กรด-เบส

ถ้าเราต้องการทดสอบว่าสารนี้มีสมบัติเป็นกรดหรือเบส แต่ว่าสารนี้ไม่ละลายน้ำ เราจะทดสอบยังไงคะ ขอบคุณค่ะ
16 มี.ค. 2547 19:44
396 ความเห็น
205531 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  alchemist (Guest)

ลองเอาสารนั้นไปทำปฏิกิริยากับกรดหรือเบสนะครับ

- ถ้าสารนั้นทำปฏิกิริยากับเบส สารนั้นจะเป็นกรด

- ถ้าสารนั้นทำปฏิกิริยากับกรด สารนั้นจะเป็นเบส

- ถ้าสารนั้นทำปฏิกิริยาได้กับทั้งกรดและเบส สารนั้นจะเป็นลูกครึ่งครับ (amphoteric)

แต่ถ้าไม่ทำปฏิกิริยากับทั้งกรดและเบสแล้วผมไม่ทราบครับ
17 มี.ค. 2547 00:26


ความคิดเห็นที่ 2 tawahchai (Guest)

ถ้าไม่ทำปฏิกิริยาทั้งกรดและเบสก็สรุปได้ว่าเป็น กลาง
17 มี.ค. 2547 01:08


ความคิดเห็นที่ 3 Chemist (Guest)

ถ้าไม่ทำปฏิกิริยากับทั้งกรดและเบส... เป็นเกลือครับ แบ่งเป็นเกลือกรด เกลือเบส และเกลือกลาง
17 มี.ค. 2547 14:06


ความคิดเห็นที่ 5 tawahchai (Guest)

ถ้านายบอกว่าเป็นเกลือ เกลือกรดก็ต้องทำกับเบส เกลือเบสก็ต้องทำกับกรดสิ
18 มี.ค. 2547 07:47


ความคิดเห็นที่ 6 Chemist (Guest)

เกลือกรด เช่น CuSO4

เกลือเบส เช่น Li2CO3

แล้วคุณว่าสาร 2 ตัวข้างต้นนั้นทำปฏิกิริยากันไหมครับ... ถามตัวคุณเองก่อนเลยครับว่า คุณพิจารณาเรื่องอื่นๆ (เช่นพันธะ, การเกิดตะกอน หรือ...) แล้วหรือยัง? หรือสักแต่ถามมาๆโดยไม่คิด ครับ?

พอดีกว่า เดี๋ยวหาว่าพูดถากถางอีก... พิจารณาดูเองละกันครับ ได้คำตอบแล้วค่อยมาถกกัน หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็บอกมาครับ จะตอบให้
18 มี.ค. 2547 10:24


ความคิดเห็นที่ 7 edge (Guest)

ขอบคุณค่ะ
18 มี.ค. 2547 16:07


ความคิดเห็นที่ 9 Omkoy (Guest)

เอ่อ ผมว่าสองตัวนั่นทำปฏิกิริยากันนะครับ(ไม่แน่ใจครับ)

CO3(2-) + H2O -----> HCO3- + OH-Cu2+ + 2OH- -----> Cu(OH)2

(หรืออาจเกิดเชิงซ้อน)

ดูจากสมการCu2+จัดเป็นกรดลิวอิส CuSO4 จึงเป็นเกลือกรดทีทำปฏิกิริยากับเกลือเบส หรือเบสได้ที่ไม่ทำกับทั้งกรดและเบส คงเป็นเกลือกลางครับ
19 มี.ค. 2547 00:36


ความคิดเห็นที่ 10 tawahchai (Guest)

Cu2+ มันจะถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลของน้ำครับ ไม่เกิดไฮโดรไลซิส

สิ่งที่ผมเข้าใจก็คือถ้าเรามีสาร ก ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นสารชนิดใดแต่ผมอยากทราบว่ามันเป็นกรด กลางหรือเบส และสาร ก ไม่ละลายน้ำอีกด้วย ซึ่งผมไม่สามารถทดสอบได้โดยกระดาษลิตมัสได้ ผมจึงนำไปทำปฏิกิริยากับกรดถ้า

1.ถ้าสาร ก นั้นทำปฏิกิริยากับกรดผมสรุปว่า สาร ก เป็นเบส

2.ถ้าสาร ก นั้นทำปฏิกิริยากับเบสผมสรุปว่า สาร ก เป็นกรด

3.ถ้าสาร ก นั้นไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและเบสผมสรุปว่าเป็น สาร ก เป็นกลาง (ผมไม่ทราบว่าทำมัยคุณบอกเป็นเกลือ ซึ่งถ้าสาร ก อาจเป็นน้ำซึ่ง ใส่กรด หรือ เบส ลงในน้ำแล้วก็ไม่เกิดปฏิกิริยาน่ะครับ)

19 มี.ค. 2547 12:20


ความคิดเห็นที่ 11 tawahchai (Guest)

