สอบตำรวจ

อยากทราบว่าจะเปิดสอบตำรวจเมื่อไหร่(ตำรวจหญิง) ทุกสาย
29 ม.ค. 2550 15:06
853 ความเห็น
898501 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 586 ka_bat1234@hotmail.com (Guest)

อยากรู้ว่าสอบตำรวจตอนไหน กำหนดสอบวันไหน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตอนไหน
22 ก.ค. 2552 15:55


ความคิดเห็นที่ 587 em_atchana97@hotmail.com (Guest)

แง๊ แง๊ แง๊ .....
.....
.......สมัครไม่ทันอ่าาาาาา....หมดเขตไปแร้วววววว...ปีหน้าจะเปิดช่วงไหนอ่าคะ....
....อยากสอบตำรวจม่างอ่ะ...เบื่องานพยาบาลแล้วอ่ะ.......มีวุฒิพยาบาลนี่สอบได้ไหมคะ
.........อยากเป็นตำรวจม่างอ่ะ.....ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ....จะมีช่วงนอกรอบรึรอบสองเปิดสอบไหม...พอดีทำแต่งานเพื่อนพึ่งมาบอกวันนี้เอง...เข้ามาดูปิดรับสมัครแล้วซะงั้น
.......
22 ก.ค. 2552 16:36


ความคิดเห็นที่ 588 napa_nioy@hotmail.com (Guest)

ส่วนสูง155อยากสอบตำรวจมาก
ไม่รู้เขาจะให้สอบหรือเปล่า คะ

ใครรู้ตอบหน่อยนะค่ะ

24 ก.ค. 2552 17:56


ความคิดเห็นที่ 589 413642 (Guest)

ยากทราบว่ามีสิทธิ์สอบหรือไม่ และสอบวันไหน
26 ก.ค. 2552 16:01


ความคิดเห็นที่ 590 oo_ouy6469@hotmail.com (Guest)

หวัดดีค่ะ คือ อุ๋ยอยากสอบตำรวจเหมือนกันแต่ไม่ค่อยทราบรายละเอียด จึงอยากรบกวนเพื่อนๆที่ทราบช่วยเมลล์บอกหน่อยนะ คือ อุ๋ย จบม.6สายศิลป์-คำนวณ จบป.ตรี บริหารค่ะใครมีขอ้มูลที่เกี่ยวข้องช่วยบอกหน่อยนะ ขอบคุณล่วงหน้าจ๊ะ

26 ก.ค. 2552 20:38


ความคิดเห็นที่ 591 wilawan_nin@hotmail.com (Guest)

อยากเป็นตำรวจเรียนสายไหนค่ะ
28 ก.ค. 2552 08:53


ความคิดเห็นที่ 592 mam_ganitta@hotmail.com (Guest)

อยากทราบว่าตำรวจหญิงจะรับสมัครเเละสอบวันไหน

29 ก.ค. 2552 10:52


ความคิดเห็นที่ 593 jakjak555@hotmail.com (Guest)

อยากเปนตำรวจค่ะตอนนี้เรียนอยู่ มอ5
สายวิทย์-คณิต
ชวนเเนะนำหน่อยว่าจะเรียนอะไร
29 ก.ค. 2552 15:35


ความคิดเห็นที่ 594 toppat_lovely@hotmail.com (Guest)

เสียดายมากๆไม่ได้จบป.ตรี กฏหมาย แต่จบเอกอื่นคงไม่มีโอกาสได้สอบตำรวจหญิงอยากเป็นตำรวจหญิง....ครูนาถยา

29 ก.ค. 2552 18:44


ความคิดเห็นที่ 595 dongdaw@windowslive.com (Guest)

อยากสอบตำรวจหญิง
ส่วนสูง 160พอดี
นำหนัก 52 กก
ผิวดำแดง
ความสามารถ เล่นกีฬา ฟุตบอล ตะกร้อ วอลย์เลย์บอล เกือบทุกชนิด
ขับรถกระบะ รถไถได้ รถเกี่ยวได้
สุขภาพแข่งแรง ตอนนี้อายุ 24 ปีเต็มมิทราบว่าจะไปสมัครสอบได้ที่ไหน
30 ก.ค. 2552 14:10


