หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
​ศูนย์จัดหาครูชาวต่างชาติทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด​ศูนย์จัดหาครูชาวต่างชาติทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
โดย sweetangelica
19730
จัดเต็ม ข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา อัพเดท ปี57จัดเต็ม ข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา อัพเดท ปี57
โดย mukti
24860
...หนูอ่อนภาษาไทย  ...หนูอ่อนภาษาไทย
โดย toshare
18940toshare
1 ต.ค. 2557 18:07
ศูนย์จัดหาครูชาวต่างชาติศูนย์จัดหาครูชาวต่างชาติ
โดย sweetangelica
19100
ผลการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนวัดทุ่งพระ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ผลการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดทุ่งพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
โดย Pnum
17730
บทสนทนาระหว่างผู้นำเสนอผลงานวิจัยกับวิทยากรผู้พิจารณาให้คำแนะนำบทสนทนาระหว่างผู้นำเสนอผลงานวิจัยกับวิทยากรผู้พิจารณาให้คำแนะนำ
โดย ครูไผ่
35343ครูไผ่
29 ก.ย. 2557 18:15
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของชุมชนในการจัดการศึกษา           ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานีการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของชุมชนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี
โดย um1606
21100
การประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน          โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานีการประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี
โดย um1606
16810
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลของบทเรียนบนเว็บที่มีการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลของบทเรียนบนเว็บที่มีการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย Russana Anantasook
18660
รับสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ปลาย รับรองผล 100 %รับสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ปลาย รับรองผล 100 %
โดย Wiroon Prommakoon
16440
ไฉนจึงเรียก "ร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ โคลงสี่สุภาพ" ไฉนจึงเรียก "ร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ โคลงสี่สุภาพ"
โดย toshare
21840
ปริศนา เลขคณิต ชั้นประถม ปริศนา เลขคณิต ชั้นประถม
โดย toshare
21920
เป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา ไม่ยากอย่างที่คิดเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา ไม่ยากอย่างที่คิด
โดย cleverhouse
17540
ม.เอเชียน รับสมัคร TA สำหรับค่ายช่วงตุลาคมนี้ ม.เอเชียน รับสมัคร TA สำหรับค่ายช่วงตุลาคมนี้
โดย Asian U
18940
เรื่องราวกว่าจะมาเป็นครูเรื่องราวกว่าจะมาเป็นครู
โดย jiraporn_pakorn
41090
​รับสอน TOEIC, TOEFL, IELTS, SAT, CU-TEP, TU-GET โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี จบปริญญาโท จากประเทศสหรัฐอเมริกา ​รับสอน TOEIC, TOEFL, IELTS, SAT, CU-TEP, TU-GET โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี จบปริญญาโท จากประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย decha
18450
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ศ31101 ดนตรี รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ศ31101 ดนตรี
โดย Nuna Mint
18640
แผนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1-3 หลักสูตร 2551แผนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1-3 หลักสูตร 2551
โดย atcomink
357544vTest member ja
12 ก.ย. 2557 20:20
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย นิตพร
36980
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โดย isari_ya
30700
ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาจิตวิทยาม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาจิตวิทยา
โดย fedutss
25250
อยากทราบแนวคิดและทิศทางในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนหน่อยครับ ?อยากทราบแนวคิดและทิศทางในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนหน่อยครับ ?