ขอโทษครับในข้อที่ 3 พิมพ์ผิด ไม่เอาในวงเล็บครับ

ผมงงข้อความของคุณ Omkoy ตรง "CuSO4 เป็นเกลือกรดที่ทำปฏิกิริยากับกลือเบสหรือเบสได้ ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและเบส คงเป็นเกลือกลาง" มันหมายความว่าไงครับผมอ่านแล้วไม่เข้าใจครับ

แล้วปฏิกริยานี้เกิดได้มัยครับ

CuSO4(aq) + Li2CO3(aq) ----> CuCO3 + Li2SO4(aq)
19 มี.ค. 2547 13:08


ความคิดเห็นที่ 12 Chemist (Guest)

จากความไม่น่ใจของคุณ Omkoy และได้ให้สมการออกมาสมการ 2 ชุดนั้น.. พาลให้ผม ขึ้นมาเล็กน้อย และคำถามก็คือว่า ผมหรือคุณ Omkoy มั่วกันแน่...เรามาพิจารณากันใหม่ที่ละจุดก่อนครับ

- สมการที่ให้มายังไม่ถูกต้องครับ สมการที่ถูกต้อง ควรจะเป็น

CuSO4(s) ---> Cu 2+(aq) + SO4 2-(aq) ----- ก.

Cu 2+(aq) + H2O(l) ---> Cu(OH)2(s) + H+ (aq) ----- 1.

Li2CO3(s) ---> 2Li+(aq) + CO3 2-(aq) ----- ข.

CO3 2-(aq) + H2O(l) <---> HCO3 -(ag) + OH-(aq) ---- 2.

อาฮา... แก้ไขสมการแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็มาดูว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาหรือไม่อย่างไร (ถ้าหากสมการยังผิดอยู่อาจจะส่งผลให้ผิดทั้งหมดได้ครับ ต้องระวัง)

- ก่อนจะไปที่ไหนอื่นใด เรามาตกลง ณ ที่นี้ก่อนว่าขณะนี้เราจะพิจารณาดูแค่ปัจจัยกรด-เบส ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่น (อันนี้คือสิ่งที่คุณ Omkoy กับ tawahchai ปฏิบัติอยู่นั้นเอง)... ลองสมมุติเล่นว่าเรามี CuSO4 และ Li2CO3 อยู่ และทำการละลายน้ำในบีกเกอร์ใบหนึ่ง ผลที่ตามมาคือ จะได้สมการ ก. และ ข. จากนั้นเรามาพิจารณา ที่ละสมการ... จากสมการ ก. เรารู้ๆกันอยู่ว่า SO4 2- เป็นกรดแก่ ไม่ยุ่งกับใคร ส่วน Cu2+ มีความเป็นไปได้ค้อนข้างสูงที่จะทำปฏิกิริยากับน้ำเพราะมาจากเบสอ่อน ผลที่ได้คือสมการ 1. ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีตะกอนเกิดขึ้น (ยังตามทันนะครับ?)... เรามาดูสมการ ข. มั่ง... Li เป็นเบสแก่ มือโปรแล้ว คนละรุ่นกันพวก กรดอ่อน ดังนั้นมันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของ รุ่นน้องมันแน่ (CO3 2-)... ดังนั้นเรามาดูกันว่ากิจการของ CO3 2- เป็นอย่างไร... คำตอบคือสมการ 2. ครับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างยังเป็นสารละลาย.

- ไม่ทราบว่ายังตามทันผมหรือไม่ คิดว่าน่าจะทันนะครับ เรื่องง่ายๆพื้นๆ... จากที่เราสมมุติกันเล่นๆ เรามาดูว่าตอนนี้เรามีอะไรอยู่ในบีกเกอร์... 1. SO4 2-(aq) 2. Cu(OH)2(s) 3. Li+(aq) 4. HCO3- (aq) 5. H+(aq) 6. OH- (aq) มาถึงจุดนี้ คุณทั้ง 2 คิดว่ายังไงครับ?... เรามาพิจารณาพร้อมๆกันเลยไหม?

สารตัวที่ 5. และ 6. จะจับกันเป็นน้ำอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เชนต์ (เราตัดไปแล้ว 2 ตัว) ที่นี้มาดูอีก 4 ตัวที่เหลือ เราเห็นอะไรกันมั่งใน 4 ตัว? ตัวที่น่าสนใจสำหรับผมเห็นจะเป็น Cu(OH)2 (s) กับ HCO3- (aq) นะครับ คุณทั้ง 2 เคยเห็น ปฏิกิริยานี้ไหม 2HCl(aq) + Zn(s) ---> ZnCl2(aq) + H2(g)... ลองเทียบดู Zn = Cu(OH) และ HCl = HCO3-...% ที่ปฏิกิริยาระหว่างสารตัวที่ 2. และ 4. จะเกิดมีความเป็นไปได้มากครับ แล้วผลคืออะไรละครับ? และหลังจากการพิจารณาทั้งหมดตั้งแต่ต้น ผลท้ายที่สุดเราเหลือสารอะไรบ้างในบีกเกอร์? คุณได้คำตอบหรือยังว่ามันเกิดหรือไม่เกิดปฏิกิริยา?

