หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
ทำกล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายใช้เองทำกล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายใช้เอง
โดย แขชนะ
17957465minrmu@hotmail.com
21 ก.พ. 2557 20:23
2 + 3 × 4 = ?2 + 3 × 4 = ?
โดย NpEd
4825367toshare
21 ก.พ. 2557 12:07
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย angkhana2627
52700
รับสมัครอบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อการติวสอบ onet ม.6รับสมัครอบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อการติวสอบ onet ม.6
โดย udomsak123
30510
เสนอแนะแก้ปัญหาเด็กไม่ส่งการบ้านเสนอแนะแก้ปัญหาเด็กไม่ส่งการบ้าน
โดย think
3983913Kati_0000@hotmail.com
17 ก.พ. 2557 14:24
ขิงก็รา ข่าก็แรงขิงก็รา ข่าก็แรง
โดย toshare
32421toshare
11 ก.พ. 2557 16:55
พลูโตพลูโต
โดย sompongse
39111toshare
11 ก.พ. 2557 15:35
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกล 1บทคัดย่อ การพัฒนาชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกล 1
โดย petchudada
35860
Eng Plus + สอนพิเศษภาษาอังกฤษ แนววิชาการผสมผสานแนวพัฒนาการ ทั้ง 5 QEng Plus + สอนพิเศษภาษาอังกฤษ แนววิชาการผสมผสานแนวพัฒนาการ ทั้ง 5 Q
โดย adjima_k1@yahoo.com
127640ครูลิสา
6 ก.พ. 2557 16:05
รับสมัครครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษ@จ.ตากรับสมัครครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษ@จ.ตาก
โดย รฐา
54531ครูลิสา
6 ก.พ. 2557 15:58
รับสมัครครูชาวไทยและชาวต่างประเทศสอนภาษาจีนและอังกฤษรับสมัครครูชาวไทยและชาวต่างประเทศสอนภาษาจีนและอังกฤษ
โดย friedspringroll@gmail.com
39201mats_thun@hotmail.com
5 ก.พ. 2557 15:04
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241             ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
โดย mingkhwan07@hotmail.com
46110
กำลังหาครูสอนภาษาจีนค่ะ กำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อค่ะกำลังหาครูสอนภาษาจีนค่ะ กำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อค่ะ
โดย fluke/ayoi_flukky@hotmail.com
41532ครูลิสา
2 ก.พ. 2557 19:29
ตามหาของเล่นตามหาของเล่น
โดย technoo
32399technoo
1 ก.พ. 2557 06:01
เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดย ครูปริญญา
31440
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย newubon@gmail.com
32670
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CCTA เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการเรียน 	สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CCTA เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย newubon@gmail.com
31070
ทำไมแสงจึงหักเหเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างกัน 2 ชนิดทำไมแสงจึงหักเหเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างกัน 2 ชนิด
โดย แขชนะ
167557surasit.bupachat@gmail.c ...
27 ม.ค. 2557 07:38
รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิป (CIPP Model)รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิป (CIPP Model)
โดย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง
39870
รวมกิจกรรมสำรวจโลกวิทยาศาสตร์ กับ ดร.จันทร์ชัยรวมกิจกรรมสำรวจโลกวิทยาศาสตร์ กับ ดร.จันทร์ชัย
โดย แขชนะ
660655แขชนะ
21 ม.ค. 2557 06:27
เผยแพร่ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเผยแพร่ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย นายสถาพร ชื่นจิต
37670
ติวสอบเข้า รร.ดรุณสิกขาลัย รอบสอง เอซายน์ติวเตอร์ติวสอบเข้า รร.ดรุณสิกขาลัย รอบสอง เอซายน์ติวเตอร์
โดย ascitutor
44930
รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ราคากันเองรับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ราคากันเอง
โดย inkkod
31120
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาศาสตร์ เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืชบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาศาสตร์ เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช
โดย นางสำเนา วิเศษสุข
171792kungzhaa
14 ม.ค. 2557 11:14
ฟิสิกส์:การเคลื่อนที่แบบหมุนของคนถือตุ้มน้ำหนักฟิสิกส์:การเคลื่อนที่แบบหมุนของคนถือตุ้มน้ำหนัก
โดย p.jirawat@hotmail.com
31790
รับสมัครครูสอนภาษาเวียดนาม ด่วนรับสมัครครูสอนภาษาเวียดนาม ด่วน
โดย tlsbangkokkan
51961nguyentung.dldlk2@gmail. ...