โดย PrinceNUT
28100
วงจรเซ็นเซอร์เปิด ปิดหลอดไฟได้โดยอัตโนมัติภายในตู้ยาวงจรเซ็นเซอร์เปิด ปิดหลอดไฟได้โดยอัตโนมัติภายในตู้ยา
โดย youryim
232176parimprimm@hotmail.com
7 ก.ย. 2557 11:48
ขอถามเรื่องการวิเคราะห์สถิติด้วย SPSS หน่อยครับขอถามเรื่องการวิเคราะห์สถิติด้วย SPSS หน่อยครับ
โดย slapyoss
709410supremeherbal@gmail.com
6 ก.ย. 2557 12:27
ทฤษฏีจำนวนทฤษฏีจำนวน
โดย kookkik19
24172kookkik19
4 ก.ย. 2557 14:33
มโนยิทธิ ใครเคยฝึกบ้าง เล่าให้ฟังหน่อย อยากรู้ครับมโนยิทธิ ใครเคยฝึกบ้าง เล่าให้ฟังหน่อย อยากรู้ครับ
โดย thawankesmala
4592014boo_keghuay@hotmail.com
4 ก.ย. 2557 00:34
SPU เชิญร่วมรับชมถ่ายทอดสดประชุมเสวนา (สพม.2)SPU เชิญร่วมรับชมถ่ายทอดสดประชุมเสวนา (สพม.2)
โดย pr-spu
18690
อยากทราบข้อมูลการเปิดโรงเรียนอนุบาลอยากทราบข้อมูลการเปิดโรงเรียนอนุบาล
โดย aill_areeeya@hotmail.com
6898011สายลม
2 ก.ย. 2557 14:34
รับสมัครครูอนุบาลและครูผู้ช่วยจำนวนมากรับสมัครครูอนุบาลและครูผู้ช่วยจำนวนมาก
โดย kanump_i@hotmail.com
48370
รับสอนกีตาร์โปร่งตั้งแต่เริ่ม สอนถึงที่บ้าน(ติด BTS)รับสอนกีตาร์โปร่งตั้งแต่เริ่ม สอนถึงที่บ้าน(ติด BTS)
โดย llcomeronll
29110
รับสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเลยรับสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเลย
โดย om_mi@hotmail.com
27570
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ (อนุบาล-ประถม-มัธยมต้น) ละแวก: บางนา-อุดมสุข-ลาซาล-แบริ่ง-เทพารักษ์รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ (อนุบาล-ประถม-มัธยมต้น) ละแวก: บางนา-อุดมสุข-ลาซาล-แบริ่ง-เทพารักษ์
โดย tang_pure@hotmail.com
51881tang_pure@hotmail.com
30 ส.ค. 2557 13:03
รับสอนภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนระดับปริญญาตรีจากประเทศอังกฤษรับสอนภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนระดับปริญญาตรีจากประเทศอังกฤษ
โดย Lets_speak
26450
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (คนไทย)รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (คนไทย)
โดย moofa_1972_p@hotmail.co.th
28370
โรงเรียนไหนในกรุงเทพฯ รับสมัครครูต่างชาติบ้างค่ะ ครูเป็นชาว South African (ผิวขาว) พูดได้หลายภาษาโรงเรียนไหนในกรุงเทพฯ รับสมัครครูต่างชาติบ้างค่ะ ครูเป็นชาว South African (ผิวขาว) พูดได้หลายภาษา
โดย korntiya.2meaw@gmail.com
61802sweetangelica
25 ส.ค. 2557 21:30
รับสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติราคาถูกถึงบ้านรับสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติราคาถูกถึงบ้าน
โดย janyaatta
21350
SPU : ค่ายครูภาษาอังกฤษแบบเข้มSPU : ค่ายครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม
โดย pr-spu
19070
รายงานผลใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกรายงานผลใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่อง การเลี้ยงปลาดุก
โดย digital_ton@hotmail.com
125001Hayaroh20@gmil.com
25 ส.ค. 2557 14:39
รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม (ว30242)  		  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกรายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม (ว30242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
โดย chatiros21@hotmail.com
38250
โรงเรียนใดต้องการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ บ้างครับโรงเรียนใดต้องการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ บ้างครับ
โดย edusmart
27170
Hydrochloric acid 37 % ถ้าต้องการความเข้มข้น 1.0 N และ 0.1 NHydrochloric acid 37 % ถ้าต้องการความเข้มข้น 1.0 N และ 0.1 N
โดย เด็กใหม่
14408029pdowprakay@gmail.com
24 ส.ค. 2557 21:32
คุณครูท่านใดอยากเข้าสู่ตำแหน่งครู คศ.3 โปรดอ่านคุณครูท่านใดอยากเข้าสู่ตำแหน่งครู คศ.3 โปรดอ่าน
โดย ครูคิม
589797138kootu14@gmail.com
23 ส.ค. 2557 22:17
รับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ แถวบางใหญ่/ปิ่นเกล้ารับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ แถวบางใหญ่/ปิ่นเกล้า
โดย edusmart
32430
ผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการ
โดย thporn44@gmail.com
21160
มจพ. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีมจพ. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โดย pr /zippublic007@gmail.com
20910
นิเทศฯ ศรีปทุม รับโล่ห์เกียรติคุณนิเทศฯ ศรีปทุม รับโล่ห์เกียรติคุณ
โดย pr-spu
19540
โรงเรียนสาธิต ม.เกษตร รับสมัครครูสอนฟิสิกส์ ตั้งแต่วันนี้ถึง10เมษายนนี้โรงเรียนสาธิต ม.เกษตร รับสมัครครูสอนฟิสิกส์ ตั้งแต่วันนี้ถึง10เมษายนนี้
โดย ครูใจดี
47801auguska999d
13 ส.ค. 2557 12:02
ชีวิตครูอัตราจ้างชีวิตครูอัตราจ้าง
โดย emo@thaimail.com
199358327ครูอัตราจ้าง อ.คลองหลวง
12 ส.ค. 2557 08:57
เนินมหัศจรรย์เนินมหัศจรรย์
โดย เจนเอเอสสี่
1139215anantpowerful@gmail.com
7 ส.ค. 2557 00:53
ครูไม่มีจรรยาบรรณครูไม่มีจรรยาบรรณ
โดย mywife1
119615คนถูกกระทำ
5 ส.ค. 2557 12:27
rhบวกคืออะไรครับ rhลบคืออะไรครับrhบวกคืออะไรครับ rhลบคืออะไรครับ
โดย thailakyim
8334411panumas256@hotmail.com
3 ส.ค. 2557 12:33
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคนการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
โดย วิภากร โคตรมา
50440
ขอแนวข้อสอบของโรงเรียนจุฬาภรณ์นครศรีฯ (ม1.)ขอแนวข้อสอบของโรงเรียนจุฬาภรณ์นครศรีฯ (ม1.)
โดย jaew_2515@hotmail.com
4903713chutchad@tot.co.th
30 ก.ค. 2557 09:20
ขอใบรับรองเพื่อเบิกค่าเล่าเรียนขอใบรับรองเพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
โดย maneerat
24661phueng
26 ก.ค. 2557 06:29
ครูอาสาชาวต่างชาติ Thailand Volunteersครูอาสาชาวต่างชาติ Thailand Volunteers
โดย sweetangelica
21200
รับสมัครครูสอนพิเศษตามบ้าน และนอกสถานที่รับสมัครครูสอนพิเศษตามบ้าน และนอกสถานที่
โดย sweetangelica
22010
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ศน.ธนวรรณ ปัญญาอินทร์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ศน.ธนวรรณ ปัญญาอินทร์
โดย Paiyon2@gmail.com
20630
เด็กนักเรียนไม่ชอบวิชาคณิตเพราะเหตุใด!!!!!!เด็กนักเรียนไม่ชอบวิชาคณิตเพราะเหตุใด!!!!!!
โดย chadaphan
10582847Suthat.Boonthai@gmail.co ...