- ทีนี้เรามาดูปัจจัยอื่นมั่ง เรามาพิจารณาเรื่องของพันธะ H2O... จากการดูคล้าวๆ คุณเห็นสารอะไรมากทีสุดในโลกสีฟ้าใบนี้ครับ? คำตอบที่ทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันคือ น้ำหรือ H2O นั้นเอง เพราะจะดูในมหาสมุทร บนบก ในอากาศหรือแม้แต่ตัวเราเอง จากจุดนี้ มันบ่งชี้อะไรละครับ? มันบ่งชี้ว่า น้ำเป็นพันธะที่แข็งแรงมากๆๆๆๆ ถ้าเรานำจุดนี้มาดูในบีเกอร์ของเรา ในความเห็นของผมนะครับ สมการที่ 1. กับ 2. ไม่มีสิทธิ์ที่จะเกิดเลย เพราะ ถ้าหากสมการ 1. เกิด สมการ 2. ก็ต้องเกิด แต่ด้วยความแข็งแรงและแรงรักของ H กับ O มันจะวิ่งมาจับกันอีกอย่างแน่นอน มือที่ 3 อย่าง CO3- หรือ Cu2+ ไม่มีทางมาขัดขวางรักนี้ได้แน่ครับ

- ปัจจัยต่อไปที่จะพิจารณากัน คือดูว่าสมการ 1. และ 2. มีเปอร์เซนต์มากน้อยเพียงใดที่จะเกิด เรามาดูทีสมการ 1. ก่อนว่ามีอะไรให้พิจารณาได้บ้าง... สิ่งที่เห็นคือ Cu2+ เข้าไปทำให้ H หย่าล้างกับ O ตรงนี้คุณแจในการพิจารณาควรจะเป็นคือ A.ค่า EN ของ H2O (พลังงานพันธะภายใน) B. พลังงานภายนอกหรือพันธะไฮโดรเจน และ C.ค่าพลังงานค่าประจุ Cu2+... เรามาดูแต่แรกเริ่มเลย ถ้าหาก CuSO4 ละลายในน้ำได้ นั้นแสดงว่าพันธะไฮโดรเจนแข็งแรงกว่าพันธะไอออนิกของ Cu2+ กับ SO4 2- อย่างแน่นอน เพราะ H ที่มีขั่วสมมุติเป็นบวก สามารถดึง SO4 2- ได้ และ O ที่มีขั่วสมมุติเป็นลบสามารถดึง Cu2+ ออกมาได้ นั้นคือพลังงาน B. แข็งแรงกว่า C. ... แค่นี้จบแล้วครับ ไม่ต้องไปดูเรื่องปัจจัยกรด-เบสอย่างที่ผมพล้ามมาตั้งยาว เหตุผลเพราะ พลังงาน A แข็งแรงกว่า B แข็งแรงกว่า C... สมการ 1. ตกกระป๋องไปตามระเบียบ... เรามาดูสมการ 2. บ้าง หลักทั้งหมดเหมือนการดูในสมการ 1. ทุกประการครับ... ดังนั้นเราไม่ต้องไปไกลถึงสมการที่คุณ Omkoy เข้นออกมาเลยครับ

- ปัจจัยอื่นมีให้ดูอีกไหม? คุณลองช่วยผมคิดละกันครับ (จริงๆกะจะต่อเรื่องสมดุลของสมการ 2.)

- ทีนี้มาดูจุดที่ค้านได้มั่ง คุณอาจจะยกสมการนี้ขึ้นมา

CH3COONa(s) ---> CH3COO-(aq) + Na+(aq)

CH3COO- + H2O <---> CH3COOH(aq) + OH-(aq)

จากสมการคือ CH3COONa แตกตัวได้เพราะ H-bond แข็งแรงกว่า แล้วทำไม CH3COO- ถึงมีปัญญาไปเตะเจ้าพ่อใหญ่อย่าง H-O-H ออกจากกันละ... ตรงนี้เราควรจะพิจารณาตรงไหน คำตอบคือ EN ครับ... ค่า EN ของ CH3COO- ซึ่งเป็นอโลหะ อาจจะมีพลังอำนาจเพียงพอที่จะไปกระทืบให้เตียงของ H2O หักได้... ซึ่งต่างจาก Cu หรือโลหะอื่นๆมากครับ แต่ผลออกมา OH- ซึ่งเป็นเจ้าพ่อมาก่อนจะยอมเสีย H+ ไปง่ายๆได้ไง ดังนั้นมันจึงเกิดสมดุลขึ้นดังสมการครับ... ต่อไหม? ยังมี NH4Cl อีกตัวอย่าง ให้พิจารณาอีกนะครับ คุณทั้ง 2 น่าจะมีความสามารถมากพอที่จะคิดต่อได้เองนะครับ คุณแจคือ ค่า EN ของ N กับ H และค่า H-bond ของ H2O... ผลออกมาคือ NH4 ต้องจ่าย H+ ให้กับ H2O..

