราตัวสะกดกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย krumaew_tc@hotmail.com
137690
รายงานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1รายงานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
โดย pairin_17@hotmail.com
122861อนุชา เทวราชสมบูรณ์ t.an ...
24 ม.ค. 2555 15:30
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย จริยา ทิมพิทักษ์
89850
ช่วยสอนแคลคูลัสหน่อยคับ หาลิมิต เหลือ2ข้อแล้วทำไม่เป็นจริงๆช่วยสอนแคลคูลัสหน่อยคับ หาลิมิต เหลือ2ข้อแล้วทำไม่เป็นจริงๆ
โดย perzper
94250