การหา หรม. แบบ ยูคลิด ทำยังไงช่วยยกตัวอย่าง ex 2 ข้อ

ช่วย ยก ต.ย.ไห้หน่อยคับบบบบบบบบ 2 ข้ออ่ะ

23 พ.ค. 2549 18:55
131 ความเห็น
255203 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 121  โดย NpEd

ถามแล้วหายไปไหน

24 มิ.ย. 2555 12:03


ความคิดเห็นที่ 122 ตังเม (Guest)

แร้วหา ห.ร.ม. แบบ2แถวทำไงอ่ะ
24 ก.ค. 2555 20:23


ความคิดเห็นที่ 123 chapha4@gmail.com (Guest)

การหา ห.ร.ม. แบบยูคลิด โดยใช้ตาราง
วิธีการหา ห.ร.ม. หรือ ตัวหารร่วมมาก แบบยูคลิด (Euclid) โดยใช้ตาราง สามารถปฏิบัติได้
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เขียนตัวที่มีค่าน้อยไว้ทางด้านซ้ายในตารางช่องซ้าย และ ตัวที่มีค่ามากไว้ทางด้านขวาใน
ตารางช่องขวา
2. นําเลขที่มีค่าน้อยในตารางช่องซ้าย หาร ตัวเลขที่มีค่ามากในตารางช่องขวา เขียนผลหารด้าน
นอกทางขวาของตารางช่องขวา และตั้งลบเพื่อหาเศษแล้วเขียนเศษในตารางช่องขวา
3. นําเศษที่ได้ในช่องขวาไปหารตัวเลขที่อยู่ด้านลางสุดของช่องด้านซ้าย เขียนผลหารด้านนอก
ทางซ้ายของตารางช่องซ้าย และตั้งลบเพื่อหาเศษแล้วเขียนเศษในตารางช่องซ้าย
4. ซ้ําขั้นตอนที่ 3 และสลับระหว่างด้านซ้ายและขวาไปเรื่อยๆ จน ได้เศษจากการหารเป็น 0
(ศูนย์) ให้หยุด ห.ร.ม. คือตัวหารตัวสุดท้ายที่ทําให้เศษการหารเป็น 0
พิจารณาตัวอย่างการหา ห.ร.ม. ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 การหา ห.ร.ม. ของ 42 และ 105 ปฏิบัติดังนี้
3 63 147 2
6 ก.พ. 2556 18:54


ความคิดเห็นที่ 124 โดย plernsiri

จากที่ได้เรียนมาประมาณนี้น่ะค่ะ ยังไงถ้าต้องการ ตัวอย่างเพิ่มเติม ... เม้นท์มาบอกอีกทีน่ะค่ะ


 เราจะเรียนรู้ในการหา ห.ร.ม. โดยวิธีแบบยุคลิด


วิธีหารแบบยุคลิด  ทำได้โดย ตัังหาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้


 ตัวอย่างที่ 1


การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด


  โดยจะใช้วิธีหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด


 _____________________________________________________________________________________


การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด


 _______________________________________________________________________________________


การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด


___________________________________________________________________________________


 การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด


_____________________________________________________________________________________


การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด


______________________________________________________________________________________


 


การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด


___________________________________________________________________________________


 การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด


___________________________________________________________________________________


การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด


 


 เนื่องจาก  84-84  =  0   


ทำให้การหารลงตัว ดังนั้น ห.ร.ม. จึงได้เท่ากับ 6

6 ก.พ. 2556 20:18


ความคิดเห็นที่ 125 b (Guest)

อยู่ป.6 เรียนมาแล้วค่ะ คือหนูเรียนห้องคิงนะ 5555
12 มี.ค. 2556 18:49


ความคิดเห็นที่ 126 Vvvvvvrrrrrrrzzzzzzzzooooooo (Guest)

การตั้งหารแบบยูคลิดมีข้อจำกัดคือ หา ห.ร.ม. ของเลขได้ทีละ 2 จำนวน โดยนำเลข 2 จำนวนมาตั้งหารกลับไปกลับมา ระหว่างจำนวนทางซ้าย และจำนวนทางขวา ตัวหารจะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ จนจำนวนสุดท้ายหารลงตัวและได้ ห.ร.ม.

ในกรณีที่ต้องการหา ห.ร.ม. ของจำนวนมากกว่า 2 จำนวน ให้นำสองจำนวนแรกไปตั้งหารก่อน เพื่อหา ห.ร.ม. ของสองจำนวนแรก แล้วนำ ห.ร.ม. ที่ได้ไปตั้งหารกับจำนวนที่สาม ห.ร.ม.ที่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายคือ ห.ร.ม. ของเลขทั้งสามจำนวน
23 เม.ย. 2557 17:30


ความคิดเห็นที่ 128 sumalee31_@hotmail.com (Guest)

ห ร มของ 348และ 1024ละคะ
1 มิ.ย. 2557 05:54


ความคิดเห็นที่ 129 ssk23547@gmali.com (Guest)

ห.ร.ม ของ 60,90. แบบยุคลิด
13 มิ.ย. 2557 18:48


ความคิดเห็นที่ 130 โดย

งงค่ะ ตรง เพระฉะนั้น หรม=2 เพราะ52เป็นจำนวนที่หารลงตัวครั้งสุดท้าย

หมายความว่าไงคะ


3 ก.ค. 2558 08:27


ความคิดเห็นที่ 131 โดย

ขอบคุณ ค.ห.ที่ 124 กับ 123 มากๆเลยค่ะเข้าใจแล้วง่ายมากๆเลย

3 ก.ค. 2558 09:03

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น