- จากที่ผมยอมลงทุนนั่งพิมตามความเรีนกร้องของคุณ tawahchai ซึ่งก็ไม่ทราบว่าไม่ทราบจริงๆ หรือขี้เกียจคิด หรือคิดไม่เป็นหรือจะลองภูมิผม หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่จากตรงนี้ผมได้ชี้ให้เห็นความเป็นได้ของการเกิดปฏิกิริยาของเกลือกรด-เบสแล้วว่ามีสิทธ์มากน้อยเพียงใด ผลสรุปคือ หากดูตามปัจจัยกรด-เบส อย่างเดียว มันเกิดได้แน่นอนครับ แต่จากที่ชี้ต่อไปคือ ผลสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเหลือเพียง ไอออน ต่างๆเท่านั้น และจากนิยามของการจำแนกว่าปฏิกิริยาดำเนินหรือไม่ต้องดูที่ว่ามีสารเกิดใหม่หรือไม่... จากนิยามนั้นจะสรุปได้ว่า มันไม่เกิดปฏิกิริยาครับ เพราะไอออนที่เหลืออยู่มีเพียงไอออนที่เราใส่เข้าไปทีแรก... และจากการที่ผมชี้ให้เห็นถึงปัจจัยอื่นด้วยแล้ว ยิ่งเป็นข้อสนับสนุนได้ทีเดียวครับ

- จากการที่ผมชี้และพิจารณาให้ดูในด้านต่างๆ คุณจะเห็นได้ว่า ปฏิกิริยาอาจจะเกิดหรือไม่เกิดนั้นยังคงมีความเป็นไปได้สำหรับสารอื่นครับ เพราะเกลือคือพันธะไอออนิกนั้นเอง ถ้าหากมีตัวให้เป็นตะกอน มันก็จะเกิดปฏิกิริยาครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปคือ เกลือกรด-เบส อาจจะทำปฏิกิริยากันก็ได้หรืออาจจะไม่ทำก็เป็นได้ และที่สำคัญคือ ผมว่าคุณ tawahchai ไม่แม้แต่คิดที่จะคิดก่อนที่จะถามคำถามมา และมาบอกอย่างซื่อๆว่าไม่ทราบจริงๆ แบบนี้น่าเป็นห่วงอนาคตประเทศครับ... แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณครับ เพราะมันทำให้ผมทวนความรู้เก่าๆไปในตัว

- สุดท้ายนี้ ผมยังไม่ขอยืนยันผลที่สรุปออกมาว่า สารทั้ง 2 ตัวจะไม่เกิดปฏิกิริยากันนะครับ เพราะทุกอย่างที่ชี้ไปนั้น มีพื้นฐานอยู่บนความรู้ทางทฤษฎี ไม่ใช่ปฏิบัติ... ดังนั้น ผมจึงยังไม่ขอให้คุณทั้ง 2 หรือท่านอื่นๆที่มาอ่าน เชื่อหรือสรุปว่า point ผิด-ถูกแต่อย่างไร แต่ไม่ว่าจะอย่างไร วันจันทร์นี้ (เสาร์-อาทิตย์ lab ปิด) ผมจะลองปฏิบิติและนำผลมาบอกครับ สารมีเหลือเฟือยครับ หากไม่มีการเกิดปฏิกิริยา สิ่งที่ผมชี้ไปก็มีความเป็นไปได้ของความถูกต้องสูง
19 มี.ค. 2547 14:00


ความคิดเห็นที่ 13 edge (Guest)

ขอบคุณฮับ
19 มี.ค. 2547 20:28


ความคิดเห็นที่ 14 Omkoy (Guest)

CuSO4(aq) + Li2CO3(aq) ----> CuCO3 + Li2SO4

มันไม่เกิดครับ เพราะสารทุกตัวละลายน้ำหมด สุดท้ายก็แตกเป็นไอออนลอยตุ๊บป่องในน้ำอยู่ดี