23 ก.ค. 2557 00:07
โจทย์คณิตศาสตร์(ม3)ที่แสนยากโจทย์คณิตศาสตร์(ม3)ที่แสนยาก
โดย หน่อย
34816นกแสก
20 ก.ค. 2557 21:20
หาครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ ต้องการครูคนไทยนะคะหาครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ ต้องการครูคนไทยนะคะ
โดย Tip-baba@hotmail.com
66361Sawa
20 ก.ค. 2557 06:35
t-testt-test
โดย น้ำแดง
21581ศานติ
19 ก.ค. 2557 19:02
แจกโปรแกรมสร้างแบบทดสอบ (e-test) SchoolPlus+แจกโปรแกรมสร้างแบบทดสอบ (e-test) SchoolPlus+
โดย aponair.biz
2682313เครือวัลย์ ดงปาลี
18 ก.ค. 2557 21:50
ต้องการครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ที่สถาบันสอนภาษา IQ+genuis จ.กำแพงเพชรต้องการครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ที่สถาบันสอนภาษา IQ+genuis จ.กำแพงเพชร
โดย ceasar
45221cattareeya23@hotmail.com
15 ก.ค. 2557 20:06
รับสอนพิเศษ โดยติวเตอร์ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการรับสอนพิเศษ โดยติวเตอร์ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการ
โดย tutorcenterone@gmail.com
25381xyrequoth@yahoo.com
15 ก.ค. 2557 12:02
การพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียนการสอน 			2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล อำเภอ			เมืองเชียงราย จังหวัดเขียงรายการพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียนการสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเขียงราย
โดย natigarn
25030
วิทยาลัยชุมชนพังงา รับสมัครอาจารย์พิเศษ (สอนวันเสาร์-อาทิตย์) ณ สถานที่จัดการศึกษาอำเภอเกาะยาว (เกาะยาวใหญ่) จ.พังงาวิทยาลัยชุมชนพังงา รับสมัครอาจารย์พิเศษ (สอนวันเสาร์-อาทิตย์) ณ สถานที่จัดการศึกษาอำเภอเกาะยาว (เกาะยาวใหญ่) จ.พังงา
โดย jukmutt
30980
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ที่คุรุสภาไม่ได้รับรอง ถ้าได้เรียน จบไปจะมีปัญหาอะไรไหมครับรบกวนสอบถามเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ที่คุรุสภาไม่ได้รับรอง ถ้าได้เรียน จบไปจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
โดย อยากเป็นครู
25830
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 		ศรีทรายมูลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
โดย natigarn
26120
คิดอย่างไรกับการตั้งกระทู้ "เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"ในบอร์ดนี้คิดอย่างไรกับการตั้งกระทู้ "เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"ในบอร์ดนี้
โดย NpEd
3065510yada_bulin@hotmail.com
9 ก.ค. 2557 14:29
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั่วโมงละ 200 บาท ครับ (เรียนพูดกับเจ้าของภาษาเองเลยครับ )รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั่วโมงละ 200 บาท ครับ (เรียนพูดกับเจ้าของภาษาเองเลยครับ )
โดย Fern
93240
รับสมัครติวเตอร์ สอนที่สถาบันกวดวิชา C.U. Learning Center ปากเกร็ด นนทบุรีรับสมัครติวเตอร์ สอนที่สถาบันกวดวิชา C.U. Learning Center ปากเกร็ด นนทบุรี
โดย c.u.learningcenter@gmail.com
28900
ขอดาวน์โหลดฟรีขอดาวน์โหลดฟรี
โดย sompongse
28980
รับสมัครติวเตอร์ สอนที่สถาบันกวดวิชา C.U. Learning Center ปากเกร็ด นนทบุรีรับสมัครติวเตอร์ สอนที่สถาบันกวดวิชา C.U. Learning Center ปากเกร็ด นนทบุรี
โดย c.u.learningcenter@gmail.com
26540
สอบถามเรื่อง spss ค่ะ ช่วยด้วยค่ะสอบถามเรื่อง spss ค่ะ ช่วยด้วยค่ะ
โดย NattamonS
25290
ทำเข็มทิศอย่างง่ายทำเข็มทิศอย่างง่าย
โดย แขชนะ
8275531จันจิรา เอิบบุญ
30 มิ.ย. 2557 20:31
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (Native Sperker) โรงเรียนสอนภาษาที่สยามเซ็นเตอร์รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (Native Sperker) โรงเรียนสอนภาษาที่สยามเซ็นเตอร์
โดย Uma2014
39461sombatwaree
30 มิ.ย. 2557 15:17
รร.โยธินบูรณะ กับ รร.สาธิตสวนสุนันทารร.โยธินบูรณะ กับ รร.สาธิตสวนสุนันทา
โดย aum
28554189Mail4seasons
28 มิ.ย. 2557 11:54
รับสมัครครูอนุบาลและครูผู้ช่วย..ด่วนรับสมัครครูอนุบาลและครูผู้ช่วย..ด่วน
โดย kanump
36230
หางานครูสอนภาษาหางานครูสอนภาษา
โดย am_alone11@windowslive.com
72422cattareeya23@hotmail.com
22 มิ.ย. 2557 22:54
สอนแอโรบิค ในโรงเรียนค่ะสอนแอโรบิค ในโรงเรียนค่ะ
โดย ammy_ka_5@hotmail.com
74511onuma chuensuwan
22 มิ.ย. 2557 14:42