10 ม.ค. 2557 12:08
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย tkantip@thaimail.com
68827oIo
9 ม.ค. 2557 13:37
ลมบก ลมทะเลคืออะไรลมบก ลมทะเลคืออะไร
โดย thailakyim
14699623จุด
7 ม.ค. 2557 21:13
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนปัญญาวุธ ปีการศึกษา 2555รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนปัญญาวุธ ปีการศึกษา 2555
โดย sukanyasrc
28410
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนปัญญาวุธ ปีการศึกษา 25รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนปัญญาวุธ ปีการศึกษา 25
โดย sukanyasrc
26830
เคล็ดลับการพูดภาษาอีสานแบบฟิสิกส์ควันตัมเคล็ดลับการพูดภาษาอีสานแบบฟิสิกส์ควันตัม
โดย แขชนะ
8972526แขชนะ
5 ม.ค. 2557 00:14
Bar code ในแถบแม่เหล็กบนบัตรเครดิตBar code ในแถบแม่เหล็กบนบัตรเครดิต
โดย แขชนะ
297547แขชนะ
4 ม.ค. 2557 04:07
ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric effect)ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric effect)
โดย แขชนะ
8234914แขชนะ
4 ม.ค. 2557 04:06
การย้ายสับเปลี่ยนการย้ายสับเปลี่ยน
โดย Chalidayon@Gmail.com
25170
อยากทราบการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ด้วยคำว่าสามัคคีจะแต่งอย่างไรจึงจะไม่ผิดอยากทราบการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ด้วยคำว่าสามัคคีจะแต่งอย่างไรจึงจะไม่ผิด
โดย toshare
66076toshare
23 ธ.ค. 2556 11:11
รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว 22101) สาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว 22101) สาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดย djang2007@hotmail.com
39080
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรมโปรเดสทอป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรมโปรเดสทอป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย latchaya2524
33620
ช่วยแปลให้หน่อยค่ะ ต้องรีบใช้มากช่วยแปลให้หน่อยค่ะ ต้องรีบใช้มาก
โดย nidnoi
134344Gapillislok
17 ธ.ค. 2556 03:17
โครงงาน	กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง		My Healthy Dish. (อาหารเพื่อสุขภาพของฉัน)โครงงาน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง My Healthy Dish. (อาหารเพื่อสุขภาพของฉัน)
โดย ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
64410
รับสมัครครูปฐมวัย เเละครูผู้ช่วยรับสมัครครูปฐมวัย เเละครูผู้ช่วย
โดย jumkutalad@gmail.com
29580
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ปีการศึกษา 2554 – 2555รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ปีการศึกษา 2554 – 2555
โดย นายอาคม โพชสาลี
59870
มีวิธีการวิเคราห์ผลด้วย SPSS แบบเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ โดยใช้ One Way Anowa ไหมครับมีวิธีการวิเคราห์ผลด้วย SPSS แบบเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ โดยใช้ One Way Anowa ไหมครับ
โดย darklike
45590
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านแดนพนา อำเภอปัวรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านแดนพนา อำเภอปัว
โดย wa
33000
ต้องการครูภาษาอังกฤษสอนพิเศษในจังหวัดกระบี่ต้องการครูภาษาอังกฤษสอนพิเศษในจังหวัดกระบี่
โดย สุจารีย์
28621สุจารีย์
26 พ.ย. 2556 12:39
หลักสูตรเปิดใหม่ วิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์หลักสูตรเปิดใหม่ วิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์
โดย TEP-TEPE
27150
เรียนภาษา C แล้วได้ประโยชน์อะไรเรียนภาษา C แล้วได้ประโยชน์อะไร
โดย ศานติ
1623411นกแสก
17 พ.ย. 2556 09:26
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย กนกกร แก้วพวง
36985นิรันดร์
14 พ.ย. 2556 12:24
ครูเอกธุรกิจ ต้องการย้าย โอน สับเปลี่ยน ไปเหนือครูเอกธุรกิจ ต้องการย้าย โอน สับเปลี่ยน ไปเหนือ
โดย โบว์
26220
ผมไม่เคยได้ขั้นพิเศษเลย 12 ปีแล้วผมไม่เคยได้ขั้นพิเศษเลย 12 ปีแล้ว
โดย the rocker
1875310rinnada@hotmail.com
9 พ.ย. 2556 23:33
อิทธิบาท 4 (กลอนหก)อิทธิบาท 4 (กลอนหก)
โดย toshare
45211toshare
6 พ.ย. 2556 09:28
ต้องการครูสอนพิเศษทุกวิชาต้องการครูสอนพิเศษทุกวิชา
โดย Tip
27470
ครูภาคกลางอยากย้ายกลับอีสานครูภาคกลางอยากย้ายกลับอีสาน
โดย dum1234
24570
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย ญาณิศาภา พิสิษฐ์เจียระไน
35150
Best Practice นวัตกรรม ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงานเคมีBest Practice นวัตกรรม ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงานเคมี
โดย zencott