เกลือกลาง เช่น NaCl มันลงน้ำไปก็ไปลอยคออยู่เฉยๆ ไม่ไฮโดรไลซีสน้ำ ไม่ให้ H+ หรือ OH- กรดหรือเบสลงไปก็ไม่ทำปฏิกิริยาด้วยจากที่คุณเค็มมิดให้สมการมาใหม่ก็ทำนองนั้นเลยครับแต่ที่ผมไม่เขียนสมการ1นั่นเนื่องด้วยว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้ Cu2+จะไม่ไฮโดรไลซีสน้ำเป็น H+กับ OH- แต่จะลอยตุ๊บป่องเป็นไอออนหรืออาจเกิดเชิงซ้อนกับน้ำ แต่เจ้าCO3(2-)นี่น่าจะเกิดบ้างนะครับเพราะดูจากค่าKbแล้วตั้ง 2.1*1^ -5 ส่วนที่ว่าCu(OH)2ทำปฏิกิริยากับHCO3-ได้CO3(2-)กับCuเหมือนเดิมนั้นเราต้องกลับมาดูสมการครับCu(OH)2 + 2HCO3- <----> Cu2+ + 2H2O + 2CO3(2-)จากสมการCO3(2-) + H2O <-----> HCO3- + OH- ซึ่งสามารถผันกลับได้(ในตอนแรกผมไม่ได้เขียนไว้) เมื่อรวมกับอีกสมการนึงจะได้สมการข้างต้น ซึ่งสามารถผันกลับไปมาได้เช่นกันในภาวะสมดุล จะมีสารทุกตัวอยู่ในระบบนะครับ จะไม่ทำปฏิกิริยากันจนหมดไปข้างนึง จึงถือว่ามีสารใหม่เกิดขึ้น คือ Cu(OH)2 และ 2HCO3-ถ้าผิดพลาดยังไงช่วยแก้ไขด้วยครับ
19 มี.ค. 2547 22:16


ความคิดเห็นที่ 15 Chemist (Guest)

เมื่อวานนั่งพิมอยู่นานเลย พอโพสไปแล้วก็ไม่ทันเห็นว่าคุณtawahchai มาโพสไว้ตั้งแต่เมื่อไร เอาละครับ หลังจากอ่าน คห 10 แล้ว ผมก็จับจุดได้แล้วว่าคุณหมายถึงอะไร แต่ก็อย่างที่ผมโพสไปข้างต้นละครับ ในปฏิกิริยาที่ว่า "Zn + 2HCl ---> ZnCl2 + H2" แบบนี้คุณจะสรุปว่า Zn เป็นเบสไหมครับ? หรือว่าหากคุณนำกรดเข้มข้น สัก 8M มาล้างมือคุณละ คุณจะสรุปว่ามือคุณเป็นเบสหรือป่าว? (ผมเคยโดนครับ กรด 8M) ที่ผมกล่าวว่าเป็นเกลือนั้นคือ เจาะจงในเรื่องของกรด-เบส (ตัวที่เป็นผลิตภัณจาก กรด-เบส ทำปฏิกิริยากัน) ไม่ใช่พูดถึงเรื่องกว้างๆแบบในกรณีหาประเภทของสารว่าเป็นกรด-เบส... ในความเป็นจริงแล้ว เราจะตัดสินว่าสารเป็กรด ต้องทำปฏิกิริยากัเบส ตัวที่เป็นเบสต้องทำกับกรดนั้นไม่ได้ครับ แต่ผมเข้าใจว่าคุณ alchemist ต้องการที่จะสื่อความหมายเพียงสั้นๆ และง่ายๆให้ผู้อื่นที่ไม่มีความรู้ด้านเคมีมากนักเข้าใจ (หากคุณบอกว่ากรดคือสารที่มี/ให้โปรตอน เบสคือสารที่ให้ OH- แล้วแบบนี้คยทั่วไปมาอ่านจะรู้เรื่องไหมครับ? แม้แต่ผู้ที่มีความรู้ด้านเคมีเบื้องต้นยังอาจจะงงได้ว่าโปรตอนมาเกี่ยวอะไรด้วย และผลก็คือเราต้องอธิบายกันอีกยาว ซึ่งจริงๆการอธิบายมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกครับ แต่การอธิบายลึกๆมันต้องใช้หลายๆเรื่องมาเกี่ยวข้อง หากผู้ฟังไม่มความรู้พื้นฐานเลย แบบนี้ก็เอาเรื่องนะครับ) และอย่างที่พวกเราชาวเคมีรู้กันดีว่า ทฤษฎีกรด-เบสยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร หากตอบไปลึกๆแล้วมันก็ยังไม่มีประโยชน์ เพราะมันยังมีช่องโหว่ของตัวทฤษฎีค่อนข้างมาก... ทีนี้คงเข้าใจแล้วนะครับ แต่สิ่งที่ผมยังข้องใจอยู่ในหค 10 นั้น ผมคิดว่าคุณตีตั๋วเที่ยวเดียวแน่ๆเลยครับ งั้นผมตีตั๋วกลับให้ล่ะกัน... ผมว่าคุณลืมคิดไป(หรืออาจจะรู้ว่ามันมีน้อย เลยยกตัวอย่างน้ำมาแทน) ว่าของแข็งที่ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดนั้นมีน้อยมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นกรด 100% แล้วยิ่งหาสิ่งที่ไม่ทำปฏิกิริยาด้วยยากมาก ขนาดกรดแค่ 8M ที่ผมว่าน่ะครับ ภาชนะบรรจุซึ่งเป็นแก้วยังมีร่องรอยของการถูกกัดกร่อนให้เห็นเลย แต่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกดีขึ้นที่ได้เห็นคุณคิดครับส่วนคุณ Omkoy นั้น ผมขอถามคำถามก่อนครับ เท่าที่อ่านคือคุณกำลังบอกผมว่า HCO3- ไม่ทำปฏิกิริยากับ Cu(OH)2 เพราะมันอยู่มนสมดุลใช่ไหมครับ... ถ้าใช่ แล้วคุณคิดว่าการรบกวนสมดุลมันเกิดมาได้อย่างไรละ? กรณีข้างต้นก็เหมือนกับเรานำ AgCl ใส่ลงไปใน NH3 ดั่งสมการนี้ครับ NH3 + H2O <---> NH4 + OH- ครับ โดยที่ Cu(OH)2 = AgCl เป็นตัวไปรบกวนระบบของ HCO3- (คุณอย่าลืมนะครับว่าสมการ ก. และ ข. อยู่ในบีเกอร์เดียวกัน ซึ่งเป็นระบบเปิดโดยสิ้นเชิง แต่สมดุลจะเกิดในระบบปิดนะครับ) คาดว่าคงเข้าใจความหมายของระบบเปิด-ปิดในที่นี้นะครับ ผมไม่ได้หมายถึงเราปิดหรือเปิดฝาบีกเกอร์ไว้ แต่ที่ว่าปิดคือสมดุลไม่สามารถถูกรบกวนได้
20 มี.ค. 2547 09:28


