ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส

ระบบประสาท (NERVOUS SYSTEM) และอวัยวะสัมผัส (SENSE ORGANS)* สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ความสามารถดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกันการพัมนาการของระบบประสาทซึ่งมี เซลล์ประสาท เป็นหน่วยพื้นฐาน ที่สำคัญและการทำหน้าที่ปรับร่างกายให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทั้งภายในภายนอกในร่างกาย

** เซลล์ประสาท : มีคุณสมบัติสำคัญ 2 ประการคือ ไวต่อสิ่งเร้าและสามารถนำกระแสประสาทได้ (>2หมื่นล้านเซลล์)

** ระบบประสาท : หมายถึง ระบบเกี่ยวกับการสั่งงาน กาติดต่อเชื่อมโยง การประสานงาน การรับคำสั่ง แล้วการปรับระบบต่างๆในร่างกายให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน

** ระบบประสาท (Nervous System) : ทำหน้าที่ตอบสนองสิ่งเร้าภายนอกที่เข้ามากระตุ้น โดยใช้เวลารวดเร็วและปฏิกิริยาจะสิ้นสุดลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนระบบต่อมไร้ท่จะตอบสนองสิ่งเร้าภายในร่างกายซึ่งปฏิกิริยาการตอบสนองจะเป็นไปอย่างช้าๆ แต่จะกระทำต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

---------ตัวการสำคัญของระบบประสาทคือ เซลลืประสาท(Neuron หรือ Neorone)---------ขั้นตอนกระบานการผลิตการรับรู้ของสิ่งมีชีวิตสิ่งเร้า---->หน่วยรับความรู้สึก---->ระบบประสานงาน โดยจะมีทั้งหมด 2ระบบคือ ระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อ---->หน่วยปฏิบัติงาน(effector) --->การตอบรับ(สนองสิ่งเร้า)หมายเหตุ -ระบบประสาท (Nerous System) เจริญกรเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื้อชั้นนอก(ectoderm) ติดต่อหน่วยปฏิบัติงานโดย แขนงหรือใยประสาททำหน้าที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกได้อย่างรวดเร็วทันใจ*-* แล้วปฏิกิริยาจะสลายอย่างรวดเร็ว

-ระบบต่อมไร้ท่อ (Endorine system) เจริญการเปลี่ยนแปลงมาจาก เนื้อเยื้อชั้นนอก (ectoderm) หรือชั้นกลาง (mesoderm) ติดต่อหน่วยปฏิบัติงานโดย ระบบเลือดทำหน้าที่ตอบสนองสิ่งเร้าภายในอย่างช้าๆ แต่ปฏิกิริยาจะต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

-การที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับรู้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆพอก่อนไปเรียนก่อนงับ
10 ธ.ค. 2548 15:08
44 ความเห็น
39311 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 35 s adbavsd@dkzsdjhkd.zxc (Guest)

I ZA


1


2


34


5


6
end

8 ส.ค. 2551 19:53


ความคิดเห็นที่ 36 พล:moszapkthai_mos@hotmail.com (Guest)

ดีงาบช่วยหาระบบประสาททีดิงาบงงหมดแว้ว
9 ส.ค. 2551 20:16


ความคิดเห็นที่ 37 โดย NK

ใครกัน มาเกรียนแถวนี้ ?

19 ก.ย. 2551 06:23


ความคิดเห็นที่ 38 tanawat_297002@hotmail.com (Guest)

ช่วยเเปลให้หน่อยครับ

Excessive production of growth hormone during adulthood can lead to

(a) a pituitary giant
(b) a pituitary dwarf
(c) disproportianately
(d) deterioration of the bones

21 พ.ค. 2552 00:33

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น