ความคิดเห็นที่ 596 iii (Guest)

สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับบุคคลภายนอก ป.ตรี เป็นชั้นประทวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับบุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรี
เป็นข้าราชการชั้นประทวน พ.ศ. 2552

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 40 คะแนน (ปราบปราม + อำนวยการ+ควบคุมฝูงชน)
1.1 ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ
ความสามารถในการคิดหาเหตุผล อุปมาอุปไมย การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1.2 ภาษาไทย 20 ข้อ
ความรู้ความสามารถในการใช้และความเข้าใจภาษา วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 60 คะแนน
2.1 สายปราบปราม + ปราบปรามฝูงชน สอบข้อเขียน (ปรนัย 4 ตัวเลือก)
2.1.2 อาญา 15 ข้อ
2.1.2 วิ อาญา 15 ข้อ
2.1.3 ลักษณะพยาน 10 ข้อ
2.1.4 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 ลักษณะ 1-5 10 ข้อ
และลักษณะ 6 หมวด 1, 5 และ 7-9
2.1.5 จริยธรรม และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ 2551 10 ข้อ

2.2 สายอำนวยการ สอบข้อเขียน (ปรนัย 4 ตัวเลือก)
2.2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 15 ข้อ
ทดสอบ MS Word, Excel, Power Point, Mail
2.2.2 ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 15 ข้อ
2.2.3 พรฎ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 10 ข้อ
2.2.4 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 ลักษณะ 1-5 10 ข้อ
และลักษณะ 6 หมวด 1, 5 และ 7-9
2.2.5 จริยธรรม และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ 2551 10 ข้อระเบียบการรับสมัคร

สมัครสอบ ผ่าน www.policeadmission.com ตามเขตภูมิลำเนาของผู้สมัคร

รับสมัครวันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2552 ตลอด 24 ชม.
**ยกเว้น 16 ก.ค. 52 เปิดถึง 16.30 น.**

สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00 - 16.00 น.

*สายปราบปรามรับ 3,200 อัตราทั่วประเทศ เฉพาะเพศชาย วุฒินิติศาสตร์,
รัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ จบกฎหมาย 3 วิชา อาญา, วิ อาญา และลักษณะพยาน

**สายอำนวยการ รับ 800 อัตรา เฉพาะส่วนกลาง ทั้งชายและหญิง
วุฒิทางสังคมศาสตร์
- การศึกษา - ครุศาสตร์ - นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
- สังคมวิทยา - มานุษยวิทยา - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์ - พาณิชยศาสตร์ - การบัญชี
- อักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ - ภูมิศาสตร์
- วารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน - การธนาคาร
- อาชญาวิทยา - ทัณฑวิทยา - บริหารธุรกิจ
- จิตวิทยา - ประวัติศาสตร์ - โบราณคดี
- โภชนศาสตร์ - ปรัชญา - บรรณารักษศาสตร์
- พัฒนาชุมชน - คหกรรมศาสตร์ - ศิลปะศาสตร์ (ทั่วไป)

***ควบคุมฝูงชนและอารักขารักษาความปลอดภัย เพศหญิง รับ 150 อัตรา จบ นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์

30 ก.ค. 2552 20:32


ความคิดเห็นที่ 597 hatirat (Guest)

เห็นเพื่อนบอกนะว่าผู้หญิงรับส่วนสูง165ซม.ขึ้นไปตามระเบียบใหม่ไม่รู้ว่าในเว็บตำรวจยังใช้เกณฑ์150 ซม.ซึ่งเป็นระเบียบเก่าอยู่เลย แล้วอย่างคนที่สูงไม่ถึง165สมัครไปแล้วถึงจะได้สอบก้อไม่ได้รับคัดเลือกใช่หรือไม่ค่ะ ใครรู้กรุณาช่วยตอบด้วยขอบคุณค่ะ(พ่อเพื่อนเป็นตำรวจเขาบอกมานะ)

4 ส.ค. 2552 13:43


ความคิดเห็นที่ 598 pattra_boo@hotmail.com (Guest)