ความคิดเห็นที่ 16 tawahchai (Guest)

อืม....เยี่ยมเลยครับ
22 มี.ค. 2547 00:48


ความคิดเห็นที่ 17 tawahchai (Guest)

ดีครับ ผมอ่านค.ห. 12 ของคุณ Chemist แล้วน่ะครับ มีจุดที่ผมยังไม่กระจ่างอยู่บางจุดเช่น

1.ในสมการที่ 1 ผมว่ายังผิดน่ะครับ

Cu2+(aq) + H2O(l) ---/--->

ที่ถูกควรจะเป็น

Cu2+(aq) + H2O(l) <----> Cu2+(aq) + OH-(aq) + H+(aq)

Cu2+(aq) + 2OH-(aq) ----> Cu(OH)2(s)

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า CuSO4 ละลายน้ำแล้วสามารถแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์ได้ Cu2+ , SO4 2- ซึ่ง SO4 2- สามารถเกิดไฮโดรลิซิสกับน้ำได้ แต่ Cu2+ ถูกโมเลกุลของน้ำล้อมไว้จึงไม่มีโอกาสให้-รับอิเล็กตรอนกับน้ำ โดยน้ำก็แตกตัวเองได้ เกิดเป็น OH- และ H+ เจ้า OH- จากน้ำจะเกิดปฏิกิริยากับ Cu2+ กลายเป็น Cu(OH)2 ซึ่งเป็นตะกอน แต่มีอยู่น้อยมาก เนื่องจาก OH- มาจากน้ำ( [OH-] น้อยมาก ประมาณ 10^ -7) โดยอาจจะเป็นคอลลอยด์

2."CuSO4 ละลายน้ำได้ นั้นแสดงว่าพันธะไฮโดรเจนแข็งแรงกว่าพันธะไอออนิกของ Cu2+ กับ SO4 2- อย่างแน่นอน"

ซึ่งผมคิดว่ามีแรงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเช่น พันธะไฮโดรเจน แรงวันเดอร์วาล แรงดึงดูดระหว่างประจุ (อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่เหลือของน้ำกับ Cu2+) ... ระหว่างโมเลกุลของน้ำกับ CuSO4 มีมากกว่า Cu2+ กับ SO4 2- ครับ

3."ทำไม CH3COO- ถึงมีปัญญาไปเตะเจ้าพ่อใหญ่อย่าง H-O-H ออกจากกันละ ตรงนี้เราควรจะพิจารณาตรงไหน คำตอบคือ EN ครับ..." ผมไม่เข้าใจครับว่าใช้ค่า EN พิจารณาได้อย่างไร(คิดไม่ออกว่าใช้ค่า EN อย่างไร)

4.CuCO3 ละลายน้ำหรอครับ ....ไม่ได้แย้งครับแต่ไม่ทราบจริงๆ

ผมอยากทราบผลการทดลองมาก ครับ! ถ้าได้ผลอย่างไรก็มาบอกด้วยนะครับ
22 มี.ค. 2547 22:50