123180
โครงสร้างประโยคโครงสร้างประโยค
โดย tass_444@hotmail.com
29581ศานติ
31 ต.ค. 2556 22:39
อยากเรียนต่อทางด้านสิ่งแวดล้อมช่วยแนะนำหน่อยค่ะ สับสนมากจริงๆอยากเรียนต่อทางด้านสิ่งแวดล้อมช่วยแนะนำหน่อยค่ะ สับสนมากจริงๆ
โดย siriratmai@hotmail.com
22610
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษารายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
โดย tonkkrs
31560
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานสีและตกแต่งผิว รหัสวิชา 2106-2410รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานสีและตกแต่งผิว รหัสวิชา 2106-2410
โดย sanidpan
31210
เผยแพ่รผลงานทางวิชาการครูเพียรทอง คำพุทธเผยแพ่รผลงานทางวิชาการครูเพียรทอง คำพุทธ
โดย kkkanurak
26590
รับจัดค่ายภาษาอังกฤษและจัดส่งครูชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนท่านต้องการรับจัดค่ายภาษาอังกฤษและจัดส่งครูชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนท่านต้องการ
โดย pavineesud-apai@hotmail.com
26650
ดาวน์โหลดแผนการสอนทุกกลุ่มสาระดาวน์โหลดแผนการสอนทุกกลุ่มสาระ
โดย st2527
173303y_sasyc
21 ต.ค. 2556 18:41
Pat1 มีนา 56Pat1 มีนา 56
โดย Xx
29261นิรันดร์
18 ต.ค. 2556 08:51
แนะนำหน่อยคับ สอนเรื่อง Adv/Adj. เด็ก ป.6 อยู่เกรงว่าเนื้อหาจะลึกเกินแนะนำหน่อยคับ สอนเรื่อง Adv/Adj. เด็ก ป.6 อยู่เกรงว่าเนื้อหาจะลึกเกิน
โดย note
27533NOTE
15 ต.ค. 2556 16:44
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ
โดย สุรัชน์
1203410art_mint_101@hotmain.com
14 ต.ค. 2556 11:28
รายงานผลการใช้แบบฝึกการเขียนสรุปความจากสื่อหนังสือพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรรายงานผลการใช้แบบฝึกการเขียนสรุปความจากสื่อหนังสือพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โดย krumam_1@hotmail.com
29260
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : นางพนอ ทองศรีพงษ์แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : นางพนอ ทองศรีพงษ์
โดย panor
32693691nara_junki@hotmail.com
12 ต.ค. 2556 07:23
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) เรื่อง ฟ้อนนาฏลีลาล้านนาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) เรื่อง ฟ้อนนาฏลีลาล้านนาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย atae-@hotmail.com
30510
ม.เกษตรฯ กพส.อบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ (สำหรับครูคอมพิวเตอร์)ม.เกษตรฯ กพส.อบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ (สำหรับครูคอมพิวเตอร์)
โดย fedutss
25310
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมารายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
โดย sayyailove2010
97091jewsi77@gmail.com
6 ต.ค. 2556 21:04
รายงานการใช้หนังสือประกอบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5รายงานการใช้หนังสือประกอบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย yea2
27870
เรื่องทฤษฎีบท ของแคลคูลัส ฯเรื่องทฤษฎีบท ของแคลคูลัส ฯ
โดย tscmc@msn.com
22590
ยูเนสโก จะถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ไอซีทีในการศึกษาของอาเซียนยูเนสโก จะถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ไอซีทีในการศึกษาของอาเซียน
โดย natkon
21700
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะพุงการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะพุง
โดย buaph
34410
รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ม.ต้น ม.ปลายรับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ม.ต้น ม.ปลาย
โดย แพรวพรรณ/pleawpon@hotmail.com
22260
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย นางอรวรรณ แก้ววิเศษกุล
100361gltkhu
29 ก.ย. 2556 17:36
ม.เกษตรฯ กพส.จัดอบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ (สำหรับครูคอมพิวเตอร์)ม.เกษตรฯ กพส.จัดอบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ (สำหรับครูคอมพิวเตอร์)
โดย fedutss
22390
ข่าวการสัมมนาอภิปรายและวิพากษ์ผลการศึกษาสถานการณ์อาชีวศึกษาข่าวการสัมมนาอภิปรายและวิพากษ์ผลการศึกษาสถานการณ์อาชีวศึกษา
โดย pr
22110
เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดย rongsuriya
26921มิตร
25 ก.ย. 2556 20:38
ร่วมเผยอนาคตการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนร่วมเผยอนาคตการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน
โดย natkon
23060
หลักคิดที่ผิด นำพาวิกฤตสู่การศึกษาไทยหลักคิดที่ผิด นำพาวิกฤตสู่การศึกษาไทย
โดย playland
20570