อยากเป็นตำรวจหญิงมากค่ะ
อยากรู้ว่าเขารับสมัครวันไหน
บอกหน่อยนะค่ะ
ส่งมาทางe-mail นะค่ะ
6 ส.ค. 2552 13:29


ความคิดเห็นที่ 599 การสอบตำรวจ ญ (Guest)

การที่จะสอบตำรวจหญิงนั้นส่วนใหญ่จะใช่อยู่ 2 วุฒินะคับ ม.6นั้นจะสอบเป็นนายร้อยตำรวจหญิงที่จะเปิดรับสมัครรับทุกปีแล้วแต่จะเอาคนที่อายุไม่เกินเท่าไรผมก็ไม่ทราบแน่ว่าเขาจะเอารู้แบบเิดิมหรือเปล่าแต่ก็ดีที่รับทุกปีแต่จะมีการสอบ วิ่งหรือทดสอบร่างกายด้วย


อีกวุฒิคือ ป.ตรี หญิง เอาจะรับนานๆๆทีหรือเป็นช่วงๆๆที่กำลังผู้หญิงขาดหรือๆๆนานๆๆรับทีข้อสอบยากพอตัวเพราะออกเกี่ยวกับตำรวจและกฎหมายแล้วแต่สายนะคับ


และล่าสุดจะสอบวันที่ 15 สคนี้แล้วด้วยรับเยอะพอสมควรแต่รับเป็นภาคแต่ละภาครับไม่เท่ากับได้ข่าวมาว่าคนเป็นแสนอันนี้ไม่รู้จิงเปล่าข่าววงในว่ากันมาแต่ผมว่าอาจจะถึงเพราะรับทั้งชายและ ญ อันนี้วุฒิป.ตรีจะสอบได้เป็นนายสิบนะคับไม่ใช่นายร้อยและมีสอบ2รอบด้วย ข้อกาและเขียน มีไรก็มาคุยกับผมได้นะคับที่parm999@hotmail.com จากคนชอบตำรวจ

7 ส.ค. 2552 09:15


ความคิดเห็นที่ 600 thanthitima (Guest)

อยากทราบว่าจะมีการเปิดรับสมัครตำรวจหญิงอีกเมื่อรัยค่ะแต่ว่าหนูจบ ปวส. มานะค่ะมีสิทธิที่จะสอบตำรวจไหมค่ะช่วยเมล์ตอบด้วยนะค่ะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

10 ส.ค. 2552 10:53


ความคิดเห็นที่ 601 artit_555@hotmail.com (Guest)

จะมีการเปิดสอบตำรวจอีกไหม ในสวนอื่นอ่ะ

10 ส.ค. 2552 13:23


ความคิดเห็นที่ 602 Moo_Bellza@hotmail.com (Guest)

อยากรู้ว่าจะมีสอบตำรวจหญิงอีกไหมเมื่อไร ต้องทำไงบ้าง กรุณาตอบให้ละเอียดเลยนะค่ะส่งมาทาง E-mail นะค่ะขอบคุณ

10 ส.ค. 2552 22:18


ความคิดเห็นที่ 603 แจ๋ม (Guest)

รับแทบทุกสาขาวิชาเลยอะครับ ทำไมไม่รับวิศวกรรมศาสตร์ด้วยอะครับ เปิดรับเพิ่มอีกสักสาขาก็ดีนะครับ

12 ส.ค. 2552 17:24


ความคิดเห็นที่ 604 minmengjub@hotmail.com (Guest)

พอดีเรียนนิติศาสตร์ สูง152-153 หนักประมาณ 38-40 จะสอบเป็นตำรวจได้ไหมคะ อยากเป็นคะ ถ้าใครรู้ช่วยตอบทางเมล์ด้วยนะคะ เอาง่านๆ ใช้เกณอะไรบ้างคะ

16 ส.ค. 2552 20:17


ความคิดเห็นที่ 605 pranadte_koy@hotmail.com (Guest)

อยากทราบว่าถ้าเรียนจบวิทยาศาสตร์ ป.ตรี สามารถสอบตำรวจได้หรือไม่
แล้วจะต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือปล่าว สามารถแนะนำได้หรือไม่ว่าต้องทำยังไง

17 ส.ค. 2552 17:41

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น