ความคิดเห็นที่ 18 Chemist (Guest)

1. ครับ สมการที่ให้ไปอาจจะผิด เพราะผมเรียนมานานแล้ว และตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เรื่องพวกนี้สักเท่าไร... แต่ที่ผมมั่นใจในตอนนี้คือ ไม่มีใครเขียนสมการนี้ Cu2+(aq) + H2O(l) <----> Cu2+(aq) + OH-(aq) + H+(aq) และสมการนี้ด้วยครับ Cu 2+(aq) + H2O(l) ---> Cu(OH)2(s) + H+ จะมีก็แต่คุณกับผมนี่แหละที่เขียน ผมไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนของคุณถึงการเขียนสมการนั้นนะครับ แต่เหตุผลที่ผมเขียนสมการของผมออกไปเพราะ สับสนจากของคุณ Omkoy และก็อย่างที่ว่านั้นแหละครับ ความรู้ที่ไม่เรียนมานานและไม่ได้ใช่สักเท่าไรนัก ทำให้เกิดอาการเมาโดยไม่ได้แตะเอทานอล สรุป สมการที่เป็นไปได้สมการเดียวคือ Cu2+(aq) + 2OH-(aq) ----> Cu(OH)2(s) ครับ ส่วน OH จะมาจากไหนนั้น คงพิจารณากันได้เองนะครับ

2. แน่นอนครับ ต้องมีแรงอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย แต่ผมไม่ได้กล่าวถึง เพราะแรงหลักคือ H-bond 4 แรง และอีกเหตุผลคือมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงลึกถึงขนาดนั้น เพราะทุกคนในที่นี้ (หรือส่วนใหญ่) ที่รู้เรื่องว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่ ย่อมรู้อยู่แก่ใจดีอยู่แล้วว่า ถ้ามี H-bond มาเกี่ยวแล้วละก็ ต้องมีแรงย่อยๆ ของพันธะโคเวเลนต์มาเกี่ยวแน่นอน เพราะ H-bond แข็งแรงที่สุด

3. ผมชวนคุณคิดไปพร้อมๆกันกับผมนะครับ แต่ผมก็ไม่ทราบว่าคุณได้คิดหรือป่าว เพราะเห็นแต่ถามกับถามในสิ่งที่ผมคิด หากคุณจะแสดงความคิดเห็นอะไรบ้างแบบข้อ 2. นั้นไม่มีปัญหาครับ ผมยิ่งชอบ แต่ไม่เป็นไรครับ ไม่คิอหรือคิดไม่ออก ผมก็จะบอกให้... ตรงนี้ผมคิดว่าคงไม่ต้องไปถึงว่า EN คืออะไรนะครับ คิดว่าคงเข้าใจดีอยู่แล้ว ทีนี้มาดูครับว่า มันเป็นไงมาไง อย่างแรกสุดต้องย้อนกลับไปดูที่ Cu ไอออน หรือ Li ไอออนก่อนครับ ตามที่กล่าวไว้คือแรง A แข็งแรงกว่า B แข็งแรงกว่า C นั้นทำให้ Cu ไอออนไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรน้ำได้ (อันนี้คือเหตุผลตามแรงนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วแรงที่พิจารณากันยังไม่เป็นเหตุผลที่สมบูรณ์ เพราะเหตุผลจริงๆคือ Cu ไอออนจ่าย e ออกไปจนตัวเองเสถรียรแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไร) อย่างเดียวที่มันทำได้คือส่งแรงดูดของประจุบวกที่มันมี ดีไม่ดีก็ไม่เจอกับ OH- ที่แตกตัวจากน้ำ (หรือจากอะไรก็แล้วแต่) ก็กลายมาเป็นตะกอน ซึ่งตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงครับ ทีนี้เรากลับมาดู CH3COO- บ้าง... ที่มันเป็นไอออนลบเพราะว่ามันมี e เกินมาตัวหนึ่ง นั้นหมายความว่า EN ของมันมีค่าสูงมากในตอนก่อนดึง เทียบได้กับคนหิวข้าว (มันถึงได้ดึง e หนึ่งตัวมาจากอะตอมของธาตุอื่นได้) พอหลังจากดึงเข้าไปแล้ว ก็เท่ากับมันอิ่ม ความหิวก็หายไปหรือมีเหลืออยู่น้อยนิด... ทีนี้เรามาดู H-O-H ตอนยังไม่แตกตัวมั่ง... ตอนนี้ O กำลังหิว แรงดึง e เลยมีเยอะ... H ซึ่งแรงก็น้อยอยู่แล้ว ก็ไม่อยากที่จะต่อสู้อะไรมากมาย พอ CH3COO- (ซึ่งอิ่มแล้ว แรงดึงน้อยลง) เดินผ่านมา และ H เหลือบไปเห็นเข้า จึงกระโดดเข้าไปร่วมด้วยกับ CH3COO- ดีกว่า... ตรงนี้ผมพิจารณาว่า แรง EN ของ O-H ในน้ำกับ EN ของ O ใน CH3COO- ไม่เท่ากัน ซึ่งอย่างที่อธิบายไปว่า O ในอะซิเตตนั้นอิ่มแล้วจึงมีแรงน้อยกว่า... H จึงเข้าไปขอแบ่ง e ด้วย แต่ที่ผมเขียนไปว่า CH3COO- มี EN มากกว่านั้นเพราะเขียนรวบเกินไป (ตอนนั้นคิดแต่จะเขียนๆให้จบ งานอื่นยังรออยู่) อันนี้คงเข้าใจขึ้นว่าผมคิดอย่างไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว EN จะว่าเกี่ยวไหม มันก็ไม่เชิงเกี่ยวมากนักหรอกครับ

4. คำถามนี้ดีครับ... จากที่คุณถามมา มันทำให้ผมนึกจุดประสงค์หลักของผมได้... จากที่ว่าเกลือกรด-เบสทำปฏิกิริยากันไหม? อันนี้จริงๆผมต้องการที่จะพิจารณาแค่เรื่องทั่วๆไป เพราะเกลือมันเป็นไอออนิก ไม่มีอะไรแน่นอนครับ นอกจากจำกฏการละลายน้ำ... แต่เนื่องด้วยเหตุจาก สมการ 2 ชุดที่คุณ Omkoy ให้มาทำให้ผมลืมจุดประสงค์หลักและ ไปโฟกัสที่เรื่องใน คห 12 อันนี้ผมยอมรับว่าผมหลงประเด็นเอง และไปคิดเรื่องที่ไม่น่าจะคิดให้วุ่นวาย เรื่องพันธะที่ผมถามให้คุณพิจารณาก็หมายถึงว่ามันเป็นไอออนิก แต่ผมไปถึงโคเวเลนต์และวุ่นวายมิกซ์ไปหมดเพราะน้ำในสมการ ทำให้ผมไปถึงดาวเนปจูนเลย แต่ก็ยังดีที่ได้คิดครับ ไม่มีอะไรเสียหาย

สรุปคือเกลือ = ไอออนิก จะทำปฏิกิริยาหรือไม่ก็อยู่ที่กฎการละลายละครับ หรือจะไปพิจารณาวุ่นวายๆแบบบผมก็ได้ (ถ้าหากว่าอยากออกกำลังกายเซลสมอง)

ที่นี้มาดู CuCO3... จากคู่มือส่วนตัวของผม บอกว่ามันไม่ละลายน้ำครับ คำตอบก็คือเกลือคู่นี้เกิดปฏิกิริยา สิ่งที่ผมมั่วไปก็คือมั่วแหละครับ (แต่เป็นการมั่วอยู่บนพื้นฐานตามหลังทฤษฎี ไม่ได้มั่วแบบดำน้ำ)... อันนี้รับได้ครับ ผิดก็คือผิด ผมถือว่าจุดสำคัญของวิทยาศาสตร์คือการคิดครับ ไม่ใช่เรื่องของความผิด-ถูกของสิ่งที่คิดมา

ปล. สาร LiCO3 ที่แล็บหมดครับ กำลังรอสั่งซื้องวดต่อไป แต่คิดว่าคงไม่ต้องทดลองให้สิ้นเปลืองแล้วมั่งครับ ^^"
23 มี.ค. 2547 16:19


ความคิดเห็นที่ 19 Omkoy (Guest)

อ๊ะ จริงด้วยครับ ไอ้ตัวนี้มันไม่ละลายน้ำ เป็นตะกอน ก็สรุปได้ว่าเกิดปฏิกิริยานั่งถกกันตั้งนาน
27 มี.ค. 2547 19:42


ความคิดเห็นที่ 21 edge (Guest)

ขอบคุณนะคะ ตาลายค่ะ ออกจะมึนนิดๆ พี่ๆเก่งจัง อยากเก่งมั่งอ้ะฮับ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ
29 มี.ค. 2547 20:47


ความคิดเห็นที่ 24 bluefar@hunsa.com (Guest)

ช่วยบอกที่ใครรู้บ้างว่ามีการตรวจหาปริมาณสารใดหรือไม่ที่ทำกันมากกว่าการตรวจหาปริมาณของ hydrogen ionc cและวิธีใดเป็นวิธีที่นิยมในการวัด pH มากที่สุดเพราะเหตุใด
30 มิ.ย. 2547 10:53


ความคิดเห็นที่ 26 Pim.krit@chaiyo.com (Guest)

พวกพี่ๆเก่งมากๆเลยคะ ชื่นชมมาก อย่าเขียนมากไปนะคะ

มึนคะ............อิอิ..........
1 ก.ค. 2547 19:59

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น